Lista publicațiilor științifice ale lui Albert Einstein

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia
A yellowed piece of paper with two main paragraphs of black, handwritten text and some marginalia, strikethroughs, and underlines
Prima pagină a manuscrisului lui Einstein în care expune fundamentele teoriei relativității generalizate.

Lista publicațiilor științifice ale lui Albert Einstein cuprinde date referitoare la lucrările științifice, publicate în timpul vieții de către Albert Einstein.

Albert Einstein (n. 14 martie 1879, Ulm - d. 18 aprilie 1955, Princeton) a fost un fizician german, de origine evreiască, emigrat în 1933 în SUA, naturalizat elvețiano-american în 1940, profesor universitar la Zürich, Praga, Berlin și Princeton. A fost cunoscut, mai ales pentru formularea teoriei relativității. În 1921 i s-a decernat Premiul Nobel pentru Fizică.[1] De asemenea, a avut contribuții notabile la dezvoltarea fizicii statistice, mecanicii cuantice și indirect a teoriei cuantice a câmpului.Operele sale științifice originale au fost publicate în principal în limbile germană, engleză și franceză în diverse periodice științifice și în volume individuale sau colective.Majoritatea lucrărilor, semnate de Albert Einstein au apărut în perioada 1901-1948, care cuprinde mai multe etape ale activității științifice, denumite în general după țara în care a trăit în perioada respectivă.

Lista publicațiilor științifice ale lui Albert Einstein, prezentată mai jos este structurată în patru tabele, ce cuprind:

În prima coloană a tabelelor, fiecare lucrare este marcată cu un indice luat, din bibliografia Schilpp (Albert Einstein: Philosopher-Scientist, pag. 694–730), urmat de indicele corespunzător din Einstein's Collected Papers (Colecția lucrărilor lui Einstein).Referințele complete la aceste două bibliografii se pot găsi în secțiunile Referințe și Bibliografie de la sfârșitul articolului.Indicii Schilpp sunt utilizați ca referințe de căutare în ultima coloană: „Clasificări și note”.Coloana a doua indică anul publicării (care uneori nu coincide cu anul redactării manuscrisului), urmat de coloana a treia, ce cuprinde titlul original (în limba în care a fost publicată) și traducerea în limba română.Titlurile românești, în general pentru lucrările importante sunt identice cu cele folosite în literatura de specialitate din România.Pentru unele lucrări, de regulă recenzii, prelegeri festive sau comentarii de importanță redusă, pentru care nu există traduceri oficiale, s-au folosit traduceri neoficiale, realizate de contribuitorii versiunii românești al prezentului articol; aceste titluri sunt marcate cu simbolul § suprascris.Coloana a patra cuprinde titlul revistelor sau periodicelor în care au apărut lucrările, cu specificarea volumului, numărului și paginilor la care se găsește textul original.De asemenea, tot această coloană cuprinde după caz, legăturile externe către versiunea originală a lucrării.În prezentarea de bază, lucrările sunt evidențiate în ordinea cronologică a publicării lor, existând posibilitate rearanjării lor în ordine alfabetică prin simplu click pe săgeata din antetul tabelului corespunzător coloanei în care se face rearanjarea.Dacă se dorește aranjarea lucrărilor după criteriul apartenenței lor la un domeniu anume al fizicii, este suficient să se acționeze cu simplu click pe săgeata din capul coloanei „Clasificări și note”; efectul va fi gruparea lucrărilor pe subiecte; în tabel vor apărea toate articolele care au ca temă „Termodinamica”, de exemplu, prezentate în ordine cronologică în cadrul temei.Pentru tipărirea versiunii rearanjate a tabelului, se poate utiliza direct web-browser Print option; opțiunea „Versiune de tipărit” de la „trusa de unelte” din stânga paginii, se poate folosi numai pentru tipărirea versiunii de bază.În cadrul tabelului, acolo unde se impunea, s-au inserat note de subsol cu rolul de a explica, fie conținutul unor câmpuri din tabel, fie terminologia științifică din text sau anumite ambiguități.Rândurile din cadrul tabelului, ce conțin informații despre lucrări srise în colaborare cu alți autori sunt colorate în galben deschis.

Multitudinea scrierilor lui Einstein care nu au un caracter strict științific nu au fost cuprinse în prezenta listă.

Cronologia activității științifice și temele majoreModificare

 
Einstein a fost nu numai un mare savant, dar a fost și un mare om. El a fost un simbol pentru pace într-o lume orientată spre război. A rămas lucid într-o lume bolnavă și a rămas liberal într-o lume plină de fanatici.
Bertrand Russel (1872-1970)
matematician, filozof și sociolog britanic

Următoarea cronologie a activității științifice a lui Albert Einstein prezintă pricipalele etape și temele cele mai importante abordate în domeniul fizicii teoretice în contextul listelor de lucrări prezentate. Etapele activității sunt denumite așa cum apar în majoritatea biografiilor, respectiv în suplimentul bibliografic al lui Paul Arthur Schilpp[2] din Albert Einstein: Philosopher-Scientist, Volume II (Albert Einstein:Savant-filozof). New York: Harper and Brothers Publishers (Harper Torchbook edition), lucrare ce conține calsificarea bibliografică a integralei operei științifice al lui Albert Einstein.

Prima perioadă elvețianăModificare

"Annus mirabilis"(Anul miraculos)Modificare

Anul 1905 se remarcă prin prolifica activitate de cercetare și publicare în domeniul fizicii teoretice, publicând peste 50 de articole și recenzii, dintre care se remarcă cinci articole, care aveau să contribuie decisiv la fundamentarea fizicii moderne. În acest an, el obține titlul de doctor în fizică cu o disertație privind determinarea dimensiunii moleculelor. Biografii și apologeții, numesc anul 1905, anul miraculos al lui Einstein. Prin hotărârea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, din 1 iunie 2004, anul 2005 a fost declarat: An Internațional al Fizicii [3] în amintirea împlinirii a 100 de ani de la publicarea importantelor lucrări ale lui Einstein.

Anii 1906-1907Modificare

Perioada praghezăModificare

Einstein a fost numit profesor universitar la 11 aprilie 1911 la universitatea germană Carol-Ferdinand din Praga, acceptând cetățenia austro-ungară [10][11] În timpul șederii sale la Praga a elaborat și publicat un număr de 11 lucrări știintifice. La iulie 1912 se întoarce la Universitatea din Zürich.

A doua perioadă elvețianăModificare

 
Pagină a manuscrisului lui Einstein din 1918, Gravitationswellen (Unde gravitaționale), în care face prima s-a previziune asupra existenței undelor gravitaționale.

Perioada din BerlinModificare

Perioada americană și anii de la PrincetonModificare

I.Articole originale din reviste de specialitateModificare

În tabelul de mai jos sunt prezentate în ordine cronologică integrala lucrărilor științifice ale lui Einstein publicate sub formă de articole în diverse reviste științifice. Majoritate ideilor care au condus la revoluționarea fizicii au fost publicate pentru prima oară în unele din aceste articole. Tabelul cuprinde și recenziile lui Einstein asupra unor lucrări publicate de diverși oameni de știință.

