O nucleotidă este un compus organic format dintr-un heterociclu, o pentoză și una sau mai multe grupări fosfat. Heterociclul este de obicei condensat cu o bază aromatică, formând bazele azotate purinice (adenină și guanină), sau bazele pirimidinice (citozină și timină). În cazul ARN-ului timina este înlocuită de uracil. Pentoza este formată dintr-un ciclu pentaatomic: dezoxiriboză (la ADN) sau riboză (la ARN). Complexul astfel format este condensat cu 3 grupări fosfat și intră în unitatea structurală a acizilor nucleici (ARN-ului sau ADN-ului), dar și în structura cofactorilor CoA, FAD, FMN, NAD, NADP.

Principalele elemente ce alcătuiesc structura unei nucleotide

Structuri chimiceModificare

NucleotideModificare

 
Adenosin monofosfat
AMP
 
Adenosin difosfat
ADP
 
Adenosin trifosfat
ATP
 
Guanosin monofosfat
GMP
 
Guanosine difosfat
GDP
 
Guanosine trifosfat
GTP
 
Timidină monofosfat
TMP
 
Timidină difosfat
TDP
 
Timidină trifosfat
TTP
 
Uridin monofosfat
UMP
 
Uridin difosfat
UDP
 
Uridin trifosfat
UTP
 
Citidin monofosfat
CMP
 
Citidin difosfat
CDP
 
Citidin trifosfat
CTP

DeoxinucleotideModificare

 
Deoxiadenosin monofosfat
dAMP
 
Deoxiadenosin difosfat
dADP
 
Deoxiadenosin trifosfat
dATP
 
Deoxiguanosin monofosfat
dGMP
 
Deoxiguanosin difosfat
dGDP
 
Deoxiguanosin trifosfat
dGTP
 
Deoxitimidin monofosfat
dTMP
 
Timidin difosfat
TDP
 
Deoxitimidin trifosfat
dTTP
 
Deoxiuridin monofosfat
dUMP
 
Deoxiuridin difosfat
dUDP
 
Deoxiuridin trifosfat
dUTP
 
Deoxicitidin monofosfat
dCMP
 
Deoxicitidin difosfat
dCDP
 
Deoxicitidin trifosfat
dCTP

Vezi șiModificare

Legături externeModificare