Standard

pagină de dezambiguizare Wikimedia

Termenul Standard poate defini:

Wikţionar
Wikţionar
Caută „standard” în Wikționar, dicționarul liber.

În general Modificare

 • Un anumit fel de metodă, măsură, unitate de valori, criterii, mai mult sau mai puțin recunoscute pe plan național sau internațional. Astfel se poate vorbi de standardizarea unor produse, metode, norme mai ales în domeniul tehnic. Spre exemplu:
  • standard mecanic (de mecanică, în mecanică);
  • standard electric;
  • standard constructiv (de construcție, construcțional);
  • standard muzical;
  • standard metrologic (de măsurare, de metrologie etc.);
  • standard informatic (rețele informatice, programe etc.).
 • Un anumit nivel de calitate, formă de prezentare, model, grad de confort, fiind uneori echivalent cu termenul nivel de viață normal sau strictul necesar care este necesar desfășurării unei vieți și activități normale.
 • Ghidul ISO/CEI 2: 1996 definește standardul ca fiind un document, stabilit prin consens și aprobat de către un organism recunoscut, care asigură, pentru uz comun și repetat, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activități sau rezultatelor lor, cu scopul de a se obține gradul optim de ordine într-un anumit context.

În special Modificare

În domeniul muzicii Modificare

 • se utilizează de ex. jazz standard.
 • dans standard

În domeniul gramaticii, nivelului de exprimare Modificare

În domeniul statisticii Modificare

În fizică Modificare

În termodinamică, starea standard (Standard Temperature and Pressure - STP) este o stare convențională de referință la care se raportează diferite alte stări. În diferite domenii și țări, valorile standard diferă, de exemplu în Europa se folosesc:

 • pentru presiunea standard: p0 = 1 atm = 101325 Pa = 1013,25 hPa = 101,325 kPa = 1,01325 bar
 • pentru temperatura standard:
  • T0 = 273,15 K ⇔ 0 °C (la care densitatea aerului este ρ = 1,293 kg/m3)
  • T15 = 288,15 K ⇔ 15 °C (la care densitatea aerului este ρ = 1,225 kg/m3)
  • T20 = 293,15 K ⇔ 20 °C (la care densitatea aerului este ρ = 1,205 kg/m3)
  • T25 = 298,15 K ⇔ 25 °C (la care densitatea aerului este ρ = 1,184 kg/m3)
Note
 1. Starea standard poate să nu aibă valori constante pentru temperatură și presiune, de exemplu în cazul atmosferei standard folosită în aviație, unde presiunea și temperatura variază cu altitudinea.
 2. Prin stare normală (Normal Temperature and Pressure - NTS) se înțelege starea standard la T0 = 273,15 K și p0 = 101325 Pa = 1 atm, însă în urma recomandărilor celei de-a 9-a CGPM din 1982 se tinde să se treacă la presiunea normală de p0 = 100000 Pa = 1 bar.[1]

În chimie Modificare

În chimie (termodinamică chimică) se subînțelege ca presiune standard presiunea de 1 bar sau 100 kPa. In cazul unui amestec de gaze, presiunea parțială a fiecărui gaz este de 1 bar. In tratate mai vechi presiunea standard este considerată 1 atm = 101,325 kPa, fără a lua în considerare temperatura. Presiunea standard depinde de concentrație și de puritatea substanței:

 

Pentru presiune se mai poate formula:

 

Stare standard        

În biochimie Modificare

Este valoarea pH (concentrația ionilor de hidrogen (H+))

 • Valoarea standard de 10-7 mol/l pH = 7 a apei la 22 °C este considerată apă neutră din punct de vedere chimic.

În sistemele de alarmare vocala Modificare

Set de norme recunoscute și aplicate la nivel internațional ce reglementează parametrii tehnici și operaționali de funcționare a sistemelor de sunet pentru avertizare și evacuare vocala în situații de urgențǎ. Exemple: Standard EN60849; BS5839.

În alte moduri de folosire a termenului Modificare

 • în domeniul calității produselor, deviere de la standard
 • în creșterea animalelor, nivel de îngrijire standard, criteriile standard a unei rase
 • în sport: de exemplu în fotbal, situații standard
 • în chimia analitică standardizarea unei metode
 • în măsurile de protecție, în cazul manipulării unor substanțe vătămătoare, toxice sau caustice sunt metode standard de protecție.

Toponime Modificare

Sport Modificare

Note Modificare

Vezi și Modificare

  Pagina aceasta de dezambiguizare listează articolele care au titluri identice sau susceptibile de confuzie.
Dacă ați ajuns aici prin intermediul unei legături interne care trebuia să trimită direct la un articol, vă rugăm să o corectați.