modificare 

Iudaism

Iudaismul (din grecescul Ioudaïsmos, derivat din limba ebraică יהודה, Yehudah, „Iuda”; în ebraică: יַהֲדוּת, Yahadut, caracterele distinctive a iudaicului eáqnov), cunoscut și sub numele de religie mozaică (după principalul profet evreu, Moise) este religia poporului evreu. Preceptele iudaismului au stat la baza religiilor monoteiste creștinism și islam. Termenul iudaism își are originea în numele regatului Iuda, țara tribului Iuda -- descendenții celui de-al patrulea fiu al patriarhului Iacob (sec. XVIII - finele sec. XVII î.Hr.) -- cu capitala la Ierusalim, lăcașul Marelui Templu.

Istoria iudaismului este împărțită în trei perioade: 1. Perioada Templului din Ierusalim; 2. Perioada talmudică; 3. Perioada rabinică (din secolul al VI pînă în prezent). Iudaismul ortodox contemporan s-a format pe baza mișcării fariseilor (pirushim) din perioada Macabeilor.

Iudaismul contemporan nu are o instituție sau personalitate, acceptată universal, care ar avea autoritatea dreptului, învățăturii sau puterii. Sursele dreptului (Halaha) a iudaismului contemporan sunt: Tanahul (Tora scrisă) și Talmudul (Tora orală). Halaha reglementează aspectele vieții evreilor care nu sunt reflectate în codurile penale sau civile din sistemul secular.

Vezi și Proiectul Biblia

modificare 

Articole selectate

Biblia ebraică (sau Scripturile evreiești) pentru evrei Tanah, se numește la creștini Vechiul Testament, ea fiind o colecție de scrieri sacre comune ale iudaismului și creștinismului. Numele grec de Biblia (Ta Biblia = gr. cărțile) a fost dat, după tradiție, de cei șaptezeci de învățați evrei care au tradus-o din ebraică în elenă în timpul domniei lui Ptolemeu Filadelful la Alexandria (vezi Septuaginta).

Biblia ebraică, sau evreiască, este scrisă în limba ebraică, în varianta ei antică ("ebraica veche"), (conținând și câteva pasaje și un număr de cuvinte în aramaică). Le evrei este cunoscută sub denumirea de Mikrá מקרא (Lectura, asemănător cu sensul numelui Koranului musulman), și mai ales ca TaNaH תנ"ך, nume acronim format din inițialele denumirilor celor trei mari părți ale sale: Tora תורה, Neviim נביאים și Ketuvim כתובים (litera ebraică כ se pronunță la sfârșitul cuvintelor ca un H, și la începutul cuvintelor ca un K):

  • Legea sau Învățătura, denumită în ebraică Tora תורה, carte scrisă pe un sul și ținută în altarul sinagogilor, constă din cele cinci cărți atribuite lui Moise משה, denumite în grecește Pentateuh - cele cinci cărți ale Torei [1], cuprinzând perioada de la facerea lumii la moartea lui Moise;
  • Profeții, parte care se numește în ebraică Neviim נביאים, și care cuprinde perioada de la așezarea celor 12 triburi israeliene în Canaan כנען, până la exilul / robia în Babilon בבל, relatând profețiile prorocilor trimiși de Dumnezeu să vorbească în numele său;
  • Celelalte Scrieri, denumite în ebraică Ketuvim כתובים, sau în greacă Hagiografa. Încep cu Psalmii תהילים și Cărțile înțelepciunii, și se termină cu scrieri referindu-se la întoarcerea din exil / robie.
  1. ^ un termen ebraic corespunzător ar fi Humshey Tora חומשי תורה; de asemenea termenul Humash חומש în ebraică se aplică formatului de carte tipărită în uzul credincioșilor, elevilor sau cititorilor în general,în locul sulului sacru pe pergament folosit în cultul religios iudaic
modificare 

Despre iudaism

modificare 

Categorii

modificare 

Iudaism știri

modificare 

Știați că...

Medalia Premiului Nobel
Medalia Premiului Nobel
Saul Bellow(10 iunie 19155 aprilie 2005) a fost unul dintre cei mai cunoscuți prozatori evrei americani, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (în anul 1976)?
modificare 

Imagine selectată

modificare 

Biografie selectată

Theodor Herzl

Theodor Herzl (n. 2 mai 1860, Pesta - d. 3 iulie 1904, Edlach an der Rach, Austria), a fost un ziarist și dramaturg evreu care a devenit un luptător pentru dreptul la autodeterminare al poporului evreu, a lansat noțiunea de sionism politic și a fondat Organizația Sionistă. Numele lui în ebraică era Binyamin Ze'ev Herzl בנימין זאב הרצל și e supranumit vizionarul statului Israel חוזה מדינת ישראל, deoarece a crezut cu tărie că se poate crea din nou un stat pentru poporul evreu și a pregătit condiții concrete pentru realizarea acestei viziuni.

Herzl s-a născut în 1860 la Pesta, azi parte din Budapesta, într-o familie evreiască instruită și asimilată la cultura prevalentă în imperiul habsburgic. Limbile vorbite în casă erau germana și maghiara, de asemenea, de copil, Theodor și-a însușit un bagaj de cuvinte și expresii ebraice necesare mai ales în cermoniile religioase. În copilărie familia a locuit într-o casă aflată în imediata apropiere a Sinagogii Mari neologe de pe strada Dohány.

citește mai mult...

modificare 

Citate

modificare 

Iudaism liste