Locuțiune verbală

Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Flexibilă
Neflexibilă
Locuțiune
Adjectivală
Adverbială
Conjuncțională
Prepozițională
Substantivală
Verbală
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Complement
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată
Propoziție circumstanțială

Locuțiunea verbală este un grup de cuvinte cu înțeles unitar care conțin în mod necesar un verb și au valoare morfologică a unui verb, analizând-o ca un verb.

Locuțiunile verbale au funcție sintactică de predicat verbal și pot fi conjugate la majoritatea modurilor personale.

Vezi șiModificare...