Academia de Studii Economice din București

universitate de studii economice din România
Pagina „ASE” trimite aici. Pentru alte sensuri vedeți ASE (dezambiguizare).
Academia de Studii Economice din București
AbreviereASE  Modificați la Wikidata
MottoFii inovator, fii proactiv!
FondatorRegele Carol I
Informații
Fondată6 aprilie 1913
ClasificareUniversitate de cercetare avansată și educație
Buget566.551.616 lei[1]
Localizare
Țara România
Unitate administrativăRomânia  Modificați la Wikidata
OrașBucurești
Coordonate44°26′51″N 26°05′48″E ({{PAGENAME}}) / 44.447566666667°N 26.09665°E
CampusPiața Romană 6, sector 1
Centre teritorialeBuzău, Deva, Piatra Neamț, Tulcea[2]
Conducere
RectorProf. univ. dr. Nicolae Istudor[3]
Cifre cheie
Angajați1.475
Corp didactic757
Studenți23.063
Licență16.905
Masterat5.185
Doctorat973 [1]
Alte informații
Afiliere
AbrevieriASE
Culori                    
Prezență web
www.ase.ro

Logo-ul universității

Academia de Studii Economice din București (abreviată ASE, inițial Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale), este o prestigioasă instituție publică de învățământ superior din București, România, fondată în anul 1913. ASE este una dintre cele cinci universități românești de elită care fac parte din consorțiul „Universitaria” care colaborează și cooperează în domeniul învățământului superior și cercetării științifice[4].

Universitatea oferă programe de studii acreditate la nivel național la nivel de licență, masterat și doctorat în diverse domenii, inclusiv Administrarea afacerilor, Cibernetică și statistică, Contabilitate, Drept, Economie, Economie și afaceri internaționale, Filologie, Finanțe, Informatică economică, Management, Marketing, Științe administrative, Științe ale educației, Cibernetică, statistică și informatică economică, Limbi moderne aplicate și Sociologie. Universitatea este deținută și finanțată de stat, ceea ce înseamnă că oferă și locuri de studiu la buget (finanțate de către stat).

 
Murală Interior
 
Bustul lui Nicolae D. Xenopol

Istoricul Academiei de Studii Economice din București (ASE) a fost marcat de numeroase evoluții și schimbări, care au adus îmbunătățiri semnificative și dezvoltări în cadrul instituției.

Înființată la 6 aprilie 1913, prin Decret Regal, sub denumirea de "Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale" (AISCI), instituția a avut un parcurs de dezvoltare continuă. În anul 1921, mai precis la 19 august, AISCI a dobândit dreptul de a organiza doctoratul, o etapă importantă pentru consolidarea calității academice.

O altă schimbare semnificativă a avut loc în 1927, când au fost introduse două niveluri de pregătire: licența, cu o durată de trei ani, și doctoratul, cu o durată de cel puțin un an. În același timp, anul preparator a fost introdus în anul universitar 1929-1930, fiind ulterior integrat în anii de studii în 1936.

În 1935, AISCI a trecut din subordinea Ministerului Comerțului și Industriei în cea a Ministerului Instrucțiunii Publice, oferind astfel o nouă direcție instituției.

În anul 1947, în urma fuzionării cu Academia de Studii Cooperatiste, a devenit „Academia de Studii Comerciale și Cooperatiste”. În 1948 Academia de Științe Comerciale și Cooperatiste și-a schimbat numele în „Institutul de Științe Economice și Planificare” (ISEP).

Anii următori au adus noi inovații în planurile de învățământ ale ASE, precum introducerea educației fizice și sportului ca disciplină obligatorie în planurile de învățământ în 1951 sau implementarea învățământului fără frecvență începând cu anul universitar 1951-1952.

În anul 1952, Institutul de Științe Economice și Planificare devine V. I. Lenin (Vladimir Ilici Lenin), iar din anul 1958 în „Institutul de Științe Economice” (ISE).

În 1957, a fost instituită durata de cinci ani pentru studiile la zi, valabilă pentru toate facultățile, consolidând astfel programul de pregătire academică.

În 1967, „Institutul de Stiințe Economice” (ISE) și-a schimbat denumirea în „Academia de Studii Economice” (ASE). ASE avea urmatoarele facultați: Ecomomia producției, Calcul economic si cibernetică economică (nou inființata), Comerț (cu o noua secție: Economia comerțului exterior), Finanțe, Contabilitate, Economie generală.

