Premiul Nobel pentru științe economice

Premiul Nobel pentru științe economice
Prezentat deAcademia Regală Suedeză de Științe  Modificați la Wikidata
ȚaraSuedia  Modificați la Wikidata
Site oficialhttps://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/  Modificați la Wikidata

Premiul pentru științe economice al Băncii Centrale Suedeze în memoria lui Alfred Nobel (în suedeză: Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) – de obicei prescurtat Premiul Nobel pentru Științe Economice – este acordat anual și administrat de Fundația Nobel pentru contribuții excepționale în domeniul științelor economice și este considerat drept unul dintre cele mai prestigioase premii în acest domeniu.[1] Nu este unul dintre premiile Nobel fondate în 1895 prin testamentul lui Alfred Nobel, dar este asimilat cu ele.[1][2][3][4][5] Premiul a fost fondat în 1968 de Banca Centrală Suedeză (Sveriges Riksbank), la cea de-a 300 a aniversare a băncii, în memoria lui Alfred Nobel.[1][6][7][8] Laureații premiului pentru științe economice sunt selectați, ca și laureații premiilor pentru fiziologie sau medicină, fizică și chimie, după aceleași criterii, de un comitet al Academiei Regale Suedeze de Științe.[9] A fost acordat pentru prima oară în 1969 economiștilor Jan Tinbergen și Ragnar Frisch pentru „descoperirea și utilizarea modelelor dinamice în analiza proceselor economice”.[8][10][11]

Finanțarea Premiului

Sveriges Riksbank plătește Fundației Nobel cheltuieli administrative asociate cu premiul și finanțează parte monetară a premiului. Din 2001, parte monetară a Premiului în Economie a totalizat 10 milioane de coroane suedeze (în timpul la ianuarie 2008, aprox. 1,6 milioane de US$; 1,1 milioane de euro). Aceasta este echivalentă cu suma acordată pentru Premiile Nobel înșiși.[12][13][14] Din 2006, Sveriges Riksbank a dat Fundației Nobel o sumă anuală de 6,5 milioane de coroane suedeze (în ianuarie 2008, aprox. 1 milion de US$; 0.7 milioane de Euro) pentru cheltuielile administrative asociate cu premiul și un milion de coroane suedeze (până la sfârșitul anului 2008) pentru a include informații despre premiu în pagina de internet a Fundației Nobel.[15]

Laureații premiului Nobel pentru Economie au fost:


1969-1980

An Nume Țară Justificare
1969 Ragnar Anton Kittil Frisch și
Jan Tinbergen
  Norvegia
  Țările de Jos
"Pentru descoperirea și utilizarea modelelor dinamice în analiza proceselor economice"
1970 Paul A. Samuelson   Statele Unite ale Americii "Pentru lucrări științifice prin care a dezvoltat o teorie economică statică și dinamică și pentru participarea activă la ridicarea nivelului analizei în științele economice"
1971 Simon Kuznets   Statele Unite ale Americii "Pentru explicațiile sale în legătură cu creșterea economică, bazate pe experiența sa vastă, explicații care au condus la perspective vaste in structurile economice și sociale și au condus procesele de dezvoltare"
1972 John Richard Hicks și
Kenneth Arrow
  Regatul Unit
  Statele Unite ale Americii
"Pentru lucrările sale deschizătoare de drumuri în teoria generală a echilibrului economic și în teoria bunăstării"
1973 Wassily Leontief   Statele Unite ale Americii "Pentru elaborarea metodei Input-Output, ca și pentru folosirea acesteia la rezolvarea unor probleme importante de economie"
1974 Gunnar Myrdal și
Friedrich Hayek
  Suedia
  Austria
"Pentru lucrările sale deschizătoare de drumuri în domeniul teoriei banilor și teoriei conjuncturii și analizelor amănunțite ale dependenței alternative de relațiile economice, sociale și instituționale"
1975 Leonid Kantorovich și
Tjalling Koopmans
  Uniunea Sovietică
  Statele Unite ale Americii
"Pentru contribuția acestora la teoria folosirii optimale a resurselor"
1976 Milton Friedman   Statele Unite ale Americii "Pentru contribuția acestora la analiza consumului, la istoria banilor și teoria banilor, cât și pentru o clarificare a complexității politicii de stabilizare"
1977 Bertil Ohlin și
James Meade
  Suedia
  Regatul Unit
"Pentru lucrările deschizătoare de drumuri în domeniul teoriei comerțului mondial și mișcării internaționale a capitalului"
1978 Herbert Simon   Statele Unite ale Americii "Pentru studiul deschizător de drumuri al proceselor de decizie în organizațiile economice"
1979 Theodore Schultz și
William Arthur Lewis
  Statele Unite ale Americii
  Regatul Unit
"Pentru lucrările deschizătoare de drumuri în studiul dezvoltării economice, prin luarea în considerare a problemelor țărilor în curs de dezvoltare"
1980 Lawrence Klein   Statele Unite ale Americii "Pentru construcția modelelor economice conjuncturale și utilizarea acestora în analizele politicilor economice"

