Listă de localități din județul Giurgiu

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

Lista de mai jos cuprinde toate localitățile din județ în ordine alfabetică.

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Y ZAceastă listă este generată cu date din Wikidata și este actualizată periodic de un robot.
Editările făcute în listă vor fi șterse la următoarea actualizare!

Nume Tip de localitate Imagine
Adunații-Copăceni sat
reședință de comună
Anghelești sat
Bila sat
Bolintin-Deal sat
reședință de comună
Bolintin-Vale oraș
Biserica Bolintin Vale (1).JPG
Braniștea sat
Brăniștari sat
Statuia lui Mihai Viteazul din Călugăreni, Giurgiu.jpg
Bucșani sat
reședință de comună
Așezare Bucșani - GR-I-s-B-14766 (1).JPG
Budeni sat
Bulbucata sat
reședință de comună
Buturugeni sat
reședință de comună
Bâcu sat
Bălanu sat
Băneasa sat
reședință de comună
Bănești sat
Carapancea sat
Cartojani sat
Biserica Cartojani.jpg
Cetatea sat
Cetățuia sat
Chirculești sat
Chiriacu sat
Clejani sat
reședință de comună
Colibași sat
reședință de comună
Comana sat
reședință de comună
Manastirea Comana.jpg
Comasca sat
Copaciu sat
Corbeanca sat
Cosoba sat
reședință de comună
Coteni sat
Crevedia Mare sat
reședință de comună
Biserica din Crevedia Mare (1).JPG
Crevedia Mică sat
Biserica "Sf. Gheorghe" Crevedia Mică (2).JPG
Crivina sat
Crucea de Piatră sat
Crânguri sat
Cucuruzu sat
Cupele sat
Câmpurelu sat
Călugăreni sat
reședință de comună
Statuia lui Mihai Viteazul din Călugăreni, Giurgiu.jpg
Cămineasca sat
Cărpenișu sat
Căscioarele sat
Căscioarele sat
Daia sat
reședință de comună
Dealu sat
Dimitrie Cantemir sat
Dobreni sat
Seria+2+(6).JPG
Drăghiceanu sat
Drăgăneasca sat
Drăgănescu sat
Dărăști-Vlașca sat
Falaștoaca sat
Florești sat
Biserica Sf. Nicolae - sat Floresti, str. Mihai Viteazul nr. 77.jpg
Frasinu sat
Frătești sat
reședință de comună
Frătești, Giurgiu - vedere dinspre biserică.jpg
Făcău sat
Ghimpați sat
reședință de comună
Ghionea sat
Ghizdaru sat
Giurgiu municipiu
reședință de județ
localitate de frontieră
oraș port
Str garii.JPG
Gogoșari sat
reședință de comună
Goleasca sat
Gorneni sat
Gostinari sat
reședință de comună
Biserica "Sf. Nicolae"..jpg
Gostinu sat
reședință de comună
Greaca sat
reședință de comună
Grădinari sat
reședință de comună
Conacul Oteteleșeanu..jpg
Grădiștea sat
Găiseanca sat
Găiseni sat
reședință de comună
Gaiseni-Strimba1.jpg
Găujani sat
reședință de comună
Herăști sat
reședință de comună
Casa de piatra Udriște Năsturel.jpg
Hobaia sat
Hodivoaia sat
Hotarele sat
reședință de comună
Hulubești sat
Ianculești sat
Icoana sat
Iepurești sat
reședință de comună
Isvoarele sat
reședință de comună
Izvoarele sat
reședință de comună
Izvoru sat
Izvoru sat
Joița sat
reședință de comună
Letca Nouă sat
reședință de comună
Letca Veche sat
Malu sat
reședință de comună
Malu Spart sat
Mihai Bravu sat
reședință de comună
Mihai Vodă sat
Mihăilești oraș
Mihăileşti Giurgiu.jpg
Milcovățu sat
Miloșești sat
Mironești sat
Biserica Sf Nicolae Mironesti.jpg
Mirău sat
Mogoșești sat
Moșteni sat
Mârșa sat
reședință de comună
Naipu sat
Neajlovu sat
Novaci sat
Monument istoric, secolul XVIII. Traditia locala atribuie aceasta ctitorie calugarilor Isaia si Grigore..JPG
Obedeni sat
Biserica din Obedeni (2).JPG
Ogrezeni sat
reședință de comună
Biserica din Ogrezeni 03.JPG
Oinacu sat
reședință de comună
Oncești sat
Palanca sat
GR-II-m-B-15056, Casa Mavrache - Palanca.jpg
Petru Rareș sat
Pietrele sat
Pietrișu sat
Plopșoru sat
Podișor sat
Podu Doamnei sat
Podu Ilfovățului sat
Podu Popa Nae sat
Poenari sat
Biserica din Poenari.jpg
Poiana lui Stângă sat
Popești sat
Poșta sat
Priboiu sat
Prundu sat
reședință de comună
Puieni sat
Putineiu sat
reședință de comună
Puțu Greci sat
Pădureni sat
Radu Vodă sat
Remuș sat
Roata Mică sat
Roata de Jos sat
reședință de comună
Biserica Sadina 01.jpg
Rălești sat
Răsuceni sat
reședință de comună
Sadina sat
Satu Nou sat
Schitu sat
reședință de comună
Sfântu Gheorghe sat
Sfântu Gheorghe sat
Singureni sat
reședință de comună
Aper1.jpg
Slobozia sat
reședință de comună
Stejaru sat
Sterea sat
Stoenești sat
reședință de comună
Stoenești sat
reședință de comună
GR-II-m-A-15086, Biserica Buna Vestire - Drugăneşti (Stoenesti) 2.jpg
Stâlpu sat
Stănești sat
reședință de comună
Suseni sat
Săbăreni sat
reședință de comună
Teiușu sat
Teișori sat
Tomulești sat
Toporu sat
reședință de comună
Trestieni sat
Tântava sat
Uiești sat
RO GR Biserica din Uiești.jpg
Ulmi sat
reședință de comună
Uzunu sat
Vadu Lat sat
Conacul Radu Iliescu - GR-II-m-B-15092 (1).jpg
Valea Bujorului sat
Valea Dragului sat
reședință de comună
Valea Plopilor sat
Valter Mărăcineanu sat
Varlaam sat
Vedea sat
reședință de comună
Vieru sat
Vlad Țepeș sat
Vlașin sat
Vâlcelele sat
Vânătorii Mari sat
Vânătorii Mici sat
reședință de comună
Vărăști sat
reședință de comună
BisericaVarasti.jpg
Zboiu sat
Zorile sat
Zădăriciu sat
Sfârșitul listei autogenerate.

Vezi și

A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S Ș T Ț U V W X Y Z