Discuție:Allah

Active discussions

Cine zice ca e o carte a contradictiilor? Daca un om poate sa fie si bun si rau, Dumnezeu care l a creat pe om poate sa fie in alte mii de feluri.Cu unul este milostiv, iar pe altul il pedepseste.Unde e contradictia?

catre autorii acestui site

Nu stiu de ce daţi dreptul tuturor neaveniţilor să modifice pagini din această "enciclopedie" liberă!!!!! Aici nu sunt expuse păreri documentate, nu se scriu sursele, nu sunt verificate sursele, aici a devenit totul un talmeş - balmeş in care işi expun toţi punctele de vedere!!!!! Partea ce mai rea este că nişte copii tembeli, care trebuie să facă vreo temă pentru şcoală, se vor inspira din "enciclopedia" aceasta, care nu este altceva decât o culegere de păreri personale a unor aşa-zişi "cunoscători". Majoritatea acestor articole sunt DEZINFORMĂRI!!!! Vă rog să nu vă mai jucaţi de-a "profesorii" că nu faceţi nimănui nici o favoare! Luaţi in calcul faptul că internet-ul, iar nu biblioteca, a devenit sursă PRINCIPALĂ de informaţii!!!

Revenind la comentariile despre Alllah, fac precizarea că toţi cei care şi-au expus părerea aici au doar unele idei despre istoria religiilor, de lingvistică, de etimologie, etc... adică informaţii disparate, cunoştinţe vagi care sunt rezultatul "culturii de internet"! Nici unul dintre cei care şi-au expus părerea despre traducrea cuvântului "alllah" habar nu au arabă!!!! În limba arabă ORICE literă sau marcă este IMPORTANTĂ!!!! Una dintre dovezi este faptul că ALLLAH este transliterat in alfabetul latin numai cu 2 L, insă în arabă sunt 3 L!!! اللَّه , deci al + llah, nu lah!!! există acolo o marcă, un semn specific limbii arabe, care face precizarea ca este vorba de o literă dublă, pe care mulţi "cunoscători" o ignoră! Această literă face exact diferenţa dintre ZEU şi DumneZEU!!!!

INFORMAŢIILE SCOASE DIN CONTEXT DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTAŢII!!!

by the way: Referirea la "contradicţiile" celor 99 de nume! Ideea principală a oricărei doctrine religioase este: cei credincioşi sunt beneficiarii Edenului, iar necredincioşii sunt sortiţi Iadului. Deci un nume "negativ", cum ar fi "Cel care Umileşte" - nume (atribut) care face referire la umilirea necredincioşilor este receptat "pozitiv" de credincioşi, deoarece aceştia sunt "compensaţi" prin umilirea celor care nu cred in Zeul Suprem - in acest caz Alllah! aşadar...contradicţia este INEXISTENTĂ - DECI: INFORMAŢIILE SCOASE DIN CONTEXT DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTAŢII!!!

iata comentariile mele pe marginea acestui articol!!!! am facut comentariile pe text...rog reevaluare pagină!!!!


Originea termenului Allah precede apariţia islamului, acesta fiind un zeu al panteonului arab politeist, alături de consoartele lui feminine, anume Al-Lat, Al-Uza şi Manat. GREŞIT! --argument mai jos

Acest fapt se înscrie în tiparul semit clasic (de ex., Yahve a avut în mintea evreilor timp de sute de ani şi el o consoartă, -altă interpretare personală!!! - numită Aşera (celebra Astarte biblică), până când într-un final a fost desăvârşită trecerea de la politeism la monoteism, trecând prin monolatrie, aşa cum ne atestă arheologia; aceeaşi situaţie cu Baal, zeul canaaneean.), al unor zeităţi masculine asociate unora feminine.

