Lista stațiilor de metrou din București

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

Metroul din București este rețeaua de transport subteran din capitala României. Cu o lungime de 79,26 km și 63 de stații, sistemul asigură 20% din traficul de călători din oraș.[1] Lista de mai jos cuprinde toate stațiile care sunt în serviciu pe liniile operate de Metrorex, în ordinea din rețea, grupate pe magistrale. Stațiile care aparțin atât de M1, cât și de M3 au fost puse, convențional, pe M1.[2] Din listă au fost excluse stațiile planificate, acestea putând suferi schimbări de nume sau amplasament.

Harta magistralelor active și în construcție ale metroului

Stațiile mari, ce asigură legătura între diferitele magistrale poartă nume diferite (de exemplu Victoriei 1 și Victoriei 2). Pe harta oficială a rețelei, ele sunt desenate ca două stații diferite, cu o legătură între ele, deși în practică este vorba de o singură stație cu peroane la niveluri diferite.[2] Există totuși și o excepție: Gara de Nord 1 și Gara de Nord 2 sunt două stații distincte. Pentru a trece din una în cealaltă, călătorii trebuie să iasă din rețea și să plătească un alt bilet. Din acest motiv, stația Basarab este folosită pentru a face legătura între magistralele 1 și 4.[2] În această listă stațiile de corespondență sunt trecute separat pentru a separa informațiile importante (anul deschiderii, magistrala, imaginea etc.) și pentru a permite o sortare mai bună a listei.

Ocazional, cu prilejul unor evenimente precum finala Europa League de la București[3], ziua Europei[4] sau aniversarea a 100 de ani de la înființarea COSR[5], numele unor stații au fost schimbate, în mod simbolic, pentru perioade mici de timp.

Poză Nume
[legendă 1]
Linii Peron [legendă 2] Localizare Metodă de realizare [6][legendă 3] Deschidere

[7]

Arhitect Note
  Dristor 2 M1 Un singur peron Sectorul 3 1989 Trenurile care circulă pe M1 ajung la Dristor de două ori — traversând stația Dristor 1 între Mihai Bravu și Nicolae Grigorescu și având capătul în stația Dristor 2.[2]
  Piața Muncii M1 Stânga Sectorul 3 1989
  Piața Iancului M1 Stânga Sectorul 2 1989
  Obor M1 Dreapta Sectorul 2 1989 Stația a fost închisă în perioada 22 martie – 25 mai 2008 pentru lucrări la Pasajul Obor.[8]
  Ștefan cel Mare M1 Stânga Sectorul 2 1989
  Piața Victoriei 2 M1 Stânga Sectorul 1 Acoperită 1987 Ion Podocea[9] Obiective turistice: Muzeul Antipa, Parcul Kiseleff, Muzeul Țăranului Român, Muzeul de Geologie, Palatul Victoria[10]
  Gara de Nord 1 M1 Dreapta Sectorul 1 Acoperită 1987 Viorica Curea, Mihaela Antip[11] Obiective turistice: Gara de Nord, Monumentul Eroilor Ceferiști, Palatul C.F.R.[12]

Nu este posibilă schimbarea liniei între M1 și M4 la Gara de Nord – pentru transbordare se folosește stația Basarab.[2]

  Basarab 1 M1 Dreapta Sectorul 1 Acoperită 1992
  Crângași M1 Stânga Sectorul 6 Acoperită 1984 Georgeta Gabrea[13]
  Petrache Poenaru
(2009 - Semănătoarea[14])
M1 Dreapta Sectorul 6 Acoperită[15] 1979 Lângă stație se află depoul Ciurel
  Grozăvești M1 Dreapta Sectorul 6 Deschisă[15] 1979
  Eroilor 1 M1, M3 Dreapta, Stânga Sectorul 5 Deschisă[15] 1979 (M1)
1983 (M3)
Obiective turistice: Opera Națională, Biserica Sf. Elefterie, Universitatea de Medicină, Facultatea de Medicină Veterinară[16]
  Izvor M1, M3 Dreapta Sectorul 5 Acoperită[15] 1979 Obiective turistice: Palatul Parlamentului, Parcul Cișmigiu[17]
  Piața Unirii 1 M1, M3 Stânga Sectoarele 3, 4 și 5[18] Acoperită[15] 1979 Gheorghe Beznilă[19] Obiective turistice: Hanul lui Manuc, Centrul Vechi (partea de sud), Curtea Veche[20]

Cu cele 2 părți ale sale este cea mai mare stație de metrou din București[21] și singura în care se poate intra din teritorii care aparțin unor sectoare diferite.

