Guvernul Petru Groza (4)

Guvernul Petru Groza (4) a fost un consiliu de miniștri care a guvernat România în perioada 15 aprilie 1948 - 2 iunie 1952.

Componența modificare

 • Președintele Consiliului de Miniștri
Petru Groza (15 aprilie 1948 - 2 iunie 1952)

Vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri modificare

 • Prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președinte al Consiliului Economic Superior, președinte al Comisiei de Redresare Economică și Stabilizare Monetară, coordonator al activității Ministerelor economice și financiare
Gheorghe Gheorghiu-Dej (15 aprilie 1948 - 2 iunie 1952)
 • Al doilea vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, coordonator al activității Ministerelor de agricultură și silvicultură
Traian Săvulescu (15 aprilie 1948 - 16 aprilie 1949)
 • Al treilea vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, coordonator al activității Ministerelor sociale și culturale
Ștefan Voitec (15 aprilie 1948 - 16 aprilie 1949)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Ana Pauker (16 aprilie 1949 - 2 iunie 1952)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Chivu Stoica (17 martie 1950 - 2 iunie 1952)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Iosif Chișinevschi (17 martie 1950 - 2 iunie 1952)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Teohari Georgescu (17 martie 1950 - 28 mai 1952)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Vasile Luca (17 martie 1950 - 28 mai 1952)
 • Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Gheorghe Apostol (28 mai - 2 iunie 1952)

Miniștri modificare

 • Ministrul de interne
Teohari Georgescu (15 aprilie 1948 - 28 mai 1952)
Alexandru Drăghici (28 mai - 2 iunie 1952)
 • Ministrul de externe
Ana Pauker (15 aprilie 1948 - 2 iunie 1952)
 • Ministrul justiției
Avram Bunaciu (15 aprilie 1948 - 24 septembrie 1949)
Stelian Nițulescu (24 septembrie 1949 - 2 iunie 1952)
 • Ministrul apărării naționale
Emil Bodnăraș (15 aprilie 1948 - 2 iunie 1952)
 • Ministrul finanțelor
Vasile Luca (15 aprilie 1948 - 9 martie 1952)
Dumitru Petrescu (9 martie - 2 iunie 1952)
 • Ministrul industriei (Ministerul a fost desființat, pierzând anterior o serie de departamente care au devenit ministere)
Chivu Stoica (15 aprilie 1948 - 23 noiembrie 1949)
 • Ministerul industriei metalurgice și industriei chimice
Chivu Stoica (23 noiembrie 1949 - 31 mai 1952)
Carol Loncear (31 mai - 2 iunie 1952)
 • Ministrul minelor și petrolului (din 5 august 1950 ministerul a fost redenumit ca Ministerul Industriei Cărbunelui, Minelor și Petrolului)
Miron Constantinescu (15 aprilie 1948 - 23 aprilie 1949)
Gheorghe Vasilichi (23 aprilie 1949 - 5 august 1950)
Constantin Mateescu (5 august 1950 - 2 iunie 1952)
 • Ministrul energiei electrice
Gheorghe Gaston Marin (9 august 1949 - 2 iunie 1952)
 • Ministrul industriei ușoare
Alexandru Sencovici (8 decembrie 1949 - 8 decembrie 1950)
Ion Drănceanu (8 decembrie 1950 - 2 iunie 1952)
 • Ministrul agriculturii
Vasile Vaida (15 aprilie 1948 - 31 mai 1952)
Constantin Prisnea (31 mai - 2 iunie 1952)
 • Ministrul silviculturii și industriei lemnului (din 31 mai 1952 ministerul a fost redenumit ca Ministerul industriei lemnului, hârtiei și celulozei)
Ion Vințe (15 aprilie 1948 - 23 noiembrie 1949)
Constantin Prisnea (23 noiembrie 1949 - 31 mai 1952)
Mihai Suder (31 mai - 2 iunie 1952)
 • Ministrul comerțului și alimentației (din 23 noiembrie 1949 ministerul a fost redenumit ca Ministerul Industriei Alimentare)
Bucur Șchiopu (15 aprilie 1948 - 23 noiembrie 1949)
Ion Vințe (23 noiembrie 1949 - 19 decembrie 1950)
Dumitru Diaconescu (19 decembrie 1950 - 2 iunie 1952)
 • Ministrul comerțului interior
Vasile Malinschi (23 noiembrie 1949 - 2 iunie 1952)
 • Ministrul comunicațiilor (la 6 aprilie 1951 a fost împărțit în Ministerul Transporturilor și Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor)
Nicolae Profiri (15 aprilie 1948 - 6 aprilie 1951)
 • Ministrul transporturilor
Alexa Augustin (6 aprilie 1951 - 2 iunie 1952)
 • Ministrul poștelor și telecomunicațiilor
Valter Roman (6 aprilie 1951 - 2 iunie 1952)
 • Ministrul lucrărilor publice (din 24 septembrie 1949 a fost transformat în Ministerul construcțiilor)
Theodor Iordăchescu (15 aprilie 1948 - 24 septembrie 1949)
Leontin Sălăjan (24 septembrie 1949 - 17 martie 1950)
 • Ministrul muncii și prevederilor sociale
Lotar Rădăceanu (15 aprilie 1948 - 2 iunie 1952)
 • Ministrul sănătății
Florica Bagdasar (15 aprilie 1948 - 21 ianuarie 1951)
Vasile Mârza (21 ianuarie 1951 - 2 iunie 1952)
 • Ministrul învățământului public
Gheorghe Vasilichi (15 aprilie 1948 - 23 aprilie 1949)
Nicolae Popescu-Doreanu (23 aprilie 1949 - 2 iunie 1952)
 • Ministrul artelor și informațiilor (din 23 mai 1949, și-a schimbat denumirea în Ministerul Artelor)
Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 - 23 mai 1949)
Eduard Mezincescu (23 mai 1949 - 12 iulie 1950)
 • Ministrul cultelor
Stanciu Stoian (15 aprilie 1948 - 23 aprilie 1951)
Vasile Pogăceanu (23 aprilie 1951 - 2 iunie 1952)

Miniștri secretari de stat modificare

 • Președintele Comitetului pentru Organizarea Cooperativelor de Consum (cu rang de ministru)
Ștefan Voitec (16 aprilie 1949 - 2 iunie 1952)
 • Președintele Comisiei Controlului de Stat (cu rang de ministru)
Avram Bunaciu (24 septembrie 1949 - 5 octombrie 1950)
Ion Vidrașcu (5 octombrie 1950 - 2 iunie 1952)
 • Președintele Comitetului pentru Artă (creat prin reorganizarea Ministerului Artelor)
Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 - 2 iunie 1952)
 • Președintele Comitetului pentru Colectarea Produselor Agricole (cu rang de ministru)
Alexandru Moghioroș (14 - 21 ianuarie 1951)
 • Președintele Comitetului de Stat al Aprovizionării (cu rang de ministru)
Dumitru Petrescu (14 ianuarie 1951 - 9 martie 1952)
Emil Stanciu (9 martie - 2 iunie 1952)

Sursa modificare

 • Stelian Neagoe - "Istoria guvernelor României de la începuturi - 1859 până în zilele noastre - 1995" (Ed. Machiavelli, București, 1995)
 • Rompres Arhivat în , la Wayback Machine.
Precedat(ă) de:
Guvernul Petru Groza (3)
Guvernul Petru Groza (4)
15 aprilie 1948 - 2 iunie 1952
Succedat(ă) de:
Guvernul Gheorghe Gheorghiu-Dej (1)