Legislatura 1994-1998 (Republica Moldova)

Aceasta este lista deputaților aleși la 27 februarie 1994 în Parlamentul Republicii Moldova.

Fracțiuni parlamentare

modificare

Partidul Democrat Agrar din Moldova (56 de mandate)

Blocul electoral “Partidul Socialist și Mișcarea Unitate-Единство” (28 de mandate)

Blocul electoral “Blocul Țăranilor și Intelectualilor” (11 mandate)

Blocul electoral “Alianța Frontului Popular Creștin Democrat” (9 mandate)

Lista deputaților

modificare
Nr. Nume Domiciliu Anul nașterii Apartenența politică Profesie / ocupație
1 Dumitru Moțpan or. Fălești, raionul Fălești 1940 PDAM Tehnician, președinte al Partidului Democrat Agrar din Moldova, președinte al gospodăriei agricole Fălești
2 Valeriu Senic or. Chișinău 1939 BePSMUE Pedagog, doctor în filologie, docent la Universitatea de stat din Moldova
3 Petru Lucinschi or. Chișinău 1940 PDAM Istoric, doctor în filozofie, președinte al Parlamentului Republicii Moldova
4 Andrei Sangheli or. Chișinău 1944 PDAM Agronom, prim-ministru al Republicii Moldova
5 Piotr Șornicov or. Chișinău 1949 BePSMUE Pedagog, doctor în istorie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
6 Tudor Olaru or. Chișinău 1948 PDAM Inginer-electrician, președinte al C.C. al Sindicatului Lucrătorilor din CAI
7 Simion Certan or. Chișinău 1938 BȚI Agronom, doctor hab. în economie, directorul Institutul de Cercetări științifice pentru economia agroalimentară
8 Nicolae Andronic or. Chișinău 1959 PDAM Jurist, președinte al Comisiei pentru problemele de drept a Parlamentului Republicii Moldova
9 Iurie Roșca or. Chișinău 1961 BeAFPCD Jurnalist, prim-vicepreședinte al Sfatului Frontului Popular Creștin Democrat
10 Vladimir Solonari or. Chișinău 1959 BePSMUE Pedagog, doctor în istorie, traducător la “Agroinvest” S.R.L.
11 Andrei Diaconu or. Chișinău 1949 PDAM Agronom, prim-viceministru al Economiei
12 Valentin Cunev or. Chișinău 1946 PDAM Arhitector, viceprim-ministru al Republicii Moldova
13 Victor Morev or. Bălți 1944 BePSMUE Inginer, membru al Comisiei pentru problemele economiei și privatizării a Parlamentului
14 Ion Suruceanu or. Chișinău 1949 PDAM Artist, artist al Filarmonicii Naționale
15 Marina Livițchi or. Chișinău 1956 PDAM Jurist, președinte al Fondului republican al ocrotirii copiilor orfani, handicapați și bătrînilor din Moldova
16 Alexandru Moșanu or. Chișinău 1932 BȚI Istoric, doctor hab., profesor la Universitatea de Stat din Moldova
17 Dumitru Zidu or. Chișinău 1932 BePSMUE Pedagog, doctor în filozofie, președinte al cosiliului organizației veteranilor din Republica Moldova
18 Nicolae Tucan or. Ciadîr-Lunga, raionul Ciadîr-Lunga 1946 PDAM Inginer-mecanic, președinte al Asociației agroindustriale “Agroinvest”, Ceadîr-Lunga
19 Arhip Cibotaru or. Chișinău 1935 PDAM Filolog, scriitor, copreședinte al Societății de binefacere “Minerva”
20 Ilie Ilașcu or. Chișinău 1952 BeAFPCD Economist, președinte al secției FPCD Tiraspol, arestat și deținut nelegitim de către organele anticonstituționale de la Tiraspol
21 Vilei Nosov or. Chișinău 1937 BePSMUE Inginer-electrician, dispecer superior, AP “Moldenergo”
22 Vitalie Gorincioi or. Chișinău 1953 PDAM Agronom, ministru al Agriculturii și Alimentației al Republicii Moldova