Continuând cu anul universitar 1968-1969, învățământul seral a fost introdus, extinzând astfel posibilitățile de acces la educație pentru un număr mai mare de studenți, iar din anul 1971, s-au introdus cursurile postuniversitare.

Odată cu anul 1991, învățământul de lungă și scurtă durată (colegii) a fost introdus, asigurând astfel accesul la educație pentru un număr mai mare de tineri.

În 1993, a fost introdusă structura învățământului organizat pe cicluri (module), iar în anul următor, în 1994-1995, au fost adăugate studiile aprofundate (un an, după licență), dezvoltând astfel gama de programe educaționale.

În 1997, ASE a fost recunoscută ca Instituție Organizatoare de Doctorat (IOD), consolidându-și astfel poziția în cercetare și dezvoltând programele de pregătire doctorală.

Începând cu anul universitar 1998-1999, învățământul la distanță a fost introdus sub numele de "Învățământ Economic Deschis la Distanță," oferind o modalitate flexibilă de studiu pentru cei interesați.

În anul 2000-2001, au fost adăugate programele de masterat, completând astfel oferta de programe de studii.

Un moment important în istoria ASE a fost anul 2005, când a fost implementat procesul Bologna, aducând alinierea la standardele europene de învățământ și creând structura cu trei niveluri: licență (3 ani), masterat (2 ani) și doctorat (3 ani).

În anul 2011 a fost introdus un nou model de doctorat, concentrat exclusiv pe cercetare[5].

Conducere

modificare

Senatul reprezintă organismul decizional al Universității, având o componență formată din membri aleși din rândul cadrelor didactice, studenților și personalului administrativ. Scopul principal al Senatului ASE este de a stabili politicile academice generale, de a aproba programele de studii, de a coordona activitățile de cercetare și dezvoltare, precum și de a lua decizii importante privind funcționarea instituției.

Rectoratul, pe de altă parte, este condus de rectorul Universității, care este ales în funcție și are responsabilitatea conducării generale a instituției. În cadrul Rectoratului, se regăsesc prorectorii, fiecare având atribuții specifice în gestionarea diferitelor domenii-cheie ale universității.

Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București este alcătuit din membrii din conducerea universității și dintr-un reprezentant al studenților. Acesta are un rol important în gestionarea administrativă, financiară și patrimonială a ASE. Membrii Consiliului de Administrație contribuie la luarea deciziilor strategice pentru dezvoltarea instituției, la elaborarea și aprobarea bugetului universității și la asigurarea resurselor necesare pentru funcționarea corespunzătoare a acesteia.[6]

Facultăți

modificare

Fiecare facultate din ASE este specializată în domenii specifice ale studiilor economice și de afaceri și este condusă de un decan și un consiliu facultate responsabil cu gestionarea programelor academice, dezvoltarea curriculară, cercetarea și alte activități specifice.

În cadrul ASE se desfășoară o gamă variată de programe de studii, inclusiv studii universitare (licență, masterat, doctorat), programe postuniversitare, programe universitare și postuniversitare de formare psihopedagogică, precum și programe de formare profesională a adulților.

Studiile universitare acoperă ciclurile de licență, masterat și doctorat, oferind studenților oportunitatea de a se specializa și a-și dezvolta cunoștințele și abilitățile în domeniile lor de interes.

Studiile postuniversitare includ programe postdoctorale de cercetare avansată, programe postuniversitare și programe de formare profesională a adulților. Aceste programe sunt adaptate pentru a răspunde nevoilor și cerințelor specifice ale profesioniștilor din diferite domenii.

Studiile de formare psihopedagogică sunt organizate pe două niveluri: Nivelul I, care se efectuează pe parcursul ciclului universitar de licență, și Nivelul II, care are loc după obținerea diplomei de licență; ambele niveluri pot fi urmate și în regim postuniversitar.[7]

Programele de masterat oferă o etapă avansată de studii academice și profesionale, unde studenții pot aprofunda cunoștințele teoretice și dobândi abilități practice relevante pentru domeniul lor de specialitate. Acestea se împart în două tipuri: master de cercetare, care se concentrează pe dezvoltarea abilităților de cercetare, și master profesionale, care se axează pe dezvoltarea abilităților practice și competențelor profesionale.

Academia de Studii Economice din București oferă un total de 80 de programe de masterat, distribuite astfel: 60 în limba română, 18 în limba engleză, 1 în limba germană și 1 în limba franceză. Dintre acestea, 4 programe (Cibernetică și economie cantitativă, Statistică aplicată și data science, Informatică economică, Economie europeană, Cercetare fundamentală de marketing) sunt de cercetare, în timp ce restul reprezintă masterate profesionale.