1981-1990

An Nume Țară Justificare
1981 James Tobin   Statele Unite ale Americii "Pentru analiza piețelor financiare și a efectelor acesteia asupra deciziilor de cheltuire și astfel asupra ocupatiei forței de muncă, producției și formării prețurilor"
1982 George Stigler   Statele Unite ale Americii "Pentru studiile sale asupra modului de funcționare și structurilor piețelor, dar și pentru cauzele și efectele regularizării mâinii publice"
1983 Gerard Debreu   Statele Unite ale Americii "Pentru introducerea metodelor analitice noi în teoria economică și pentru o riguroasă reformulare a teoriei echilibrului general al piețelor"
1984 Richard Stone   Regatul Unit "Pentru realizările sale la dezvoltarea sistemelor generale de calcul economic, prin care el a înbunătățit radical fundamentul analizei economice empirice"
1985 Franco Modigliani   Statele Unite ale Americii "Pentru analiza sa asupra comportamentului de economisire de pe piața financiară"
1986 James M. Buchanan   Statele Unite ale Americii "Pentru dezvoltarea teoriei contractuale și constituționale fondate pe studiul procesului de pregătire și luare a deciziilor politice și economice"
1987 Robert M. Solow   Statele Unite ale Americii "Pentru lucrările sale despre teoriile creșterii economice"
1988 Maurice Allais   Franța "Pentru contribuțiile sale la teoria piețelor și la folosirea eficientă a resurselor"
1989 Trygve Haavelmo   Norvegia "Pentru formularea fundamentelor teoretico-probabilistice în econometrie"
1990 Harry M. Markowitz
Merton Miller
William F. Sharpe
  Statele Unite ale Americii "Pentru dezvoltarea teoriei portofoliului"
"Pentru contribuțiile sale fundamentale la teoria finanțelor firmei"
"Pentru contribuțiile sale fundamentale la teoria formării prețurilor în cazul problemelor financiare"

1991-2000

An Nume Țară Justificare
1991 Ronald Coase   Regatul Unit "Pentru descoperirea și explicarea însemnătății costurilor de tranzacție și a drepturilor de dispoziție pentru structura instituțională și funcționarea economiei"
1992 Gary Becker   Statele Unite ale Americii "Pentru largirea teoriei microeconomice într-un domeniu larg al comportamentului uman și al muncii în colaborare a oamenilor"
1993 Robert Fogel și
Douglass North
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
"Pentru înnoirea cercetării economice prin folosirea teoriei economice și a metodelor cantitative, pentru a expica schimbările economice și instituționale"
1994 Reinhard Selten,
John Forbes Nash Jr. și
John C. Harsanyi
  Germania
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
"Pentru analiza fundamentală a echilibrului în jocurile ne-cooperative ale teoriei jocului"
1995 Robert E. Lucas   Statele Unite ale Americii "Pentru formularea teoriei expectanțelor raționale asupra comportamentului diferiților participanți la schimbările economice"
1996 James Mirrlees și
William Vickrey
  Regatul Unit
  Statele Unite ale Americii
"Pentru contribuțiile sale fundamentale la teoria economică a stimulentelor pentru participanți pe piață care sunt informați în mod diferit"
1997 Robert Merton și
Myron Scholes
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
"Pentru expansiunea unei formule matematice întrebuințată la exprimarea valorilor opționale la bursă"
1998 Amartya Sen   India "Pentru contribuțiile sale fundamentale la teoria economică a bunăstării, teorie aplicabilă și în țările în curs de dezvoltare"
1999 Robert Mundell   Canada "Pentru analiza politicilor fiscală și monetară în diferite sisteme ale cursului de schimb și pentru analiza domeniilor optimale ale monedei"
2000 James Heckman
Daniel McFadden
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
"Pentru dezvoltarea teoriilor și metodelor analizei pe eșantioane selective"
"Pentru dezvoltarea teoriilor și metodelor analizei opțiunilor alegerii discrete"

