Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Atribut
Complement
Predicat
Nume predicativ
Subiect
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată

Atributul adjectival (sau adjectivul atributiv)[necesită citare] este atributul exprimat prin:

Buturuga mică răstoarnă carul mare.
Dragostea frățească este puternică.
Tot olaru laudă oala sa.
Unde sunt două cumnate, rămân vase nespălate.
Trei corăbii încărcate nu așteaptă una deșartă.
coșuri fumegânde, măști râzânde, ochi lăcrimânzi
Chiar și omul cu judecată mai greșește câteodată.


Gramatică
Morfologie
Categorie gramaticală
Parte de vorbire
Flexibilă
Neflexibilă
Locuțiune
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Complement
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată
Propoziție circumstanțială