Trioxid de sulf

compus chimic
Trioxid de sulf
Denumiri
Alte denumiriAnhidrida sulfurică
Identificare
Număr CAS7446-11-9
PubChem CID24682
Informații generale
Formulă chimicăSO3
Aspectgaz incolor, fumigen
Masă molară80,06 g/mol
Proprietăți
Densitate2,00 g/cm3
Starea de agregaresolidă
Punct de topire16,9 °C
Punct de fierbere44,5 °C
Solubilitatereacționează cu apa
Presiune de vapori260 hPa (20 °C)
X : NocivN : Periculos pentru mediu
Nociv, Periculos pentru mediu,
Fraze RR14, R34
Fraze SS8, S25, S36/37/39, S45
NFPA 704

0
3
3
OX
Sunt folosite unitățile SI și condițiile de temperatură și presiune normale dacă nu s-a specificat altfel.

Trioxidul de sulf este anhidrida acidului sulfuric, având formula chimică SO3. Compusul se prezintă sub forma unor cristale aciculare, incolore, foarte higroscopice, având o reacție violentă cu apa. Trioxidul de sulf inspirat are un efect iritant, deoarece în contact cu mucoasa respiratorie apare acid sulfuric, care poate produce edem pulmonar.

Este un reactant electrofil.

Obținere

modificare

Trioxidul de sulf se poate obține prin oxidarea dioxidului de sulf, care are loc la temmperatura de 420 °C , în prezența pentoxidului de vanadiu cu rol de catalizator.

Trioxidul de sulf care rezultă sub formă gazoasă, va fi condensat prin răcire. Trebuie respectată temperatura lui de depozitare, deoarece punctul de fierbere este aproape de punctul de solidificare.

Prin distilarea trioxidului de sulf se obține oleum, care este un produs intermediar în tehnologia de producere a acidului sulfuric. Pentru obținerea unor cantități mai mici de trioxid de sulf, se utilizează metoda distilării din pentoxid de fosfor în combinație cu acidul sulfuric.

Utilizare

modificare

Este un reactiv cu rol esențial pentru sulfonare.

Experiment ce demonstrează arderea sulfului în oxigen. Se folosește o cameră de curgere legată la o sticlă de spălare gaze (plină cu soluție de metil orange) is being . Produsul este dioxid de sulf (SO2) cu urme de trioxid de sulf (SO3). „Fumul” care iese din sticla de spălare gaze este, de fapt, un abur de acid sulfuric generat prin reacția: :SO3(g) + H2O(l) = H2SO4(l). Oxizii sunt acizi, și pot fi observați prin schimbarea de culoare a indicatorului.
1.Obținerea acidului sulfuric:
 
2.Acidul se dizolvă mai ușor în apă, oleumul fiind combinat cu apa:
 
 
3.Obținerea acidului fluorosulfonic:
 
4.Cu alcoolii dă naștere la acizi alchil-sulfurici
 
5.Servește la producerea tensidelor:
 
  1. ^ „Trioxid de sulf”, SULFUR TRIOXIDE (în engleză), PubChem, accesat în  

Bibliografie

modificare
  • Constantin D. Albu, Maria Brezeanu, Mică enciclopedie de chimie, Editura Enciclopedică Română, 1974, p 24
  • D. Negoiu, Tratat de chimie anorganică, editura Tehnică, vol.2, București, 1972
  • Raluca Ripan: Manual de lucrări practice de chimie anorganică- vol I - Metaloizi, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1961
  • Raluca Ripan: Semimicroanaliza, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1961
  • Linus Pauling, Chimie generală, Editura Științifică, București, 1972 (traducere din limba engleză)