Wikipedia:Articole biografice

(Redirecționat de la Wikipedia:BIO)
Politici Wikipedia
Standardele articolelor
Punct de vedere neutru
Include doar informații verificabile
Fără cercetare originală
Citarea surselor
Ce nu este Wikipedia
Biografiile persoanelor în viață
Colaborarea dintre utilizatori
Buna credință
Fiți civilizat și Fiți amabil
Fără atacuri personale
Rezolvarea disputelor
Regula celor 3 reveniri
Blocarea utilizatorilor
Editarea conținutului
Manuale
Manual de stil
Biografii
Date și numere
Pronunție
Titlurile articolelor
Titluri în română
Legături utile și îndrumări
Citarea surselor
Fără cercetare originală
Punct de vedere neutru
Cioturi
Imagini

Această pagină este un îndrumar privind articolele biografice din Wikipedia.

Criterii de notabilitate

Ca în toate articolele din Wikipedia trebuie să se țină cont de notabilitatea subiectului, adică de caracterul său remarcabil, pentru care acel subiect merită să i se dedice un articol separat într-o enciclopedie. Wikipedia nu este limitată în dimensiune ca enciclopediile tipărite, dar conținutul articolelor trebuie să prezinte un interes enciclopedic.

Criterii generale

O persoană poate fi considerată notabilă dacă a făcut subiectul unor materiale publicate în surse secundare de încredere, independente de persoana respectivă. Dacă nu există nici o sursă care poate stabili singură notabilitatea persoanei, atunci se pot combina mai multe surse; totuși, tratarea superficială a subiectului în surse secundare nu poate asigura notabilitatea. Sursele primare pot fi folosite pentru a sprijini conținutul articolelor, dar nu și pentru a demonstra notabilitatea subiectului.

Indiferent de domeniul de activitate al unei persoane, aceasta poate fi considerată notabilă dacă, de exemplu:

 • I s-au acordat premii sau titluri importante.
 • A adus o contribuție considerabilă, care va rămîne înscrisă în istoria domeniului respectiv.

Criterii nevalabile

Faptul că o persoană se află într-o relație strânsă cu o personalitate sau altă entitate recunoscută (organizație, fundație, etc) nu justifică în mod intrinsec existența unui articol separat. Informațiile verificabile despre aceste persoane pot fi însă trecute în alte articole, acolo unde este relevant.

Statisticile oferite de motoarele de căutare (Google etc.) sau de monitorizare a traficului de internet (Alexa etc.) trebuie evitate în evaluarea notabilității unei persoane. Există riscul ca persoane lipsite de o notabilitate reală să apară ca fiind foarte prezente pe internet, de exemplu în urma unor activități intense de promovare sau autopromovare.

Sursele aduse ca dovadă de notabilitate trebuie să fie independente de persoana în cauză. Astfel prezentările apărute în dicționare biografice precum Marquis Who's Who, care acceptă și autonominalizări, nu contribuie în nici un fel la stabilirea notabilității.

Criterii după categorie

Lista de mai jos cuprinde câteva categorii largi de personalități despre care se consideră că merită un articol biografic în Wikipedia. Lista nu este exhaustivă; pentru cazurile care nu se încadrează în nici o categorie menționată aici, editorii vor evalua notabilitatea fiecărei persoane în parte.

Oameni de știință și de cultură

Oameni de știință recunoscuți, savanți, academicieni, cercetători, economiști, medici, ingineri, scriitori, pictori, sculptori, arhitecți, care au realizat o operă notabilă sau care au funcții de conducere în diverse foruri sau uniuni de creație importante și notabile.

Vezi și: Notabilitate muzicieni

Autori de opere literare

Comandă rapidă:
WP:AOL

La Wikipedia, un autor de opere literare (poet, dramaturg, prozator etc.) este notabil cu condiția să îndeplinească criteriul general de notabilitate, valabil pentru toate subiectele. Pentru a simplifica însă aplicarea criteriului general se pot folosi criteriile speciale de aici. Îndeplinirea acestor criterii trebuie să fie verificabilă în surse de încredere independente de persoana scriitorului în cauză.