Index[notes 1] Anul Titlul în original și traducerea în limba română[notes 2] Revista, volumul, pagina[notes 3] Clasificări și note[notes 4]
Schilpp 1; CP 2, 1 1901 Folgerungen aus den Kapillaritätserscheinungen
Concluzii asupra fenomenului capilarității§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 4, 513–523, [1] Forțe intermoleculare.[12] Prima din cele două lucrări publicate în acest an, în care Albert Einstein propune o teorie nouă (dovedită a fi incorectă) care susține că forța de interacțiune dintre oricare două molecule (forțele intermoleculare) sunt reprezentate de o funcție universală de distanță, analog cu dependența invers proporțională cu pătratul distanței a forței gravitaționale care se manifestă între două mase.
Schilpp 2; CP 2, 2 1902 Thermodynamische Theorie der Potentialdifferenz zwischen Metallen und vollständig dissoziierten Lösungen ihrer Salze, und eine elektrische Methode zur Erforschung der Molekularkräfte
Teoria termodinamică a diferenței de potențial dintre metalele și soluțiile sărurilor lor complet disociate, respectiv despre o metodă electrică de cercetare a forțelor moleculare§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 8, 798–814, [2] Forțe intermoleculare.[13] Acest al doilea articol al lui Einstein, cu tema funcției generale a energiei moleculelor, abordează de data aceasta, aplicabilitatea funcției potențial în cazul moleculelor disociate dintr-o soluție electrolitică.[14]
Schilpp 3; CP 2, 3 1902 Kinetische Theorie des Wärmegleichgewichtes und des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik
Teoria cinetică a echilibrului termic și principiul al doilea al termodinamicii§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 9, 417–433, [3] Mecanică statistică.[15] Studiu asupra teoremei echipartiției energiei și a definițiilor mărimilor fizice temperatură și entropie.
Schilpp 4; CP 2, 4 1903 Theorie der Grundlagen der Thermodynamik
Bazele teoretice ale termodinamicii
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 11, 170–187, [4] Mecanică statistică.[16] Lucrarea abordează problema proceselor ireversibile din cadrul termodinamicii prin prisma conceptelor clasice ale lui Clausius.
Schilpp 5; CP 2, 5 1904 Allgemeine molekulare Theorie der Wärme
Teoria moleculară generală a căldurii §
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 14, 354–362, [5] Mecanică statistică.[17] Studiu asupra aspectelor legate de fluctuații și prezentarea unei metode noi pentru determinarea valorii constantei lui Boltzmann.
CP 2, 6 1905 Recenzie asupra lucrării lui Giuseppe Belluzzo: Principi di termodinamica grafica
Principiile termodinamicii grafice§
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 78 Termodinamică.
CP 2, 7 1905 Recenzie asupra lucrării lui Albert Fliegner: Über den Clausius'schen Entropiesatz
Asupra legii entropiei al lui Clausius §
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 79 Termodinamică.
CP 2, 8 1905 Recenzie asupra lucrării: William McFadden Orr: On Clausius' Theorem for Irreversible Cycles, and on the Increase of Entropy
Despre teorema ciclurilor ireversibile ale lui Clausius și teorema creșterii entropiei §
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 79 Termodinamică.
CP 2, 9 1905 Recenzie asupra lucrării lui George Hartley Bryan: The Law of Degradation of Energy as the Fundamental Principle of Thermodynamics
Legea disipației energiei ca principiu fundamental al termodinamicii §
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 80 Termodinamică.
CP 2, 10 1905 Recenzie asupra lucrării lui Nikolai Nikolaievici Schiller: Einige Bedenken betreffend die Theorie der Entropievermehrung durch Diffusion der Gase bei einander gleichen Anfangsspannungen der letzteren
Unele considerații privind teoria creșterii entropiei în cazul difuziei gazelor la care presiunea inițială coincide cu cea finală§
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 81 Termodinamică.
CP 2, 11 1905 Recenzie asupra lucrării lui Jakob Johann Weyrauch: Über die spezifischen Wärmen des überhitzten Wasserdampfes
Despre căldura specifică a vaporilor de apă supraîncălziți §
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 82 Termodinamică.
CP 2, 12 1905 Recenzie asupra lucrării lui Jacobus Henricus van't Hoff: Einfluss der Änderung der spezifischen Wärme auf die Umwandlungsarbeit
Influența modificării căldurii specifice asupra lucrului mecanic de transformare §
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 82 Termodinamică.
CP 2, 13 1905 Recenzie asupra lucrării lui Arturo Giammarco: Un caso di corrispondenza in termodinamica
Un exemplu de stări corespondente în termodinamică§
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 84 Termodinamică.
Schilpp 7; CP 2, 14 1905 Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt
Un punct de vedere euristic asupra producerii și transformării luminii
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 17, 132–148, [6] Fotoni.[18] Stabilirea legilor efectului fotoelectric; în lucrare se propunea folosirea denumirii de cuantă de lumină (Lichtquante) pentru „pachetele de energii” emise sau absorbite, noțiune care a fost denumită mai târziu foton. [notes 5]
Schilpp 8; CP 2, 16 1905 Die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen
Despre mișcarea particulelor mici suspendate în lichide staționare, conform cerințelor teoriei cinetico-moleculare a căldurii§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 17, 549–560, [7] Mecanică statistică.[19] Tratarea fenomenului mișcării browniene dintr-o perspectivă nouă, explicarea cauzelor mișcării pe baza teoriei cinetico-moleculare, în acest articol denumit difuzie translațională. Einstein explică calitativ și cantitativ cauza și natura mișcării complet haotice a particulelor dintr-o suspensie coloidală prin fluctuația numărului de molecule ale lichidului care ciocnesc particulele aflate în suspensie, demonstrând indirect existența moleculelor și a mișcării termice.
CP 2, 17 1905 Recenzie asupra lucrării lui Karl Fredrik Slotte: Über die Schmelzwärme
Despre căldura de reacție§
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 135 Termodinamică.
CP 2, 18 1905 Recenzie asupra lucrării lui Karl Fredrik Slotte: Folgerungen aus einer thermodynamischen Gleichung
Concluzii rezultate dintr-o ecuație a termodinamicii§
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 135 Termodinamică.
CP 2, 19 1905 Recenzie asupra lucrării lui Emile Mathias: La constante a des diamètres rectilignes et les lois des états correspondents
Constanta diametrelor rectiliniare și legea stărilor corespondente §
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 136 Termodinamică.
CP 2, 20 1905 Recenzie asupra lucrării: Max Planck: On Clausius' Theorem for Irreversible Cycles, and on the Increase of Entropy
Despre teorema ciclurilor ireversibile al lui Clausius, și creșterea entropiei §
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 29 (1905) 137 Termodinamică.
CP 2, 21 1905 Recenzie asupra lucrării lui Edgar Buckingham: On Certain Difficulties Which Are Encountered in the Study of Thermodynamics
Despre câteva dificultăți în cadrul studiului termodinamicii§
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 137 Termodinamică.
CP 2, 22 1905 Recenzie asupra lucrării lui Paul Langevin: Sur une formule fondamentale de la théorie cinétique
Despre o formulă fundamentală a teoriei cinetice§
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 138 Termodinamică.
Schilpp 9; CP 2, 23 1905 Zur Elektrodynamik bewegter Körper
Despre electrodinamica corpurilor în mișcare
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 17, 891–921, [8] Teoria relativității restrânse.[20] Această lucrare marchează nașterea teoriei relativității restrânse. În esență, cuprinde două postulate, care reprezintă baza teoriei: Postulatul echivalenței referențialelor inerțiale și aceea a constanței vitezei luminii. Din aceste postulate decurg importante consecințe ale teoriei relativității cum sunt: invarianța legilor fizicii la grupul transformărilor lui Lorentz, contracția spațiului, dilatarea timpului. Articolul, la început, a stârnit puternice controverse însă teoria a fost relativ repede acceptată de comunitatea științifică.
Schilpp 10; CP 2, 24 1905 Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?
Este dependentă inerția corpurilor de energia lor?§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 18, 639–641, [9] Teoria relativității restrânse.[21] În această lucrare se stabilește echivalența dintre energia totală a unui corp și masa sa inertă, deduse pe baza teoriei relativitâții formulată în lucrarea „Despre electrodinamica corpurilor în mișcare”. Articolul exprimă pentru prima oară în istoria fizicii formularea conținutului celebrei relații  , care exprimă echivalența dintre energia totală și masa inertă a unui corp și se află la baza teoriei transformării reciproce a masei în energie, care a fost demonstrat experimental mai târziu.
CP 2, 25 1905 Recenzie asupra lucrării lui Heinrich Birven: Grundzüge der mechanischen Wärmetheorie
Fundamentele mecanice ale teoriei căldurii§
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 175 Termodinamică.
CP 2, 26 1905 Recenzie asupra lucrării lui Auguste Ponsot: Chaleur dans le déplacement de 1'équilibre d'un système capillaire
Căldura de modificare a echilibrului unui sistem capilar§
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 175 Termodinamică.
CP 2, 27 1905 Recenzie asupra lucrării lui Karl Bohlin: Sur le choc, considéré comme fondement des théories cinétiques de la pression des gaz et de la gravitation universelle
Despre ciocnire, considerat ca fundament al teoriei cinetico- moleculare a presiunii și atracției universale §
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 176 Termodinamică'.
CP 2, 28 1905 Recenzie asupra lucrării lui Georges Meslin: Sur la constante de la loi de Mariotte et GayLussac
Despre constantele din legile lui Mariotte și Gay-Lussac §
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 177 Termodinamică.
CP 2, 29 1905 Recenzie asupra lucrării lui Albert Fliegner: Das Ausströmen heissen Wassers aus Gefässmündungen
Jetul de apă fierbinte prin orificiile unui rezervor§
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 177 Termodinamică.
CP 2, 30 1905 Recenzie asupra lucrării lui Jakob Johann Weyrauch: Grundriss der Wärmetheorie. Mit zahlreichen Beispielen und Anwendungen
Retrospectiva teoriei căldurii. Cu numeroase exemple și aplicații§
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 178 Termodinamică.
CP 2, 31 1905 Recenzie asupra lucrării lui Albert Fliegner: Über den Wärmewert chemischer Vorgänge
Despre căldura de reacție ale proceselor chimice§
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 29, 179 Termodinamică.
Schilpp 11; CP 2, 33 1906 Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen
O metodă nouă pentru determinarea dimensiunilor moleculare§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 19, 289–306, [10] Mecanică statistică.[22] Lucrarea tratează o metodă hidrodinamică pentru determinarea practică a volumelor moleculelor.
Schilpp 12; CP 2, 32 1906 Zur Theorie der Brownschen Bewegung
Despre teoria mișcării browniene
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 19, 371–381, [11] Mecanică statistică.[23] Articolul studiază pe cale statistică mișcarea browniană rotațională, ca un exemplu pentru difuzia rotațională.
Schilpp 13; CP 2, 34 1906 Theorie der Lichterzeugung und Lichtabsorption
Teoria producerii și absorbției luminii
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 20, 199–206, [12] Fotoni.[24] Einstein, în cadrul acestei lucrări pune în concordanță teoretică propria deducere independentă cu cea al lui Planck, cu privire la radiația corpului negru, exprimat prin formula  . Deducerea acestei formule, făcută de către Planck, era concepută ca o restricție impusă schimburilor posibile de energie la emisia sau absorbția radiației de materie și nu conținea nicio restricție asupra valorilor energiei materiei sau a radiaței libere. Deducerea lui Einstein din 1905, se referea exclusiv la descrierea energiei radiației libere, adică a cuantei de lumină (denumită mai târziu foton) care se propagă în spațiu. În această lucrare însă, lansează, pentru prima oară ideea modernă, potrivit căreia energia, atât a materiei cât și a radiației este cuantificată, cu alte cuvinte nu poate avea decât valori discrete. Această idee a fost dezvoltată mai târziu în teoria sa cuantică asupra căldurii specifice, a se vedea publicația de la indicele Scilpp 16.
Schilpp 14; CP 2, 35 1906 Prinzip von der Erhaltung der Schwerpunktsbewegung und die Trägheit der Energie
Principiul conservării mișcării centrului de greutate și al inerției energiei§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 20, 627–633, [13] Teoria relativității restrânse. [25] Publicația conține pentru prima oară în istoria fizicii afirmația potrivit căreia principiul conservării masei este un caz particular al principiului conservării energiei .
Schilpp 15; CP 2, 36 1906 Eine Methode zur Bestimmung des Verhältnisses der transversalen und longitudinalen Masse des Elektrons
O metodă pentru determinarea raportului dintre masa transversală și longitudinală a electronului §
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 21, 583–586, [14] Teoria relativității restrânse.[26] O traducere în limba franceză a fost publicată în revista L'Éclairage électrique (Iluminatul eelctric), volumul 49, paginile 493–494.
CP 2, 37 1906 Recenzie asupra lucrării: Max Planck: Vorlesungen über die Theorie der Wärmestrahlung
Lecturi despre teoria radiației termice§
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 30, 211 Mecanică statistică.
Schilpp 16; CP 2, 38 1907 Planckshe Theorie der Strahlung und die Theorie der Spezifischen Wärme
Teoria radiației lui Planck și teoria căldurii specifice§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 22, 180–190, 800 [15] și corectură Călduri specifice.[27] Lucrare importantă, ce aplică legile lui Planck asupra oscilațiilor atomilor și moleculelor materialelor solide. Această publicație al lui Einstein rezolvă un mai vechi paradox al fizicii clasice din secolul al XIX-lea, acela al teoremei echipartiției energiei, și introduce modelul lui Einstein pentru solide, care reprezint un precursor al modelului Debye . De asemenea, a arătat în această lucrare că formula E=hν din cadrul mecanicii cuantice este o lege generală a fizicii și nu doar un caz singular cu aplicabilitate asupra radiației corpului negru.
Schilpp 17; CP 2, 39 1907 Gültigkeit des Satzes vom thermodynamischen Gleichgewicht und die Möglichkeit einer neuen Bestimmung der Elementarquanta
Despre limita valabilității legii echilibrului termodinamic și posibilității unei noi determinări a cuantei elementare§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 22, 569–572, [16] Mecanică statistică.[28] În această lucrare, autorul aplică propria teorie despre fluctuații pentru determinarea constantei lui Boltzmann pe baza fluctuațiilor statistice ale diferenței de potențial dintre armăturile unui condensator. Importanța lucrării constă în aceea că a permis dezvoltarea tehnicii de amplificare a tensiunii cu zgomot redus, descris în publicația de la indicele #25.
Schilpp 18; CP 2, 41 1907 Möglichkeit einer neuen Prüfung des Relativitätsprinzips
Posibilitatea unei noi dovediri a principiilor relativității§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 23, 197–198, [17] Teoria relativității restrânse.[29] Descoperirea de către Einstein a efectului Doppler transversal, la care frecvența undei receptate este deplasată spre roșu chiar și atunci când direcția receptor-sursă și direcția vectorului vitezei de transport a sursei sunt perpendiculare.
Schilpp 19 1907 Bemerkung zur Notiz des Herrn P. Ehrenfest: Translation deformierbarer Elektronen und der Flächensatz
Comentarii asupra notelor domnului P. Ehrenfest: Mișcarea de translație a electronilor deformabili și legea ariei.§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 23, 206–208, [18] Teoria relativității restrânse.[30] Discutarea polemică a unor aspecte legate de dificultățile aplicării transformărilor lui Lorentz asupre corpurilor rigide.
Schilpp 20; CP 2, 45 1907 Die vom Relitivätsprinzip geforderte Trägheit der Energie
Despre inerția energiei rezultată din principiile relativității§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 23, 371–384, [19] Teoria relativității restrânse.[31] Postularea pentru prima oară a faptului că energia totală a unui corp aflat în mișcare este dată de ecuația  . În această lucrare se deduc expresiile variațiilor relativiste ale energiei și momentelor cinetice ale corpului aflat în mișcare sub influența forțelor externe, aspecte care marchează fundamentarea dinamicii relativistice. Se subliniază din nou dificultățile aplicării transformărilor lui Lorentz la corpurile rigide (vezi indicele #19). În finalul articolului se face o speculație asupra posibilității ca ecuațiile lui Maxwell să fie în realitate o dovadă pentru existența unui caz limită pentru un sistem format dintr-un număr mare de cuante de lumină, la fel cum termodinamica este cazul limită a mecanicii statistice.
CP 2, 46 1907 Recenzie asupra lucrării lui Jakob Johann Weyrauch: Grundriss der Wärmetheorie. Mit zahlreichen Beispielen und Anwendungen
Retrospectiva teoriei căldurii. Cu numeroase exemple și aplicații§
Beiblätter zu den Annalen der Physik (Suplimentul anuarului de fizică), 31, 251 Termodinamică.
Schilpp 21; CP 2, 47 1907 Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen
Principiul relativității și concluziile ce decurg din el§
Jahrbuch der Radioaktivität (Agenda radioactivității), 4, 411–462, [20] Teoria relativității restrânse și generalizate.[32] O corecție la această lucrare a fost publicată în volumul 5, paginile.98–99, din Berichtigungen. În această lucrare apare pentru prima oară (la pagina 443.) ecuația energiei totale a unui corp aflat în mișcare, scrisă sub forma în care ea a devenit celebră:  . Lucrarea este de asemenea importantă pentru debutul unei serii lungi de lucrări ce au contribuit la dezvoltarea relativității generalizate, pe care Einstein o va face în anii următori; aici sunt deduse, printre altele, principiul echivalenței, deplasarea spre roșu sub acțiunea gravitației, și devierea gravitațională a luminii. Einstein revine la aceste subiecte începând cu anul 1911.
Schilpp 22; CP 2, 40 1907 Theoretische Bemerkungen über die Brownsche Bewegung
Considerații teoretice asupra mișcării browniene
Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte physikalische Chemie (Revista pentru electrochimie și chimie-fizică aplicată), 13, 41–42 Mecanică statistică.[33] Notă succintă asupra înțelesului în sens tehnic al termenului "viteză medie" în cadrul mecanicii statistice.
Schilpp 23; CP 2, 51 1908 Elektromagnetische Grundgleichungen für bewegte Körper
Ecuațiile fundamentale ale electromagnetismului corpurilor în mișcare§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 26, 532–540, [21] Teoria relativității restrânse.[34] Scris în coautorat cu J. Laub. O corectură la articol a apărut în volume 27, p.232, Berichtigungen. A se vedea la publicația de la #27.
Schilpp 24; CP 2, 52 1908 Die im elektromagnetischen Felde auf ruhende Körper ausgeübten ponderomotorischen Kräfte
Forțele pondero-motoare exercitate asupra corpurilor plasate în câmp electromagnetic§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 26, 541–550, [22] Teoria relativității restrânse.[35] Lucrare scrisă în colaborare cu J. Laub. Articolul abordează aspectele relativiste ale interacțiunii corpurilor cu câmpul electromagnetic.
Schilpp 25; CP 2, 48 1908 Neue elektrostatische Methode zur Messung kleiner Elektrizitätsmengen
Nouă metodă electrostatică a măsurării cantităților mici de electricitate§
Physikalische Zeitschrift (Jurnal de fizică), 9, 216–217 Electromagnetism.[36] Prezentarea unei metode experimentale noi pentru măsurarea cantităților infime de sarcină electrică, principiul metodei constând în încărcarea inițială a unui condensator variabil reglat la o valoare mică a capacității, apoi schimbarea capacității la o valoare mare și descărcarea lui pe un al doilea condensator de capacitate fixă. Un aparat pentru realizarea acestui tip de măsurători a fost construit de către doi frați, Johann Conrad Habicht și Franz Paul Habicht, în colaborare cu Einstein, descrierea aparatului fiind publicată în Physikalische Zeitschrift, 11, 532 (1910).
Schilpp 26; CP 2, 50 1908 Elementare Theorie der Brownschen Bewegung
Teoria elemenară a mișcării browniene
Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte physikalische Chemie (Revista pentru electrochimie și chimie-fizică aplicată), 14, 235–239 Mecanică statistică.[37] Lucrarea este o expunere simplificată a propriei teorii asupra mișcării browniene, scrisă într-un stil semi-popular.
Schilpp 27; CP 2, 54 1909 Bemerkungen zu unserer Arbeit: Elektromagnetische Grundgleichungen für bewegte Körper
Considerații asupra publicațiilor noastre: Ecuațiile fundamentale ale electromagnetismului pentru corpurile aflate în mișcare§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 28, 445–447, [23] Teoria relativității restrânse.[38] Lucrarea scrisă în colaborare cu J. Laub aduce unele corecturi la lucrarea publicată anterior de cei doi, a se vedea la indicele #23