În lucrările sale de istoria religiei, Mircea Eliade, ca şi alţi istorici ai religiei explică cum faptul că unele erau socotite zeităţi ale fertilităţii iar altele zeităţi creatoare, a provocat la un moment dat prin preferinţa spre cele din urmă, trecerea la monoteism. - Ce legătură a are adorarea preferenţială a unora sau altora cu confuzia dintre un oarecare zeu masculin al panteonului politeist arab cu Alllah???

Astfel se explică (ce anume??? adorarea unor divinităţi sau opoziţia lui Abu Lahab de a îşi pierde poziţia dominantă ca unul din liderii comercianţilor???) de ce atunci când Mohamed a intrat în conflict cu elitele (in ce sens elite????) de la Meca, unchiul său Abu Lahab care îi era ostil, a creat în 616 cu toate clanurile mecane o uniune împotriva tribului lui Mahomed (formă arhaică eronată a numelui Muhammad!), iar actul întocmit de uniunea aceasta clanică se încheia cu formula "In numele Tău, Oh, Alah! (ALAH, iar nu ALLLAH - deci în numele unui ZEU al casei sale, iar nu a lui Dumnezeu - Alllah al Isamului)" Tradiţia pioasă nu vede nimic anormal în faptul că kuraişiţii, păgâni pe atunci, scriu "In numele lui Alah", cum ea nu găseşte anormal nici faptul că tatăl lui Mahomed (poate Muhammad!!!!) avea prenumele "Servitorul lui Alah" (sau dacă vrem "sclavul lui Alah - adică sclavul ZEULUI - ca să fii mai corect!!!!!" – asta înseamnă Abdalah). Păi nu vede..."tradiţia pioasă" nici o "anormalitate", pentru că "ea" cunoaşte mai bine ca autorul articolului sensurile cuvintelor limbii arabe!!! Pur şi simplu ..."tradiţia pioasă" nu se referă la acelaşi "ZEU" ca şi autorul! Adică, autorul articolului crează în mod intenţionat o confuzie. Adică autorul articolului consideră pe Alllah al politeiştilor arabi unul diferit de Alllah al Islamului, în sensul în care acesta - Alah al politeistilor - era un zeu al pietrelor şi, care, ami târziu, sub influenţa triburilor evreiesti- acesta este transformat în Dumnezeu. GRESIT!!! Conform surselor istorice, una din ele este chiar Torah, religia arabilor, (descendeţi ai lui Abraham) este chiar religia lui Abraham _ Ismaeliţii - adică iudaismul, care îl adorau pe Yahv e- adică pe Dumnezeul lui Adam, Isac , Iacob - toţi autori ai câte unui trib arab - care sunt populaţii SEMITICE - deci acelaşi panteon....deci acelaşi Iahve- Alllah) Mai exact, autorul face confuzia între o divinitate masculină păgână - un zeu al panteonului politeist - şi Allah, cel identic cu Yahve, cel care este adevăratul Dumnezeu şi care a comunicat asta prin profeţi şi trimisi!!!! tocmai pentru că oamenii îl asociau pe El cu aceşti idoli- masculini sau feminini - ai pietrelor, plantelor (palmierul- sau tufişul) sau animalelor!!!!(Moise şi adorarea viţelului, Salih si adorarea pietrelor,etc...)

Acest gen de asociere este respins şi de Torah, şi de Quraan!!!

