Lista stațiilor de metrou din București

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

Metroul din București este rețeaua de transport subteran din capitala României. Cu o lungime de 76,12 km și 62 de stații, sistemul asigură 20% din traficul de călători din oraș.[1] Lista de mai jos cuprinde toate stațiile care sunt în serviciu pe liniile operate de Metrorex, în ordinea din rețea, grupate pe magistrale. Stațiile care aparțin atât de M1, cât și de M3 au fost puse, convențional, pe M1.[2] Din listă au fost excluse stațiile planificate, acestea putând suferi schimbări de nume sau amplasament.

Harta magistralelor active și în construcție ale metroului

Stațiile mari, ce asigură legătura între diferitele magistrale poartă nume diferite (de exemplu Victoriei 1 și Victoriei 2). Pe harta oficială a rețelei, ele sunt desenate ca două stații diferite, cu o legătură între ele, deși în practică este vorba de o singură stație cu peroane la niveluri diferite.[2] Există totuși și o excepție: Gara de Nord 1 și Gara de Nord 2 sunt două stații distincte. Pentru a trece din una în cealaltă, călătorii trebuie să iasă din rețea și să plătească un alt bilet. Din acest motiv, stația Basarab este folosită pentru a face legătura între magistralele 1 și 4.[2] În această listă stațiile de corespondență sunt trecute separat pentru a separa informațiile importante (anul deschiderii, magistrala, imaginea etc.) și pentru a permite o sortare mai bună a listei.

Ocazional, cu prilejul unor evenimente precum finala Europa League de la București[3], ziua Europei[4] sau aniversarea a 100 de ani de la înființarea COSR[5], numele unor stații au fost schimbate, în mod simbolic, pentru perioade mici de timp.

StațiiModificare

Poză Nume
[legendă 1]
Linii Peron [legendă 2] Localizare Metodă de realizare [6][legendă 3] Deschidere

[7]