Schilpp 28; CP 2, 55 1909 Bemerkung zur Arbeit von Mirimanoff: Die Grundgleichungen...
Comentariu asupra publicației lui D. Mirimanoff: Ecuațiile fundamentale... §
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 28, 885–888, [24] Teoria relativității restrânse.[39] Articolul conține note similare cu cele făcute asupra lucrării lui Hermann Minkowski.
Schilpp 29; CP 2, 56 1909 Zum gegenwärtigen Stande des Strahlungsproblems
Despre stadiul prezent al problemei radiației§
Physikalische Zeitschrift (Jurnal de fizică) , 10, 185–193 Fotoni.[40] Articol retrospectiv despre radiația electromagnetică, și un important precursor al publicației de la indicele #30.
Schilpp 29b; CP 2, 57 1909 Fără titlu Physikalische Zeitschrift (Jurnal de fizică), 10, 323–324 Fotoni.[41] Scrierea conține disputa lui Einstein cu Walther Ritz (primul autor) asupra punctelor lor de vederi diferite despre soluțiile avansate și cele retardate ale ecuațiilor lui Maxwell. Einstein pune la îndoială concepția potrivit căreia limitarea fizică dată de soluțiile retardate ar reprezenta o lege, ci doar o probabilitate; stările Ritz ale aceleiași limitări reprezintă fundamentul celui de-al doilea principiu al termodinamicii.
Schilpp 30; CP 2, 60 1909 Entwicklung unserer Anschauungen über das Wesen und die Konstitution der Strahlung
Dezvoltarea viziunii noastre despre natură și structura radiaței§
Physikalische Zeitschrift (Jurnal de fizică), 10, 817–825 Fotoni.[42] Discurs științific prezentat în fața celei de a 81-a Adunări Generale a Gesellschaft Deutscher Naturforscher (Societatea Germană de Științe ale Naturii), ținută la Salzburg, în care Einstein a arătat că fotonii trebuie să fie purtători de moment cinetic (respectiv impuls) și din acest motiv trebuie tratați ca fiind particule (corpusculi). Autorul a mai arătat că radiația electromagnetică trebuie considerată ca având natură duală. Lucrarea a fost publicată de asemenea în jurnalul Deutsche physikalische Gesellschaft, Verhandlungen (Societatea germană de fizică, dispute 11, pag. 482–500.
Schilpp 31; CP 3, 7 1910 Über einen Satz der Wahrscheinlichkeitsrechnung und seine Anwendung in der Strahlungstheorie
Despre o teoremă a calculului probabilităților și aplicațiile ei în teoria radiației§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 33, 1096–1104, [25] Fotoni.[43] Lucrare elaborată în colaborare cu L. Hopf. Pentru detalii, a se vedea pulicația de la indicele:#79.
Schilpp 32; CP 3, 8 1910 Statistische Untersuchung der Bewegung eines Resonators in einem Strahlungsfeld
Analiza statistică a mișcării unui rezonator plasat în câmp de unde§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 33, 1105–1115, [26] Fotoni.[44] În colaborare cu L. Hopf.
Schilpp 33; CP 3, 9 1910 Theorie der Opaleszenz von homogenen Flüssigkeiten und Flüssigkeitsgemischen in der Nähe des kritischen Zustandes
Teoria opalescenței fluidelor omogene și a amestecurilor de fluide aflate în vecinătatea stării critice§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 33, 1275–1298, [27] Mecanică statistică.[45] Lucrare fundamentală asupra fenomenului de opalescență critică.
Schilpp 34; CP 3, 2 1910 Principe de relativité et ses conséquences dans la physique moderne
Principiile relativității și consecințele lor în fizica modernă§
Archives des sciences physiques et naturelles (ser. 4) (Analele științelor fizice și naturale (ser. 4)) , 29, 5–28, 125-244 Teoria relativității restrânse.[46] Lucrare de sinteză asupra teoriei relativității restrânse cu discutarea impactului principiilor asupra conceptelor din fizica modernă. Traducerea a fost realizată de către E. Guillaume; această publicație nu este aceeași cu cea de la indicele #21.
Schilpp 35; CP 3, 5 1910 Théorie des quantités lumineuses et la question de la localisation de l'énergie électromagnetique
Teoria cuantelor de lumină și problema localizării energiei electromagnetice§
Archives des sciences physiques et naturelles (ser. 4) (Analele științelor fizice și naturale (ser. 4)), 29, 525–528 Fotoni
Schilpp 36; CP 3, 6 1910 Forces pondéromotrices qui agissent sur les conducteurs ferromagnétique disposés dans un champs magnétique et parcourus par un courant
Forțe ponderomotoare care acționează asupra conductorilor feromagnetici în câmp magnetic parcurse de un curent§
Archives des sciences physiques et naturelles (ser. 4) (Analele științelor fizice și naturale (ser. 4)) , 30, 323–324 Electromagnetism.[47]
Schilpp 37; CP 3, 12 1911 Bemerkung zu dem Gesetz von Eötvös
Considerații despre legea lui Eötvös§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 34, 165–169, [28] Forțe intermoleculare și Mecanica fluidelor.[48]
Schilpp 38; CP 3, 13 1911 Beziehung zwischen dem elastischen Verhalten und der Spezifischen Wärme mit einatomigem Molekül
Relația dintre elasticitatea și căldura specifică a solidelor cu molecule monoatomice§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 34, 170–174, [29] Călduri specifice.[49] Publicația conține o încercare a lui Einstein de a face legătura dintre frecvențele caracteristice din teoria sa asupra căldurilor specifice din 1907 cu proprietățile elastice ale corpurilor solide. O completare la această lucrare a fost publicată în același număr din Anuarul de fizică la pagina 590, a se vedea: Bemerkung zu meiner Arbeit: Eine Beziehung zwischen dem elastischen Verhalten ...", (Considerații despre lucrarea mea: O relație dintre elasticitatea....
Schilpp 39; CP 3, 10 1911 Bemerkungen zu den P. Hertzschen Arbeiten: Mechanische Grundlagen der Thermodynamik
Considerații despre publicația lui P. Hertz: Bazele mecanice ale termodinamicii§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 34, 175–176, [30] Mecanică statistică.[50]
Schilpp 40; CP 3, 14 1911 Berichtigung zu meiner Arbeit: Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen
Corectarea publicației mele: O metodă nouă pentru determinarea dimensiunilor moleculare§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 34, 591–592, [31] Mecanică statistică.[51] Publicația cuprinde corectarea și îmbunătățirea conținutului articolului publicat în anul 1906; a se vedea publicația de la indicele: #11. Corecturile aduse lucrării inițiale a permis îmbunătățirea substanațială a determinării valorii numărului lui Avogadro .[52]
Schilpp 41; CP 3, 21 1911 Elementare Betrachtungen über die thermische Molekularbewegung in festen Körpern
Observații elementare asupra mișcării termice ale moleculelor în solide§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 35, 679–694, [32] Călduri specifice.[53] Eistein, recunoscând că modelul său din 1907 despre căldurile specifice este inaplicabil la temperaturi extrem de scăzute, face o încercare de a perfecționa teoria modelului astfel încât să fie aplicabil pentru orice domeniu de temperaturi. Înlăturarea acestei dificultăți s-a rezolvat în anul următor prin crearea modelului Debye.
Schilpp 42; CP 3, 23 1911 Einfluss der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes
Infuența gravitației asupra propagării luminii§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 35, 898–908, [33] Teoria relativității generale.[54] În acestă lucrare, Einstein prezintă un rezumat al propriilor sale dezvoltări ale teoriei relativității generalizate, temă la care revine după ce în 1907 a pus bazele acestei teorii. Aici, Einstein conchide că noua teorie înlocuieșe atât teoria relativității restrânse cât și teoria clasică a gravitației al lui Newton. De asemenea, realizează că relativitatea restrânsă și principiul echivalenței au valabilitate „locală” și nu „globală”, așa cum se credea până atunci.
Schilpp 43; CP 3, 17 1911 Relativitätstheorie
Teoria relativității
Naturforschende Gesellschaft, Zürich, Vierteljahresschrift (Trimestrialul Societății de Științe ale Naturii, Zürich) , 56, 1–14 Teoria relativității restrânse și generale.[55] Mesaj științific trimis conferinței Societății Oamenilor de Știință din Zürich.
Schilpp 44; CP 3, 22 1911 Zum Ehrenfestschen Paradoxon
Despre paradoxul lui Ehrenfest§
Physikalische Zeitschrift (Jurnal de fizică), 12, 509–510 Teoria relativității restrânse.[56] Clearificarea unor confuzii referitoare la transformările lui Lorentz.
Schilpp 45; CP 4, 2 și 5 1912 Thermodynamische Begründung des photochemischen Äquivalentgesetzes
Dovezi termodinamice ale legii echivalenței fotochimice§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 37, 832–838, [34] Mecanică statistică.[57] A se vedea de asemenea în volumul 38, paginile 881–884, Nachtrag zu meiner Arbeit: 'Thermodynamische Begründung des photochemischen Äquivalentgesetzes'
Schilpp 46; CP 4, 3 1912 Lichtgeschwindigkeit und Statik des Gravitationsfeldes
Viteza luminii și statica câmpului gravitațional§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 38, 355–369, [35] Teoria relativității generale.[58] Prima din cele două publicații (pentru cea dea doua, vezi următoarea poziție din tabel) care continuă dezvoltarea teoriei relativității generalizate (a se vedea referința #42). Aceste două publicații sunt ultimele în care Einstein î-și alocă timp pentru a studia posibilitatea păstrării în cadrul teoriei, caracterul „plat” (necurbat) al spațiului fizic. În cadrul acestei lucrări el recunoaște necesitatea generalizării transformărilor lui Lorentz din cadrul teoriei relativității restrânse, în sensul extinderii ei la teoria generalizată și descoperă un aspect esențial al noii teorii, și anume aceea că teoria gravitației trebuie să fie neliniară din cauza faptului că energia gravitațională ea însăși poate genera câmp gravific.[59]
Schilpp 47; CP 4, 4 1912 Theorie des statischen Gravitationsfeldes
Teoria câmpului gravitațional static§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 38, 443–458, [36] Teoria relativității generalizate.[60] A doua din cele două publicații (pentu prima, vezi poziția anterioară din tabel) în care Einstein continuă seria lucrărilor ce dezvoltă relativitatea generală.
Schilpp 48; CP 4, 6 1912 Antwort auf eine Bemerkung von J. Stark: Anwendung des Planckschen Elementargesetzes
Răspuns la un comentariu al lui J. Stark: Aplicație a legii fundamentale al lui Planck§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 38, 888, [37] Fotoni.[61]
Schilpp 49; CP 4, 8 1912 Relativität und Gravitation: Erwiderung auf eine Bemerkung von M. Abraham
Relativitate și gravitație. Replică la un comentariu al lui M. Abraham§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 38, 1059–1064, [38] Teoria relativității generale.[62]
Schilpp 50; CP 4, 9 1912 Bemerkung zu Abraham's vorangehender Auseinandersetzung: Nochmals Relativität und Gravitation
Comentariu la precedenta discuție cu Abraham: Încă odată, relativitate și gravitație§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 39, 704, [39] Teoria relativității generale.[63]
Schilpp 52; CP 4, 7 1912 Gibt es eine Gravitationswirkung die der elektromagnetischen Induktionswirkung analog ist?
Este efectul gravitațional similar inducției electromagnetice?§
Vierteljahrschrift für gerichtliche Medizin (Trimestrial de medicină legală) (ser. 3), 44, 37–40 Teoria relativității generale.[64]
Schilpp 53; CP 4, 13 1913 Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und eine Theorie der Gravitation. I. Physikalischer Teil von A. Einstein II. Mathematischer Teil von M. Grossmann
Retrospectiva teoriei relativității generale și a teoriei gravitației. I. Partea de fizică de A. Einstein II. Partea de matematică de M. Grossmann§
Zeitschrift für Mathematik und Physik (Jurnal de matematică și fizică), 62, 225–244, 245–261 Teoria relativității generale.[65] Publicație de breșă, scrisă în colaborare cu Marcel Grossmann, în care autorii transcriu forma scalară unidimensională a legii atracției universale a lui Newton în varianta „zece-dimensională”, în care fiecare variabilă reprezintă o componentă a tensorului metric cvadridimensional și simetric. Ecuațiile care descriu corect aceste componente nu au fost stabilite. O revizuire critică a acestei publicații se găsește la indicele #68. A se vedea de asemenea publicațiile de la indicii #21, 42, 46 și 47.
Schilpp 54; CP 4, 11 1913 Einige Argumente für die Annahme einer molekular Agitation beim absoluten Nullpunkt
Unele argumente pentru presupusa agitație moleculară la zero absolut§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 40, 551–560, [40] Călduri specifice.[66] Publicație elaborată în colaborare cu Otto Stern. Einstein și Stern fac îcercarea de a da o explicație comportamentului căldurilor specifice ale gazelor biatomice, cum ar fi hidrogenul molecular, H2. Deși corectă din punct de vedere al aspectelor calitative, teoria celor doi s-a dovedit incorectă sub aspect cantitativ.[67]
Schilpp 55; CP 4, 12 1913 Déduction thermodynamique de la loi de l'équivalence photochimique
Deducerea pe cale termodinamică a legii echivalenței fotochimice§
Journal de physique (ser. 5) (Jurnal de fizică), 3, 277–282 Mecanică statistică.[68] Lucrarea nu este o traducere a publicației de la indicele #45, este un mesaj științific prezentat la reuniunea anuală a Société Française de Physique (Societatea franceză de fizică), ținută la 27 martie 1913.
Schilpp 56; CP 4, 16 1913 Physikalische Grundlagen einer Gravitationstheorie
Bazele fizice ale teoriei gravitației
Naturforschende Gesellschaft, Zürich, Vierteljahrsschrift (Trimestrialul Societății de Științe ale Naturii, Zürich) , 58, 284–290 Teoria relativității generale.[69] Prelegere ținută la Societatea de Științe din Elveția la data de 9 septembrie 1913. Un rezumat al acestei prelegeri a fost publicat în Schweizerische naturforschende Gesellschaft, Verhandlungen („Societatea Elvețiană de Științe ale Naturii, dezbateri”), 1913 (partea 2), pag. 137–138.
Schilpp 57; CP 4, 23 1913 Max Planck als Forscher
Omul de știință Max Planck §
Naturwissenschaften, 1, 1077–1079 Istoria fizicii.[70]
Schilpp 58; CP 4, 17 1913 Zum gegenwärtigen Stande des Gravitationsproblems
Despre stadiul actual al problemei gravitației
Physikalische Zeitschrift (Jurnal de fizică), 14, 1249–1266 Teoria relativității generale.[71] Prelegere din data de 21 septembrie ținută la a 85-a adunare a Versammlung Deutscher Naturforscher (Reuniunea Oamenilor de Știință Germani) din Viena. Disputele științifice asupra conținutul prelegerii sunt incluse în publicația citată. Această publicație a mai fost editată și în Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte, Verhandlungen, 1914, pag. 3–24. De asemenea, un referat despre tema abordată în această prelegere a fost publicat în jurnalul științific Himmel und Erde (Cerul și Pământul), 26, pag. 90–93.
Schilpp 59; CP 4, 28 1914 Nordströmsche Gravitationstheorie vom Standpunkt des absoluten Differentialkalküls
Teoria gravitației a lui Nordstöm din punct de vedere al calculului diferențial absolut §
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 40, 44, 321–328, [41] Teoria relativității generale.[72] Lucrarea elaborată în colaborare cu A. D. Fokker, arată că teoria câmpului a lui Gunnar Nordström poate fi reconsiderată ca un caz special al ecuațiilor Einstein-Grossmann din cadrul relativității generalizate (a se vedea referința #53).
Schilpp 60 1914 Bases physiques d'une théorie de la gravitation
Bazele fizice ale unei teorii a gravitației §
Archives des sciences physiques et naturelles (ser. 4) (Analele științelor fizice și naturale (ser. 4) ), 37, 5–12 Teoria relativității generale.[73] Traducerea în limba franceză a fost realizată de către E. Guillaume.
Schilpp 61 1914 Bemerkung zu P. Harzers Abhandlung: Die Mitführung des Lichtes in Glas und die Aberration
Observație asupra articolului lui P. Harzer: Frânarea luminii în sticlă și aberația§
Astronomische Nachrichten (Actualități astronomice), 199, 8–10, link Electromagnetism și teoria relativității restrânse.[74]
Schilpp 62 1914 Antwort auf eine Replik P. Harzers
Răspuns la o replică al lui P. Harzer §
Astronomische Nachrichten (Actualități astronomice), 199, 47–48, link Electromagnetism și teoria relativității restrânse.[75]
Schilpp 63 1914 Zum gegenwärtigen Stande des Problems der spezifischen Wärme
Despre stadiul actual al problemei căldurilor specifice§
Deutsche Bunsengesellschaft, Abhandlungen (Societatea Germană Bunsen, tratate), 7, 330–364 Călduri specifice. Ediția în limba germană a referinței #51; paginile 353–364 include disputele științifice pe marginea prelegerii lui Einstein.
Schilpp 64; CP 6, 5 1914 Beiträge zur Quantentheorie
Contribuții la teoria cuantică §
Deutsche physikalische Gesellschaft, Berichte, 1914, 820–828 'Mecanică cuantică.[76] Reeditat în volumul 16 al Verhandlungen al aceleiași societăți.
Schilpp 65; CP 4, 27 1914 Zur Theorie der Gravitation
Asupra teoriei gravitației
Naturforschende Gesellschaft, Zürich, Vierteljahrsschrift, 59, 4–6 Teoria relativității generale.[77]
Schilpp 66 1914 Recenzie asupra lucrării lui H. A. Lorentz: Das Relativitätsprinzip
Recenzie asupra lucrării lui H. A. Lorentz: Principiile relativității§
Naturwissenschaften, 2, 1018 Teoria relativității restrânse și generale.[78]
Schilpp 67; CP 4, 24 1914 Nachträgliche Antwort auf eine Frage von Reissner
Răspuns suplimentar la o afirmație al lui Reissner
Physikalische Zeitschrift, 15, 108–110 Teoria relativității generale.[79] Legăturile dintre masa câmpului gravitațional cu el însuși.
Schilpp 68; CP 4, 25 1914 Principielles zur verallgemeinerten Relativitätstheorie und Gravitationstheorie
Principiile teoriilor relativității generalizate și ale gravitației.
Physikalische Zeitschrift, 15, 176–180 Teoria relativității generale.[80] Articolul este o replică la o remarcă al lui Gustav Mie făcut asupra legăturilor dintre referința #53 și opera luiHermann Minkowski.
Schilpp 69; CP 6, 3 1914 Antrittsrede
Mesaj inaugural§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1914 (pct. 2), 739–742 Teoria relativității generale.[81]
Schilpp 70; CP 6, 9 1914 Formale Grundlage de allgemeinen Relativitätstheorie
Bazele formale ale teoriei relativității generale§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1914 (part 2), 1030–1085 Teoria relativității generale.[82] Această publicație este o importantă lucrare în domeniul dezvoltării teoriei relativității generalizate. În cadrul acestui articol, Einstein încă nu reușește stabilirea formelor corecte ale ecuațiilor câmpului, dar deduce expresiile mișcării puncului material pe geodezice pornind de la câmpul gravitațional generat de rotație. Totodată, deduce din nou, propriile sale rezultate din anul 1907 cu privire la devierea razelor de lumină și deplasarea spre roșu, folosind de data aceasta, noua teorie a tensorului metric.
Schilpp 71; CP 4, 31 1914 Zum Relativitätsproblem
Despre problema relativității
Scientia (Bologna), 15, 337–348 Teoria relativității restrânse și generale.[83]
Schilpp 72 1914 Physikalische Grundlagen und leitende Gedanken für eine Gravitationstheorie
Fundamente fizice și idei sugestive pentru o teorie a gravitației.§
Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, 96 (pt. 2), 146 Teoria relativității generale. Articol identic cu publicația de la indicele #56.
Schilpp 73 1914 Gravitationstheorie
Teoria gravitației
Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, 96 (pt. 2), 136–137 Teoria relativității generale.[84] Pentru textul complet al acestei lucrări, a se vedea publicația de la indicele#56.
Schilpp 74; CP 6, 1 1914 April 26 Relativitätsprinzip
Principiile relativității
Vossische Zeitung, 33–34 Teoria relativității restrânse și generalizate.[85]
Schilpp 75; CP 6, 2 1914 Kovarianzeigenschaften der Feldgleichungen der auf die verallgemeinerte Relativitätstheorie gegründeten Gravitationstheorie
Proprietățile de covarianță ale ecuațiilor câmpului din teoria gravitației bazat pe teoria relativității generale
Zeitschrift für Mathematik und Physik, 63, 215–225 Teoria relativității generalizate.[86] Lucrare srisă în colaborare cu M. Grossmann.
Schilpp 78 1915 Proefondervindelijk bewijs voor het bestan der moleculaire stroomen von Ampère
Dovada experimentală a existenței curenților moleculari Ampère
Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, Verslag. (ser. 4), 23, 1449–1464 Efectul Einstein-de Haas.[87] Lucrare elaborată în limba olandeză prin colaborare cu W.J. de Haas.
Schilpp 79; CP 6, 18 1915 Antwort auf eine Abhandlung M. von Laues: Ein Satz der Wahrscheinlichkeitsrechnung und seine Anwendung auf die Strahlungstheorie
Răspuns la publicația lui von Laue: O teoremă din calculul probabilităților și aplicațiile sale în teoria radiației
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 47, 879–885, link Fotoni.[88]
Schilpp 80; CP 6, 23 1915 Experimenteller Nachweis des Ampèreschen Molekularströme
Dovada experimentală a existenței curenților moleculari Ampère
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 17, 152–170, 203 (Berichtigung), 420 Efectul Einstein-de Haas .[89] În colaborare cu W.J. de Haas, este prima ediție în limba germană, pentru ediția în limba olandez,vezi publicația de la indicele #78, a doua publicare germană a fost făcută în revista Naturwissenschaften.
Schilpp 81 1915 Experimenteller Nachweis des Ampèreschen Molekularströme
Dovada experimentală a existenței curenților moleculari Ampère
Naturwissenschaften, 3, 237–238 Efectul Einstein-de Haas.[90] Ediția în limba germană a publicației apărută mai întâi în limba olandeză, având-ul coautor pe W.J. de Haas, vezi publicația de la indicii #78 și #80.