Criterii de notabilitate
 • Autorul este notabil în mod automat dacă este laureat al cel puțin unui premiu important. Juriul unui astfel de premiu se compune din critici literari consacrați care evaluează operele și îi premiază numai pe autorii cu adevărat remarcabili. Exemple de premii importante:
 • Autorul a adus o contribuție literară considerabilă, care potrivit părerii criticilor va rămâne înscrisă în istoria literaturii.
  • Întreaga operă s-a bucurat de o apreciere deosebită. Autorul a fost sau este permanent în atenția criticilor cu renume fiind menționat în antologii.
  • Autorul a scris cel puțin o operă care a produs un impact deosebit în lumea literară, remarcată de critici literari importanți.
  • Autorul a scris o serie de cărți care au fost bestseller-uri sau au fost premiate.
  • Autorul a fost nominalizat de mai multe ori la premiile care asigură automat notabilitatea.
  • Autorul a fost laureat al mai multor premii literare importante (în afară de cele care asigură notabilitate automată).
  • Autorul a făcut sau face parte din conducerea uniunilor de creație, asociațiilor de scriitori sau cenaclurilor literare cu renume, din care fac sau au făcut parte scriitori importanți.
Criterii nevalabile
 • Faptul că o persoană se află într-o relație strânsă cu o personalitate sau altă entitate recunoscută (organizație, fundație etc.) nu justifică în mod intrinsec existența unui articol separat. Spre exemplu, calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor din România nu conferă notabilitatea, întrucât Uniunea Scriitorilor are mii de membri și nu toți au contribuții deosebite în literatură.
 • Publicarea unui număr (chiar mare) de cărți nu este suficientă. Există mulți scriitori care publică nenumărate cărți care nu reușesc să capteze încă atenția criticii. Numărul de cărți scrise nu contează, ci valoarea acestora în opinia criticilor. Pe de altă parte, notabilitatea se poate obține prin scrierea unei singure cărți cu un succes deosebit și remarcată de critici literari importanți.
 • Un premiu important pentru debut nu este suficient. Premiile pentru debut reflectă doar speranța pe care și-o pun criticii în cariera viitoare a autorului, nu neapărat realizările sale de până la acordarea premiului. Pentru confirmarea notabilității premiul pentru debut trebuie combinat cu alte realizări.
 • Referințele critice prezentate pe coperțile volumelor nu pot conferi notabilitatea, deoarece acestea au adesea un scop publicitar și sunt obținute, în general, de la apropiați sau în schimbul unor remunerări.
 • Articolele din reviste literare care anunță apariția volumelor au în general un scop publicitar și deci nu reprezintă dovezi de notabilitate.

Oameni de cultură din audiovizual

Actori, regizori și vedete de film sau din televiziune care au apărut în producții notabile (se va ține cont de apariția repetată în reviste și ziare naționale, existența unei mase de fani, apariția biografiei în publicații independente, premii obținute la festivaluri internaționale etc.).

Universitari

Comandă rapidă:
WP:UNIV

Un universitar este notabil dacă îndeplinește cel puțin una din condițiile de mai jos. Îndeplinirea condițiilor trebuie să fie verificabilă în surse de încredere independente de persoana universitarului în cauză.

 • Este considerat expert recunoscut în domeniul său.
 • Este considerat personalitate importantă de către universitari independenți din același domeniu.
 • A publicat o lucrare academică importantă și binecunoscută. O lucrare academică este importantă sau binecunoscută dacă, de exemplu, este baza unor manuale sau cursuri, dacă este ea însăși subiectul altor lucrări independente sau dacă este adesea citată în literatura de specialitate (deși numărul brut de citări nu este un parametru decisiv).
 • Întreaga operă a universitarului este considerată importantă și binecunoscută.
 • A enunțat un concept, o teorie sau o idee care prin noutatea și importanța sa face obiectul unor multiple lucrări independente și semnificative, ele însele surse de încredere conform standardelor de la Wikipedia.
 • Este laureat al unui premiu sau titlu important, sau a fost nominalizat de mai multe ori pentru asemenea premii sau titluri.

Dacă nici una din condiții nu este îndeplinită, este posibil ca universitarul să fie totuși suficient de notabil; în asemenea cazuri articolele respective trebuie să justifice caracterul notabil prin citarea surselor.

Pe de altă parte este posibil ca un universitar să fie notabil potrivit acestor criterii, dar să nu poată face subiectul unui articol din Wikipedia din lipsa unor surse de încredere independente prin care să se poată verifica îndeplinirea criteriilor.