Explicaţia (poate părerea autorului, nu o explicaţie bazată pe argumente)acestui fapt este că arabii politeişti recunoşteau mai multi zei, printre care şi Alah (divinitatea masculină) - se persistă în confuzie!!!!!- , care era, ca orice bărbat arab "şeful casei", adică şeful casei de piatră care era templul oraşului . În această construcţie neterminată (fără acoperiş??? - TEMPLELE AVEAU ACOPERIŞ....deci trebuie să fie o confuzie undeva!!!) erau reunite toate puterile supranaturale în care arabii credeau pe atunci. Rocile, în general, erau considerate ca fiind lăcaşuri ale zeilor. Asta e semnificaţia cuvântului "bayt ilah (adică bayt inseamnă piatră????? ...greşit!!! înseamnă CASĂ!!! şi dacă e aşa cum se susţine aici, atunci şi Biserica ar trebui să fie considerată templu, sau piatra!!! ca nu se intelege exact, pentru că ea mai este supranumită şi "Casa Domnului")" în araba, sau "beth el" în ebraică. Ritualul pe locul acestor aşezări de piatră sau pur şi simplu pietre, era rotirea în jurul lor, însă existau şi mişcări necirculare, cum era un dus-întors între două roci sacre, aşa cum era cazul cu rocile Safa, în sud-est, şi Marwa, în nord. Natura pietroasă a Arabiei explică acest cult al pietrelor, cum este şi piatra neagră încastrată în colţul Kabei, la sud-estul edificiului. Arabii credeau însa nu numai că pietrele, ci şi arborii conţin sacrul; un tufiş de palmieri (nakhla) servea de exemplu ca rezidenţă "Doamnei", divinităţii feminine ("raba") venerată de mecani, care mai era numită şi Al-'Uza ("Prea-Puternica"); mecanii îi cereau protecţie, aşa cum stă bine unor comercianţi experimentaţi, care credeau că a face alianţe cu puterile supranaturale era foarte benefic pentru comerţul lor. Ce poate fi mai natural decât să vrei să te aliezi stăpânilor şi domnilor (rab) acestor spaţii sacre, creându-le un cult? Acest fapt util apărea evident în lunile sacre de pelerinaj (primavara şi cele 3 luni de toamnă), perioade de siguranţă şi pace în cursul cărora puteau avea loc târgurile de schimburi de mărfuri.

Pelerinajul la Meca se făcea pentru a cere protecţie celor 3 doamne (vai mama noastră!!!! - cultul acestor zeităţi era foarte răspândit, nu exista nmumai la mecca!!!!, ci in toată Arabia!!!!) ), stapâne (Al-Lat (= in traducere ZÂNĂ, pentru că femininul lui LLAH este LLAHAT!!!!! nu LAH!!!, care prin alte părţi ale Arabiei era considerată fiica lui Al UZA!!!!) Al-Uza şi Manat), PLUS că ele erau asociate cu cultul pietrelor deoarece erau foarte venerate în zona orasului Petra!!!! cultul extinzandu-se până în Iran şi Palmyra!!! ) însă exista aici (UNDE????)şi un domn (rab (= stăpân - termen general- nu văd asocierea cu Alllah!!!)), care era stăpânul casei (bayt) de piatră (de unde rezultă această afirmaţie????), şi care în contrast (nu văd contrastul...eventual vreo colaborare!!!)cu divinităţile feminine ce procurau abundenţă, el era creator. (abundenţa şi creativitatea nu sunt termeni de contrast!!!) Adică din toată polologhia asta fără sens, scoasă din context s-a dedus fraza ce urmează????:---De aici explicaţia insistenţei Coranului în respingerea "asociaţionismului", adică recunoaşterea în continuare a divinităţilor feminine alaturi de divinitatea masculină recuperată de noua religie (cum adică recuperată de noua religie???? Islamul are cumva vreo madamă sau vreo madmoazelă drept Dumnezeu??? sau se referă la faptul că Islamul nu acceptă "colaborarea" cu zeităţi feminine!!! indifrent cum, ambele deducţii, care se vor logice, sunt greşite, deoarece Islamul respinge ideea necesităţii încarnării lui ALLLAH sub formă de om, care mai apoi să devină egal LUI, ca şi ideea venerării oamenilor sfinţi ca şi cum ei ar fi Dumnezeu- cultul sf.Gheorghe, etc... ). În această optică (PUR PERSONALĂ ŞI NEAVIZATĂ!!!!), islamul (ISLAMUL nu a fost NICIODATĂ politeist!!!) este o trecere de la un politeism ierarhic local, la monoteism pur sub influenţa religiilor mai vechi, anume iudaismul şi creştinismul - Încheie "glorios" "profesorul nostru" !!!! (Doctrina de istoria religiilor consideră Islamul religie SEMITICĂ, iar ideea generată aici acreditează ideea că ISLAMUL este o religie arabă politeistă care a fost MODIFICATĂ de Muhammed, prin asimilarea ideilor religiilor creştine şi iudaice pe un panteon politeist!!! Adică a existat un ISLAM politeist înaintea unui Islam monoteist...ceea ce e FUNDAMENTAL GRESIT!!!! În religia islamică se neagă tocmai interferenţa acestei religii politeiste, în religia monoteistă de adorare a lui Alllah - Yehova - Dumnezeu Taăl! Asocierea lui Alllah - Dumnezeu - Yehova cu vreun zeu al vreunei pietre, saual vreunui pom!!!!! ori cu alte femiei Zeite!!! In ISLAM, ca şi în IUDAISM - cu excepţia creştinismului care îi atribuie genul masculin lui Dumnezeu (tată, moş)- ALLLAH - YAHVE nu are gen- el nu e nici bărbat, nici femeie, nu are formă, nu poate fi exprimat bi sau tridimensional!!!!