Schilpp 82 1915 Grundgedanken der allgemeinen Relativitätstheorie und Anwendung dieser Theorie in der Astronomie
Ideile fundamentale ale teoriei relativității generale și aplicațiile acestei teorii în astronomie§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1915 (part 1), 315 Teoria relativității generale.[91]
Schilpp 83; CP 6, 21 și 22 1915 Zur allgemeinen Relativitätstheorie
Despre teoria relativității generale
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1915 (part 2), 778–786, 799–801 Teoria relativității generale.[92] Două din cele patru publicații ale lui Einstein, apărute în noiembrie 1915 care tratează forma finală a ecuațiilor câmpului din cadrul teoriei relativității generalizate. Prima, corectează o greșeală de concepție și stabilește forma finală a ecuațiilor; cu toate acestea, a doua lucrare introduce în teorie o serioasă confuzie de concepte.[93]
Schilpp 84; CP 6, 24 1915 Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie
Explicarea mișcării perihelice a planetei Mercur din perspectiva teoriei relativității generalizate
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1915 (part. 2), 831–839 Teoria relativității generale.[94] Lucrare centrală a teoriei relativității generale, în care Einstein arată că această teorie poate explica anomalia mișcării de precesie a planetei Mercur, fenomen pus în evidență de către astronomi încă din anul 1859. Acestă publicație intoduce de asemena, o nouă și importantă metodă de calcul cu privire la expansiunea post newtoniană. Einstein, în cadrul acestei lucrări, pentru prima oară, face un calcul corect asupra devierii luminii de către câmpul gravitațional.
Schilpp 85; CP 6, 25 1915 Feldgleichungen der Gravitation
Ecuațiile câmpului gravitațional
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1915 (part. 2), 844–847 Teoria relativității generale.[95] Această lucrare este definitorie pentru dezvoltarea teoriei relativității generalizate. După un lung șir de încercări, Einstein reușește să găsească formele corecte ale ecuațiilor câmpului gravitațional, care au servit ulterior ca bază pentru deducerea unor importante relații ale teoriei.
Schilpp 88; CP 6, 14 1916 Experimental proof of the existence of Ampère's molecular currents
Dovada experimentală a existenței curenților moleculari Ampère
Proceedings of the Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, 18, 696–711 Efectul Einstein-de Haas .[96] Lucrare scrisă în colaborare cu W.J. de Haas; Traducerea în limba engleză a publicației de la indicele #80.
Schilpp 89; CP 6, 30 1916 Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie
Bazele teoriei relativității generalizate
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 49, 769–822, link Teoria relativității generale.[97]
Schilpp 90; CP 6, 40 1916 Über Fr. Kottlers Abhandlung: Einsteins Äquivalenzhypothese und die Gravitation
Despre publicația lui Friedrich Kottler: Ipoteza echivalenței al lui Einstein și gravitația
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 51, 639–642, link Teoria relativității generale.[98]
Schilpp 91; CP 6, 28 1916 Einfaches Experiment zum Nachweis der Ampèreschen Molekularströme
O experiență simplă pentru demonstrarea existenței curenților moleculari Ampère
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 18, 173–177 Efectul Einstein-de Haas .[99]
Schilpp 92; CP 6, 34 1916 Strahlungs-emission und -absorption nach der Quantentheorie
Emisia și absorbția radiației în teoria cuantică
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Dezbaterile Societății Germane de Fizică), 18, 318–323 Fotoni.[100] Lucrare fundamentală, în care Einstein arată c ipoteza cuantică al lui Planck E = hÉÀ poate fi dedusă din ecuațiile cinetice. Această lucrare introduce pentru prima oară ideea emisiei stimulate, care va deveni fundamentul dezvoltării ulterioare a laserului și maserului; coeficienții A și B ale lui Einstein au constituit baza dezvoltării ulterioare a electrodinamicii cuantice. În această lucrare, Einstein începe să susțină ideea că mecanica cuantică înseamnă o confundare a probabilității cu negarea cauzalității.[101]
Schilpp 93; CP 6, 38 1916 Quantentheorie der Strahlung
Teoria cuantică a radiației
Mitteilungen der Physikalischen Gesellschaft, Zürich (Comunicări ale Societății de Fizică, Zürich ), 16, 47–62 Fotoni.[102] Continuând lucrarea din 1909 address (vezi referința#30), Einstein a arătat că fotonii sunt purtătoare de moment cinetic în ipoteza valabilității legii lui Planck. Această teorie a fost confirmată în anul 1923 prin descoperirea fenomenului de împrăștiere Compton, descoperire pentru care în anul 1927i s-a acordat premiul Nobel pentru fizică și care a dus la acceptarea generală a conceptului de foton.
Schilpp 94; CP 6, 36 1916 Recenzie asupra lucrării lui Lorentz H.A.: Théories statistiques en thermodynamique
Recenzie asupra lucrării lui Lorentz H.A.: Teoriile statistice în termodinamică: cinci rrelegeri
Naturwissenschaften, 4, 480–481 Mecanică statistică.[103]
Schilpp 95; CP 6, 39 1916 Elementare Theorie der Wasserwellen und des Fluges
Teoria elementară a undelor în apă și a zborului
Naturwissenschaften, 4, 509–510 Mecanica fluidelor
Schilpp 96; CP 6, 29 1916 Ernst Mach Physikalische Zeitschrift (Jurnalul de fizică), 17, 101–104 Istoria fizicii[104]
Schilpp 97; CP 6, 27 1916 Neue formale Deutung der Maxwellschen Feldgleichungen der Elektrodynamik
Noua interpretare formală a ecuțiilor câmpului ale lui Maxwell din electrodinamică
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune) , 1916 (part 1), 184–187 Electromagnetism
Schilpp 98 1916 Einige anschauliche Überlegungen aus dem Gebiete der Relativitätstheorie
Unele considerații filozofice din domeniul teoriei relativității§
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1916 (part 1), 423 Teoria relativității generale.[105] Rezumatul unei lucrări (nepublicată) care se trata funcționarea ceasurilor și a pendulului Foucault
Schilpp 99; CP 6, 32 1916 Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation
Integrarea aproximativă a ecuațiilor câmpului gravitațional
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1916 (part 1), 688–696 Teoria relativității generale[106]
Schilpp 100 1916 Gedächtnisrede auf Karl Schwarzschild
Prelegere în memoria lui Karl Schwarzschild
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1916 (part 1), 768–770 Istoria fizicii.[107]
Schilpp 101; CP 6, 41 1916 Hamiltonsches Prinzip und allgemeine Relativitätstheorie
Principiul lui Hamilton și teoria relativității generale
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1916 (part 2), 1111–1116 Teoria relativității generale[108]
Schilpp 103; CP 6, 45 1917 Zum Quantensatz von Sommerfeld und Epstein
Asupra teoremei cuantice al lui Sommerfeld și Epstein
Deutsche Physikalische Gesellschaft, Verhandlungen (Societea Germană de Fizică, dezbateri), 19, 82–92 Mecanică cuantică[109] Lucrare importantă asupra metodei Einstein-Brillouin-Keller , care descrie modalitatea transformării unui sistem clasic în analogul său cuantic.
Schilpp 104 1917 Recenzie asupra lucrării lui Hermann von Helmholtz: Zwei Vorträge über Goethe
Recenzie asupra lucrării lui Hermann von Helmholtz: Două prelegeri despre Goethe
Naturwissenschaften (Știința), 5, 675 Istoria fizicii[110]
Schilpp 105 1917 Marian von Smoluchowski Naturwissenschaften (Știința), 5, 737–738 Istoria fizicii[111]
Schilpp 106 1917 Quantentheorie der Strahlung
Teoria cuantică a radiației
Physikalische Zeitschrift (Jurnal de fizică), 18, 121–128 Fotoni.[112]
Schilpp 107; CP 6, 43 1917 Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie
Considerații cosmologice asupra a teoriei relativității generale
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1917 (part 1), 142–152 Teoria relativității generale.[113] Această importantă lucrare marchează începuturile cosmologiei fizice. Folosind ipoteze simplificatoare, în lucrare se explică pe baza relativității generale teorii cosmologice precum nașterea, expansiunea și evoluția finală a Universului.
Schilpp 108; CP 6, 47 1917 Eine Ableitung des Theorems von Jacobi
O deducere a teoremei lui Jacobi
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte (Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1917 (part 2), 606–608 Fizică matematică[114]
Schilpp 109 1917 May 23 Friedrich Adler als Physiker
Friedrich Adler ca fizician§
Die Vossische Zeitung, Morgen Ausgabe, no. 259, 2 (Ziarul Voss, ediția de dimineață, Berlin) Istoria fizicii.[115]
Schilpp 112; CP 7, 4 1918 Prinzipielles zur allgemeinen Relativitätstheorie
Asupra bazelor teoriei relativității generale
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 55, 241–244, link Teoria relativității generale[116]
Schilpp 113; CP 7, 6 1918 Lassen sich Brechungsexponenten der Körper für Röntgenstrahlen experimentell ermitteln?
Este posibilă determinarea indicelui de refracție a razelor X pentru corpurile solide?
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft(Dezbaterile Societății Germane de Fizică), 20, 86–87 Electromagnetism
Schilpp 114; CP 7, 15 1918 Bemerkung zu Gehrckes Notiz: Über den Äther
Comentariu pe marginea notei lui E. Gehrcke: Despre eter
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Dezbaterile Societății Germane de Fizică), 20, 261 Teoria relativității restrânse și generale
Schilpp 115; CP 7, 10 1918 Recenzie asupra lucrării lui H. Weyl: Raum, Zeit, Materie
Recenzie asupra lucrării lui H. Weyl: Spțiu, timp, materie: lecturi de relativitate generală
Naturwissenschaften (Știința), 6, 373 Teoria relativității restrânse și generale[117]
Schilpp 116; CP 7, 13 1918 Dialog über Einwände gegen die Relativitätstheorie
Dialog despre obiecțiile la teoria relativității
Naturwissenschaften (Știința), 6, 697–702 Teoria relativității restrânse și generale.[118]
Schilpp 117; CP 7, 2 1918 Notiz zu Schrödingers Arbeit: Energiekomponenten des Gravitationsfeldes
Notă asupra lucrării lui Schrödinger: Componentele energetice ale câmpului gravitațional
Physikalische Zeitschrift (Jurnal de fizică), 19, 115–116 Teoria relativității generale[119]
Schilpp 118; CP 7, 3 1918 Bemerkung zu Schrödingers Notiz: Lösungssystem der allgemein kovarianten Gravitationsgleichungen
Comentariu asupra notei lui Schrödinger: Asupra unui sistem de soluții ale ecuațiilor generale covariante ale câmpului gravitațional
Physikalische Zeitschrift (Jurnal de fizică), 19, 165–166 Teoria relativității generale[120]
Schilpp 119; CP 7, 1 1918 Gravitationswellen
Unde gravitaționale
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte(Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1918 (part 1), 154–167 Teoria relativității generale[121] Prima previziune asupra existenței undelor gravitaționale. Pentru observarea indirectă a existenței radiațiilor gravitaționale, în anul 1993 s-a acordat Premiul Nobel pentru Fizică.
Schilpp 120; CP 7, 5 1918 Kritisches zu einer von Hrn. de Sitter gegebenen Lösung der Gravitationsgleichungen
Comentariu critic asupra unei soluții a ecuației câmpului gravitațional dat de domnul de Sitter
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte(Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1918 (part 1), 270–272 Teoria relativității generalizate[122]
Schilpp 121; CP 7, 9 1918 Der Energiesatz in der allgemeinen Relativitätstheorie
Legea consrvării energiei în teoria relativității generale
Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte(Academia de Științe a Prusiei, rapoarte de reuniune), 1918 (part 1), 448–459 Teoria relativității generalizate[123]
Schilpp 122 1919 Prüfung der allgemeinen Relativitätstheorie
Un test al teoriei relativității generale
Naturwissenschaften (Știința), 7, 776 Teoria relativității generalizate.[124]
Schilpp 123; CP 7, 17 1919 Spielen Gravitationsfelder im Aufbau der materiellen Elementarteilchen eine wesentliche Rolle?
Joacă un rol câmpurile gravitaționale în structura particulelor elementare ale materiei?
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Rapoarte de reuniune ale Academiei de Științe a Prusiei) 1919 (pt. 1), 349–356 Teoria relativității generale. [125] Sugerează o modificare de ecuațiilor sale de câmp, pentru a permite stabilitatea particulelor elementare.
Schilpp 124; CP 7, 18 1919 Bemerkungen über periodische Schwankungen der Mondlänge, welche bisher nach der Newtonschen Mechanik nicht erklärbar schienen
Comment about Periodical Fluctuations of Lunar Longitude, Which So Far Appeared to Be Inexplicable in Newtonian Mechanics
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1919 (pt. 1), 433–436 Teoria relativității generale.
Schilpp 125 1919 Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie vom Standpunkte des kosmologischen Problems und des Problems der Konstitution der Materie
Field Equations of the General Theory of Relativity in Respect to the Cosmological Problem and the Problem of the Constitution of Matter§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1919 (pt. 1), 463 (Title only) Teoria relativității generale.[126]
Schilpp 126; CP 7, 26 1919 November 28 My theory Times, London, 13 Teoria relativității generale.[127] Re-published in 1919 as "Time, space and gravitation" in Optician, the British optical journal, volume 58, pages 187–188.
Schilpp 127; CP 7, 24 1919 Leo Arons als Physiker
Leo Arons as Physicist
Sozialistische Monatshefte, 52 (Jahrgang 25, pt. 2), 1055–1056 Istoria fizicii.[128]
Schilpp 132 1920 Bemerkung zur Abhandlung von W. R. Hess: Theorie der Viscosität heterogener Systeme
Comment on the Paper by W. R. Hess: Contribution to the Theory of the Viscosity of Heterogeneous Systems
Kolloidzeitschrift, 27, 137 Intermolecular forces.[129]
Schilpp 133 1920 Inwiefern lässt sich die moderne Gravitationstheorie ohne die Relativität begründen?
To What Extent Can Modern Gravitational Theory Be Established without Relativity?
Naturwissenschaften, 8, 1010–1011 Teoria relativității generale.[130]
Schilpp 134 1920 Trägheitsmoment des Wasserstoffmoleküls
Moment of Inertia of the Hydrogen Molecule§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1920, 65 Intermolecular forces.[131] Abstract of never-published paper.
Schilpp 135; CP 7, 39 1920 Schallausbreitung in teilweise dissoziierten Gasen
Propagation of Sound in Partly Dissociated Gases
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1920, 380–385 Intermolecular forces.
Schilpp 136; CP 7, 45 1920 August 27 Meine Antwort über die antirelativitätstheoretische G.m.b.H.
My Response on the Anti-Relativity Company
Berliner Tageblatt und Handelszeitung, no. 402, 1–2 Special and Teoria relativității generale.[132]
Schilpp 147; CP 7, 53 1921 A brief outline of the development of the theory of relativity Nature, 106, 782–784 Istoria fizicii.[133] Translated by R. W. Lawson.
Schilpp 148 1921 Geometrie und Erfahrung
Geometry and Experience
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1921 (pt. 1), 123–130 Teoria relativității generale.[134]
Schilpp 149; CP 7, 54 1921 Eine naheliegende Ergänzung des Fundaments der allgemeinen Relativitätstheorie
On a Natural Addition to the Foundation of the General Theory of Relativity
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1921 (pt. 1), 261–264 Teoria relativității generale.[135]
Schilpp 150; CP 7, 68 1921 Ein den Elementarprozess der Lichtemission betreffendes Experiment
On an Experiment Concerning the Elementary Process of Light Emission
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1921 (pt. 2), 882–883 Fotoni.[136]
Schilpp 151 1921 Report of a lecture at King's College on the development and present position of relativity, with quotations Nation and Athenaeum, 29, 431–432 Special and Teoria relativității generale. The German text is reproduced in Mein Weltbild (pp. 215–220); a full translation is found in The world as I see it. It was also reported in Nature (107, p. 504) and also in the Times (London) on 14 June, p. 8.
Schilpp 159 1922 Bemerkung zur Seletyschen Arbeit: Beiträge zum kosmologischen Problem
Observation of the Paper of Selety: Contributions to the Cosmological Problem§
Annalen der Physik (Anuarul de fizică) (ser. 4), 69, 436–438, link Teoria relativității generale.[137]
Schilpp 160 1922 Review of W. Pauli: Relativitätstheorie
Review of W. Pauli: Relativity Theory§
Naturwissenschaften, 10, 184–185 Special and Teoria relativității generale.[138]
Schilpp 161 1922 Emil Warburg als Forscher
Emil Warburg as Researcher§
Naturwissenschaften, 10, 823–828 Istoria fizicii.[139]
Schilpp 162 1922 Theorie der Lichtfortpflanzung in dispergierenden Medien
Theory of the Propagation of Light in Dispersive Media§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phys.-math. Klasse, 1922, 18–22 Electromagnetism.[140]
Schilpp 163 1922 Bemerkung zu der Abhandlung von E. Trefftz: Statische Gravitationsfeld zweier Massenpunkte
Observation on the Work of E. Trefftz: Static Gravitational Field of Two Point Masses§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Phys.-math. Klasse, 1922, 448–449 Teoria relativității generale.
Schilpp 164 1922 Quantentheoretische Bemerkungen zum Experiment von Stern und Gerlach
Quantum Mechanical Observations on the Experiment of Stern and Gerlach§
Zeitschrift für Physik, 11, 31–34 Mecanică cuantică.[141] Co-authored with Paul Ehrenfest.
Schilpp 165 1922 Bemerkung zu der Arbeit von A. Friedmann: Über die Krümmung des Raumes
Observation on the Paper of A. Friedmann: On the Curvature of Space§
Zeitschrift für Physik, 11, 326 Teoria relativității generale.[142] Einstein withdrew this self-criticism in 1922 in the same journal Zeitschrift für Physik, volume 16, p. 228.
Schilpp 170 1923 Bemerkung zu der Notiz von W. Anderson: Neue Erklärung des kontinuierlichen Koronaspektrums
Observation on the Note of W. Anderson: New Explanation of the Continuous Spectrum of the Corona§
Astronomische Nachrichten, 219, 19 Solar physics.
Schilpp 171 1923 Experimentelle Bestimmung der Kanalweite von Filtern
Experimental Determination of the Pore Diameter in Filters§
Deutsche medizinische Wochenschrift, 49, 1012–1013 Fluid mechanics.[143] Co-authored with H. Mühsam.
Schilpp 172 1923 Beweis der Nichtexistenz eines überall regulären zentrisch symmetrischen Feldes nach der Feldtheorie von Kaluza
Proof of the Non-Existence of an Everywhere-Regular Centrally Symmetric Field According to the Field Theory of Kaluza§
Jerusalem University, Scripta, 1 (no. 7), 1–5 Classical unified field theories.[144] Co-authored with J. Grommer; also given in Hebrew.
Schilpp 173 1923 Theory of the affine field Nature, 112, 448–449 Classical unified field theories.[145] Translated by RW Lawson, but does not correspond to publication #175. Relatively non-mathematical.
Schilpp 174 1923 Zur allgemeinen Relativitätstheorie
On the General Theory of Relativity§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1923, 32–38, 76–77 Teoria relativității generale.[146]
Schilpp 175 1923 Zur affinen Feldtheorie
On Affine Field Theory§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1923, 137–140 Classical unified field theories.[147]
Schilpp 176 1923 Bietet die Feldtheorie Möglichkeiten für die Lösung des Quantenproblems?
Does Field Theory Offer Possibilities for Solving the Quantum Problem?§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1923, 359–364 Classical unified field theories.[148]
Schilpp 177 1923 Théorie de relativité
Theory of Relativity§
Société française de philosophie, Bulletin, 22, 97–98, 101, 107, 111–112 Special and Teoria relativității generale.[149] Quoted in full in Nature, 112, p. 253.
Schilpp 178 1923 Quantentheorie des Strahlungsgleichgewichts
Quantum Theory of the Equilibrium of Radiation§
Zeitschrift für Physik, 19, 301–306 Fotoni.[150] Co-authored with Paul Ehrenfest.
Schilpp 181 1924 Antwort auf eine Bemerkung von W. Anderson
Response to an Observation of W. Anderson§
Astronomische Nachrichten, 221, 329–330
Schilpp 182 1924 April 20 Komptonsche Experiment
The Compton Experiment§
Berliner Tageblatt, 1. Beiblatt Fotoni.[151] Experiment showing that photons could carry momentum; for many physicists, this experiment was conclusive proof that photons were particles.
Schilpp 184 1924 Zum hundertjährigen Gedenkag von Lord Kelvins Geburt
On the 100th Anniversary of Lord Kelvin's Birth§
Naturwissenschaften, 12, 601–602 Istoria fizicii.[152]
Schilpp 185 1924 Quantentheorie des einatomigen idealen Gases
Quantum Theory of the Monatomic Ideal Gas§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1924, 261–267 Fotoni and Fizică statistică.[153] First of two seminal papers (see reference #194), in which Einstein creates the theory of identical particles in Mecanică cuantică. In 1924, Satyendra Nath Bose derived Planck's law of black-body radiation from a modification of coarse-grained counting of phase space.[154] Einstein shows that this modification is equivalent to assuming that photons are rigorously identical, leading to the concept of coherent states. Einstein also extends Bose's formalism to material particles (bosons), predicting that they condense at sufficiently low temperatures, as verified experimentally.[155]
Schilpp 186 1924 Über den Äther
On the Aether§
Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, 105 (pt. 2), 85–93 Istoria fizicii.[156] Historical overview.
Schilpp 187 1924 Theorie der Radiometerkräfte
Theory of Radiometer Forces§