Facultate Adresă Specializări

licență

Specializări

master

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi străine

Website: fabiz.ase.ro

Calea Griviței nr. 2-2A
Facultatea de Administrație si Management Public

Website: famp.ase.ro

Piața Romană nr. 6
Facultatea de Business si Turism

Website: bt.ase.ro

Str. Tache Ionescu nr. 11
Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economica

Website: csie.ase.ro

Calea Dorobanților nr. 15-17
Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune

Website: cig.ase.ro

Piața Romană nr. 6
Facultatea de Drept

Website: drept.ase.ro

Piața Romană nr. 6
Facultatea de Economie Agroalimentară si a Mediului

Website: eam.ase.ro

Str. Mihail Moxa nr. 5-7
Facultatea de Economie Teoretică si Aplicată

Website: economie.ase.ro

Calea Dorobanților nr. 15-17
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci si Burse de Valori

Website: fabbv.ase.ro

Str. Mihail Moxa nr. 5-7
Facultatea de Management

Website: management.ase.ro

Piața Romană nr. 6
Facultatea de Marketing

Website: mk.ase.ro

Str. Occidentului nr. 7
Facultatea de Relații Economice Internationale

Website: rei.ase.ro

Str. Tache Ionescu nr. 11
Bucharest Business School (Școala de Afaceri)

Website: bbs.ase.ro

Calea Griviței nr. 2-2A 0

Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă sunt programe care au ca scop consolidarea competențelor dobândite în timpul studiilor universitare și permit specializarea într-unul sau mai multe domenii de interes. Participarea la aceste programe este deschisă absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă. La finalizarea programelor, se eliberează un certificat de atestare a competențelor profesionale dobândite în cadrul programului respectiv.

Facultate Program Ore Credite (ECTS)
Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine Strategii de comunicare digitală și analiza platformelor sociale (în limba engleză) 70 8
Comunicare de impact: Design și Prezentare (în limba engleză) 70 9
Antreprenoriat (în limba engleză) 70 8
Automatizarea proceselor de afaceri (în limba engleză) 70 8
Gândire critică în era informației (în limba engleză) 70 8
Eficacitate Agile în practică (în limba engleză) 70 8
Leadership și influența socială (în limba engleză) 70 10
Design thinking pentru administrarea afacerilor (în limba engleză) 70 8
Analiza afacerilor (în limba engleză) 70 8
Administrație și Management Public Achiziții publice 180 20
Managementul orașelor inteligente 180 20
Managementul poliției locale 180 20
Managementul politicilor publice 180 20
Managementul instituțiilor publice 180 20
Managementul administrației publice locale 180 20
Inițiere în coordonarea și comunicarea interministerială 40 6
Inițiere în mecanisme și proceduri legislative în administrația publică 40 6
Inițiere în managementul administrației publice locale 20 4
Inițiere în managementul instituțiilor publice 20 4
Lnițiere în procesul decizional strategic la nivelul administrației publice centrale 40 6
Administrație publică pentru dezvoltare durabilă, 180 20
Business și Turism Managementul strategic al ospitalității 198 24
Manager destinație turistică 180 23
Administrarea afacerilor în industria restaurantelor 72 9
Excelență organizațională și cultura calității 30 6
Geopolitică și geoeconomie 90 12
Managementul calității în învățământul online 50 8
Politica concurenței – cadru conceptual și instrumente 90 12
Contabilitate și Informatică de Gestiune Antreprenoriat și inovare 90 12
Contabilitatea și auditul instituțiilor publice 90 12
Diagnosticul economico-financiar al firmei 180 23
Audit financiar 180 22
Utilizarea aplicațiilor office microsoft excel 40 7
Simulare decizională de gestiune 40 7
Digitalizarea organizațiilor prin RPA 90 12
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică Baze de date oracle. Programare în limbajele SQL și PL/SQL 30 5
Business analysis 30 5
Programarea avansată a dispozitivelor mobile: android 30 5
Drept Drept fiscal al afacerilor 160 20
Drept penal al afacerilor 120 17
Dreptul bancar și al noilor tehnologii 160 20
Criminal business law (în limba engleză) 70 10
Economie Teoretică și Aplicată Coaching și comunicare în organizații 39 7
Economie socială 90 12
Economie Agroalimentară și a Mediului Administrarea afacerilor în industria vinului 48 6
Economia și gestiunea deșeurilor 30 5
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori Finanțe pentru nefinanțiști 9 5
Managementul riscurilor operaționale și financiare 40 6
Specializare în domeniul investigațiilor financiare și criminalității economice 216 23
Formare de formatori în domeniul financiar 40 6
Management Managementul educațional pentru programele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă 40 6
Management în sport 40 6
Management universitar 40 6
Managementul organizației 180 23
Managementul proiectelor europene 90 12
Manageri și leadership 20 4
Evaluarea resurselor umane și performanța în muncă 30 5
Marketing Marketing automation 30 5
Marketing direct și protecția datelor 90 13
Relații Economice Internaționale Coaching și leadership în relații economice internaționale 78 12
Introducere în intelligence economic internațional 78 10
Negocierea, contractarea și derularea operațiunilor de export-import 40 6
Negocieri și soluționarea conflictelor în afacerile internaționale (în limba engleză) 20 3
Dezvoltarea afacerilor în mediul multinațional 40 5
Tranzacții și plasamente pe piața internă și internațională a operelor de artă (TPA) 78 10
Expert vamal 90 9
Bucharest Business School Dezvoltarea afacerii și leadership într-un context internațional (în limba engleză) 72 8
Strategie în afaceri și transformare digitală (în limba engleză) 50 7