Arhitect Obiective turistice apropiate Note
  Dristor 2 M1 Un singur peron Sectorul 3 1989 Trenurile care circulă pe magistrala 1 ajung la Dristor de două ori — traversând stația Dristor 1 între Mihai Bravu și Nicolae Grigorescu și având capătul în stația Dristor 2.[2]
  Piața Muncii M1 Stânga Sectorul 3 1989
  Piața Iancului M1 Stânga Sectorul 2 1989
  Obor M1 Dreapta Sectorul 2 1989 Stația a fost închisă în perioada 22 martie – 25 mai 2008 pentru lucrul la Pasajul Obor.[8]
  Ștefan cel Mare M1 Stânga Sectorul 2 1989
  Piața Victoriei 2 M1 Stânga Sectorul 1 Acoperită 1987 Ion Podocea[9] Muzeul Antipa, Parcul Kiseleff, Muzeul Țăranului Român, Muzeul de Geologie, Palatul Victoria[10]
  Gara de Nord 1 M1 Dreapta Sectorul 1 Acoperită 1987 Viorica Curea, Mihaela Antip[11] Gara de Nord, Monumentul Eroilor Ceferiști, Palatul C.F.R.[12] Nu este posibilă comunicarea între Gara de Nord 1 și Gara de Nord 2 fără părăsirea incintei stației – pentru transbordarea între magistrale se folosește stația Basarab.[2]
  Basarab 1 M1 Dreapta Sectorul 1 Acoperită 1992
  Crângași M1 Stânga Sectorul 6 Acoperită 1984 Georgeta Gabrea[13]
  Petrache Poenaru
(2009 - Semănătoarea[14])
M1 Dreapta Sectorul 6 Acoperită 1979 Lângă stație se află un depoul Ciurel
  Grozăvești M1 Dreapta Sectorul 6 Deschisă 1979
  Eroilor M1, M3, M5 Dreapta, Stânga Sectorul 5 Deschisă 1979 (pentru M1)
1983 (pentru M3)
2020 (pentru M5)
Opera Națională, Biserica Sf. Elefterie, Universitatea de Medicină, Facultatea de Medicină Veterinară[15]
  Izvor M1, M3 Dreapta Sectorul 5 Acoperită 1979 Palatul Parlamentului, Parcul Cișmigiu[16]
  Piața Unirii 1 M1, M3 Stânga Sectoarele 3, 4 și 5[17] Acoperită 1979 Gheorghe Beznilă[18] Hanul lui Manuc, Centrul Vechi (partea de sud), Curtea Veche[19] Piața Unirii (cu cele 2 părți ale sale) este cea mai mare stație de metrou din București[20] și singura în care se poate intra din teritorii care aparțin unor sectoare diferite.
  Timpuri Noi M1, M3 Dreapta Sectorul 4 Acoperită[21] 1979 Adriana Bunu[9]
  Mihai Bravu M1, M3 Dreapta Sectorul 3 Deschisă 1981
  Dristor 1 M1, M3 Stânga Sectorul 3 1981 Ion Podocea[9] Trenurile care circulă pe linia 1 ajung la Dristor de două ori — traversând stația Dristor 1 între Mihai Bravu și Nicolae Grigorescu și având capătul în stația Dristor 2.[2]
  Nicolae Grigorescu 1
(1990 - Leontin Sălăjan[7])
M1, M3 Stânga Sectorul 3 Acoperită 1981
  Titan M1 Stânga Sectorul 3 Deschisă 1981 Ion Podocea[9]
  Costin Georgian
(1992 - Muncii[22][23])
M1 Stânga Sectorul 3 Deschisă 1981
  Republica M1 Stânga Sectorul 3 Deschisă 1981 Ion Podocea[9] Stația este terminus pentru majoritatea garniturilor care circulă pe linia 1. Trenurile spre Pantelimon au o frecvență mai redusă.[24]
  Pantelimon M1 Un singur peron Sectorul 3 1991 Stația dispune de o singură linie iar circulația trenurilor este restrânsă, stația Republica fiind capătul magistralei 1 pentru majoritatea garniturilor.[24]
  Berceni
(2009 - Depoul IMGB[14])
M2 Dreapta Sectorul 4 Stație de suprafață 1986 Ion Marineci[25] Este unica stație a metroului din București care se află la suprafață. Lângă stație se află depoul Berceni.
  Dimitrie Leonida
(2009 - IMGB[14])
M2 Dreapta Sectorul 3 Deschisă 1986 Cătălin Stanciu[26]
  Apărătorii Patriei M2 Dreapta Sectorul 4 Deschisă 1986 Dorina Pătra[27]
  Piața Sudului M2 Stânga Sectorul 4 Deschisă 1986 Alexandru Panaitescu[28]
  Constantin Brâncoveanu M2 Stânga Sectorul 4 1988 Ion Podocea[9]
  Eroii Revoluției
(1990 - Pieptănari[7])
M2 Stânga Sectorul 5 Acoperită 1986 Bogdan Popovici, Doina Tănăsescu[29]
  Tineretului M2 Stânga Sectorul 4 Acoperită 1986 Clement Moldoveanu[30]
  Piața Unirii 2 M2 Stânga Sectoarele 3, 4 și 5[17] Acoperită 1986 Gheorghe Beznilă[31] Hanul lui Manuc, Centrul Vechi (partea de sud), Curtea Veche[19] Piața Unirii (cu cele 2 părți ale sale) este cea mai mare stație de metrou din București[20] și singura în care se poate intra din teritorii care aparțin unor sectoare diferite.
  Universitate M2 Stânga Sectorul 3 Acoperită 1987 Victoria Radu[32] Teatrul Național, Hotel Intercontinental, Palatul Suțu, Universitatea București, Piața Universității (zona pietonală), Ateneul Român, Biblioteca Centrală Universitară[33]
  Piața Romană M2 Dreapta Sectorul 1 Acoperită 1988 Adriana Bunu[9] Academia de Studii Economice, Hotel Sheraton [34] Peroanele sunt ușor decalate și foarte înguste, soluția constructivă impunând realizarea unor ziduri groase cu puține deschideri.[35]
  Piața Victoriei 1 M2 Dreapta Sectorul 1 Acoperită 1987 Lia Dima[36] Muzeul Antipa, Parcul Kiseleff, Muzeul Țăranului Român, Muzeul de Geologie, Palatul Victoria[10]
  Aviatorilor M2 Stânga Sectorul 1 Acoperită 1987 Alexandru Panaitescu[37] Monumentul Aviatorilor, Parcul Herăstrău, Muzeul Satului[38]
  Aurel Vlaicu M2 Stânga Sectorul 1 Deschisă 1987 Ileana Papina[39]
  Pipera M2 Dreapta Sectorul 1 Deschisă 1987 Adriana Bunu[40]
  Preciziei
(2009 - Industriilor[14])
M3 Stânga Sectorul 6 Deschisă 1983 Linia continuă până la Depoul Preciziei
  Păcii M3 Stânga Sectorul 6 Acoperită 1983
  Gorjului M3 Stânga Sectorul 6 Acoperită 1994 (pe sensul către Păcii)
1998 (pe sensul către Eroilor)
  Lujerului
(2009 - Armata Poporului[14])
M3 Stânga Sectorul 6 Acoperită 1983 Adriana Bunu[9]
  Politehnica M3 Stânga Sectorul 6 Deschisă 1983
  Nicolae Grigorescu 2 M3 Dreapta, Stânga Sectorul 3 2008
  1 Decembrie 1918 M3 Dreapta Sectorul 3 2008
  Nicolae Teclu
(2009 - Policolor[14])
M3 Dreapta Sectorul 3 2008
  Anghel Saligny
(2009 - Linia de Centură[14])
M3 Un singur peron Sectorul 3 2008
Încărcați imagine Gara de Nord 2 M4 Dreapta Sectorul 1 Acoperită 2000 Gara de Nord, Monumentul Eroilor Ceferiști, Palatul C.F.R.[12] Nu este posibilă comunicarea între Gara de Nord 1 și Gara de Nord 2 fără părăsirea incintei stației – pentru transbordarea între magistrale se folosește stația Basarab.[2]
  Basarab 2 M4 Stânga Sectorul 1 Acoperită 2000
  Grivița M4 Stânga Sectorul 1 2000
  1 Mai M4 Stânga Sectorul 1 2000
  Jiului
(2011 - Pajura (a fost redenumită înainte de deschidere)[41])
M4 Stânga Sectorul 1 2011
  Parc Bazilescu M4 Stânga Sectorul 1 2011
Încărcați imagine Laminorului
(2009 - Laromet (a fost redenumită înainte de deschidere)[42])
M4 Stânga Sectorul 1 2017 Ana-Gabriela Berceanu[43]
Încărcați imagine Străulești M4 Stânga Sectorul 1 2017 Consuela Dumitrescu[44]