Politicieni

Comandă rapidă:
WP:P

Sunt considerați notabili:

 • Politicienii care au sau au avut poziții de conducere la nivel internațional, național sau regional. Exemple de astfel de poziții sînt: președinți de țări, prim-miniștri de țări, guvernatori de entități federale, șefi de guverne de entități federale, lideri ai organismelor regionale (cum ar fi în România consilii județene).
 • Membrii legislaturilor naționale sau regionale.
 • Politicienii despre care se vorbește suficient de mult în presă și sunt prezentați cu suficiente detalii în surse de încredere independente pentru a permite redactarea unui articol enciclopedic (a se vedea WP:CGN).
 • Primarii municipiilor din România, R. Moldova și ai marilor orașe ale lumii. Primarii localităților mai mici sau consilierii locali nu sunt notabili doar ca urmare a funcției deținute, dar pot fi notabili prin activitatea lor, dacă aceasta a stârnit un ecou important în presă.
  Comandă rapidă:
  WP:MONARH
 • Monarhii atestați documentar ai statelor suverane sau autonome (chiar și atunci când autoritatea lor nu este pur politică).

Politicienii aleși la nivel local și candidații la o funcție politică nu sînt automat considerați notabili, dar în unele cazuri notabilitatea poate deriva și din alte activități decît cariera politică.

Liderii organizațiilor regionale ale unor partide nu sînt politicieni cu poziție de conducere la nivel regional, dacă nu au fost niciodată aleși în vreo funcție de nivel regional sau numiți miniștri de regiune (nu e cazul în România).

Diplomați

Sînt notabili diplomații care au avut un rol semnificativ în evenimente diplomatice importante, descrise în surse secundare.

Sportivi

Sînt notabili sportivii și antrenorii care au participat la competiții în cadrul diviziilor profesioniste sau la competiții de nivel echivalent la sporturile în care nu se organizează divizii (înot, golf, tenis etc.). De asemenea, sînt notabili sportivii și antrenorii care au participat la competițiile de cel mai înalt nivel în sporturile de amatori, campionate europene, mondiale și olimpice, cu condiția să îndeplinească criteriul general de notabilitate (existența surselor).

Turneele individuale organizate pentru jocuri ca șahul, bridge, poker și altele nu asigură un nivel suficient de notabilitate participanților și adesea nici chiar câștigătorilor, cu excepția evenimentelor celor mai prestigioase.

Militari

În general, se presupune că o persoană este notabilă dacă are o acoperire semnificativă în mai multe surse independente și de încredere verificabile. Se presupune că militarii vor avea aproape întotdeauna o acoperire suficientă pentru a se califica dacă:

 1. Au primit cele mai importante decorații de război pentru vitejie (e.g. în România: Ordinul „Virtutea Militară” în Războiul de Independență și Al Doilea Război Balcanic, sau Ordinul Militar de Război „Mihai Viteazul” în celelalte conflicte, sau Ordinul național „Steaua României” cu însemne de război, pe timp de pace) ori au primit a doua cea mai importantă decorație (precum Crucea Marinei) de mai multe ori;
 2. Au cele mai înalte grade de general (e.g. în România gradele de general și general-locotenent, cu 3 sau 4 stele), amiral sau echivalentul lor istoric;
 3. Au deținut funcția de conducător al forțelor armate naționale (Șeful Statului Major) în timp de pace sau război, sau în timp de război al unui departament (e.g. în România șefii categoriilor de forțe armate: Forțele Terestre, Forțele Aeriene, Forțele Navale și șeful Direcției de Informații a Armatei, precum și militarii din structurile din afara Ministerului Apărării Naționale care au îndeplinit funcții similare). De asemenea, se consideră notabili șefii Casei Militare Regale;
 4. Au îndeplinit un rol semnificativ într-un eveniment militar important precum o bătălie, o campanie sau un război (sunt incluși aici ofițerii cu grade de colonel în Războiul de Independență și toate gradele de general în celelalte conflicte armate ale României, precum și ofițerii care au îndeplinit funcții de comandă de la comandant de regiment în sus în Războiul de Independență al României și de la comandant de divizie în sus în celelalte conflicte, precum și cei care au exercitat funcții de comandă ale comandamentelor de nivel operativ-strategic sau strategic – de la nivel de corp de armată în sus);
 5. Au comandat un număr semnificativ de trupe în luptă: o navă capitală, o divizie (din forțele terestre), un grup (în Commonwealth) sau o aripă de aviație (în SUA) ori o divizie aeriană (Rusia/URSS) – în general o mare unitate cu două nivele peste o escadrilă, sau echivalentul lor istoric;
 6. Au avut o contribuție importantă în cadrul științei militare, care le poate fi atribuită;
 7. Sunt inventatori ai unei forme de tehnologie militară care a schimbat natura sau modul în care se poartă un război;
 8. Sunt recunoscuți de persoanele din domeniu drept o autoritate în probleme sau scrieri militare.

