Capela Hernea este o veche capelă din orașul Câmpina, județul Prahova, datând anul 1828, în zona Bucea. Inițial, biserica și moșia din jurul ei a fost administrată de Mănăstirea Cernica. Moșia avea păduri, livezi, fânețe și diverse puțuri de materiale. În anul 1854, Mănăstirea Cernica a trecut moșia Bucea în stăpânirea Mitropoliei, primind în schimb o moșie în Brănești, mai aproape de mănăstire. Mitropolia va păstra o parte din moșie, iar cealaltă parte o va dărui Mănăstirii Sinaia.

În anul 1863, după secularizarea averilor mănăstirești și bisericești, precum și în urma reformelor administrative înfăptuite în vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cei peste trei sute de "clăcași" ai moșiei au fost împroprietăriți în locul respectiv. În anul 1871, noii proprietari își vor vinde pământul către prințul Dimitrie Barbu Știrbei.

În anul 1880, boierul Dumitru Hernea, de loc din zona Banatului, a cumpărat de la prințul Dimitrie Știrbei întregul teren, fosta moșie a bisericii, și zona de sud a orașului. În total, peste trei sute de hectare. La îndemnul inginerului Ion Gheorghiu, noul stăpân al moșiei, Dumitru Hernea, a început să extragă petrol. În anul 1885, boierul Dumitru Hernea a trecut la cele veșnice. Atunci, inginerul Ion Gheorghiu a devenit tutorele celor cinci copii minori ai celui adormit. Noul administrator a construit pe terenul platformei de extracție petrolieră o capelă de rugăciune, în stil baroc. Dumitru Hernea a fost înmormântat în exteriorul capelei, lângă Sfântul Altar. Pe peretele capelei a fost așezată o placă memorială cu următorul text: "În memoria răposatului Dumitru Hernea. Familia. 1886."

În anul 1896, avocații Societății "Steaua Română" au cumpărat întreaga moșie a boierului Hernea, de la urmașii acestuia. În anul 1948, odată cu naționalizarea averilor, aceste terenuri au intrat și ele în proprietatea statului. Din această cauză, descendenții lui Dumitru Hernea l-au exhumat pe strămoșul lor și l-au așezat în Cimitirul Belu, din București. În perioada comunistă, capela a fost abandonată, iar pentru o vreme a slujit ca atelier de pictură.