Deschide meniul principal

Rocile sunt corpuri naturale formate din unul sau mai multe minerale.

Clasificarea rocilor după modul de formare

1. Rocile magmatice s-au format prin:

a) consolidarea/răcirea magmei în interiorul scoarței => roci intruzive

b) consolidarea lavei la suprafața scoarței => roci efuzive

Roci intruzive Roci efuzive
Granit Riolit
Granodiorit Dacit
Diorit Andezit
Sienit Trahit
Gabbrou Bazalt

2. Rocile sedimentare

a) Rocile detritice s-au format prin dezagregarea altor roci și depunerea/ sedimentarea sedimentelor.

Sedimente Roci formate prin cimentarea sedimentelor
Grohotis Breice
Pietriș Conglomerat
Nisip Gresie
Praf Loess
Mal Argilă
Cenușă vulcanică Tuf vulcanic

b) Rocile de precipitare chimică s-au format prin precipitarea sărurilor din golfuri și lagune când clima era caldă și uscată.

Exemple : sarea și gipsul

c) Rocile organogene (biogene) s-au format prin transformarea resturilor de plante și animale în lipsa oxigenului.

Acaustobiolite (care nu ard) Caustobiolite(care ard)
Calcarele Petrol, Gaze naturale, Ozocherita ,Asfaltul
Șisturi bituminoase, Chihlimbarul,
Cărbuni ( Superior -antracit , huilă , cărbune brun ;Inferior -lignit, turbă

3. Rocile metamorfice s-au format prin transformarea rocilor magmatice și sedimentare care au ajuns la temperaturi sau presiuni mari în scoarță sau au intrat în contact cu magma fierbinte. Exemple: șisturi cristaline.

4. Rocile reziduale s-au format prin dezagregarea și dizolvarea unor roci. Fragmentele insolubile formează alte roci. Exemple: ierra-rossa, bauxita.

Vezi șiModificare