Academia Militară M5 Stânga Acoperită 2020
Orizont M5 Stânga Acoperită 2020


Favorit M5 Stânga Acoperită 2020


Tudor Vladimirescu
(2017 - Drumul Taberei 34 (a fost redenumită înainte de deschidere)[45])
M5 Stânga Acoperită 2020


Parc Drumul Taberei M5 Stânga Acoperită 2020


Romancierilor M5 Stânga Acoperită 2020


Brâncuși M5 Stânga Acoperită 2020


Râul Doamnei M5 Un singur peron Acoperită 2020


Valea Ialomiței M5 Un singur peron Acoperită 2020

LegendăModificare

 1. ^ Anul este cel în care a avut loc schimbarea de nume.
 2. ^ Dreapta, Stânga” înseamnă că o direcție are peronul pe partea stângă iar cealaltă direcție pe partea dreaptă. Această situație se întâlnește în stațiile în care se despart magistralele M1 și M3.
  Un singur peron există la capetele magistralelor, când trenurile sosesc și pleacă de pe aceeași linie.
 3. ^ Realizarea deschisă (în engleză cut-and-cover) presupune săparea de la suprafață în interiorul pereților mulați și realizarea stațiilor. Metoda acoperită (în engleză top-down) presupune realizarea, la fiecare etaj, a planșeului de la etajul superior, urmat de săpături sub acest planșeu.