23 Valeriu Bulgari or. Briceni, raionul Briceni 1956 PDAM Agronom, președinte al Comitetului executiv raional Briceni
24 Vladimir Bondarev or. Cahul, raionul Cahul 1952 BePSMUE Inginer-constructor, director al întreprinderii mecanizate mobile nr.4 Cahul
25 Grigore Bratunov or. Cahul, raionul Cahul 1941 PDAM Inginer-agronom, vicepreședinte al Comisiei agrare și pentru problemele dezvoltării sociale a satului a Parlamentului Republicii Moldova
26 Lidia Istrati (Ceban) or. Chișinău 1941 BȚI Agronom, doctor șt., membru al Comisiei Parlamentare, președinte a LDCFM
27 Gheorghe Ciorba or. Edineț, raionul Edineț 1941 PDAM Inginer-agronom, președinte al Asociației “Cereale”, Chișinău
28 Valentin Crîlov or. Chișinău 1953 BePSMUE Inginer-militar, membru al Comisiei permanente a Parlamentului Republicii Moldova în problemele securității statului și militare
29 Nicolae Micu s. Olișcani, raionul Șoldănești 1939 PDAM Agronom, președinte al gospodăriei “Miciurin”, Șoldănești
30 Larisa Iachim s. Cojușna, raionul Strășeni 1955 PDAM Economist, inginer-economist la Fabrica de vinuri din s. Cojușna, Strășeni
31 Ion Vozian s. Tîrnauca, raionul Slobozia 1953 BeAFPCD Jurist, avocat la consultația juridică din Tiraspol
32 Aurel Cepoi or. Ungheni, raionul Ungheni 1959 BePSMUE Istoric, inspector pentru evidența serviciului alternativ la Comitetul executiv raional Ungheni
33 Dumitru Diacov or. Chișinău 1952 PDAM Jurnalist, consilier, șeful Departamentului politic al Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă
34 Vasile Nedelciuc or. Chișinău 1948 BȚI Inginer, doctor șt., cercetător științific coordonator la Academia de Studii Economice
35 Ion Colari or. Chișinău 1950 PDAM Agronom, director adjunct al firmei “Antares”, Chișinău
36 Vasile Iovv or. Bălți 1942 BePSMUE Inginer, șeful biroului comercial-economic al Republicii Moldova în Federația Rusă
37 Nicolae Tcaciuc or. Bălți 1950 PDAM Jurist, temporar ne-angajat
38 Vasile Rusu or. Chișinău 1935 PDAM Agronom, prim-viceministru al Agriculturii și Alimentației
39 Ilie Trombițki or. Chișinău 1954 BePSMUE Biolog, doctor în biologie, colaborator științific superior SPCI (Stația de cercetări științifice în domeniul pisciculturii)
40 Ion Țurcan or. Chișinău 1947 PDAM Inginer-constructor, președinte al Asociației republicane “Moldagroconstrucția”
41 Sergiu Burcă or. Chișinău 1961 BeAFPCD Filolog, redactor-șef adjunct al publicației FPCD “ȚARA”
42 Zosim Bodiu or. Șoldănești, raionul Șoldănești 1948 PDAM Zootehnician, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare pentru problemele economiei și privatizării
43 Iosob Andrian-Melenti s. Copanca, raionul Slobozia 1953 BȚI Inginer, fermier
44 Artiom Lazarev or. Chișinău 1914 BePSMUE Istoric, doctor habilitat în istorie, academician, pensionar
45 Ion Ungureanu or. Chișinău 1959 PDAM Jurist, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare pentru problemele combaterii criminalității
46 Fiodor Angheli or. Chișinău 1935 PDAM Jurnalist, corespondent al Agenției ITAR-TASS
47 Mihail Russu or. Florești, raionul Florești 1941 BePSMUE Agronom, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
48 Gheorghe Lungu s. Cuhnești, raionul Glodeni 1949 PDAM Agronom, președinte al cooperativei agricole “Zorile”, Glodeni
