Familia Hodoș

Familia Hodoș este o familie de intelectuali ardeleni cu vederi progresiste care a dat mai multe personalități politice, știintifice sau ale culturii din România:

ReferințeModificare

  1. ^ Ștefan Pascu, Iosif Pervain, George Bariț și contemporanii săi: Corespondența primită de la Vasile Pop, Iosif Hodoș, Dimitrie Moldovan, Ilie Macelariu și Ioan Micu Moldovan, seria George Bariț și contemporanii săi, vol. V, Editura Minerva, București, 1981, p. 104
  2. ^ Profilul lui Zenoviu Hodoș pe site-ul genealogic Geni
  3. ^ Traian Mager, Ținutul Hălmagiului - Monografie, volumul 3, Cap. Capeteniile jud. Zarand: schite biografice, Tiparul Tipografiei Diecezane, Arad, 1937
  4. ^ Ioan Bianu, Marieta Croicu, Petre Croicu, Scrisori către Ioan Bianu, vol. 3, Editura Minerva, București, 1974, p. 166
  5. ^ Traian Mager, Ținutul Hălmagiului - Monografie, volumul 3, Cap. Oficialitatea Cercului Hălmagiu: Schițe biografice, Tiparul Tipografiei Diecezane, Arad, 1937
  6. ^ Vasile Netea, Spre unitatea statală a poporului român: legături politice și culturale între anii 1859-1918, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1979, p. 65