Zeitschrift für Physik, 27, 1–6 Fizică statistică. Treatment of the physics of radiometers, a science toy.
Schilpp 188 1924 [Note appended to a paper by Bose entitled "Wärmegleichgewicht im Strahlungsfeld bei Anwesenheit von Materie"]
Thermal Equilibrium in the Radiation Field in the Presence of Matter
Zeitschrift für Physik, 27, 392–392 Fotoni.[157]
Schilpp 193 1925 Elektron und allgemeine Reltivitätstheorie
The Electron and The General Theory of Relativity§
Physica, 5, 330–334 Teoria relativității generale.[158]
Schilpp 194 1925 Quantentheorie des einatomigen idealen Gases. 2. Abhandlung
Quantum Theory of the Monatomic Ideal Gas, Part II§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), Physikalisch-mathematische Klasse, 1925, 3–14 Fotoni and statistical mechanics.[159] Second of two seminal articles on identical particles, bosons and Bose-Einstein condensation; see reference #185 for the first.
Schilpp 195 1925 Quantentheorie des idealen Gases
Quantum theory of Ideal Gases§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), Physikalisch-mathematische Klasse, 1925, 18–25 Fotoni and statistical mechanics.[160]
Schilpp 196 1925 Einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elektrizität
Unified Field Theory of Gravity and Electricity§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften (Berlin), Physikalisch-mathematische Klasse, 1925, 414–419 Classical unified field theories.[161]
Schilpp 197 1925 Bemerkung zu P. Jordans Abhandlung: Theorie der Quantenstrahlung
Observation on P. Jordan's Work: Theory of Quantum Radiation§
Zeitschrift für Physik, 31, 784–785 Fotoni.[162]
Schilpp 199 1926 W. H. Julius, 1860–1925 Astrophysical Journal, 63, 196–198 Istoria fizicii.[163]
Schilpp 200 1926 Ursache der Mäanderbildung der Flussläufe und des sogenannten Baerschen Gesetzes
Origin of River-Meanders and the So-Called Law of Baer§
Naturwissenschaften, 14, 223–224 Earth science.[164] The physics of meandering rivers.
Schilpp 201 1926 Vorschlag zu einem die Natur des elementaren Strahlungs-emissions-prozesses betreffenden Experiment
Suggestion for an Experiment Concerning the Nature of the Elementary Process of Emitting Light§
Naturwissenschaften, 14, 300–301 Fotoni.[165]
Schilpp 202 1926 Interferenzeigenschaften des durch Kanalstrahlen emittierten Lichtes
Interference Properties of Light Emitted by Canal Rays§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1926, 334–340 Fotoni.[166] Supposedly verified experimentally by Rupp in the paper following it in the journal (pp. 341–351); later, it came out that Rupp was a fraud.
Schilpp 203 1926 Geometría no euclídea y fisica
Non-Euclidean Geometry and Physics§
Revista matemática hispano-americana (ser. 2), 1, 72–76 Teoria relativității generale.
Schilpp 205 1927 Einfluss der Erdbewegung auf die Lichtgeschwindigkeit relativ zur Erde
Influence of the Earth's Motion on the Speed of Light Relative to Earth§
Forschungen und Fortschritte, 3, 36–37 Special relativity.[167]
Schilpp 206 1927 Formale Beziehung des Riemannschen Krümmungstensors zu den Feldgleichungen der Gravitation
Formal Relationship of the Riemannian Curvature Tensor to the Field Equations of Gravity§
Mathematische Annalen, 97, 99–103 Teoria relativității generale.[168]
Schilpp 207 1927 Isaac Newton Manchester Guardian Weekly, 16, 234–235 Istoria fizicii. Reprinted in the Manchester Guardian (19 March 1927); Observatory, 50, 146–153; Smithsonian Institution, Report for 1927, 201–207.
Schilpp 208 1927 Newtons Mechanik und ihr Einfluss auf die Gestaltung der theoretischen Physik
Newton's Mechanics and its Influence on the Formation of Theoretical Physics§
Naturwissenschaften, 15, 273–276 Istoria fizicii.[169]
Schilpp 209 1927 Zu Newtons 200. Todestage
On the 200th Anniversary of Newton's Death§
Nord und Süd, Jahrg. 50, 36–40 Istoria fizicii.
Schilpp 210 1927 [Letter to the Royal Society on the occasion of the Newton bicentennary] Nature, 119, 467 Istoria fizicii.[170] Also published in Science, 65, 347–348.
Schilpp 211 1927 Establishment of an international bureau of meteorology Science, 65, 415–417 Meteorology.[171]
Schilpp 212 1927 Kaluzas Theorie des Zusammenhanges von Gravitation und Elektrizität
Kaluza's Theory of the Connection between Gravity and Electricity§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1927, 23–30 Classical unified field theories.[172]
Schilpp 213 1927 Allgemeine Relativitätstheorie und Bewegungsgesetz
General Theory of Relativity and the Law of Motion§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1927, 2–13, 235–245 Teoria relativității generale.[173] The first part (pp. 2–13) was co-authored with J. Grommer.
Schilpp 214 1927 Theoretisches und Experimentelles zur Frage der Lichtentstehung
Theoretical and Experimental [Aspects] to the Question of the Generation of Light§
Zeitschrift für angewandte Chemie, 40, 546 Fotoni.[174]
Schilpp 216 1928 H. A. Lorentz Mathematisch-naturwissenschaftliche Blätter, 22, 24–25 Istoria fizicii.[175] Abstract of an address given at a memorial service at Leiden University. Reprinted in Mein Weltbild (The world as I see it), p. 25.
Schilpp 217 1928 Riemanngeometrie mit Aufrechterhaltung des Begriffes des Fern-Parallelismus
Riemannian Geometry with Preservation of the Concept of Distant Parallelism§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1928, 217–221 Classical unified field theories.[176]
Schilpp 218 1928 Neue Möglichkeit für eine einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elektrizität
New Possibility for a Unified Field Theory of Gravity and Electricity§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1928, 224–227 Classical unified field theories.[177]
Schilpp 219 1928 À propos de "La déduction relativiste" de M. E. Meyerson
Concerning "The Relativistic Deeduction" by M. E. Meyerson§
Revue philosophique de la France, 105, 161–166 Special and Teoria relativității generale.[178]
Schilpp 222 1929 Ansprache an Prof. Planck [bei Entgegennahme der Planckmedaille]
Address to Prof. Planck [upon receiving the Planck medal]§
Forschungen und Fortschritte, 5, 248–249 Istoria fizicii.[179]
Schilpp 223 1929 [Quotation from an interview with (London) Daily Chronicle (26 January 1929) on the unitary field theory, in advance of publication #226] Nature, 123, 175 Classical unified field theories.
Schilpp 224 1929 [Note appended to a reprinting of Arago's Memorial address on Thomas Young before the French Academy] Naturwissenschaften, 17, 363 Istoria fizicii.[180]
Schilpp 225 1929 February 4 The new field theory Times (London) Classical unified field theories. Translated by L. L. Whyte. Reprinted in the Observatory, 52, 82–87, 114–118 (1930).
Schilpp 226 1929 Einheitliche Feldtheorie
Unified Field Theory§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1929, 2–7 Classical unified field theories.[181]
Schilpp 227 1929 Einheitliche Feldtheorie und Hamiltonsches Prinzip
Unified Field Theory and Hamilton's Principle§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1929, 156–159 Classical unified field theories.[182]
Schilpp 228 1929 Sur la théorie synthéthique des champs
On the Unified Theory of Fields§
Revue générale de l'électricité, 25, 35–39 Classical unified field theories. Co-authored with T. de Donder.
Schilpp 229 1929 Appreciation of Simon Newcomb Science, 69, 249 Istoria fizicii.[183] Translation of a letter to Newcomb's daughter dated 15 July 1926.
Schilpp 230 1929 Sesión especial de la Academia (16 abril 1925)
Special Session of the Scientific Society of Argentina§
Sociedad cientifica Argentina, Anales, 107, 337–347 Special and Teoria relativității generale. Einstein's discussions with RG Loyarte on mass-energy equivalence and with H Damianovich on the relevance of relativity for a proposed "chemical field".
Schilpp 232 1930 November 9 Über Kepler
On Kepler§
Frankfurter Zeitung, p. 16, col. 3–4 Istoria fizicii.[184] The text is reprinted in Mein Weltbild and its English translation The world as I see it (in German and English, respectively).
Schilpp 233 1930 Raum-, Feld- und Äther-problem in der Physik
The Problems of Space, Fields and Aether in Physics§
World power conference, 2nd, Berlin, 1930. Transactions, 19, 1–5 Special and Teoria relativității generale. A widely reported address, e.g., in Dinglers polytechnisches journal, 345, p. 122.
Schilpp 234 1930 Raum, Äther und Feld in der Physik
Space, Aether and Field in Physics§
Forum Philosophicum, 1, 173–180 Special and Teoria relativității generale.[185] An English translation by ES Brightman was provided in the same volume, pp. 180–184. Similar to #233, but different from the article "Das Raum-, Äther-, und Feld-problem der Physik" reprinted in Mein Weltbild (The world as I see it), pp. 229–248.
Schilpp 235 1930 Théorie unitaire du champ physique
Unified theory of the physical field§
Annales de l'Institut H. Poincaré, 1, 1–24 Classical unified field theories.[186]
Schilpp 236 1930 Auf die Riemann-Metrik und den Fern-Parallelismus gegründete einheitliche Feldtheorie
A Unified Field Theory Based on the Riemannian Metric and Distant Parallelism§
Mathematische Annalen, 102, 685–697 Classical unified field theories.[187]
Schilpp 237 1930 Das Raum-Zeit Problem
The Space-Time Problem§
Die Koralle, 5, 486–488 Special and Teoria relativității generale.[188]
Schilpp 238 1930 Review of S. Weinberg: Erkenntnistheorie
Review of S. Weinberg: Theory of Knowledge§
Naturwissenschaften, 18, 536 Istoria fizicii.[189]
Schilpp 239 1930 Kompatibilität der Feldgleichungen in der einheitlichen Feldtheorie
Consistency of the Field Equations in the Unified Field Theory§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1930, 18–23 Classical unified field theories.[190]
Schilpp 240 1930 Zwei strenge statische Lösungen der Feldgleichungen der einheitlichen Feldtheorie
Two Strictly Static Solutions of the Field Equations of the Unified Field Theory§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1930, 110–120 Classical unified field theories.[191] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 241 1930 Theorie der Räume mit Riemannmetrik und Fernparallelismus
Theory of Spaces with a Riemannian Metric and Distant Parallelism§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1930, 401–402 Classical unified field theories.[192]
Schilpp 242 1930 Address at University of Nottingham Science, 71, 608–610 Special and Teoria relativității generale.[193] A survey of relativity theory (special and general) and of field theory in general. A precis of the talk was published in Nature, 125, pp. 897–898, under the title "Concept of space".
Schilpp 243 1930 Über den gegenwärtigen Stand der allgemeinen Relativitätstheorie
On the Present Status of the General Theory of Relativity§
Yale University Library, Gazette, 6, 3–6 Teoria relativității generale.[194] An English translation by Prof. Leigh Page of Yale University was provided on pages 7–10. Interestingly, this was neither a scientific talk nor a typical scientific paper; rather, a Yale graduate convinced Einstein to write the summary by longhand; the manuscript is still housed at Yale.
Schilpp 247 1931 Theory of Relativity: Its Formal Content and Its Present Problems Nature, 127, 765, 790, 826–827 Special and Teoria relativității generale. Rhodes lectures delivered at Oxford University in May 1931.
Schilpp 248 1931 Knowledge of past and future in Mecanică cuantică Physical Review (ser. 2), 37, 780–781 Mecanică cuantică.[195] Co-authored with R. C. Tolman and B. Podolosky.
Schilpp 249 1931 Zum kosmologischen Problem der allgemeinen Relativitätstheorie
On the Cosmological Problem of the General Theory of Relativity§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1931, 235–237 Teoria relativității generale.[196] Proposed a "cosmological constant."
Schilpp 250 1931 Systematische Untersuchung über kompatible Feldgleichungen welche in einem Riemannschen Raume mit Fern-Parallelismus gesetzt werden können
Systematic Investigation of Consistent Field Equations That Can Be Posited in a Riemannian Space with Distant Parallelism§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1931, 257–265 Classical unified field theories.[197] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 251 1931 Einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elektrizität
Unified Field Theory of Gravity and Electricity§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1931, 541–557 Classical unified field theories.[198] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 252 1931 Thomas Alva Edison, 1847–1931 Science, 74, 404–405 Istoria fizicii.[199]
Schilpp 253 1931 Gravitational and electrical fields [Translation of a preliminary report for the Josiah Macy, Jr. foundation] Science, 74, 438–439 Classical unified field theories.[200]
Schilpp 254 1931 [Reply to congratulatory addresses at a dinner given by the California Institute of Technology on 15 January 1931] Science, 73, 379 Istoria fizicii.[201]
Schilpp 255 1931 Gedenkworte auf Albert A. Michelson
In Remembrance of Albert A. Michelson§
Zeitschrift für angewandte Chemie, 44, 658 Istoria fizicii.[202]
Schilpp 258 1932 On the relation between the expansion and the mean density of the universe Proceedings of the National Academy of Sciences, 18, 213–214 Teoria relativității generale.[203] Co-authored with Willem de Sitter.
Schilpp 259 1932 Zu Dr. Berliners siebzigstem Geburtstag
On Dr. Berliner's 70th Birthday§
Naturwissenschaften, 20, 913 Istoria fizicii.[204] Reprinted in Mein Weltbild (The world as I see it), pp. 29–32.
Schilpp 260 1932 Gegenwärtiger Stand der Relativitätstheorie
Present Status of Relativity Theory§
Die Quelle (now called Paedogogischer Führer), 82, 440–442 Teoria relativității generale.[205]
Schilpp 261 1932 Einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elektrizität, 2. Abhandlung
Unified Field Theory of Gravity and Electricity, Part II§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1932, 130–137 Classical unified field theories.[206] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 262 1932 Semi-Vektoren und Spinoren
Semi-Vectors and Spinors§
Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse, 1932, 522–550 Mathematics.[207] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 263 1932 Unbestimmtheitsrelation
Uncertainty Relations§
Zeitschrift für angewandte Chemie, 45, 23 Mecanică cuantică.[208]
Schilpp 267 1933 Dirac Gleichungen für Semi-Vektoren
Dirac Equations for Semi-Vectors§
Akademie van wetenschappen (Amsterdam), Proceedings, 36 (pt. 2), 497–? Mecanică cuantică.[209] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 268 1933 Spaltung der natürlichsten Feldgleichungen für Semi-Vektoren in Spinor-Gleichungen vom Diracschen Typus
Division of the Most Natural Field-Equations for Semi-Vectors in Spinor Equations of the Dirac Type§
Akademie van wetenschappen (Amsterdam), Proceedings, 36 (pt. 2), 615–619 Mecanică cuantică.[210] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 270 1934 Darstellung der Semi-Vektoren als gewöhnliche Vektoren von besonderem Differentiations Charakter
Representation of Semi-Vectors as Ordinary Vectors with Unusual Differentiation Properties§
Annals of mathematics (ser. 2), 35, 104–110 Mathematics.[211] Co-authored with W. Mayer.
Schilpp 271 1934 Review of R. Tolman: Relativity, thermodynamics and cosmology Science, 80, 358 Special and Teoria relativității generale.[212]
Schilpp 272 1935 Elementary derivation of the equivalence of mass and energy Bulletin of the American Mathematical Society, 41, 223–230 Special relativity.[213]
Schilpp 273 1935 Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? Physical Review (ser. 2), 47, 777–780 Mecanică cuantică.[214] Co-authored with B. Podolsky and N. Rosen.
Schilpp 274 1935 The particle problem in the general theory of relativity Physical Review (ser. 2), 48, 73–77 Teoria relativității generale.[215] Co-authored with N. Rosen.
Schilpp 275 1936 Physik und Realität
Physics and Reality§
Franklin Institute, Journal, 221, 313–347 Mecanică cuantică.[216] An English translation (by J Picard) is provided on pages 349–382. Also reprinted in Zeitschrift für freie deutsche Forschung, 1, no. 1, pp. 5–19 and no. 2, pp. 1–14 (1938).
Schilpp 276 1936 Two-body problem in general relativity theory Physical Review (ser. 2), 49, 404–405 Teoria relativității generale.[217] Co-authored with N. Rosen.
Schilpp 277 1936 Lens-like action of a star by deviation of light in the gravitational field Science, 84, 506–507 Teoria relativității generale.[218]
Schilpp 278 1937 On gravitational waves Journal of the Franklin Institute, 223, 43–54 Teoria relativității generale.[219] Co-authored with N. Rosen. This important paper established that gravitational waves are possible despite the nonlinear nature of the Einstein field equations. Interestingly, Einstein and Rosen originally reached the opposite conclusion!
Schilpp 283 1938 Gravitational equations and the problems of motion Annals of Mathematics (ser. 2), 39, 65–100 Teoria relativității generale.[220] Co-authored with L. Infeld and B. Hoffmann.
Schilpp 284 1938 Generalization of Kaluza's theory of electricity Annals of mathematics (ser. 2), 39, 683–701 Classical unified field theories.[221] Co-authored with P. Bergmann.
Schilpp 285 1939 Stationary system with spherical symmetry consisting of many gravitating masses Annals of Mathematics (ser. 2), 40, 922–936 Teoria relativității generale.[222]
Schilpp 286 1940 Gravitational equations and the problems of motion. II Annals of Mathematics (ser. 2), 41, 455–464 Teoria relativității generale.[223] Co-authored with L. Infeld.
Schilpp 287 1940 Considerations concerning the fundamentals of theoretical physics Science, 91, 487–492 Istoria fizicii.[224] Partly reprinted in Nature, 145, 920–924.
Schilpp 290 1941 Demonstration of the non-existence of gravitational fields with a non-vanishing total mass free of singularities Tucumán universidad nac., Revista (ser. A), 2, 11–16 Teoria relativității generale.[225]
Schilpp 292 1942 The work and personality of Walter Nernst Scientific Monthly, 54, 195–196 Istoria fizicii.[226]
Schilpp 293 1943 Non-existence of regular stationary solutions of relativistic field equations Annals of Mathematics (ser. 2), 44, 131–137 Teoria relativității generale.[227] Co-authored with Wolfgang Pauli.
Schilpp 295 1944 Bivector fields, I Annals of mathematics (ser. 2), 45, 1–14 Mathematics.[228] Co-authored with V. Bargmann.
Schilpp 296 1944 Bivector fields, II Annals of mathematics (ser. 2)296, 45, 15–23 Mathematics.[229]
Schilpp 298 1945 On the cosmological problem American Scholar, 14, 137–156, 269 (correction) Teoria relativității generale. A pre-printing of the appendix to publication #297.
Schilpp 299 1945 Generalization of the relativistic theory of gravitation Annals of mathematics (ser. 2), 46, 578–584 Classical unified field theories.[230]
Schilpp 300 1945 Influence of the expansion of space on the gravitation fields surrounding the individual stars Reviews of modern physics, 17, 120–124 Teoria relativității generale.[231] Co-authored with E. G. Straus. Corrections and additions, ibid., 18, 148–149 (1946).
Schilpp 301 1946 Generalization of the relativistic theory of gravitation, II Annals of mathematics (ser. 2), 47, 731–741 Classical unified field theories.[232] Co-authored with E. G. Straus.
Schilpp 302 1946 Elementary derivation of the equivalence of mass and energy Technion Journal, 5, 16–17 Special relativity.[233] Novel, simplified derivation in the Yearbook of American Society for Advancement of the Hebrew Institute of Technology in Haifa. Also published in Hebrew in 1947, in the Scientific Publications of Hebrew Technical College (Institute of Technology) in Haifa.
Schilpp 307 1948 Quantenmechanik und Wirklichkeit
Mecanică cuantică and reality§
Dialectica, 2, 320–324 Mecanică cuantică.[234]
Schilpp 308 1948 Generalized theory of gravitation Reviews of modern physics, 20, 35–39 Classical unified field theories.[235]
Schilpp 309 1949 Motion of particles in general relativity theory Canadian Journal of Mathematics, 1, 209–241 Teoria relativității generale.[236] Co-authored with L. Infeld.
Schilpp 310 1949 Dem Gedächtnis Max Plancks
In memory of Max Planck§
Angewandte Chimie, 61, U114 Istoria fizicii.
Schilpp 311 1950 The Bianchi Identities in the Generalized Theory of Gravitation Canadian Journal of Mathematics, 2, 120–128 Classical unified field theories.[237]
Schilpp 313 1950 On the General Theory of Gravitation Scientific American, 182, 13–17 Classical unified field theories.[238]
Schilpp 314 1951 The Advent of the Quantum Theory Science, 113, 82–84 Mecanică cuantică.
Schilpp 316 1953 A Comment on a Criticism of Unified Field Theory Physical Review, 89, 321 Classical unified field theories.[239]
Schilpp 317 1954 Algebraic Properties of the Field in the Relativistic Theory of the Asymmetric Field Annals of Mathematics, 59, 230–244 Classical unified field theories.[240] Co-authored with B. Kaufman.
Schilpp 318 1955 An Interview with Einstein Scientific American, 193, 69–73 Istoria fizicii. Co-authored with I. B. Cohen.
Schilpp 319 1955 A New Form of the General Relativistic Field Equations Annals of Mathematics, 62, 128–138 Classical unified field theories.[241] Simplified derivation using an ancillary field instead of the usual affine connection. Co-authored with B. Kaufman.