În schimb, o persoană care este menționată doar în evidențele genealogice sau în istoria familiei ori care poate fi urmărită numai prin intermediul surselor primare nu este notabilă. De asemenea, cei care sunt menționați numai în trecere în surse secundare de încredere nu trebuie considerați notabili în sensul în care pot beneficia de un articol propriu, deși, în funcție de circumstanțe, se poate justifica menționarea lor ca atare într-un articol sau într-o listă. Pentru a determina acest lucru, ar trebui luată în considerare cât de mult este acoperită informația despre prespectivele persoane în surse secundare sau terțiare de încredere. Dacă, de exemplu, există suficiente informații în surse de încredere pentru a include detalii despre nașterea unei persoane, despre viața sa personală, despre educația și despre cariera sa militară, atunci cel mai probabil, gradul de acoperire cu surse justifică existența unui articol de sine stătător. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, atunci includerea într-un alt articol sau o altă listă este probabil cea mai bună abordare. Ca și în cazul tuturor celorlalte decizii editoriale, ar trebui să se caute consens în cazul în care există o incertitudine în această privință.

Este important de menționat că o persoană care nu îndeplinește criteriile menționate mai sus nu este în mod neapărat nenotabilă; în cele din urmă, acest lucru trebuie hotărât în baza existenței sau nu a unui grad semnificativ de acoperire în surse independente, secundare sau terțiare (cum se întâmplă, de exemplu la eroii de război, ale căror fapte de arme au beneficiat de o acoperire semnificativă în surse multiple, verificabile și independente).

Actori

Sunt considerați notabili actorii de teatru sau film care au primit unul din următoarele premii la o categorie individuală (de exemplu Cel mai bun actor, dar nu și Cel mai bun film):

 1. Oscar
 2. Globul de Aur
 3. UNITER
 4. Gopo

Autobiografii

Pentru detalii vezi pagina Wikipedia:Autobiografie.

În general scrierea unui articol autobiografic în Wikipedia este privită ca lipsă de modestie. Foarte adesea articolele autobiografice încalcă regulile legate de neutralitate, verificabilitate, opinii personale și criteriile de notabilitate. Ca urmare, deși nu este interzisă, scrierea unui articol autobiografic nu este recomandată. Cei care doresc să contribuie la un articol despre ei înșiși sunt îndrumați s-o facă în paginile de discuții, prin informarea celorlalți editori despre referințele bibliografice existente.

Redactare

Comandă rapidă:
WP:ABR

Introducerea

Articolele biografice încep cu o frază introductivă care cuprinde următoarele elemente:

 • numele întreg al personalității și eventualele pseudonime, scrise cu caractere aldine; de asemenea, numele scris în limba de origine dacă diferă de numele cunoscut în limba română;
 • data, anul și locul nașterii; pentru personalitățile decedate, data, anul și locul decesului;
 • în ce calitate este cunoscută personalitatea respectivă.

Exemple:

Angela Gheorghiu (n. 7 septembrie 1965, Adjud, județul Vrancea) este o soprană română.
Mihail Sadoveanu (n. 5 noiembrie 1880, Pașcani – d. 19 octombrie 1961, Vânători-Neamț) a fost un scriitor, povestitor, nuvelist, romancier, academician și om politic român.
Vladimir Ilici Lenin (rusă: Влади́мир Ильи́ч Ле́нин, numele de familie original: Улья́нов, transliterat: Ulianov, n. 22 aprilie 1870 – d. 21 ianuarie 1924) a fost un revoluționar rus care a condus partidul bolșevic, primul premier al Uniunii Sovietice și fondatorul ideologiei cunoscute sub numele de leninism.
Mihail Sebastian (nume real: Iosif Hechter, alt pseudonim: Victor Mincu, n. 18 octombrie 1907, Brăila – d. 29 mai 1945, București) a fost un om de litere român de origine evreiască, care a scris roman, dramaturgie și critică literară.


Formatarea intervalului biografic
 N Incorect
 Y Corect

Pál Gyulai (n. 1826, d. 1909) a fost un scriitor maghiar.

Pál Gyulai (n. 1826 – d. 1909) a fost un scriitor maghiar.

