Florimond de Beaune (sau Debonne sau Debeaune, n. 7 octombrie 1601 la Blois - d. 18 august 1652) a fost un matematician francez. A fost prieten al lui René Descartes, a cărui geometrie analitică i-a întocmit o prefață prin lucrarea Notes brièves.

Reprezentare grafică a problemei lui de Beaune din 1638: Găsirea unei curbe care în oricare punct să admită o subtangentă de lungime constantă. Soluția este o curbă exponențială

În 1638 a propus o problemă interesantă: determinarea unei curbe oarecare stabilind o proprietate a tangentelor acestei curbe. Problema a fost rezolvată în 1693 de către Bernoulli cu ajutorul calculului integral și s-a obținut o curbă logaritmică în coordonate oblice. Renée Descartes a recunoscut importanța unei astfel de probleme, dar la început a considerat imposibilă rezolvarea, ca ulterior să ajungă la ecuația diferențială:

,

obținând hiperbola , parabola , cercul

În discuția acestei ecuații, de Beaune a stabilit 17 cazuri diferite. De asemenea a stabilit că dacă lipsesc termenii și funcția reprezintă o dreaptă.

De asemenea, Florimond de Beaune a construit lunete și diferite instrumente astronomice.

Lucrările sale au fost redactate de către Rasmus Bartholin sub titlul: De aequationum constructione et limitatibus. Printre acestea, cea mai cunoscută este Notae breves ("Note succinte asupra geometriei lui Descartes"), apărută în 1649.