Programul de doctorat este un nivel avansat de studii academice, care urmează după finalizarea unui program de masterat. Procesul de obținere a unui doctorat implică mai multe etape, inclusiv obținerea unui grad de masterat într-un domeniu, alegerea unui domeniu specific de cercetare, identificarea unui coordonator, elaborarea unui program individual de cercetare, desfășurarea cercetării în concordanță cu planul stabilit, scrierea tezei de doctorat și susținerea unei prezentări publice a rezultatelor cercetării în fața unei comisii de examinare. După succesul în procesul de apărare, candidatul obține titlul de doctor. Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situații speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1 - 2 ani[8].

Domeniile de doctorat oferite de universitate sunt:

 • Administrarea afacerilor
 • Cibernetică și statistică
 • Contabilitate
 • Drept
 • Economie
 • Economie și afaceri internaționale
 • Finanțe
 • Informatică economică
 • Management
 • Marketing

Studenți

modificare

Asociațiile studențești sunt organizații non-profit, independente, formate din studenți, care au scopul de a reprezenta interesele și drepturile studenților și de a promova implicarea și participarea activă a acestora în viața academică și socială a instituției. Există 8 asociații studențesti în cadrul universității [9]:

 • Uniunea Studenților Academiei de Studii Economice din București (USASE)
 • Asociația Studenților Economiști din România (ASER)
 • Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune (ASCIG)
 • Asociația Studenților la Economie Agroalimentară și a Mediului (ASEAM)
 • AIESEC București
 • Asociația Studenților la Administrare și Resurse Umane (ASARU)
 • Asociația Studenților Facultății de Drept (ASFD)
 • Business Organization for Students (BOS)
 • Clubul de Turism și Ecologie (ECOTUR)
 • Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC)
 • Voluntari pentru Idei și Proiecte (VIP)

Cercetare științifică

modificare

Universitatea s-a poziționat ca o instituție de cercetare, găzduind 24 centre de cercetare recunoscute și aprobate de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior [10]:

Centrele de cercetare
Facultate Nume
Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine Centrul de Cercetări pentru Capital Intelectual și Antreprenoriat
Administrație și Management Public Centrul de Cercetări pentru Prognoză Macroeconomică și Regională (PROMAR)
Centrul de Cercetare în Administrație și Servicii Publice (CCASP)
Centrul Internațional de Management Public (CIMP)
Business și Turism Centrul Academic de Cercetări în Turism și Servicii (CACTUS)
Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică Centrul de Cercetări Avansate pentru Modelare Cibernetică, Microeconomică și Macroeconomică (CIBEREC)
Centrul de Cercetări în Managementul Proiectelor și Inovare Tehnologică (PM Forum)
Centrul de Cercetări Matematice Avansate Fundamentale și Aplicative (CCMAFA)
Centrul de Sondaje și Anchete (CSA)
Modelarea și Informatizarea Proceselor Economico-Sociale (ECO-INFOSOC)
Contabilitate și Informatică de Gestiune Centrul de Studii în Contabilitate și Informatică de Gestiune (CSCIG)
Economie Agroalimentara și a Mediului Centrul de Cercetări Analize și Politici Regionale (CCAPR)
Economie Teoretica și Aplicată Centrul pentru Analize și Politici Economice
Centrul de Cercetare pentru Studii în domeniul Producției (CCSP)
Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori Center for Advanced Research in Finance and Banking (CARFIB)
Centrul de Cercetari Financiar-Monetare (CEFIMO)
Management Centrul de Cercetări al Departamentului de Filosofie și Științe Socioumane
Centrul de Cercetare Managementul Afacerilor prin Proiecte
Centrul de Management Operațional
Centrul Național pentru Studii de Management Comparat (CSMC)
Marketing Centrul de Cercetări Fundamentale și Aplicative în Marketing (CEMARK)
Relații Economice Internaționale Centrul de Cercetări în Relații Economice Internaționale (CCREI)
Centrul de Cercetări Literare și de Lingvistică Aplicată la limbajele de specialitate „Teodora Cristea”

