Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Flexibilă
Neflexibilă
Locuțiune
Adjectivală
Adverbială
Conjuncțională
Prepozițională
Substantivală
Verbală
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Complement
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată
Propoziție circumstanțială

Locuțiunea adverbială reprezintă un grup de cuvinte cu înțeles unitar care, din punct de vedere gramatical, au valoarea unui adverb. De exemplu în cazul în care este o locuțiune adverbială care poate înlocui adverbul relativ-interogativ când. Aceeași locuțiune este una conjuncțională când înlocuiește adverbul relativ când considerat echivalent semantic cu conjuncția dacă.

Locuțiunile adverbiale pot fi:

  • de mod: pe de rost, încet-încet, de asemenea, de-a valma etc.
  • de timp: zi de zi, de-a pururea, pe înserate, în veci etc.
  • de loc: la dreapta, în mijloc, din loc în loc etc.
  • nehotărâte: cine știe când, cine știe cum, te miri cum etc.

Locuțiunile adverbiale au funcția sintactică a adverbelor pe care le înlocuiesc.

Vezi și modificare