Ton civilizatModificare

Stimat domn,
Nu pot decât să deplor tonul furibund al intervenţiei Dvs. anonime. Chiar dacă sunt convins că ridicaţi o problemă legitimă, pe care am observat-o şi eu, am încetat să vă urmăresc şirul ideilor legat de trecerea arabilor de la politeism la monoteism, pentru că tonul mi s-a părut prea înfierbântat. Am venit la pagina de discuţii tocmai pentru ideea că cele 99 nume ale lui Allah se contrazice în Coran. Acelaşi lucru se poate spune şi despre Biblie legat de multe subiecte, şi afirmaţia în sine ar trebui pusă în contextul interpretărilor specifice ale textului coranic, interpretări care ar trebui citate ca atare...

Faptul că asemenea citate nu există generează discuţii neprincipiale şi este, zic eu, una din armele mai puţin vizibile cu care se poartă conflictul desfăşurat zi de zi, ceas de ceas şi în proporţie de masă în Orientul Apropiat. Tot ce utilizatorii Wikipediei, ca şi alţi contrbuitori, pot face, este să aducă argumente, sub formă de fapte şi citate, care să informeze publicul, care nu este a priori „tembel”, în speranţa că, până în cele din urmă, va „birui gândul”, după cum zicea Miron Costin, şi nu terorismul de stat şi privat, aşa cum se practică azi acolo. Mulţumesc, Nerissa-Marie (discuţie) 24 martie 2010 21:24 (EET)

Numele lui AllahModificare

Am discutat aici motivul pentru care simpla sintagmă „numele lui Allah” nu este cea mai corectă explicaţie a caligramei. Adevărul este că nu văd deloc de ce formularea „Unul din numele lui Allah” ar suna „ca dracul”; mai mult decât atât, am impresia că această din urmă expresie s-a strecurat pă furiş în vocabularul tolerat cu ocazia folosirii ei de domnul Petre Roman, la 22 dec. 1989. (O altă expresie interesantă, proferată atunci, ar fi „sula-n coaste” a d-lui Iliescu). Cer iertare pentru digresiune. Nerissa-Marie (discuţie) 26 martie 2010 17:16 (EET)

Se pare că, totuşi, caligrama din pagina „Allah” reprezintă numele Dumnezeului musulman, pe când toate celelalte nume sunt de fapt atribute. Cer iertare pentru confuzie. Nerissa-Marie (discuţie) 29 mai 2010 23:46 (EEST)

Ortografie Alah/AllahModificare

Am gasit in dictionar ca si ortografie "Alah".