49 Eugen Rusu or. Chișinău 1952 PDAM Jurist, lector la Universitatea de Stat din Moldova
50 Mihail Ceban or. Soroca, raionul Soroca 1949 BePSMUE Agromon, directorul Agenției pentru turism “Turneu”
51 Andrei Versteac or. Taraclia, raionul Căinări 1936 PDAM Agronom, președinte al gospodăriei agricole “Baimaclia”, Căinări
52 Ion Hadîrcă or. Chișinău 1949 BȚI Scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor
53 Sergiu Mocanu or. Chișinău 1961 BeAFPCD Pedagog, președinte al Prezidiului Consiliului Mișcării Voluntarilor din Republica Moldova
54 Ion Zabunov or. Chișinău 1948 PDAM Istoric, doctor în istorie, docent la Universitatea de Stat de Medicină “N. Testemițanu”, Chișinău
55 Victor Zlacevski or. Briceni, raionul Briceni 1944 BePSMUE Pedagog, profesor de liceu
56 Mihai Stratulat or. Chișinău 1940 PDAM Agronom, doctor în științe, președinte al Asociației republicane “Fertilitatea”, Chișinău
57 Valentin Peremienco or. Chișinău 1950 PDAM Jurist, adjunct al Controlorului principal de Stat
58 Alexei Gorodinski or. Anenii Noi, raionul Anenii Noi 1957 BePSMUE Pedagog, primarul orășelului Anenii Noi
59 Vasile Vartic or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă 1943 PDAM Medic, președinte al Comitetului executiv, Ștefan Vodă
60 Ala Mîndîcanu or. Chișinău 1954 BȚI Ziarist, director adjunct al Centrului Lingvistic orășenesc “ABCdava”
61 Vladimir Paladi or. Criuleni, raionul Criuleni 1948 PDAM Agronom, președinte al gospodăriei agricole “Dolinoe”, Criuleni
62 Dumitru Uzun or. Chișinău 1936 BePSMUE Inginer-mecanic, inginer-sef al secției “Moldcoop”, Chișinău
63 Dumitru Cernei or. Orhei, raionul Orhei 1946 PDAM Economist, șef de secție la fabrica de conserve Orhei
64 Vlad Cubreacov or. Chișinău 1965 BeAFPCD Jurnalist, angajat la Ministerul Culturii
65 Nicolae Bîrcă s. Dubna, raionul Soroca 1950 PDAM Zooinginer, doctor în economie, președinte al gospodăriei agricole “Dubna”, Soroca
66 Serghei Beznoșcenco or. Chișinău 1923 BePSMUE Militar, președintele Comitetului veteranilor de război din Republica Moldova
67 Nicolae Arteni or. Chișinău 1949 PDAM Jurist, temporar ne-angajat
68 Ion Mihăilă s. Cetîreni, raionul Ungheni 1944 PDAM Economist-contabil, președinte al gospodăriei agricole “Cetîreni”, Ungheni
69 Mihail Sidorov or. Chișinău 1946 BePSMUE Jurist, jurist, FPC “ECO-21”
70 Mihai Ghimpu or. Chișinău 1951 BȚI Jurist, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare pentru problemele de drept
71 Gheorghe Marin or. Chișinău 1947 PDAM Agronom, doctor în șt. agricole, director general al AȘP “Codru”, Chișinău
72 Constantin Platon or. Strășeni, raionul Strășeni 1941 PDAM Jurist, avocat la Consultația juridică din raionul Srășeni
73 Nicolae Ștefaneț or. Glodeni, raionul Glodeni 1952 BePSMUE Pedagog, șef al Direcției muncii și protecției sociale din raionul Glodeni
74 Nicolae Gaibu s. Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia 1948 PDAM Zootehnician, președinte al gospodăriei “Ciucur-Mingir”, Cimișlia
75 Ștefan Secăreanu or. Chișinău 1959 BeAFPCD Jurnalist, crainic al postului de radio Chișinău, redactor-sef al publicației FPCD “ȚARA”
76 Gheorghe Roman s. Horești, raionul Ialoveni 1949 PDAM Inginer-mecanic, șeful Direcției CAI a r-lui laloveni
77 Clavdia Spiridonov or. Chișinău 1939 BePSMUE Medic, medic-cardiolog, policlinica nr.8, Chișinău