II. Capitole scrise în volume cu autori în colectivModificare

With the exception of publication #288, the following book chapters were written by Einstein; he had no co-authors. Given that most of the chapters are already in English, the English translations are not given their own columns, but are provided in parentheses after the original title; this helps the table to fit within the margins of the page.

Index[notes 6] Year Titlul capitolului (Traducerea în limba română[notes 7]) Titlul publicației (cărții) (Traducerea în limba română)[notes 7]), numărul paginii Autor/editor Editura (Locul editării) Clasificări și note [notes 4]
Schilpp 51 1912 État actuel du problème des chaleurs spécifiques
Stadiul actual al problemei căldurilor specifice§)
Rapports du premier Conseil de Physique (1911), Instituts Solvay
Rapoarte ale primei Conferințe de Fizică Solovay§
Necunoscut Gauthier (Paris) Călduri specifice.[242] Textul în limba germană apare în cadrul publicației #63.
Schilpp 76 1915 Theoretische Atomistik
Atomistică teoretică §)
Die Physik, pp. 251–263
Fizica§
E. Lecher Teubner (Leipzig) Fizică atomică.[243] Parte a seriei Kultur der Gegenwart (Cultura contemporană) (3. Teil, Abt. 3, Band 1).
Schilpp 77 1915 Relativitätstheorie
Teoria relativității§
Die Physik
Fizica§
E. Lecher Teubner (Leipzig) Teoria relativității restrânse și generale.[244] Parte a seriei Kultur der Gegenwart (Cultura contemporană) (3. Teil, Abt. 3, Band 1)
Schilpp 87 1916 Vorwort
Introducere
Grundlagen der Einsteinschen Gravitationstheorie
Fundamentele teoriei gravitației a lui Einstein§
Erwin F. Freundlich Springer (Berlin) Teoria relativității generale.
Schilpp 111 1918 Motiv des Forschens
Motivele cercetării
Zu Max Plancks 60. Geburtstag: Ansprachen in der deutschen physikalischen Gesellschaft, pp. 29–32
Discurs omagial la aniversarea a 60 de ani de nașterea lui Max Planck§
Necunoscut Müller (Karlsruhe) Filosofia fizicii.[245]
Schilpp 146 1921 Einfache Anwendung des Newtonschen Gravitationsgesetzes auf die Kugelförmigen Sternhaufen
Aplicație simplă a legii gravitației newtoniene asupra distribuțiilor stelare sferice§
Kaiser Wilhelm Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft, Festschrift zu ihrem zehnjährigen Jubiläum, pp. 50–52
Lucrare jubiliară cu ocazia împlinirii a zece ani de la înființarea Institutului Kaiser Wilhelm §
Necunoscut Springer Verlag (Berlin) Gravitație.
Schilpp 158 1922 Theoretische Bemerkungen zur Supraleitung der Metalle
Observații teoretice asupra supraconductivității metalelor§
Leyden. Rijksuniversiteit Naturkundig Laboratorium, Gedenkboek aangeboden aan H. Kamerlingh Onnes, pp. 429–435
Carte în onoarea lui H. Kamerlingh Onnes§
Necunoscut Ijdo (Leiden) Superconductivitate.
Schilpp 180 1924 Geleitwort
Prefață §
Lucretius, De rerum natura H. Diels Weidmann (Berlin) Istoria fizicii.[246]
Schilpp 190 1925 Anhang: Eddingtons Theorie und Hamiltonsches Prinzip
Apendice: Teoria lui Eddington și principiul lui Hamilton§
Relativitätstheorie in mathematischer Behandlung
Teoria relativității în tratare matematică§
AS Eddington Springer Verlag (Berlin) Teoria clasică neunificată a cămpurilor.[247] Scrisă exclusiv pentru aceasă traducere în limba germană a lucrării lui Eddington.
Schilpp 191 1925 Theoretische Atomistik
Atomistică teoretică §
Die Physik, 2. Auflage, pp. 281–294
Fizica, ediția a doua§
Necunoscut Teubner (Leipzig) Fizică atomică.
Schilpp 192 1925 Relativitätstheorie
Teoria relativității§
Die Physik, 2. Auflage, pp. 281–294
Fizica, ediția a doua§
Necunoscut Teubner (Leipzig) Teoria relativității restrânse și generale.
Schilpp 204 1927 Introduction Di spetsyele relativitets-teorye
The Special Theory of Relativity§
T. Shalit privately printed (Berlin) Special relativity. Both Yiddish and German versions are provided.
Schilpp 220 1929 Space-time Encyclopædia Britannica, 14th ed., vol. 21, pp. 105–108 Franklin Henry Hooper Encyclopædia Britannica Inc. (Chicago) Special and Teoria relativității generale.
Schilpp 221 1929 Über den gegenwärtigen Stand der Feldtheorie
On the Present Status of Field Theory§
Festschrift Prof. Dr. A. Studola Überreicht, pp. 126ff.
Celebratory Work for Dr. A. Studola§
Unknown Füssli (Zürich) Teoria relativității generale.[248] Less technical and more historical than (journal) publication #235.
Schilpp 231 1929 Begleitwort
Foreword§
Grenzflächenvorgänge in der unbelebten und belebten Natur
Boundary Surface Processes in Biological and Inorganic Nature§
D. Reichinstein Barth (Leipzig) Istoria fizicii.
Schilpp 244 1931 Foreword Newton, the man, p. v R. de Villamil Knox (London) Istoria fizicii.
Schilpp 245 1931 Maxwell's influence on the development of the conception of physical reality James Clerk Maxwell: A Commemoration Volume, pp. 66–73 Unknown Cambridge University Press (Cambridge) Istoria fizicii.[249] The German text is found in Mein Weltbild (The world as I see it).
Schilpp 246 1931 Foreword Opticks, 4th edition (London 1730), pp. vii–viii Isaac Newton McGraw (New York) Istoria fizicii.[250]
Schilpp 256 1932 Prologue Where is science going?, pp. 7–12 Max Planck Norton (New York) Philosophy of physics.[251]
Schilpp 257 1932 Epilogue: a socratic dialogue, interlocutors, Einstein and Murphy Where is science going?, pp. 201–213 Max Planck Norton (New York) Philosophy of physics.[251]
Schilpp 269 1934 Introduction The World in Modern Science, pp. 5–6 Leopold Infeld V. Gollancz (London) Philosophy of physics.[252] The German original is on p. 275.
Schilpp 288 1941 Five-dimensional representation of gravitation and electricity Theodore von Karman Anniversary Volume, pp. 212–225 California Institute of Technology (Pasadena) Classical unified field theories.[253] Co-authored with Bargmann V and Bergmann PG.
Schilpp 289 1941 Science and religion 1st Conference on Science, Philosophy and Religion Unknown Unknown Philosophy. Reported in the New York Times (11 September 1940, p. 30, col. 2) and also in Nature, 146, 605–607.
Schilpp 291 1942 Foreword Introduction to the theory of relativity, p. v Peter G. Bergmann Prentice-Hall (New York) Special and Teoria relativității generale.[254]
Schilpp 294 1944 Remarks on Bertrand Russell's theory of knowledge The philosophy of Bertrand Russell, pp. 277–291 Paul A. Schilpp Northwestern University Evanston) Philosophy.[255] Volume 5 of the Library of Living Philosophers.
Schilpp 303 1947 The problem of space, ether and the field in physics Man and the universe, pp. 82–100 Saxe, Commins, and RN Linscott Random House (New York) Special and Teoria relativității generale. Reprinted from The world as I see it.
Schilpp 305 1948 Einstein's theory of relativity Grolier Encyclopedia, vol. 9, p. 19 Unknown Grolier Society (New York) Special and Teoria relativității generale. Although dated as 1947, the actual issue occurred in 1948.
Schilpp 306 1948 Relativity: essence of the theory of relativity American Peoples Encyclopedia, vol. 16, col. 604–608 Unknown Spencer Press (Chicago) Special and Teoria relativității generale.
Schilpp 312 1950 Appendix II: Generalized theory of gravitation The Meaning of Relativity, 3rd edition Albert Einstein Princeton University (Princeton) Classical unified field theories. Appendix II added to the third edition of the Meaning of Relativity (publication #297).
Schilpp 315 1951 Reply to Criticisms: Remarks Concerning the Essays Brought Together in this Co-operative Volume Albert Einstein: Philosopher-Scientist, Volume II, pp. 665–688 Paul Arthur Schilpp, editor Harper and Brothers Publishers, Harper Torchbook edition (New York) History of science and philosophy of physics.[256] Biographical notes and a summary of Einstein's scientific thinking in his later years.
Schilpp 320 1955 Appendix II: Generalized theory of gravitation The Meaning of Relativity, 5th edition Albert Einstein Princeton University (Princeton) Classical unified field theories.[257] Completely revised Appendix II for the fifth and final edition of the Meaning of Relativity (publications #297 and #312).

III. Volume scrise integral de EinsteinModificare

Cu excepția lucrării #278, cărțile cuprinse în tabelul de mai jos au fost scrise integral de către Einstein.

Index[notes 1] Anul Titlul în original și traducerea în limba română[notes 8] Editura (Locul ediției) Clasificări și note[notes 4]
Schilpp 6 1906 Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen
O nouă metodă de determinare a dimensiunilor moleculare §
Buchdruckerei K. J. Wyss (Bern) Mecanică statistică.[258] Prelegere inaugurală cu ocazia ocupării postului de profesor asociat la Universitatea din Zürich.Este versiunea sub formă de volum a lucrării publicate ca articol, prezentat la #11.
Schilpp 86 1916 Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie
Bazele teoriei relativității generalizate§
Barth (Leipzig) Teoria relativității generalizate.[259]
Schilpp 102 1917 Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, gemeinverständlich
Despre teoria relativității restrânse și generalizate, pe înțelesul tuturor
Vieweg (Braunschweig) Teoria relativității restrânse și generalizate.[260] Această lucrare a apărut în volumul 38.(Heft 38-caietul 38.) din seria de popularizare a științei Sammlung Vieweg a editurii Vieweg din Braunschweig. Alte ediții și traduceri se pot găsi în publicațiile de la: #110, 129, 130, 137141, 154, 169 și 215.
Schilpp 110 1918 Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, gemeinverständlich, ediția a treia.
Despre teoria relativității restrânse și generalizate, pe înțelesul tuturor
Vieweg (Braunschweig) Teoria relativității restrânse și generalizate. Alte ediții și traduceri se pot găsi în publicațiile de la: #102 și 129, 130, 137141, 154, 169 și 215.
Schilpp 129 1920 Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, gemeinverständlich, ediția a zecea.
Despre teoria relativității restrânse și generalizate, pe înțelesul tuturor
Vieweg (Braunschweig) Teoria relativității restrânse și generalizate.Prima ediție din această lucrare este prezentată în listă, ca publicația numărul #102. Edițiile succesive ale acestei lucrări au fost publicate înainte de 1922 (14 ediții). Edițiile 10-14 cuprind pe lângă textul inițial și o secțiune suplimentară cu titlul Rotverschiebung der Spectrallinien (Deplasarea spre roșu a liniilor spectrale), inserat la appendix.
Schilpp 131 1920 Äther und Relativitätstheorie: Rede gehalten am 5. Mai 1920 an der Reichs-Universität zu Leiden
Eterul și teoria relativității: prelegere ținută în data de 5 mai 1920 la Universitatea din Leiden §
Springer Verlag (Berlin) Teoria relativității restrânse și generalizate.[261] Traducerile în limbile franceză, engleză și italiană sunt prezentate în listă la indicii Schilpp: #145, 152, respectiv 153. O traducere nedatată, în limba poloneză, realizată de către L. Freundenheim cu titlul Eter a teorja wzglednosci, a fost publicată la Liov.
Schilpp 143 1921 Geometrie und Erfahrung, Erweiterte Fassung des Festvortrages gehalten an der Preussischen Akademie
Geometrie și experiment: ediție adăugită a prelegerii festive de la Academia Prusiei§
Springer Verlag (Berlin) Teoria relativității generalizate.[262] Lucrarea originală se găsește ca publicație de revistă de specialitate la #148. Traducerile în limbile franceză, engleză și italiană sunt prezentate în listă la indicii Schilpp: #144, 152, și153. O traducere nedatată, în limba poloneză, cu titlul Geometrja a doswiadczenie, a fost publicată la Liov.
Schilpp 156 1922
 
Vier Vorlesungen über Relativitästheorie, 1923
Vier Vorlesungen über Relativitätstheorie, gehalten im Mai 1921, an der Universität Princeton
Patru lecții despre teoria relativității, ținute în mai 1921 la Universitatea din Princeton§
Vieweg (Braunschweig) Teoria relativității restrânse și generalizate.Textul lucrării în limba engleză e prezentată în listă la indicele Schilpp: #142, editat prima oară în 1921 de Princeton University Press din Princeton . O a doua ediție, realizată de editura Vieweg este datată în 1923.
Schilpp 157 1922 Untersuchungen über die Theorie der Brownschen Bewegungen
Cercetări asupra teoriei mișcării browniene§
Akademische Verlagsgesellschaft (Leipzig) Mecanica statistică. Lucrarea este o reformulare a publicațiilor prezentate în listă, la indicii Schilpp: #8, 11, 12, 22, și 26, adăugită cu note și deduceri din partea editorului R. Fürth, apărută în numărul 199 al seriei Oswalds Klassiker der exacten Wissenschaften (Clasici oswaldieni ai științelor exacte). Traducerea în limba engleză apare la indicele: #198.
Schilpp 168 1923 Grundgedanken und Probleme der Relativitätstheorie
Ideeile de bază și problemele teoriei relativității§
Imprimerie royale (Stockholm) Teoria relativității restrânse și generalizate.[263] Prelegere ținută cu ocazia decernării Premiului Nobel, în fața auditoriului Nordische Naturforscherversammlung in Göteborg. Retipărit în Nobelstiftelsen, Les prix Nobel en 1921-22 (Premiile Nobel în 1921-22).
Schilpp 264 1933 On the Method of Theoretical Physics
Despre metoda fizicii teoretice§
Clarendon Press (Oxford) Filozofia fizicii.[264] Prelegere în cadrul seriei „Lecțiile lui Herbert Spenser” de la Universitatea din Oxford, ținută în data de 10 iunie 1933.
Schilpp 265 1933 Origins of the General Theory of Relativity
Originile teoriei relativității generalizate§
Jackson (Glasgow) Teoria relativității generalizate.[265] Prelegere la Universitatea din Glasgow, ținută în data de 20 inie 1933.
Schilpp 266 1933 Les fondements de la théorie de la relativité générale
Bazele teoriei relativității generalizate§
Hermann (Paris) Teoria relativității generalizate. Această lucrare este o traducere în limba franceză a publicației #89 și 251 realizată de Maurice Solovine. Versiunea franceză cuprinde, alături de textul de bază din 1922 și noul eseu al lui Einstein: Sur la structure cosmologique de l'espace (Despre structura cosmologică a spațiului), scriere ce tratează implicațiile cosmologice ale teoriei relativității generalizate, împreună cu evoluția istorică a conceptelor tratate.
Schilpp 278 1938 The Evolution of Physics: The Growth of Ideas from Early Concepts to Relativity and Quanta
Evoluția fizicii:dezvoltarea ideilor de la conceptele timpurii până la relativitate și cuantică§
Simon and Schuster (New York) Istoria fizicii. Scrisă în colaborare cu Leopold Infeld. Lucrarea tratează pe cale deductivă dezvoltarea istorică a unor concepte fundamentale din fizică, accentul fiind pus pe geneza teoriilor fizicii moderne din primul sfert al secolului XX.
Schilpp 279 1938 Die Physik als Abenteuer der Erkenntnis
Fizica este o aventură a gândirii§
Sijthoff (Leiden) Filozofia fizicii.
Schilpp 297 1945 The Meaning of Relativity Princeton University (Princeton) Teoria relativității restrânse și generalizate.[266] Ediția a doua a publicației de la indicele #142, adăugit cu un supliment voluminos, ce acoperă variate teme cum sunt implicațiile cosmologice ale teoriei relativității. Suplimentul a fost tradus în limba engleză de către Ernst G. Straus. Ediția „a treia” a fost publicată în anul 1946 de editura Methuen (Londra), aceasta fiind de fapt o retipărire a celei de a doua ediții. Edițiile 3, 4 și 5 au fost tipărite în anii 1950, 1953 și respectiv 1956. În ediția a treia, Einstein a adăugat un al doilea supliment despre teoria generalizată a gravitației, care a fost ulterior, substanțial revizuit în edițiile a patra și cincia și ultima.

