Locuțiune substantivală

Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Flexibilă
Neflexibilă
Locuțiune
Adjectivală
Adverbială
Conjuncțională
Prepozițională
Substantivală
Verbală
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Complement
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată
Propoziție circumstanțială

Locuțiunea substantivală este un grup de cuvinte cu înțeles unitar care se comportă din punct de vedere gramatical ca un substantiv. Multe dintre ele sunt rezultatele substantivării verbului la infinitiv din cadrul locuțiunilor verbale.

Exemple de locuțiuni substantivale modificare

  • aducere aminte = amintire
  • nebăgare de seamă = neatenție
  • bătaie de joc = batjocură
  • ținere de minte = memorie
  • părere de bine = satisfacție
  • părere de rău =regret
  • luare-aminte = grijă
  • încetare din viață = moarte

Vezi și modificare