Pál Gyulai (n. 1826; d. 1909) a fost un scriitor maghiar.

Pál Gyulai (18261909) a fost un scriitor maghiar.

Pál Gyulai (* 1826 - † 1909) a fost un scriitor maghiar.

Folosiți n. înaintea datei nașterii și d. înaintea datei decesului. Separați cele două date printr-o linie. Evitați orice alte formule, precum cea cu asterisc și cruce și celelalte enumerate în coloana stângă a acestui tabel. Folosiți formatul {{Date biografice}}, care este capabil și să extragă datele din itemul de Wikidata


Ce fel de linie se folosește?
 N Incorect
 Y Corect

Pál Gyulai (n. 1826 - d. 1909) a fost un scriitor maghiar.

Pál Gyulai (n. 1826 – d. 1909) a fost un scriitor maghiar.

Pál Gyulai (n. 1826  — d. 1909) a fost un scriitor maghiar.

Important. Pentru a separa datele din intervalul biografic folosiți semnul ndash (–) în loc de cratimă (-) sau mdash ( —). Pentru a genera semnul endash, aveți patru variante:

 • puteți să-l copiați cu copy-paste de mai sus
 • puteți insera formatul {{ndash}}
 • puteți insera textul –
 • puteți genera semnul de la tastatură, folosind combinația alt gr + shift + (cratimă).


Adăugați legături interne pentru date și locuri!
 N Incorect
 Y Corect

Angela Gheorghiu (n. 7 septembrie 1965, Adjud, județul Vrancea) este o soprană română.

Angela Gheorghiu (n. 7 septembrie 1965, Adjud, județul Vrancea) este o soprană română.

În măsura în care data și locul nașterii (eventual decesului) sunt disponibile, includeți-le în paranteză și creați legături pentru ele.


Nu introduceți semne și cuvinte inutile!
 N Incorect
 Y Corect

Angela Gheorghiu (n. 7 septembrie/1965, Adjud, județul Vrancea) este o soprană română.

Angela Gheorghiu (n. 7 septembrie 1965, Adjud, județul Vrancea) este o soprană română.

Angela Gheorghiu (n. 7 Septembrie 1965, Adjud, județul Vrancea) este o soprană română.

Angela Gheorghiu (n. 7 sept. 1965, Adjud, județul Vrancea) este o soprană română.

Angela Gheorghiu (n. 07.09. 1965, Adjud, județul Vrancea) este o soprană română.

Angela Gheorghiu (n. la 7 septembrie 1965 în Adjud, județul Vrancea) este o soprană română.

Data trebuie formatată după modelul [[zi lună]] [[an]], fără alte semne de punctuație intercalate și fără alte formatări. Luna se scrie cu literă mică și nu se prescurtează.

Datele se vor despărți de locuri prin virgulă. Locurile și celelalte unități teritoriale sau statale supraordonate locului se vor despărți între ele tot prin virgulă. Exemplu: Timișoara, județul Timiș, România

Intervalul biografic trebuie să redea informațiile pe scurt, deci nu este nevoie de prepoziții.

De asemenea
 • Evitați folosirea de paranteze în interiorul parantezei!

Corpul articolului

Restul articolului trebuie să conțină în primul rând informații despre realizările pentru care subiectul și-a câștigat recunoașterea. Detaliile despre alte aspecte ale vieții sale trebuie menționate în măsura în care prezintă interes enciclopedic.

Articolul se sistematizează, de regulă, în următoarele capitole (care, la rândul lor, se împart în subcapitole):

 • Biografie
 • Lucrări publicate, realizări în domeniul respectiv, contribuții
 • Premii, distincții
 • Afilieri la diferite organisme, asociații
 • Note (de subsol)
 • Bibliografie
 • Legături externe