Facilități

modificare

Academia de Studii Economice din București oferă studenților săi o serie de facilități și resurse pentru a sprijini procesul de învățare și dezvoltare academică. Printre facilitățile oferite se numără un cabinet medical și servicii de stomatologie gratuite, care asigură asistență medicală pentru nevoile de sănătate ale studenților. Aceste servicii medicale contribuie la menținerea stării de sănătate a studenților și la asigurarea unui mediu propice pentru învățare și dezvoltare personală. De asemenea, ASE pune la dispoziție o rețea extinsă de biblioteci, dotate cu colecții bogate de materiale academice și resurse digitale.

Având ca obiective reducerea abandonului școlar și facilitarea relației cu piața muncii, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră dispune de 7 psihologi profesioniști și oferă servicii de orientare și consiliere pentru elevii de liceu, studenții din diverse programe de studiu, absolvenții proprii sau ai altor universități și chiar angajații ASE.

Pentru cazare, ASE pune la dispoziție cămine studențești. Universitatea deține o serie de clădiri situate în diferite locații, care reprezintă infrastructura sa și servesc în scopuri academice și administrative. Aceste clădiri oferă spații de învățare, cercetare și desfășurare a activităților specifice instituției.

Nume Adresa
Clădirea Ion N. Angelescu Caderea Bastiliei nr. 2-10 , Sector 1
Piata Romana nr. 6, Sector 1
Clădirea Mihai Eminescu Bulevardul Dacia nr.41, Sector 1
Clădirea Virgil Madgearu Calea Dorobantilor 15-17, Sector 1
Clădirea Mihail Moxa Mihail Moxa, nr. 5-7, Sector 1
Clădirea Victor Slavescu Calea Grivitei 2-2A, Sector 1
Clădirea Stanislas Cihoschi Stanislav Cihoschi nr. 5, Sector 1
Sala de sport Stanislav Cihoschi nr. 5, Sector 1
Clădirea Anton Davidoglu Intrarea Amzei nr. 1-3, Sector 1
Clădirea Nicolae Iorga Serban Voda nr.22-24, Sector 4
Cămin Moxa Mihail Moxa 11, Sector 1
Complexul Belvedere Nou Chibzuinței 2, Sector 6
Căminul Tei Lacul Tei 116, Sector 2
Complexul Belvedere Vechi Cristian Pascal 27, Sector 6
Complexul Agronomie (C1, C2) Mărăști 59, Sector 1
Căminul Occidentului Occidentului 7, Sector 1
Căminul Vitan Energeticienilor 9-11, Sector 3
Căminul Timonierului Drumul Timonierului 34, Sector 6
Căminul Casa de Oaspeți (Bozieni) Bloc 831, Str. Bozieni 8, Sector 6
Centrul de Perfecționare Complex Predeal „Ion Gh. Rosca” Bulevardul Mihail Săulescu 91, Predeal

Performanțe

modificare

În 2021, ASE se află în top 401-450 din lume la domeniul Economie și Econometrie in clasamentul QS World University Ranking[11]. În clasamentul EECA University Rankings, ASE ocupa locul 167. [12]

Metarankingul național se bazează pe analiza unor clasamente universitare internaționale recunoscute la nivel global de către International Ranking Expert Group, Inventory of International Rankings (IREG). Pentru realizarea acestui metaranking, au fost selectate 9 clasamente internaționale globale relevante, aplicabile pentru o gamă cât mai largă de universități și care se bazează pe criterii obiective și cantitative, inclusiv rezultatele cercetării.