NoteModificare

 1. ^ Raportul de activitate al Metrorex pe anul 2011
 2. ^ a b c d e f g Harta Metrorex, pe metrorex.ro. Accesat la 8 iunie 2016.
 3. ^ „Șase stații de metrou au fost redenumite ieri după fotbaliști celebri: "Mă simt ca la Londra", Gsp.ro, accesat în  
 4. ^ „Stațiile de metrou, redenumite de Ziua Europei. Vezi HARTA STAȚIILOR EUROPENE”, Jurnalul Național, , accesat în  
 5. ^ „Metrorex: Toate cele 51 de stații de metrou vor fi redenumite. LISTA COMPLETĂ”, Digi24.ro, accesat în  
 6. ^ Dollores Benezic (), Săpături "mecanizate" cu mineri după indicații "manuale", accesat în  
 7. ^ a b c Istoricul Metrorex, pe metrorex.ro. Accesat la 8 iunie 2016.
 8. ^ „Stația de metrou Obor, închisă pentru două luni”, Gândul, accesat în  
 9. ^ a b c d e f g h Tănăsache, Ilie (). „Călătorii cu metroul”. File din cronica acestui timp eroic. București: Cartea Românească. p. 14. ISBN 973-23-0004-3. 
 10. ^ a b Ghid turistic Metrorex - Piața Victoriei
 11. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 129. . 
 12. ^ a b Ghid turistic Metrorex - Gara de Nord
 13. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 128. . 
 14. ^ a b c d e f g M. M. (), „Opt statii de metrou au, incepand de sambata, nume noi - Consumator”, HotNews.ro, accesat în  
 15. ^ Ghid turistic Metrorex - Eroilor
 16. ^ Ghid turistic Metrorex - Izvor
 17. ^ a b Maria Manoliu, „CUM ARATĂ NOUA HARTĂ A BUCUREȘTIULUI. Unde vor autoritățile să modifice granița dintre sectoare”, Gândul, accesat în  
 18. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 122. . 
 19. ^ a b Ghid turistic Metrorex - Piața Unirii
 20. ^ a b „Topul stațiilor de metrou din București, după numărul de călători....”, B365.ro, accesat în  
 21. ^ Iordănescu, Dumitru; Georgescu, Constantin (). Construcții pentru transporturi în România. 2. Lucrare editată de Centrala Construcții Căi Ferate București. 
 22. ^ Cine a mai fost și Costin Georgian ăsta?, 18 noiembrie 2009, Dollores Benezic, Evenimentul zilei, accesat la 15 iunie 2013
 23. ^ Diana Toea, „Legenda numelor stațiilor de metrou din Capitală. Știți care este singurul peron din București aflat la suprafață?”, Historia, accesat în  
 24. ^ a b „De ce ajung trenurile de metrou, de două ori mai greu, într-o...”, B365.ro, accesat în  
 25. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 116. . 
 26. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 117. . 
 27. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 118. . 
 28. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 119. . 
 29. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 120. . 
 30. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 121. . 
 31. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 122. . 
 32. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 123. . 
 33. ^ Ghid turistic Metrorex - Universitate
 34. ^ Ghid turistic Metrorex - Piața Romană
 35. ^ Cătălina Slujitoru, „Stația Piața Romană, construită în secret de frica Elenei Ceaușescu”, Historia, accesat în  
 36. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 124. . 
 37. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 125. . 
 38. ^ Ghid turistic Metrorex - Aviatorilor
 39. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 126. . 
 40. ^ „Drumurile metroului pe sub temeliile cetatii lui Bucur”. Almanah Scînteia: 127. . 
 41. ^ Mihai Schiau (), „Cum arată cele două noi STAȚII DE METROU care se inaugurează vineri. HARTA TRASEULUI. Plus: Panglica va fi tăiată de Boc și Boagiu”, Gândul, accesat în  
 42. ^ I.D. (). „Opt stații de metrou au primit denumiri noi”. Adevărul.ro. 
 43. ^ „Magistrala 4 metrou, stația Laminorului”. Anuala.ro. . Accesat în . 
 44. ^ „Promisiunea Metrorex: Magistrala 4 de metrou va fi gata până în decembrie”, Digi24.ro, , accesat în  
 45. ^ „Metroul din Drumul Taberei, inaugurat anul viitor - Reporter Global”, Reporter Global, , accesat în  
Transport
în comun
în București
Metrou
M1 · M2 · M3 · M4 · M5 · M6
STB
Autobuze · Tramvaie · Troleibuze

Legături externeModificare

Vezi șiModificare

  Această listă este o listă de calitate, adică printre cele mai bune liste produse de comunitatea Wikipedia. Orice modificare ce nu îi compromite acest statut este binevenită.