Constituția este legea fundamentală a unui stat în care sunt consemnate principiile de bază ale organizării lui, drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor.

O constituție este un sistem, frecvent codificat într-un document scris, care indică regulile și principiile care guvernează o organizație. În cazul națiunilor, acest termen se referă specific la o constituție națională, care definește principiile politice fundamentale a statului și descrie puterile și obligațiile guvernului respectiv. Majoritatea constituțiilor naționale stabilesc drepturile și datoriile principale ale cetățenilor, sistemul electoral, organizarea organelor supreme și locale etc., reflectând astfel stadiul de dezvoltare socială, economică și politică la un moment dat a statului respectiv. Anterior evoluției constituțiilor naționale codificate, termenul constituție putea fi folosit pentru a descrie orice lege importantă.

Constituții există în numeroase organizații. Ele se întâlnesc des la nivel super-național (e.g. Constituția ONU), la nivel național (e.g. Constituția Franței) și la nivel sub-național/provincial (e.g. Constituția statului Arizona). Diferite unități politice, sindicate, și organizații comerciale au de asemenea constituții.

Legături externeModificare