78 Victor Cecan or. Chișinău 1955 PDAM Jurist, temporar ne-angajat
79 Valeriu Matei (Maticiuc) or. Chișinău 1959 BȚI Istoric, director al Editurii “Hyperion”
80 Alexandru Muravschi or. Chișinău 1950 PDAM Economist, doctor hab. în economie, șeful catedrei de menejment la Institutul de Perfecționare și recalificarea cadrelor din CAI, Chișinău
81 Eduard Mazur or. Chișinău 1935 BePSMUE Inginer, inginer-constructor, AP “Vibroaparat”, Chișinău
82 Anatolie Puica s. Seliște, raionul Nisporeni 1943 PDAM Pedagog, directorul școlii s. Seliște, Nisporeni
83 Valeriu Cibotari or. Chișinău 1952 PDAM Jurist, secretar al Comisiei agrare și pentru problemele sociale ale satului a PRM
84 Alexandr Jdanov or. Sîngerei, raionul Sîngerei 1932 BePSMUE Agronom, pensionar
85 Eugeniu Gîrlă or. Chișinău 1953 BeAFPCD Economist-informatician, șef sector la Institutul Național de Cercetări Economice și Financiare al Academiei de Studii Economice din Chișinău
86 Nicolae Oleinic or. Chișinău 1943 PDAM Economist, viceprim-ministru al RM
87 Ion Dediu or. Chișinău 1934 BȚI Ecolog, doctor hab., academician, director general al Departamentului de Stat pentru Protecția Mediului înconjurător și Resurselor Materiale
88 Ștefan Beșleagă s. Cocieri, raionul Dubăsari 1944 PDAM Zootehnician, președinte al Comitetului executiv al raionului Dubăsari
89 Alexei Zacrevski or. Chișinău 1952 BePSMUE Șofer, muncitor, ÎTMC “Moldovatranzit”
90 Vasile Cherdivarenco or. Chișinău 1928 PDAM Istoric, doctor în economie, profesor universitar la Universitatea de Stat “I. Creangă”, Chișinău
91 Mihai Curchi s. Suhuluceni, raionul Telenești 1950 PDAM Agronom, director al gospodăriei agricole “Gloria”]], raionul Telenești
92 Alexandr Nemțev s. Țaul, raionul Dondușeni 1948 BePSMUE Jurist, jurist, sucursala BC “Moldovaagroinbanc” SA
93 Mihai Scurtu or. Bălți 1950 PDAM Agronom, director-adjunct la Asociația “Selecția”, Bălți
94 Timofei Moșneaga or. Chișinău 1932 PDAM Medic, doctor în medicină, medic-șef al Spitalului Clinic Republican, Chișinău
95 Serghei Grădinari or. Chișinău 1960 BePSMUE Jurist, jurist CA “AELITA”
96 Andrei Iuri or. Chișinău 1948 BȚI Matematician, doctor șt., director la Centrul de Informatică și Tehnologii Informaționale în Industrie
97 Dumitru Osipov or. Chișinău 1954 BeAFPCD Inginer-mecanic, inginer principal la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei
98 Vasile Stati or. Chișinău 1939 PDAM Istoric, doctor în filologie, doctor hab. în istorie, expert la PDAM
99 Vasile Gonciar or. Ocnița, raionul Ocnița 1938 BePSMUE Inginer-constructor, inginer-constructor UUT, Ocnița
100 Mihail Lupașcu or. Chișinău 1928 PDAM Academician, vicepreședinte al Academiei de Științe a RM
101 Gheorghe Rusu or. Chișinău 1948 PDAM Economist, doctor hab. în economie, consilier al Președintelui RM în probleme economice
102 Vladimir Finiuc or. Edineț, raionul Edineț 1949 BePSMUE Agronom, președintele colhozului “Zarea”
103 Dumitru Cimpoieș or. Chișinău 1948 PDAM Inginer-mecanic, director general al Departamentului de Stat pentru Standarde, Metrologie și Supraveghere Tehnică
104 Anatolie Barbăroșie or. Anenii Noi, raionul Anenii Noi 1950 PDAM Agronom, președinte al Comitetului executiv al raionului Anenii Noi

Legături externe

modificare