Germani pontici

Germanii pontici (în limba germană Schwarzmeerdeutsche) sunt coloniștii germanofoni stabiliți în Novorusia (zona de stepă din nordul Mării Negre, curpinsă între râul Nistru la vest și Kuban la est), în ultimul sfert al sec. XVIII - primul sfert al sec. XIX, fiind veniți din diverse regiuni ale Germaniei, Austriei, Elveției și altor țări central-europene, la invitația guvernului rus, pentru a pune în cultură ținuturile mai înainte locuite de Tătarii alungați spre Crimea sau spre imperiul Otoman (între altele, spre Dobrogea).

Pentru aceștia a fost înființată în anul 1848 Dieceza de Tiraspol.

În cadrul RASS Moldovenești, recensământul general al populației din anul 1939 atesta 12 mii de etnici germani, ceea ce reprezenta 2 % din populația de 582 mii locuitori ai acestei RASS din acel moment. Spre deosebire de germanii basarabeni și cei baltici, germanii pontici nu au căzut sub incidența protocolului sovieto-german din 5 septembrie 1940 privind "repatrierea" germanilor, dar în 1944 ei au fost deportați spre Siberia și Asia Centrală ca "elemente periculoase și trădătoare". În 1964, germanilor pontici li s-a permis revenirea în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, dar nu în Republica Sovietică Socialistă Ucraineană. La recensământul populației din 1989 în Republica Moldova erau 7,3 mii etnici germani cunoscuți în mod impropriu ca „germani transnistreni” (impropriu deoarece majoritatea locuiesc în teritoriile din dreapta Nistrului).

PersonalitățiModificare

  • Markus Glaser (1880-1950), episcop romano-catolic, deținut politic