Azerbaidjanul istoric

Azerbaidjanul istoric, este vatra poporului azer, un spațiu geografic, populat de azeri.


Fiind teritoriul formării etniei azere, Azerbaidjanul istoric este situat între Munții Caucaz în nord, regiunea Hamadan (Iranul central) în sud, din lacurile "Göyçə" (Sevan) și Urmia în vest până la Marea Caspică în est.

În acest spațiu intră ținuturile istorice Aran, Șirvan etc. Conform tratatelor de pace Gulustan ("Gülüstan") din 1813 și Turkmenciai ("Türkmənçay") din 1828, încheiate între Imperiul Rus și Iran, ca urmare războaielor ruso-iraniene (din 1806-1813 și din 1826-1828), teritoriul Azerbaidjanului istoric a fost împărțit în 2 părți. Începând cu data respectivă au apărut noțiunile geografice precum "Azerbaidjanul de Nord" (Azerbaidjanul actual) și "Azerbaidjanul de Sud". Poporul azer s-a format ca rezultatul fuziunii popoarelor așezate pe acest spațiul extins încă din vremurile cele mai vechi (manneni, medieni, sciți, albani) cu etniile turcice care s-au deplasat aici periodic (huni, hazari, sabiri, kipceaci, оghuzi). Nucleul etniei azere este format de un popor turcic - oghuzi.