2001-2010

An Nume Țară Justificare
2001 George Akerlof,
Michael Spence și
Joseph E. Stiglitz
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
"Pentru analiza piețelor cu informație asimetrică"
2002 Daniel Kahneman   Israel "Pentru introducerea unei perspective asupra cercetării psihologice în științele economice, în special cu privire la evaluările și deciziile în caz de nesiguranță"
Vernon L. Smith   Statele Unite ale Americii "Pentru introducerea experimentelor de laborator ca unealtă a analizei economice empirice, în special în studiul diferitelor mecanisme ale pieții"
2003 Robert F. Engle   Statele Unite ale Americii "Pentru metodele de analiză a seriilor economice temporale cu volatilitate temporală variabilă (ARCH)"
Clive W. J. Granger   Regatul Unit "Pentru metodele analizei seriilor economice temporale cu trenduri schimbătoare (cointegrare)
2004 Finn E. Kydland și
Edward C. Prescott
  Norvegia
  Statele Unite ale Americii
"Pentru contribuțiile acestora la macroeconomia dinamică: consistența temporală a politicii economice și puterea impulsionantă a ciclurilor conjuncturale"
2005 Robert J. Aumann și
Thomas Schelling
  Israel
  Statele Unite ale Americii
"Pentru analiza lor in teoria jocului"
2006 Edmund S. Phelps   Statele Unite ale Americii "Pentru activitatea sa în domeniul macroeconomiei"
2007 Leonid Hurwicz,
Eric S. Maskin și
Roger B. Myerson
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
"Pentru lucrarile legate de teoria conceptiei mecanismelor"
2008 Paul Krugman   Statele Unite ale Americii "Pentru analiza sa a structurii comerțului și a amplasării activității economice"
2009 Elinor Ostrom   Statele Unite ale Americii "Pentru analiza guvernării și cooperării economice"
Oliver Williamson   Statele Unite ale Americii "Pentru analiza guvernării economice și limitele firmelor"
2010 Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen și
Christopher A. Pissarides
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
  Cipru
„Pentru o teorie care ajută la înțelegerea modului în care șomajul este afectat de politicile guvernamentale”

2011-2020

An Nume Țară Justificare
2011 Thomas J. Sargent și
Christopher A. Sims
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
"Progresul înregistrat în cercetarea relațiilor dintre măsurile de politică economică și impactul lor asupra economiei reale"
2012 Alvin E. Roth și
Lloyd S. Shapley
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
"Pentru teoria alocațiilor stabile și practica mecanismelor de piață"
2013 Eugene F. Fama
Lars Peter Hansen și
Robert J. Shiller
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
"Pentru analiza lor empirică a prețurilor activelor"
2014 Jean Tirole   Franța "Pentru analiza puterii de piață și a reglării piețelor"
2015 Angus Deaton   Statele Unite ale Americii "Pentru analiza sa privitoare la consum, sărăcie și bunăstare"
2016 Oliver Hart și
Bengt R. Holmström
  Statele Unite ale Americii
  Finlanda
"Pentru contribuțiile lor la teoria contractelor"
2017 Richard Thaler   Statele Unite ale Americii "Pentru contribuțiile sale la economia comportamentală"
2018 William Nordhaus
și
Paul Romer
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
"Pentru integrarea schimbării climatice în analiza macroeconomică pe termen lung"

"Pentru integrarea inovațiilor tehnologice în analiza macroeconomică pe termen lung"
2019 Abhijit Banerjee,
Esther Duflo și
Michael Kremer
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
„Pentru abordarea lor experimentală a atenuării sărăciei globale”
2020 Paul R. Milgrom
și
Robert B. Wilson
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
„Pentru îmbunătățirile aduse teoriei licitațiilor și invențiile referitoare la noi formate de licitație”