IV.Traduceri autorizate de către EinsteinModificare

În tabelul de mai jos, sunt prezentate edițiile traducerilor operelor lui Einstein, autorizate personal de către autor. Sunt prezentate primele ediții ale traducerilor cu menționarea traducătorului, a editorului și anului apariției. Titlul traducerii este urmat de traducerea în limba română; pentru titlurile originale, tipărite cu alte caractere decât cele latine, s-a inserat și transliterarea românească. Informații cu privire la edițiile ulterioare se găsesc în ultima coloană, tot aici apar legăturile spre lucrarea originală prin indicii Schilpp.

Indice[notes 6] Anul Titlul lucrării Traducătorul Editura (Locul ediției) Clasificări și note[notes 9]
Schilpp 128 1920 The Principle of Relativity: Original Papers
Principiile relativității: lucrări originale §
M.N. Saha and S.N. Bose Universitatea din Calcutta (Calcutta) Teoria relativității restrânse și generalizate.[267] Include traducerea în limba engleză a publicațiilor de revistă de la indicii Schilpp #9 și 89, prefațată de o introducere istorică, scrisă de P.C. Mahalanobis. Contribuția lui Hermann Minkowski la această publicație este de asemenea cuprinsă în ediție. Volumul cuprinde lucrările:
Despre electrodinamica corpurilor în mișcare și Bazele teoriei relativității generalizate
Schilpp 130 1920 Relativity, the Special and the General Theory: A Popular Exposition
Despre teoria relativității restrânse și generalizate: pe înțelesul tuturor §
Robert W Lawson Methuen (Londra) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducerea autorizată din partea lui Einstein a celei de a cincia ediții în limba germană a lucrării Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, gemeinverständlich care se regăsește în listă la indicii #102, 110 și 129). Textul ediției cuprinde în plus o schiță biografică al lui Einstein, scrisă de Dr.Robert W. Lawson, o scurtă bibliografie a teoriei relativității și un appendix scris pentru această ediție, cu titlul "Experimental confirmation of the general theory of relativity" (Dovezi experimentale ale teoriei relativității generalizate). Au fost publicate 10 ediții din această lucrare, de către editura londoneză Methuen, ultima în 1931.
Schilpp 137 1921 Relativity, the Special and the General Theory: A Popular Exposition
Despre teoria relativității restrânse și generalizate: pe înțelesul tuturor §
R.W. Lawson Holt (New York) Teoria relativității restrânse și generalizate. Practic, este identică, prin conținut cu versiunea de la #130. Imprimări ulterioare ale lucrării s-au efectuat de către editorii Smith la New York în 1931 și Hartsdale House, Inc. (New York, 1947).
Schilpp 138 1921 Teoria de la relatividad especial y general
Teoria relativității restrânse și generalizate §
F. Lorente de Nó Peláez (Toledo) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducerea în limba spaniolă a publicației de la #129. Alte două ediții din această traducere au fost publicate mai târziu de către editurile Ruiz de Lara (Cuenca, 1923) și Medina (Toledo, 1925).
Despre teoria relativității restrânse și generalizate: pe înțelesul tuturor §

Schilpp 139 1921 Sulla teoria speciale e generale della relatività: Volgarizzione
Despre teoria relativității restrânse și generalizate: pe înțelesul tuturor §
G. L. Calisse Zanichelli (Bologna) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducerea în limba italiană a publicației de la #129.
Schilpp 140 1921 Теория относительности: общедоступное изложение [Teoria otnositel'nosti: obșcedostupnoe izlojenie]
Teoria relativității: prezentare pe înțelesul tuturor §
G. B. Itel-fiul Slowo (Berlin) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducerea în limba rusă a publicației de la #129. Retipărit în anul 1922 de aceeași editură.
Despre teoria relativității restrânse și generalizate: pe înțelesul tuturor §

Schilpp 141 1921 La théorie de la relativité restreinte et géneralisée
Teoria relativității restrânse și generalizate §
Mlle. J. Rouviere Gauthier (Paris) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducerea în limba franceză a publicației de la indicele #129.
Despre teoria relativității restrânse și generalizate: pe înțelesul tuturor §

Schilpp 142 1921 The Meaning of Relativity: Four Lectures Delivered at Princeton University
Esența relativității: patru lecții despre teoria relativității, ținute la Universitatea din Princeton §
Edwin Plimpton Adams Princeton University Press (Princeton) Teoria relativității restrânse și generalizate.[268] Retipărit în 1922 și 1923. A fost de asemenea editat în Anglia în 1922 și 1924, sub marca editurii Methuen din Londra. Traducerile se pot găsi la publicațiile #166, 167 și 179, versiunea în limba germană se poate identifica la indicele #156. O a doua ediție a fost de asemenea lansată; a se vedea publicația #297.
Schilpp 144 1921 La géometrie et l'expérience
Geometrie și experiment
Maurice Solovine Gauthier (Paris) Teoria relativității generalizate. Traducerea în limba franceză a publicației #143. Ediția a doua a acestei versiuni a fost publicată tot de Gauthier în anul 1934.
Versiunea franceză a publicației: Geometrie și experiment: ediție adăugită a prelegerii festive de la Academia Prusiei§

Schilpp 145 1921 L'éther et la théorie de la relativité
Eterul și teoria relativității
Maurice Solovine Gauthier (Paris) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducerea în limba franceza a publicației #131. Reeditat de Gauthier în 1925.
Eterul și teoria relativității: prelegere ținută în data de 5 mai 1920 la Universitatea din Leiden §

Schilpp 152 1922 Sidelights on Relativity: I. Ether and Relativity. II. Geometry and Experience
Perspective ale relativității: I. Eterul și relativitatea. II. Geometrie și experiment
George Barker Jeffery și W. Perrett Methuen (Londra) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducerea în limba engleză a lucrăriilor de la indicii #131 și 143. Republicat în 1923 de editura Dutton din New York. Partea a doua,Geometry and Experience (Geometrie și experiment), a fost publicat separat în anul 1947 ca parte a capitolului 8 din lucrarea Methods of the sciences (Metodele științei), editat de Universitatea din Chicago .
Schilpp 153 1922 Prospettive Relativistiche dell'Etere e della Geometria
Perspective relativistice ale eterului și geometriei
R. Cantù and T. Bembo Andare (Milano) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducerea în limba italiană a lucrăriilor de la indicii #131 și 143.
Schilpp 154 1922 A Különleges és az Általános Relativitás elmélete
Teoria relativității speciale și generale§
necunoscut Patheon irodalmi kiadó (Budapesta) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducerea în limba maghiară a publicației de la indicele #129.
Schilpp 155 1922 О физической природе пространства [O fiziceskoi prirode prostranstva]
Despre natura fizică a spațiului
G.B. Itel-fiul Slowo (Berlin) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducerea în limba rusă a lucrăriilor de la indicii #131 and #143; ediția cuprinde traducerile lucrăriilor Eterul și relativitatea respectiv Geometrie și experiment, adunate sub titlul Despre natura fizică a spațiului.
Schilpp 166 1923 Cztery odczyty o teorii względności wygłoszone w 1921 na Uniwersytecie w Princeton
Patru lecții despre teoria relativității citite în 1921 la Universitatea Princeton§
A. Gottfryda Rennaisance-Verlag (Viena) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducerea în limba poloneză a publicației #142.
Schilpp 167 1923 Математические основы теории относительности

[Matematiceskie osnovî teorii otnositel'nosti]

Bazele matematice ale teoriei relativității §
G.B. Itel-fiul Slowo (Berlin) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducerea în limba rusă a publicației de la indicele #142.
Este traducerea lucrării originale cu titlul Esența relativității: patru lecții despre teoria relativității, ținute la Universitatea din Princeton §

Schilpp 169 1923 [A Popular Exposition of the Special and General Theories of Relativity] Unknown Gitlina (Varșovia) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducerea în limba idiș (utilizând caractere ebraice) a publicației de la indicele #129.
Schilpp 179 1924 Quatre conférences sur la théorie de la relativité, faîtes à l'université de Princeton
Patru conferinețe asupra teoriei relativității, citite la Universitatea din Princeton§
Maurice Solovine Gauthier (Paris) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducere în limba franceză a publicației #142. O a doua ediție a fost realizată în anul 1925 de aceeași editură.
Schilpp 189 1925 Sur l'électrodynamique des corps en mouvement
Asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare§
Maurice Solovine Gauthier (Paris) Teoria relativității restrânse. Traducerea în limba franceză a publicațiilor de la indicii Schilpp #9 și 10, lucrare inclusă ca volum al serei Maîtres de la pensée scientifique (Maieștrii ai gâdirii științifice).
Este traducerea fidelă a celebrului articol Despre electrodinamica corpurilor în mișcare, apărut în 1905

Schilpp 198 1926 Investigations on the Theory of the Brownian Movement (R. Fürth, ed.)
Cercetări asupra teoriei mișcării browniene (R. Fürth, editor).§
A.D. Cowper Methuen (Londra) Mecanică statistică. Traducerea în limba engleză a publicației #157. De asemenea, a fost republicat de editura Dutton din New York.
Schilpp 215 1928 על תורת היחסיות הפרטית והכללית [Al torat ha-iahasiut ha-peratit ve-ha-kelalit]
Despre teoria particulară a relativității și cea generală§
Jacob Greenberg Dvir (Tel Aviv) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducerea în limba ebraică a publicației #129.
Publicația este traducerea fidelă a lucrării: Despre teoria relativității restrânse și generalizate: pe înțelesul tuturor §

Schilpp 280 1938 Drie Eeuwen Physica van Galilei tot Relativiteitstheorie en Quantumtheorie
Trei secole de la Galilei la teoria relativității și cuantice§
M.C. Geerling Centen (Amsterdam) Istoria fizicii. Traducerea în limba olandeză a publicației #279.
Schilpp 281 1938 L'évolution des idées en physique des premiers concepts aux théories de la relativité et des quanta Maurice Solovine Flammarion (Paris) Istoria fizicii. Traducerea în limba franceză a publicației de la indicele #279.
Schilpp 304 1948 El Significado de la Relatividad
Semnificația relativității§
Dr. Carlos E. Prelat Espasa-Calpe (Buenos Aires) Teoria relativității restrânse și generalizate. Traducerea în limba spaniolă a publicației #297.

Vezi șiModificare

NoteModificare

 1. ^ a b Acest indice este preluat din referințele Schilpp, citate în Bibliografie, pp. 694–730, și din Colecția publicațiilor lui Albert Einstein ( Collected Papers of Albert Einstein), publicat la editura Princeton University Press, în continuare notat prin CP cu caractere italice, numărul volumului apare cu caracter îngroșat, urmat de numărul articolului din cadrul volumului.
 2. ^ traducerea în general este făcută după titlul original așa cum apare în Colecția publicațiilor lui Albert Einstein ( Collected Papers of Albert Einstein), vezi: colecția publicațiilor, coroborat cu sursele românești. Pentru titlul anumitor articole, la care nu este disponibil titlul oficial s-a folosit o traducere neoficială a titlului din limba în care a apărut articolul; titlurile neoficiale sunt indicate prin simbolul § .
 3. ^ Numărul volumului apare cu caracter îngroșat.Termenul "ser. " la reviste se referă la seria revistei, care e un grup de volume. De exemplu, dacă o anumit revistă apare timp de 60 de ani, numerele sunt grupate în volume anuale (volume numerotate: 1–60), apoi se începe o a doua serie în care volumele se numerotează de la început.
 4. ^ a b c Prin caractere îngroșate este trecută ramura sau capitolul fizicii în care se incadrează subiectul articolului, urmat de note succinte privind conținutul și referințele de căutare după indicii Schilpp.
 5. ^ Denumirea de foton a fost adoptată abia în 1926, cuvîntul foton a fost creat de fizicianul american Gilbert Lewis, pornind de la cuvîntul grecesc φῶς(phos), care înseamnă lumină. Teoria lui Lewis asupra fotonilor, susținea că aceștia nu pot fi nici creați și nici distruși, s-a dovedit a fi greșită, există numeroase fenomene cuantice de generare și anihilare a fotonilor, lumea știinifică a considerat însă denumirea de foton ca foarte potrivită pentru cuantele de lumină și a fost repede acceptată de întreaga comunitate științifică.
 6. ^ a b Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru ref-urile numite index_numbers
 7. ^ a b Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru ref-urile numite traducerea în limba română
 8. ^ Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru ref-urile numite traducera în limba română
 9. ^ Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru ref-urile numite classification_and_notes

NoteModificare

The following references are drawn from Abraham Pais' biography of Albert Einstein, Subtle is the Lord; see the Bibliography for a complete reference.

