Obiectivele de dezvoltare durabilă

Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) sunt un set de ținte legate de dezvoltarea internațională pe viitor. Acestea sunt create de către Organizația Națiunilor Unite și promovate ca Obiective la nivel Mondial pentru dezvoltare durabilă. Au înlocuit Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului care au expirat la sfârșitul anului 2015. ODD-urile sunt active din 2015 până în 2030. Sunt 17 obiective și 169 de ținte specifice pentru aceste obiective.[1]

Obiective Modificare

În august 2015, 193 de țări au căzut de acord în ceea ce privește următoarele 17 obiective:[2]

ODD1: Fără sărăcie ... Pune capăt sărăciei în toate formele sale pretutindeni.
ODD2: Fără foamete ... Pună capăt foametei, asigură securitatea alimentare și nutriție îmbunătățită precum și promovarea unei agriculturi durabile.
ODD3: Sănătate bună... Asigură vieți sănătoase și promovează sănătate pentru toate vârstele.
ODD4: Educație de calitate ... Asigură o educație de calitate cuprinzătoare și echitabilă și promovează oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți.
ODD5: Egalitate între Sexe ... Realizarea egalității între sexe și abilitarea tuturor femeilor și fetelor.
ODD6: Apă curată și canalizare ... Asigură disponibilitatea și gestionarea durabilă a apei și canalizării pentru toți.
ODD7: Energie regenerabilă și la prețuri accesibile ... Asigură accesului la energie la prețuri accesibile, fiabile, durabile și moderne pentru toată lumea.
ODD8: Locuri bune de muncă și economie bună ... Promovează o creștere economică care este durabilă și favorabilă incluziunii.
ODD9: Inovație și infrastructură bogată ... Construirea unei infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și favorabile incluziunii și să încurajarea inovației.
ODD10: Reducerea inegalității ... Reduce inegalitatea în cadrul țării și între țări.
ODD11: Orașe și comunități durabile ... Asigură orașele și așezările umane favorabile incluziunii, în condiții de siguranță, rezistente și durabile.
ODD12: Utilizarea responsabilă a resurselor... Asigură modelele de consum și producție durabile.
ODD13: Combaterea schimbărilor climatice ... Ia măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și impactului acestora.
ODD14: Oceane durabile ... Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru dezvoltarea durabilă.
ODD15: Utilizarea durabilă a pământului ... Protejarea, restaurarea ș promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, oprirea și inversarea degradării terenurilor și oprirea pierderii biodiversității.
ODD16: Pace și justiție... Promovarea societăților pașnice și favorabile incluziunii pentru dezvoltarea durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toată lumea, și construirea instituțiilor eficiente, responsabile și favorabilă incluziunii la toate nivelurile.
ODD17: Parteneriat pentru dezvoltare durabilă ... Consolidarea mijloacele de punere în aplicare și revitalizare a parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.

Note Modificare

  1. ^ „Technical report by the Bureau of the United Nations Statistical Commission (UNSC) on the process of the development of an indicator framework for the goals and targets of the post-2015 development agenda – working draft” (PDF). martie 2015. Accesat în . 
  2. ^ „The Global Goals For Sustainable Development”. Global Goals. Accesat în . 

Legături externe Modificare