Toponimie

(Redirecționat de la Toponim)

Toponimia sau toponomastică (din gr. τόπος, loc + ὄνομα, nume) este știința care se ocupă cu cercetarea numelor de locuri. Toponimia este o ramură a onomasticii, care se ocupă cu cercetarea numelor proprii, în general.

Principalele categorii de toponimeModificare

ChoronimeModificare

Choronime (din greacă χώρᾱ ‚țară‘) sau regionime desemnează anumite regiuni și teritorii, în special entitățile politice, care pot fi reprezentate în ceea ce privește geografia așezării, istoria culturală și alte științe umane. În special, acestea sunt:

Nume pentru forme de reliefModificare

 • oronim (din greacă ὄρος ‚munte‘) pentru lanț montan, peisaje montane și deluroase, munți unici și vârfuri de munte (parțial și pentru câmpii, văi);
 • nume pentru păduri (există termenul de drimonim, din greacă δρῡμός ‚pădure), lunci, pajiștiși ogoare, parcuri.

HidronimeModificare

Hidronim (din greacă ὕδωρ ‚apă‘) sau numele apelor denumește o apă. Acestea includ:

 • nume pentru oceane, mări și părți marine (pelag-), râuri, pârâuri (potamo-) și canale, lacuri, bălți, iazuri (limno-) precum și mlaștinile (helo-);
 • într-un sens mai larg și zonele între pământ și mare, cum ar fi litoralul și malurile, formele de relief fluviale și altele asemenea, precum și numele hidrologiei recente, cum ar fi numele văilor uscate și a formelor morfologice glaciare, insulele și peninsulele (choronim).

OiconimeModificare

Oiconim (din greacă οἶκος ‚așezare‘), nume de așezare omenească. Acestea includ:

 • urbanonime (din latină urbs ‚oraș‘) pentru orașe, aglomerări, sate, localități, locuințe, spații industriale și altele;
 • oikodomonime (din greacă οἰκοδομή ‚clădire‘) desemnează castele și palate, conace, restaurante și clădiri individuale de locuit și de lucru (cum ar fi clădiri de birouri, fabrici etc.).

Hodonime sau dromonimeModificare

Dromonime (din greacă δρόμος ‚drum‘) și Hodonime (din greacă ὁδός ‚stradă‘) pentru căi de comunicație și pentru locuri din spațiul urban deschis și se referă în special la:

 • numele străzilor, în plus a liniilor de cale ferată, aeriene etc.;
 • agoronime (din greacă ἀγορά ‚piață publică‘) sau nume de piețe publice.

FitotoponimeModificare

Nume de plante

ZootoponimeModificare

Nume de animale

Regionimele sunt rezultatul unui contact permanent între om și mediul înconjurător și desemnează unități politico-adminstrative sau fizico-geografice. Numele de continente, țări și regiuni se pot clasifica după o serie de caracteristici precum: specificul fizico-geografic, caracteristicile economico-geografice, sociale, lingvistice, istorice, biblice.

Vedeți șiModificare

Lectură suplimentarăModificare

 • Tezaurul toponimic al României. Moldova/

Volumul II: Mic dicționar toponimic al Moldovei (structural și etimologic)/ Partea 1: Toponime personale, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi

 • Toponimie românească și internațională, Ion NICOLAE, Bogdan SUDITU, Editura Meronia, 2008
 • Toponimia României.Repere bibliografice, Ion NICOLAE, Bogdan SUDITU, Editura Eurogema Exim, 2002
 • Toponimie și istorie, Nicolae Drăganu, Editura Ardealul, 1928
 • Nume de locuri, Alexandru Graur, Editura Științificǎ, 1972
 • Toponimia romineasca, Iorgu Iordan, Editura Acad. Republicii Populare Romîne, 1963
 • Nume de locuri Romanesti in Republica Populara Romana, Volume 1, Iorgu Iordan, Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1952
 • Tezaurul toponimic al României: Moldova, Volume 1, Part 2, Dragoș Moldovanu, Institutul de Filogogie Română "Alexandru Philippide.", Editura Academiei Române, 1992
 • Nume de persoane și nume de locuri românești, Ioan Pătruț, Editura Științifică și Enciclopedică, 1984