 1. ^ Premiile Nobel pentru Fizică
 2. ^ Paul Arthur Schilpp, editor (1951). Albert Einstein: Philosopher-Scientist, Volume II (Albert Einstein:Savant-filozof). New York: Harper and Brothers Publishers (Harper Torchbook edition).
 3. ^ Site-ul oficial al Anului Internațional al Fizicii-2005
 4. ^ Pais, pp. 364–388, 402–422.
 5. ^ Pais, pp. 402–415.
 6. ^ Pais, pp. 93–100.
 7. ^ Pais, pp. 90–92.
 8. ^ Pais, pp. 111–174.
 9. ^ Pais A (). Inward Bound: Of Matter and Forces in the Physical World. Oxford: Oxford University Press. pp. pp. 232–234. ISBN 978-0198519973. 
 10. ^ Isaacson (2007), p. 164.
 11. ^ von Hirschhausen, Ulrike (). „Von imperialer Inklusion zur nationalen Exklusion:Staatsbürgerschaft in Österreich- Ungarn 1867–1923” (PDF) (WZB Discussion Paper). ZKD – Veröffentlichungsreihe der Forschungsgruppe, „Zivilgesellschaft, Citizenship und politische Mobilisierung in Europa“ Schwerpunkt Zivilgesellschaft, Konflikte und Demokratie, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Berlin, Germany: WZB Social Science Research Center Berlin. p. 8. ISSN 1860-4315. Accesat în . Eine weitere Diskontinuität bestand viertens darin, dass die Bestimmungen der österreichischen Staatsbürgerschaft, die in den ersten Dritteln des Jahrhunderts auch auf Ungarn angewandt worden waren, seit 1867 nur noch für die cisleithanische Reichshälfte galten. Ungarn entwickelte hingegen jetzt eine eige-ne Staatsbürgerschaft. 
 12. ^ Pais, Cap. 3, ref. E13; Cap. 4, ref. E5.
 13. ^ Pais, Cap. 4, ref. E6.
 14. ^ Pais, Cap. 4, p. 57.
 15. ^ Pais, Cap. 3, ref. E21; Cap. 4, ref. E10.
 16. ^ Pais, Cap. 4, ref. E11 și E49.
 17. ^ Pais, Cap. 4, ref. E12; Cap. 5, ref. E17; Cap. 19, ref. E7.
 18. ^ Pais, Cap. 4, ref. E13; Cap. 7, ref. E7; Cap. 19, ref. E5; Cap. 23, ref. E2.
 19. ^ Pais, Cap. 4, ref. E4 și E17; Cap. 5, ref. E2.
 20. ^ Pais, Cap. 6, ref. E5; Cap. 7, ref. E1; Cap. 11, ref. E10; Cap. 26, ref. E13.
 21. ^ Pais, Cap. 7, ref. E9; Cap. 26, ref. E14.
 22. ^ Pais, Cap. 5, ref. E5.
 23. ^ Pais, Cap. 4, ref. E18; Cap. 5, ref. E8.
 24. ^ Pais, Cap. 19, ref. E8.
 25. ^ Pais, Cap. 7, ref. E10; Cap. 8, ref. E6.
 26. ^ Pais, Cap. 7, ref. E21.
 27. ^ Pais, Cap. 4, ref. E21; Cap. 20, ref. E1 și E2.
 28. ^ Pais, Cap. 4, ref. E22; Cap. 5, ref. E9; Cap. 29, ref. E3.
 29. ^ Pais, Cap. 7, ref. E5.
 30. ^ Pais, Cap. 7, ref. E22.
 31. ^ Pais, Cap. 7, ref. E23; Cap. 8, ref. E5.
 32. ^ Pais, Cap. 4, ref. E23; Cap. 6, ref. E7; Cap. 7, ref.-le E3, E11, și E15; Cap. 8, ref.-le E1 și E4; Cap. 9, ref. E3; Chap. 11, ref. E9.
 33. ^ Pais, Cap. 4, ref. E19; Cap. 5, ref. E11.
 34. ^ Pais, Cap p. 29">Pais, Chap. 7, ref. E18; Cap. 29, ref. E1.
 35. ^ Pais, Cap. 7, ref. E19; Cap. 29, ref. E2.
 36. ^ Pais, Cap. 10, ref. E4; Cap. 29, ref. E5.
 37. ^ Pais, Cap. 4, ref. E20; Cap. 5, ref. E12.
 38. ^ Pais, Cap. 7, ref. E18; Cap. 29, ref. E1.
 39. ^ Pais, Cap. 7, ref. E25.
 40. ^ Pais, Cap. 4, ref.-le E24 and E47; Cap. 10, ref. E2; Cap. 21, ref. E2.
 41. ^ Pais, Cap. 29, ref. R1.
 42. ^ Pais, Cap. 4, ref. E25; Cap. 7, ref. E27; Cap. 10, ref. E3; Cap. 12, ref. E25; Cap. 19, ref. E11; Cap. 21, ref. E3; Cap. 26, ref. E15.
 43. ^ Pais, Cap. 4, ref. E26; Cap. 29, ref. E10.
 44. ^ Pais, Cap. 4, ref. E27; Cap. 21, ref. E12; Cap. 29, ref. E11.
 45. ^ Pais, Cap. 4, ref. E29; Cap. 5, E10.
 46. ^ Pais, Cap. 7, ref.-le E16 și E28; Cap. 10, ref. E8.
 47. ^ Pais, Cap. 7, ref. E26.
 48. ^ Pais, Cap. 4, ref. E9.
 49. ^ Pais, Cap. 4, ref. E30; Cap. 20, ref. E3.
 50. ^ Pais, Cap. 4, ref. E2.
 51. ^ Pais, Cap. 4, ref.-le E15 și E30; Cap. 5, ref. E7.
 52. ^ Pais, p. 92.
 53. ^ Pais, Cap. 4, ref. E31; Cap. 20, ref. E4.
 54. ^ Pais, Cap. 11, ref. E8; Cap. 13, ref. E4.
 55. ^ Pais, Chap. 7, ref. E29.
 56. ^ Pais, Cap. 7, ref. E4.
 57. ^ Pais, Cap. 4, ref. E32; Cap. 19, ref. E10.
 58. ^ Pais, Cap. 9, ref. E6 și E7; Cap. 11, ref. E16; Cap. 13, ref. E2 și E5.
 59. ^ Pais, pag. 201–206.
 60. ^ Pais, Cap. 11, ref. E17; Cap. 12, ref.-le E10 și E33; Cap. 13, ref. E2.
 61. ^ Pais, Cap. 19, ref. E10.
 62. ^ Pais, Cap. 12, ref. E17; Cap. 13, ref. E6.
 63. ^ Pais, Cap. 13, ref. E7.
 64. ^ Pais, Cap. 11, ref. E19; Cap. 12, ref. E24; Cap. 15, ref. E36.
 65. ^ Pais, Cap. 12, ref. E29; Cap. 13, ref. E1; Cap. 14, ref. E23; Cap. 15, ref. E37.
 66. ^ Pais, Cap. 4, ref. E34; Cap. 14, ref. E36; Cap. 20, ref. E6; Cap. 29, ref. E13.
 67. ^ Pais, p. 397.
 68. ^ Pais, Cap. 4, ref. E33.
 69. ^ Pais, Cap. 12, ref. E36.
 70. ^ Pais, Cap. 16, ref. E53; Cap. 19, ref. E2 și E6.
 71. ^ Pais, Cap. 13, ref. E11; Cap. 15, ref. E39.
 72. ^ Pais, Cap. 13, ref. E18; Cap. 29, ref. E15.
 73. ^ Pais, Cap. 12, ref. E36.
 74. ^ Pais, Cap. 7, ref. E5a.
 75. ^ Pais, Cap. 7, ref. E5a.
 76. ^ Pais, Cap. 20, ref. E8.
 77. ^ Pais, Cap. 14, ref. E6; Cap. 15, ref. E37.
 78. ^ Pais, Cap. 7, ref. E35; Cap. 16, ref. E53a.
 79. ^ Pais, Cap. 13, ref. E11.
 80. ^ Pais, Cap. 13, ref. E13.
 81. ^ Pais, Cap. 14, ref. E12.
 82. ^ Pais, Cap. 12, ref. E30; Cap. 14, ref. E16; Cap. 15, ref. E13.
 83. ^ Pais, Cap. 7, ref. E30; Cap. 13, ref. E12.
 84. ^ Pais, Cap. 12, ref. E36.
 85. ^ Pais, Cap. 7, ref. E34; Cap. 14, ref. E10; Cap. 16, ref. E38.
 86. ^ Pais, Cap. 12, ref. E37.
 87. ^ Pais, Cap. 14, ref. E34.
 88. ^ Pais, Cap. 4, ref. E28; Cap. 14, ref. E30.
 89. ^ Pais, Cap. 14, ref. E33.
 90. ^ Pais, Cap. 14, ref. E32.
 91. ^ Pais, Cap. 14, ref. E28.
 92. ^ Pais, Cap. 14, ref-le. E44, E45 și E46; Cap. 15, ref. E14
 93. ^ Pais, pp. 250–253.
 94. ^ Pais, Cap. 14, ref.-le E48 și E50; Cap. 15, ref. E1; Cap. 16, ref. E30.
 95. ^ Pais, Cap. 14, ref. E1; Cap. 15, ref. E15.
 96. ^ Pais, Cap. 14, ref. E35.
 97. ^ Pais, Cap. 12, ref.-le E27 și E31; Cap. 15, ref. E6.
 98. ^ Pais, Cap. 13, ref. E3a.
 99. ^ Pais, Cap. 14, ref. E37.
 100. ^ Pais, Cap. 4, ref. E35; Cap. 15, ref. E21; Cap. 21, ref. E9.
 101. ^ Pais, pp. 410–412.
 102. ^ Pais, Chap. 4, ref. E36; Chap. 15, ref. E21; Chap. 21, ref. E10.
 103. ^ Pais, Cap. 16, ref. E54.
 104. ^ Pais, Cap. 15, ref. E26.
 105. ^ Pais, Cap. 7, ref. E6.
 106. ^ Pais, Cap. 15, ref. E20.
 107. ^ Pais, Cap. 14, ref. E51.
 108. ^ Pais, Cap. 14, ref. E55; Cap. 15, ref. E16.
 109. ^ Pais, Cap. 21, ref. E17.
 110. ^ Pais, Cap. 16, ref. E55.
 111. ^ Pais, Cap. 5, ref. E16.
 112. ^ Pais, Cap. 4, ref. E37; Cap. 21, ref. E11; Cap. 26, ref. E16.
 113. ^ Pais, Cap. 15, ref. E40; Cap. 29, ref. E17.
 114. ^ Pais, Cap. 21, ref. E18.
 115. ^ Pais, Cap. 1, ref. E1.
 116. ^ Pais, Cap. 15, ref. E42.
 117. ^ Pais, Cap. 16, ref. E56.
 118. ^ Pais, Cap. 7, ref. E6.
 119. ^ Pais, Cap. 15, ref. E19a.
 120. ^ Pais, Cap. 15, ref. E19a.
 121. ^ Pais, Cap. 15, ref. E22.
 122. ^ Pais, Cap. 15, ref. E42b.
 123. ^ Pais, Cap. 15, ref. E19b; Cap. 17, ref. E33.
 124. ^ Pais, Chap. 16, ref. E28.
 125. ^ Pais, Chap. 15, ref. E43; Chap. 17, ref. E17.
 126. ^ Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru ref-urile numite PaisChap_d
 127. ^ Pais, Chap. 2, ref. E2.
 128. ^ Pais, Chap. 1, ref. E2.
 129. ^ Pais, Chap. 4, ref. E16; Chap. 5, ref. E14.
 130. ^ Eroare la citare: Etichetă <ref> invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru ref-urile numite PaisChap_e
 131. ^ Pais, Chap. 20, ref. E7.
 132. ^ Pais, Chap. 16, ref. E44.
 133. ^ Pais, Chap. 9, ref. E1.
 134. ^ Pais, Chap. 8, ref. E7; Chap. 12, ref. E22.
 135. ^ Pais, Chap. 17, ref. E34.
 136. ^ Pais, Chap. 17, ref. E6; Chap. 21, ref. E19.
 137. ^ Pais, Chap. 15, ref. E42a.
 138. ^ Pais, Chap. 7, ref. E36; Chap. 29, ref. E68.
 139. ^ Pais, Chap. 16, ref. E60.
 140. ^ Pais, Chap. 21, ref. E20.
 141. ^ Pais, Chap. 17, ref. E7; Chap. 21, ref. E22; Chap. 29, ref. E23.
 142. ^ Pais, Chap. 15, refs. E45 and E46.
 143. ^ Pais, Chap. 17, ref. E11; Chap. 29, ref. E26.
 144. ^ Pais, Chap. 17, ref. E8; Chap. 29, ref. E18.
 145. ^ Pais, Chap. 17, ref. E38.
 146. ^ Pais, Chap. 17, refs. E35 and E36.
 147. ^ Pais, Chap. 17, ref. E37.
 148. ^ Pais, Chap. 26, ref. E20; Chap. 29, ref. E19.
 149. ^ Pais, Chap. 1, ref. E7; Chap. 15, ref. E35; Chap. 16, ref. E72.
 150. ^ Pais, Chap. 17, ref. E10; Chap. 21, ref. E23; Chap. 29, ref. E24.
 151. ^ Pais, Chap. 21, ref. E24.
 152. ^ Pais, Chap. 16, ref. E59.
 153. ^ Pais, Chap. 4, ref. E39; Chap. 23, ref. E8.
 154. ^ Bose, SN (). „Plancks Gesetz und Lichtquantenhypothese”. Zeitschrift für Physik. 26: 178–181. doi:10.1007/BF01327326.  de
 155. ^ Anderson, MH (). „Observation of Bose–Einstein Condensation in a Dilute Atomic Vapor”. Science. 269 (5221): 198–201. doi:10.1126/science.269.5221.198. PMID 17789847.  Citare cu parametru depășit |coauthors= (ajutor)
 156. ^ Pais, Chap. 23, ref. E6.
 157. ^ Pais, Chap. 4, ref. E38.
 158. ^ Pais, Chap. 26, ref. E33.
 159. ^ Pais, Chap. 4, ref. E40; Chap. 23, ref. E7; Chap. 24, ref. E2.
 160. ^ Pais, Chap. 4, ref. E41; Chap. 23, ref. E11.
 161. ^ Pais, Chap. 17, refs. E15 and E44; Chap. 29, ref. E20.
 162. ^ Pais, Chap. 23, ref. E9.
 163. ^ Pais, Chap. 12, ref. E2; Chap. 16, ref. E63.
 164. ^ Pais, Chap. 17, ref. E12.
 165. ^ Pais, Chap. 17, ref. E13.
 166. ^ Pais, Chap. 17, ref. E14.
 167. ^ Pais, Chap. 6, ref. E2a.
 168. ^ Pais, Chap. 15, ref. E44; Chap. 17, ref. E48.
 169. ^ Pais, Chap. 1, ref. E9; Chap. 26, ref. E1.
 170. ^ Pais, Chap. 1, ref. E12.
 171. ^ Pais, Chap. 16, ref. E52.
 172. ^ Pais, Chap. 17, refs. E19 and E20.
 173. ^ Pais, Chap. 14, ref. E52b; Chap. 15, ref. E56; Chap. 26, refs. E28 and E29; Chap. 29, ref. E21.
 174. ^ Pais, Chap. 25, ref. E12.
 175. ^ Pais, Chap. 8, ref. E11.
 176. ^ Pais, Chap. 17, ref. E50.
 177. ^ Pais, Chap. 17, ref. E51a.
 178. ^ Pais, Chap. 16, ref. E76.
 179. ^ Pais, Chap. 2, ref. E4; Chap. 19, ref. E1; Chap. 26, ref. E23.
 180. ^ Pais, Chap. 16, ref. E67.
 181. ^ Pais, Chap. 17, ref. E52; Chap. 29, ref. E22.
 182. ^ Pais, Chap. 17, ref. E54; Chap. 29, refs. E31 and E33.
 183. ^ Pais, Chap. 14, ref. E49a; Chap. 16, ref. E68.
 184. ^ Pais, Chap. 16, ref. E57.
 185. ^ Pais, Chap. 15, ref. E10; Chap. 17, ref. E60.
 186. ^ Pais, Chap. 17, ref. E58.
 187. ^ Pais, Chap. 17, ref. E51.
 188. ^ Pais, Chap. 17, ref. E59.
 189. ^ Pais, Chap. 16, ref. E70.
 190. ^ Pais, Chap. 17, ref. E55.
 191. ^ Pais, Chap. 17, ref. E66; Chap. 29, ref. E34.
 192. ^ Pais, Chap. 17, ref. E67.
 193. ^ Pais, Chap. 17, ref. E57; Chap. 26, ref. E30.
 194. ^ Pais, Chap. 15, ref. E11; Chap. 17, ref. E61.
 195. ^ Pais, Chap. 25, ref. E15; Chap. 29, ref. E47.
 196. ^ Pais, Chap. 15, ref. E48.
 197. ^ Pais, Chap. 17, ref. E68.
 198. ^ Pais, Chap. 17, ref. E24; Chap. 29, ref. E36.
 199. ^ Pais, Chap. 16, ref. E64.
 200. ^ Pais, Chap. 17, ref. E26; Chap 26, ref. E31.
 201. ^ Pais, Chap. 6, ref. E10.
 202. ^ Pais, Chap. 6, ref. E11; Chap. 16, ref. E65.
 203. ^ Pais, Chap. 15, ref. E49; Chap. 29, ref. E48.
 204. ^ Pais, Chap. 16, ref. E69.
 205. ^ Pais, Chap. 17, ref. E62.
 206. ^ Pais, Chap. 17, ref. E27; Chap. 29, ref. E37.
 207. ^ Pais, Chap. 25, ref. E23; Chap. 29, ref. E38.
 208. ^ Pais, Chap. 25, ref. E16.
 209. ^ Pais, Chap. 25, ref. E21; Chap. 29, ref. E40.
 210. ^ Pais, Chap. 25, ref. E22; Chap. 29, ref. E41.
 211. ^ Pais, Chap. 29, ref. E45.
 212. ^ Pais, Chap. 7, ref. E24.
 213. ^ Pais, Chap. 7, ref. E12.
 214. ^ Pais, Chap. 25, ref. E27; Chap. 29, ref. E49.
 215. ^ Pais, Chap. 15, ref. E53a; Chap. 26, ref. E32; Chap. 29, ref. E50.
 216. ^ Pais, Chap. 26, ref. E2.
 217. ^ Pais, Chap. 29, ref. E51.
 218. ^ Pais, Chap. 15, ref. E12b.
 219. ^ Pais, Chap. 15, ref. E23; Chap. 29, ref. E52; Chap. 29, ref. E61.
 220. ^ Pais, Chap. 15, ref. E59; Chap. 29, refs. E58 and E63.
 221. ^ Pais, Chap. 17, ref. E29.
 222. ^ Pais, Chap. 15, ref. E53.
 223. ^ Pais, Chap. 15, ref. E60; Chap. 29, ref. E59.
 224. ^ Pais, Chap. 16, ref. E80; Chap. 26, ref. E34.
 225. ^ Pais, Chap. 29, ref. E70.
 226. ^ Pais, Chap. 20, ref. E10.
 227. ^ Pais, Chap. 29, ref. E69.
 228. ^ Pais, Chap. 7, ref. E8; Chap. 17, ref. E71; Chap. 29, ref. E66.
 229. ^ Pais, Chap. 17, ref. E72; Chap. 29, ref. E67.
 230. ^ Pais, Chap. 17, ref. E73.
 231. ^ Pais, Chap. 29, ref. E72
 232. ^ Pais, Chap. 17, ref. E77; Chap. 29, ref. E73.
 233. ^ Pais, Chap. 7, ref. E13.
 234. ^ Pais, Chap. 25, ref. E28; Chap. 27, ref. E2.
 235. ^ Pais, Chap. 17, ref. E74.
 236. ^ Pais, Chap. 29, ref. E60.
 237. ^ Pais, Chap. 17, ref. E75.
 238. ^ Pais, Chap. 17, ref. E83.
 239. ^ Pais, Chap. 17, ref. E76; Chap. 29, ref. E54.
 240. ^ Pais, Chap. 17, ref. E78; Chap. 29, ref. E75.
 241. ^ Pais, Chap. 17, ref. E79; Chap. 29, ref. E76.
 242. ^ Pais, Cap. 4, ref. E42, E44 și E53; Chp. 19, ref. E12; Chap. 22, ref. E11.
 243. ^ Pais, Cap. 4, ref. E43; Cap. 5, ref. E6.
 244. ^ Pais, Cap. 6, ref. E8; Cap. 7, ref. E31 și E32; Cap. 14, ref. E11 și E29.
 245. ^ Pais, Cap. 2, ref. E1.
 246. ^ Pais, Cap. 16, ref. E74.
 247. ^ Pais, Cap. 17, ref. E43.
 248. ^ Pais, Chap. 17, ref. E56.
 249. ^ Pais, Chap. 15, ref. E55; Chap. 16, ref. E58; Chap. 25, ref. E6; Chap. 26, ref. E19.
 250. ^ Pais, Chap. 1, ref. E8.
 251. ^ a b Pais, Chap. 16, ref. E77.
 252. ^ Pais, Chap. 29, ref. E57.
 253. ^ Pais, Chap. 29, ref. E64.
 254. ^ Pais, Chap. 29, ref. E65.
 255. ^ Pais, Chap. 16, ref. E75.
 256. ^ Pais, Chap. 1, refs. E6 and E11; Chap. 4, ref. E1; Chap. 6, ref. E6; Chap. 10, ref. E22; Chap. 15, ref. E27; Chap. 22, ref. E2; Chap. 26, ref. E3; Chap. 27, ref. E3.
 257. ^ Pais, Chap. 17, ref. E81.
 258. ^ Pais, Cap. 3, ref. E25; Cap. 4, ref. E14; Cap. 5, ref. E3.
 259. ^ Pais, Cap. 7, ref. E20; Cap. 12, ref. E21; Cap. 15, ref. E7.
 260. ^ Pais, Cap. 15, ref. E8a.
 261. ^ Pais, Cap. 16, ref. E39.
 262. ^ Pais, Cap. 12, ref. E22.
 263. ^ Pais, Cap. 6, ref. E4.
 264. ^ Pais, Cap. 2, ref. E7; Cap. 8, ref. E20; Cap. 17, ref. E70; Cap. 25, ref. E17; Cap. 26, ref. E4.
 265. ^ Pais, Cap. 10, ref. E21; Cap. 14, ref. E52a; Cap. 15, ref. E2; Cap. 25, ref. E20.
 266. ^ Pais, Cap. 6, ref. E9; Cap. 7, ref. E33; Cap. 15, ref.-le E50 și E54.
 267. ^ Pais, Cap. 15, ref. E8.
 268. ^ Pais, Cap. 6, ref. E1.

BibliografieModificare

 • Paul Arthur Schilpp, editor (). Albert Einstein: Philosopher-Scientist, Volume II. New York: Harper and Brothers Publishers (Harper Torchbook edition). 
 • Einstein A (). The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 2: The Swiss Years: Writings, 1900-1909 (ed. English translation supplement; translated by Anna Beck, with Peter Havas, consultant). Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0691085494. 
 • Einstein A (). The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 3: The Swiss Years: Writings, 1909-1911 (ed. English translation supplement; translated by Anna Beck, with Don Howard, consultant). Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0691102504. 
 • Einstein A (). The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 4: The Swiss Years: Writings, 1912-1914 (ed. English translation supplement; translated by Anna Beck, with Don Howard, consultant). Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0691026107. 
 • Einstein A (). The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 6: The Berlin Years: Writings, 1914-1917 (ed. English translation supplement; translated by Alfred Engel, with Engelbert Schucking, consultant). Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0691017341. 
 • Einstein A (). The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 7: The Berlin Years: Writings, 1918-1921 (ed. English translation supplement; translated by Alfred Engel, with Engelbert Schucking, consultant). Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0691057187. 

Legături externeModificare