ALÁH m. Divinitate musulmană; Dumnezeu; zeu. /<turc. Allah Sursa: NODEX (2002) | Adăugată de siveco | Semnalează o greșeală | Permalink http://dexonline.ro/definitie/alah

Am gasit de asemenea si in poezii clasice (Cosbuc, Macedonski) aceeasi ortografie. Cum credeti ca e corect? Ar trebui modificat titlul articolului?Idsocol (discuție) 16 aprilie 2015 16:47 (EEST)

Și ortografia Allah se află în DEX.
Nu știu dacă Coșbuc (1866-1918) sau Macedonski (1854-1920) sunt surse de încredere în acestă chestiune. Ortografia în epocă era alta, ei scriau poesii. Mai degrabă Traducerea Sensurilor Coranului (2009) „sub egida Ligii Islamice și Culturale din România. La această traducere au participat, pe lângă lingviști, și absolvenți de teologie, arabi și români. Aceasta este cea mai buna traducere de pe piață (...)”. --Turbojet 16 aprilie 2015 22:03 (EEST)

Eu nu am gasit ortografia "ALLAH" in DEX. Vezi sa nu confunzi cumva cu Dictionarul Enciclopedic. Legat de ortografie, ea nu este stabilita de traducatori si teologi (oricat de buni cunoscatori ai Coranului ar fi), ci de Academia Romana (care editeaza DEX). M-as astepta mai degraba la argumente tehnice, ceva in genul Alah ar trebui scris cu un singur "l" (sau nu)...pentru ca ortografia limbii romane e fonetica, iar Alah este un substantiv propriu preluat si integrat de multa vreme in limba. La momentul asta imi pare ca articolul foloseste o ortografie straina (probabil de inspiratie anglo-saxona), dar poate gresesc. Astept opinii, ca sa ne asiguram ca avem un titlu de articol corect. Idsocol (discuție)

DEX este un dicționar explicativ, fără caracter de normă, care cel mult atestă și constată sensurile cuvintelor așa cum sunt ele folosite de vorbitorii de română la un moment dat. El nu prea cuprinde nume proprii, cum este cazul de față. O lucrare cu caracter normativ în ce privește gramatica și ortografia inclusiv a unor nume proprii este DOOM, dar nu cred că el conține ceva legat de scrierea numelui zeității musulmanilor. În asemenea situație, într-adevăr putem folosi însă lucrări științifice istorice sau chiar teologice redactate și editate de specialiști, după cum este și practica noastră. Cred că cea indicată de Turbojet este cât se poate de de încredere și este și actuală. —Andreidiscuţie 8 mai 2015 12:12 (EEST)

Uite ca DEX-ul INCLUDE totusi in cazul de fata substantivul propriu "ALAH" si este editat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” al Academiei Române, acelasi institut care in paranteza fie spus editeaza si DOOM-ul. Principalele obiective ale institutului sunt în concordanță cu acelea ale Academiei Române, stabilite prin Legea nr. 752/2001, republicată în MO nr. 299/2009, ceea ce confera lucrarilor editate caracterul de norma sau etalon.

Chiar si mergand pe logica ta, nu e plauzibil ca cercetatorii de la Institut nu ar sti cum se scrie corect Alah si ar include o ortografie incorecta in DEX, pe principiul ca nefiind norma de ortografie putem sa scriem oricum, iar in DOOM (care in opinia ta este singura norma) s-ar fi concentrat un pic mai mult si l-ar fi ortografiat diferit. Respect pregatirea specialistilor care au tradus varianta Coranului mentionata de TurboJet, dar activitatea Academiei Romane (si a Institutului de Lingvistica) este reglementata prin lege tocmai pt. a-i conferi caracterul de instanta suprema. Altfel putem spune de ex. ca Alexandru Tomescu e cel care stie cel mai bine cum se scrie vioara si nu Academia.

Astept in continuare argumente lingvistice, nu contestatii privind autoritatea DEX-ului, Academiei Romane sau Institutului de Lingvistica. Daca asta e tot, atunci mi-e teama ca ortografia e gresita. Idsocol (discuție) 18 mai 2015 18:12 (EEST)

Înapoi la pagina „Allah”.