Consiliul Suprem de Apărare a Țării

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) este o autoritate administrativă autonomă din România, care are atribuții în organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc apărarea țării și siguranța națională.

Această autoritate se află sub controlul Parlamentului României, în acest sens, Consiliul are obligația să prezinte raporturi de activitate trimestrial sau de câte ori comisiile parlamentare de specialitate invocă necesitatea unui astfel de raport.

Echivalentul moldovenesc al acestei instituții de profil e Consiliul Suprem de Securitate.

OrganizareModificare

Președintele României conduce lucrările CSAT, prim-ministrul Guvernului României îndeplinind funcția de vicepreședinte al consiliului. Ceilalți membrii ai Consiliului Suprem de Apărare a Țării sunt: ministrul apărării naționale, ministrul administrației și internelor, ministrul afacerilor externe, ministrul justiției, ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, ministrul finanțelor publice, directorul Serviciului Roman de Informații, directorul Serviciului de Informații Externe, șeful Statului Major General și consilierul prezidențial pentru securitate națională. [1]

Atribuțiile CSAT sunt:[1]

 • analizează și (sau propune), în conformitate cu legea, promovarea:

- strategiei de securitate națională a României,

- strategiei militare a României,

- strategiilor de ordine publică și siguranță națională ale României, în raport cu răspunderile instituțiilor abilitate, datelor, informărilor și evaluărilor furnizate de serviciile de informații și de celelalte structuri cu atribuții în domeniul siguranței naționale;

 • la solicitarea Președintelui României, analizează și propune măsuri pentru:

- instituirea stării de asediu sau a stării de urgență în întreaga țară ori în unele localități,

- declararea mobilizării parțiale sau generale a forțelor armate,

- respingerea agresiunii armate îndreptate împotriva țării,

- declararea stării de război și încetarea sa,

- inițierea, suspendarea sau încetarea acțiunilor militare;

 • propune spre aprobare:

- punerea în aplicare a planului de mobilizare a economiei naționale și a execuției bugetului de stat pentru primul an de război,

- măsurile necesare pentru apărarea și restabilirea ordinii constituționale,

- avizează proiectele de acte normative inițiate sau emise de Guvern privind: securitatea națională, organizarea generală a forțelor armate și a celorlalte instituții cu atribuții în domeniul securității naționale, organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării,

- pregătirea populației, a economiei și a teritoriului pentru apărare,

- propunerile de buget ale instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale,

- alocațiile bugetare destinate ministerelor și serviciilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale,

- condițiile de intrare, trecere sau staționare pe teritoriul României a trupelor străine,

- numirea în funcțiile prevăzute în statele de organizare cu grad de general-locotenent, viceamiral, similare și superioare acestora;

 • supune spre aprobare comandantului forțelor armate planurile de întrebuințare a forțelor pe timp de pace, în situații de criză și la război;
 • aprobă:

- orientările de bază în domeniul relațiilor internaționale privind securitatea națională,

- proiectele tratatelor și acordurilor internaționale în domeniul securității naționale sau cu incidențe în acest domeniu,

- stabilirea de relații cu organisme similare din străinătate de către instituțiile și structurile cu atribuții în domeniul siguranței naționale,

- completarea structurilor militare cu efective, potrivit statelor de organizare în timp de pace,

- executarea alarmei de luptă pentru aducerea structurilor militare în starea care să le permită trecerea, la ordin, la îndeplinirea misiunilor de luptă,

- planurile de acțiune la declararea mobilizării și la declararea stării de război, planurile de acțiune la instituirea stării de asediu și a stării de urgență,

- proiectul planului de mobilizare a economiei naționale și proiectul bugetului de stat pentru primul an de război,

- planul verificării stadiului pregătirii populației pentru apărare prin exerciții și antrenamente de mobilizare,

- repartiția numărului de recruți încorporați pe instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale,

- obiectivele de pregătire a teritoriului destinate asigurării nevoilor operaționale ale forțelor sistemului național de apărare,

- nomenclatorul și nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare,

- programele multianuale privind înzestrarea forțelor sistemului național de apărare,

- militarizarea, în condițiile legii, a agenților economici a căror activitate este nemijlocit legată de asigurarea resurselor necesare apărării,

- planul comun de intervenție a unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne pentru limitarea și înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul național,

- regimul rețelelor și echipamentelor de telecomunicații speciale și criteriile de repartizare a posturilor de abonat pentru utilizatorii acestor rețele, structura organizatorică și atribuțiile Marelui Cartier General,

- înființarea funcției de comandant militar subordonat Marelui Cartier General și atribuțiile acestuia pentru asigurarea conducerii unitare pe timp de război,

- persoanele și obiectivele care beneficiază de protecția și paza Serviciului de Protecție și Pază și normele privind protecția antiteroristă a demnitarilor romani și străini, precum și a altor persoane oficiale,

- rapoartele și informarile prezentate de conducători ai organelor administrației publice referitoare la securitatea națională,

- planurile generale de căutare a informațiilor prezentate de instituțiile și structurile cu atribuții în domeniul siguranței naționale,

- principalele direcții de activitate și măsurile generale necesare pentru înlăturarea amenințărilor la adresa siguranței naționale,

- structura organizatorică, efectivele și regulamentele de funcționare ale Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază,

- cheltuielile operative destinate realizării siguranței naționale,

- normele privind planificarea, evidența, utilizarea, justificarea și controlul cheltuielilor operative destinate realizării siguranței naționale pentru instituțiile cu atribuții în acest domeniu,

- conturile anuale de execuție bugetară a cheltuielilor operative destinate realizării siguranței naționale, ale instituțiilor cu atribuții în domeniul siguranței naționale, după aprobarea rapoartelor asupra activității desfășurate de acestea,

- înființarea, desființarea, dislocarea și redislocarea, în timp de pace, pe teritoriul național, a marilor unități militare de la eșalonul brigadă, inclusiv, în sus, propunerile de acordare a gradului de mareșal, de general, amiral și similare;

 • coordonează activitatea de integrare în structurile de securitate europene și euroatlantice, monitorizează procesul de adaptare a forțelor armate la cerințele NATO și formulează recomandări, în concordanță cu standardele Alianței;
 • numește și revocă în/din funcții, în cazurile și condițiile stabilite de lege;
 • exercită orice alte atribuții prevăzute de lege în domeniul apărării țării și al siguranței naționale.

Hotărârile CSAT se adoptă prin consens și se semnează de catre Președintele României.

IstoricModificare

În noiembrie 2005, în interiorul CSAT a fost constituită Comunitatea Națională de Informații (CNI), structură coordonată de consilierul de stat pentru siguranța națională din cadrul Administrației Prezidențiale[2]. Potrivit hotărârii de înființare a CNI, organizarea și coordonarea unitară a activităților de informații care privesc securitatea națională se realizează de către CSAT prin Comitetul coordonator pentru CNI[3]. Comitetul are urmatoarea componență: Consilierul prezidențial pentru securitate națională, directorii SRI și SIE, miniștrii de interne, de externe, al apărării și al justiției și consilierul primului-ministru pentru probleme de securitate[3].

NoteModificare

 1. ^ a b conform Legii nr. 415 din 27 iunie 2002 cu privire la organizarea și funcționarea CSAT
 2. ^ Comunitate de Informatii in interiorul CSAT Arhivat în , la Wayback Machine., 19 noiembrie 2005, romanialibera.ro, accesat la 23 decembrie 2010
 3. ^ a b Premierul spune ca noua Comunitate de Informatii nu modifica structura si controlul serviciilor secrete, 21 nov 2005, zf.ro, accesat la 23 decembrie 2010

Legături externeModificare