  Timpuri Noi
(propus - Octavian Udriște)
M1, M3 Dreapta Sectorul 4 Acoperită[15] 1979 Adriana Bunu[9]
  Mihai Bravu M1, M3 Dreapta Sectorul 3 Deschisă 1981
  Dristor 1 M1, M3 Stânga Sectorul 3 1981 Ion Podocea[9] Trenurile care circulă pe M1 ajung la Dristor de două ori — traversând stația Dristor 1 între Mihai Bravu și Nicolae Grigorescu și având capătul în stația Dristor 2.[2]
  Nicolae Grigorescu 1
(1990 - Leontin Sălăjan[7])
M1, M3 Stânga Sectorul 3 Acoperită 1981
  Titan M1 Stânga Sectorul 3 Deschisă 1981 Ion Podocea[9]
  Costin Georgian
(1992 - Muncii[22][23])
M1 Stânga Sectorul 3 Deschisă 1981
  Republica M1 Stânga Sectorul 3 Deschisă 1981 Ion Podocea[9] Stația este terminus pentru majoritatea garniturilor care circulă pe M1. Trenurile spre Pantelimon au o frecvență mai redusă.[24]
  Pantelimon M1 Un singur peron Sectorul 3 1991 Stația dispune de o singură linie iar circulația trenurilor este restrânsă, stația Republica fiind capătul magistralei 1 pentru majoritatea garniturilor.[24]
  Tudor Arghezi M2 Stânga Sectorul 4 Stație de suprafață 2023
  Berceni
(2009 - Depoul IMGB[14])
M2 Dreapta Sectorul 4 Stație de suprafață 1986 Ion Marineci[25] Lângă stație se află depoul Berceni.
  Dimitrie Leonida
(2009 - IMGB[14])
M2 Dreapta Sectorul 4 Deschisă 1986 Cătălin Stanciu[26]
  Apărătorii Patriei M2 Dreapta Sectorul 4 Deschisă 1986 Dorina Pătra[27]
  Piața Sudului M2 Stânga Sectorul 4 Deschisă 1986 Alexandru Panaitescu[28]
  Constantin Brâncoveanu M2 Stânga Sectorul 4 1988 Ion Podocea[9]
  Eroii Revoluției
(1990 - Pieptănari[7])
M2 Stânga Sectorul 4 Acoperită 1986 Bogdan Popovici, Doina Tănăsescu[29]
  Tineretului M2 Stânga Sectorul 4 Acoperită 1986 Clement Moldoveanu[30]
  Piața Unirii 2 M2 Stânga Sectoarele 3, 4 și 5[18] Acoperită 1986 Gheorghe Beznilă[31] Obiective turistice: Hanul lui Manuc, Centrul Vechi (partea de sud), Curtea Veche[20]

Cu cele 2 părți ale sale este cea mai mare stație de metrou din București[21] și singura în care se poate intra din teritorii care aparțin unor sectoare diferite.

  Universitate M2 Stânga Sectorul 3 Acoperită 1987 Victoria Radu[32] Obiective turistice: Teatrul Național, Hotel Intercontinental, Palatul Suțu, Universitatea București, Piața Universității, Ateneul Român, Biblioteca Centrală Universitară[33]
  Piața Romană M2 Dreapta Sectorul 1 Acoperită 1988 Adriana Bunu[9] Obiective turistice: Academia de Studii Economice, Hotel Sheraton [34]

Peroanele sunt ușor decalate și foarte înguste, soluția constructivă impunând realizarea unor ziduri groase cu puține deschideri.[35]

  Piața Victoriei 1 M2 Dreapta Sectorul 1 Acoperită 1987 Lia Dima[36] Obiective turistice: Muzeul Antipa, Parcul Kiseleff, Muzeul Țăranului Român, Muzeul de Geologie, Palatul Victoria[10]
  Aviatorilor M2 Stânga Sectorul 1 Acoperită 1987 Alexandru Panaitescu[37] Obiective turistice: Monumentul Aviatorilor, Parcul Herăstrău, Muzeul Satului[38]
  Aurel Vlaicu M2 Stânga Sectorul 1 Deschisă 1987 Ileana Papina[39]
  Pipera M2 Dreapta Sectorul 1 Deschisă 1987 Adriana Bunu[40]
  Preciziei
(2009 - Industriilor[14])
M3 Stânga Sectorul 6 Deschisă 1983 Linia continuă până la Depoul Preciziei.
  Păcii M3 Stânga Sectorul 6 Acoperită 1983
  Gorjului M3 Stânga Sectorul 6 Acoperită 1994(spre Păcii)
1998