2021-2030

An Nume Țară Justificare
2021 David Card   Canada „Pentru contribuțiile sale empirice la economia muncii”
Joshua Angrist și
Guido Imbens
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
„Pentru contribuțiile lor metodologice la analiza relațiilor cauzale”
2022 Ben Bernanke,
Douglas Diamond și
Philip H. Dybvig
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
  Statele Unite ale Americii
„Pentru cercetarea cu privire la bănci și crizele financiare”
2023 Claudia Goldin   Statele Unite ale Americii „Pentru că a făcut să avanseze înțelegerea noastră în ceea ce privește rezultatele femeilor pe piața muncii”


Vezi și

Referințe

 1. ^ a b c „Nobel Prize”. Encyclopædia Britannica. . Accesat în . An additional award, the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, was established in 1968 by the Bank of Sweden and was first awarded in 1969. Although not technically a Nobel Prize, it is identified with the award. Thus, its winners are announced with the Nobel Prize recipients, and the Prize in Economic Sciences is presented at the Nobel Prize Award Ceremony. 
 2. ^ „Excerpt from the Will of Alfred Nobel”. The Nobel Foundation. Accesat în . 
 3. ^ „Qualified Nominators – The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel”. The Nobel Foundation. Arhivat din originalul de la . Accesat în . The Prize in Economics is not a Nobel Prize. 
 4. ^ Peter Englund. „Your Questions about The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel”. The Nobel Foundation. Arhivat din originalul de la . Accesat în . The Nobel Prizes are only those that are specifically mentioned in Alfred Nobel's will (Physics, Chemistry, Physiology or Medicine, Literature and Peace). The Economics Prize came much later and is a prize in memory of Alfred Nobel. In all relevant respects the committee understands and treats economics as a field of science. 
 5. ^ Nasar, A Beautiful Mind, p. 358, "It is, in fact, not a Nobel Prize, but rather 'The Central Bank of Sweden [Sveriges Riksbank] Prize in Economic Science[s] in Memory of Alfred Nobel.'"
 6. ^ „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel”. Sveriges Riksbank. Arhivat din original la . Accesat în . Sveriges Riksbank’s Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel was established in connection with the Riksbank’s 300th anniversary in 1968. 
 7. ^ „The Nobel Prize”. The Nobel Foundation. Accesat în . In 1968, Sveriges Riksbank established The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, founder of the Nobel Prize. 
 8. ^ a b „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel”. The Nobel Foundation. Accesat în . In 1968, Sveriges Riksbank (Sweden's central bank) established this Prize in memory of Alfred Nobel, founder of the Nobel Prize. The first Prize in Economics was awarded to Ragnar Frisch and Jan Tinbergen in 1969 
 9. ^ "Nominating and Awarding" Arhivat în , la Wayback Machine., in "Prize in Economic Sciences", Royal Swedish Academy of Sciences. Retrieved 17 noiembrie 2007.
 10. ^ "Jan Tinbergen" (2007), in Encyclopædia Britannica, accessed 16 noiembrie 2007, from Encyclopædia Britannica Online: <http://www.britannica.com/eb/article-9380801>.
 11. ^ "Ragnar Frisch" (2007), in Encyclopædia Britannica, accessed 16 noiembrie 2007, from Encyclopædia Britannica Online: <http://www.britannica.com/eb/article-9364984>.
 12. ^ „The Prize Amount”. The Nobel Foundation. Accesat în . 
 13. ^ Assar Lindbeck, "The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969-2006", nobelprize.org, 18 aprilie 1999. Retrieved 11 noiembrie 2007.
 14. ^ "The Prize in Economic Sciences 2007" Arhivat în , la Wayback Machine., press release, Royal Swedish Academy of Sciences, 15 octombrie 2007. Retrieved 16 noiembrie 2007.
 15. ^ „Framställning till riksdagen 2006/07: RB1, Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2006” (PDF). Sveriges Riksbank. . Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . I posten ekonomipris ingår prissumman om 10 miljoner kronor samt administrationskostnader för detta pris om 6,5 miljoner kronor. Dessutom har bidrag givits till det interaktiva Internetmuseum som Nobelstiftelsen byggt upp. Bidraget avser täckande av kostnaden för information om ekonomipriset. Bidraget ska enligt avtal utbetalas årligen med 1 miljon kronor till och med 2008. 

Legături externe

Premii Nobel
Științe
Chimie | Fiziologie sau Medicină | Fizică
Premiul Nobel pentru Literatură | Premiul Nobel pentru Economie | Premiul Nobel pentru Pace