Ranking An Global Țara
THE World University Rankings 2023 501–600 1
URAP Economics 2023 346 1
Webometrics 2023 1095 3
QS EECA 2022 171 3
THE Afaceri și Economie 2023 801+ 3
THE Impact Rankings 2023 401–600 3
THE Științe Sociale 2023 601-800 5
UniRank 2023 1493 5
URAP World Rankings 2023 1335 6
Metarankingul National 2023 10 10
SCIMAGO Institute Ranking 2023 5743 19

Personalități notabile

modificare
 • 1913-1918 Anton Davidoglu
 • 1918-1919 Eugen Ludwig
 • 1919-1924 Stanislas Cihoski
 • 1924-1929 Ion N. Angelescu
 • 1929-1939 Gheorghe Tașcă
 • 1930-1940 Ion Răducanu
 • 1940-1941 Marin I. Mazilescu
 • 1944 Victor Slăvescu
 • 1944-1945 Ștefan Stănescu
 • 1945-1947 Nicolae M. Maxim
 • 1947-1948 Marin I. Mazilescu
 • 1948 Gromoslav Mladenatz
 • 1948-1949 Anton Alexandrescu
 • 1949-1954 Vasile Malinschi
 • 1954 Ștefan Arsene
 • 1955-1959 Mihail Hașeganu
 • 1959-1961 Mircea Nicolaescu
 • 1961-1971 Marin A. Lupu
 • 1971-1980 Gheorghe Dolgu
 • 1980-1985 Ilie Văduva
 • 1985-1990 Alexandru Puiu
 • 1990-1996 Constantin Bărbulescu
 • 1996-2004 Paul Bran
 • 2004-2012 Ion Gh. Roșca
 • 2012-2016 Pavel Năstase
 • 2012-prezent Nicolae Istudor[13]

Membri ai Academiei Române

modificare

Miniștri de finanțe

modificare

Doctor honoris Causa

modificare

De-a lungul timpului, ASE a omagiat mari personalități ale științei și politicii naționale și internaționale, care și-au adus contribuția la dezvoltarea științei economice și a învățământului superior economic, sau au sprijinit efortul de modernizare a universității noastre, acordându-le titlul de Doctor honoris causa.[14]

Absolvenți celebri

modificare
 1. ^ a b „Rapoartele de activitate ale Rectorului ASE”. Accesat în . 
 2. ^ Facultati ID
 3. ^ Consiliul de Administrare
 4. ^ „Consorțiul Universitaria își propune intensificarea implicării în politicile și deciziile publice naționale în domeniul educației și al cercetării” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . 
 5. ^ „Academia de Studii Economice din Bucuresti | 105 ani de la infiintare”. www.ase.ro. Accesat în . 
 6. ^ „Regulament de organizare si functionare CA – Consiliul de Administrație – ASE București”. Accesat în . 
 7. ^ CARTA ASE, art 23.
 8. ^ „Studii universitare de doctorat | Ministerul Educației”. www.edu.ro. Accesat în . 
 9. ^ ASE Bucuresti - Academia de Studii Economice din Bucuresti, ase.ro 
 10. ^ Saftiuc, Bogdan. „Centre de Cercetare”. Cercetare. Accesat în . 
 11. ^ „World University Rankings” (în engleză). Times Higher Education (THE). . Accesat în . 
 12. ^ QS World University Rankings 2021, Economie si Econometrie
 13. ^ Roșca Ion Gh., Vlad Liviu Bogdan (). Rectorii Academiei de Studii Economice din București (ed. a 2-a). București: ASE. ISBN 9786063404504. 
 14. ^ Doctor Honoris Causa

Legături externe

modificare

Lectură suplimentară

modificare
 • Roșca Ion Gh., Vlad Liviu Bogdan (2023). Rectorii Academiei de Studii Economice din București (ed. a 2-a). București, Editura ASE. ISBN 9786063404504.
 • Istudor Nicolae, Miron Dumitru. Laureatii Doctor Honoris Causa ai Academiei de Studii Economice din București : 110 ani de excelență academică. București, Editura ASE, 2023, 434 p. ISBN 786063404511
 • Ciucur Dumitru, Popescu Constantin, Aceleanu Mirela Ionela, Moroianu Nicolae. Școala de Economie Politică de la Academia de Studii Economice din București. București, Editura ASE, ediția a 2-a, 2023, 420 p. ISBN 9786063404313
 • Istudor Nicolae, Miron Dumitru. Academia de Studii Economice : 110 ani de performanță continuă : Evocări, opinii, experiențe personale, mărturii ale absolvenților. București, Editura ASE, 2023, 362 p., ISBN 9786063404498

Vezi și

modificare