(spre Eroilor)

  Lujerului
(2009 - Armata Poporului[14])
M3 Stânga Sectorul 6 Acoperită 1983 Adriana Bunu[9]
  Politehnica M3 Stânga Sectorul 6 Deschisă 1983
  Nicolae Grigorescu 2 M3 Dreapta, Stânga Sectorul 3 2008
  1 Decembrie 1918 M3 Dreapta Sectorul 3 2008
  Nicolae Teclu
(2009 - Policolor[14])
M3 Dreapta Sectorul 3 2008
  Anghel Saligny
(2009 - Linia de Centură[14])
M3 Un singur peron Sectorul 3 2008
  Gara de Nord 2 M4 Dreapta Sectorul 1 Acoperită 2000 Obiective turistice: Gara de Nord, Monumentul Eroilor Ceferiști, Palatul C.F.R.[12]

Nu este posibilă schimbarea liniei între M1 și M4 la Gara de Nord – pentru transbordare se folosește stația Basarab.[2]

  Basarab 2 M4 Stânga Sectorul 1 Acoperită 2000
  Grivița M4 Stânga Sectorul 1 2000
  1 Mai M4 Stânga Sectorul 1 2000
  Jiului
(2011 - Pajura (a fost redenumită înainte de deschidere)[41])
M4 Stânga Sectorul 1 2011
  Parc Bazilescu M4 Stânga Sectorul 1 2011
  Laminorului
(2009 - Laromet (a fost redenumită înainte de deschidere)[42])
M4 Stânga Sectorul 1 2017 Ana-Gabriela Berceanu[43]
  Străulești M4 Un singur peron Sectorul 1 2017 Consuela Dumitrescu[44]
  Eroilor 2 M5 Stânga Sectorul 5 Acoperită 2020 Obiective turistice: Opera Națională, Biserica Sf. Elefterie, Universitatea de Medicină, Facultatea de Medicină Veterinară[16]
  Academia Militară M5 Stânga Sectorul 5 Acoperită 2020
  Orizont M5 Stânga Sectorul 6 Acoperită 2020
  Favorit M5 Stânga Sectorul 6 Acoperită 2020
  Tudor Vladimirescu
(2017 - Drumul Taberei 34 (a fost redenumită înainte de deschidere)[45])
M5 Stânga Sectorul 6 Acoperită 2020
  Parc Drumul Taberei M5 Stânga Sectorul 6 Acoperită 2020
  Romancierilor M5 Stânga Sectorul 6 Acoperită 2020
  Brâncuși M5 Stânga Sectorul 6 Acoperită 2020
  Râul Doamnei M5 Un singur peron Sectorul 6 Acoperită 2020
  Valea Ialomiței M5 Un singur peron Sectorul 6 Acoperită 2020

Legendă

modificare
 1. ^ Anul este cel în care a avut loc schimbarea de nume.
 2. ^ Dreapta, Stânga” înseamnă că o direcție are peronul pe partea stângă iar cealaltă direcție pe partea dreaptă. Această situație se întâlnește în stațiile în care se despart magistralele M1 și M3.
  Un singur peron există la capetele magistralelor, când trenurile sosesc și pleacă de pe aceeași linie.
 3. ^ Realizarea deschisă (în engleză cut-and-cover) presupune săparea de la suprafață în interiorul pereților mulați și realizarea stațiilor. Metoda acoperită (în engleză top-down) presupune realizarea, la fiecare etaj, a planșeului de la etajul superior, urmat de săpături sub acest planșeu.
 1. ^ „Raportul de activitate al Metrorex pe anul 2011” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . 
 2. ^ a b c d e f g Harta Metrorex Arhivat în , la Wayback Machine., pe metrorex.ro. Accesat la 8 iunie 2016.
 3. ^ „Șase stații de metrou au fost redenumite ieri după fotbaliști celebri: "Mă simt ca la Londra", Gsp.ro, accesat în  
 4. ^ „Stațiile de metrou, redenumite de Ziua Europei. Vezi HARTA STAȚIILOR EUROPENE”, Jurnalul Național, , accesat în  
 5. ^ „Metrorex: Toate cele 51 de stații de metrou vor fi redenumite. LISTA COMPLETĂ”, Digi24.ro, accesat în  
 6. ^ Dollores Benezic (), Săpături "mecanizate" cu mineri după indicații "manuale", arhivat din original la , accesat în  
 7. ^ a b c Istoricul Metrorex Arhivat în , la Wayback Machine., pe metrorex.ro. Accesat la 8 iunie 2016.
 8. ^ „Stația de metrou Obor, închisă pentru două luni”, Gândul, accesat în  
 9. ^ a b c d e f g h Tănăsache, Ilie (). „Călătorii cu metroul”. File din cronica acestui timp eroic. București: Cartea Românească. p. 14. ISBN 973-23-0004-3. [nefuncțională]
 10. ^ a b „Ghid turistic Metrorex - Piața Victoriei” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . 
 11. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 129. . 
 12. ^ a b „Ghid turistic Metrorex - Gara de Nord” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . 
 13. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 128. . 
 14. ^ a b c d e f g M. M. (), „Opt statii de metrou au, incepand de sambata, nume noi - Consumator”, HotNews.ro, accesat în  
 15. ^ a b c d e f Iordănescu, Dumitru; Georgescu, Constantin (). Construcții pentru transporturi în România. 2. Lucrare editată de Centrala Construcții Căi Ferate București. 
 16. ^ a b „Ghid turistic Metrorex - Eroilor” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . 
 17. ^ „Ghid turistic Metrorex - Izvor” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . 
 18. ^ a b Maria Manoliu, „CUM ARATĂ NOUA HARTĂ A BUCUREȘTIULUI. Unde vor autoritățile să modifice granița dintre sectoare”, Gândul, accesat în  
 19. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 122. . 
 20. ^ a b „Ghid turistic Metrorex - Piața Unirii” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . 
 21. ^ a b „Topul stațiilor de metrou din București, după numărul de călători....”, B365.ro, arhivat din original la , accesat în  
 22. ^ Cine a mai fost și Costin Georgian ăsta? Arhivat în , la Wayback Machine., 18 noiembrie 2009, Dollores Benezic, Evenimentul zilei, accesat la 15 iunie 2013
 23. ^ Diana Toea, „Legenda numelor stațiilor de metrou din Capitală. Știți care este singurul peron din București aflat la suprafață?”, Historia, arhivat din original la , accesat în  
 24. ^ a b „De ce ajung trenurile de metrou, de două ori mai greu, într-o...”, B365.ro, arhivat din original la , accesat în  
 25. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 116. . 
 26. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 117. . 
 27. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 118. . 
 28. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 119. . 
 29. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 120. . 
 30. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 121. . 
 31. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 122. . 
 32. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 123. . 
 33. ^ „Ghid turistic Metrorex - Universitate” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . 
 34. ^ „Ghid turistic Metrorex - Piața Romană” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . 
 35. ^ Cătălina Slujitoru, „Stația Piața Romană, construită în secret de frica Elenei Ceaușescu”, Historia, arhivat din original la , accesat în  
 36. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 124. . 
 37. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 125. . 
 38. ^ „Ghid turistic Metrorex - Aviatorilor” (PDF). Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . 
 39. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 126. . 
 40. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 127. . 
 41. ^ Mihai Schiau (), „Cum arată cele două noi STAȚII DE METROU care se inaugurează vineri. HARTA TRASEULUI. Plus: Panglica va fi tăiată de Boc și Boagiu”, Gândul, accesat în  
 42. ^ I.D. (). „Opt stații de metrou au primit denumiri noi”. Adevărul.ro. Arhivat din original la . Accesat în . 
 43. ^ „Magistrala 4 metrou, stația Laminorului”. Anuala.ro. . Accesat în . 
 44. ^ „Promisiunea Metrorex: Magistrala 4 de metrou va fi gata până în decembrie”, Digi24.ro, , accesat în  
 45. ^ „Metroul din Drumul Taberei, inaugurat anul viitor - Reporter Global”, Reporter Global, , accesat în  
Transport
în comun
în București
Metrou
M1 · M2 · M3 · M4 · M5 · M6
STB
Autobuze · Tramvaie · Troleibuze

Legături externe

modificare

Vezi și

modificare

  Această listă este o listă de calitate, adică printre cele mai bune liste produse de comunitatea Wikipedia. Orice modificare ce nu îi compromite acest statut este binevenită.