Titluri formale

Comandă rapidă:
WP:POMPA
 • Titluri nobiliare. În cazul articolelor despre nobili, precizați în introducere și în infocaseta articolului titlurile (de exemplu „Principe de Hohenzollern Sigmaringen”) și calificativele asociate („Alteța Sa Regală”). Când faceți referire la un titlu propriu-zis, puteți folosi scrierea cu majuscule („Ion a devenit Duce de Aosta”), însă în rest aceasta trebuie evitată („Pentru a evita alte prejudicii aduse monarhiei, regele Ferdinand a acceptat renunțarea fiului său, principele moștenitor Carol”). Dacă este necesar, titulatura poate fi tratată și într-o secțiune separată, eventual chiar detaliată într-un subarticol (în principiu doar la suverani cu foarte multe titluri, dacă articolul biografic propriu-zis este deja foarte lung).
 • Pe parcursul articolului, folosirea titlului este opțională, referire la persoanele nobile putându-se face prin prenume, pronume, funcții sau alte metode. Folosirea calificativului înainte de nume este descurajată.
 • regele Mihai l-a arestat pe prim-ministru la 23 august” sau „Mihai a devenit rege pentru a doua oară în septembrie 1940, dar nu „Majestatea Sa Regele Mihai al României are cinci fiice” sau „ASR Principele Radu al României locuiește la Pelișor și Săvârșin”).
 • Titluri religioase și politice. În cazul funcțiilor religioase sau diplomatice este utilă precizarea lor în introducere și/sau infocasetă, dar este descurajată folosirea lor în cursul articolului.
 • Daniel Ciobotea a publicat peste 500 de studii”, în loc de „Prea Fericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a publicat peste 500 de studii”.
 • „După moartea lui Mazarin, domnia lui Ludovic”, în loc de „după moartea Eminenței Sale Cardinalul Mazarin, domnia lui Ludovic”.
 • Raoul Bossy a reprezentat România în Germania”, în loc de „Excelența Sa Raoul Bossy a reprezentat”.
 • Titluri academice. Se va evita folosirea acestora ca apelativ pe parcursul unui articol.
 • În loc de „Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae a spus cu acest prilej” este recomandat „Dumitru Stăniloae a spus cu acest prilej”.
 • George Călinescu este unul dintre cei mai importanți exegeți ai operei eminesciene”, nu „prof. univ. dr. George Călinescu este”.
 • Grade militare. Puteți folosi gradele militare în cursul articolului pentru a evita confuziile.
 • „În timpul Primului Război Mondial, maiorul Ion Popescu s-a făcut remarcat prin fapte de arme.”

Aveți grijă să evitați anacronismele în cazul personajelor reținute de istoriografie după rangul cel mai înalt deținut.

Denumiri feminine de ocupații și profesii

Nu întotdeauna denumirile de ocupații și profesii pot fi declinate la feminin. În titlurile și corpul articolelor biografice despre femei, se aplică următoarele îndrumări privind declinarea denumirilor de ocupații și profesii:

 1. Atunci când dicționarele explicative contrazic una din îndrumările următoare (de exemplu „top-model” nu se declină), prioritate au dicționarele. Atunci când ele dau un răspuns echivoc (de exemplu la „consilier”) este necesară discutarea fiecărui caz în parte, cu recomandarea de adăuga rezultatul discuției în secțiunea de față.
 2. Nu se declină după gen titlurile oficiale (ex. președinte) și gradele academice, universitare și militare (ex. membru al Academiei Române, conferențiar universitar, caporal)
 3. Se declină după gen ocupațiile și profesiile în care de obicei sunt angajate covârșitor mai multe femei (ex. asistentă medicală, învățătoare, secretară, însoțitoare de bord, cusătoreasă)
 4. Se declină după gen ocupațiile și profesiile din domeniile în care rolul femeilor și bărbaților este bine delimitat și ireversibil (ex. balerină, soprană)
 5. Se declină după gen ocupațiile și profesiile în care sunt create ligi, premii, roluri sau alte criterii care disting bărbații de femei (ex. fotbalistă, actriță, cântăreață, dansatoare)

Infocasete

În antetul infocasetei se va edita numele din titlul articolului, alte nume sau pseudonime ale subiectului se vor edita în secțiunile pseudonim, nume la naștere, alte nume etc.

Categorisire

Articolele biografice se introduc în următoarele categorii:

 • categoria sau categoriile artiștilor, scriitorilor, oamenilor de știință, etc. unde se încadrează subiectul articolului;
 • categoriile cu membri ai academiilor, acolo unde este cazul;
 • propria categorie, conținând articole legate de personalitatea respectivă, acolo unde este cazul.

Pentru a asigura ordonarea alfabetică după numele de familie, articolele biografice se introduc în categorii în modul următor:

[[Categorie:Nașteri în 1871|Iorga, Nicolae]]

sau

{{DEFAULTSORT:Iorga, Nicolae}}

Categoria de articole care poartă numele personalității se scrie astfel:

[[Categorie:Nicolae Iorga| ]]

Aceasta face ca articolul principal să apară primul în cadrul categoriei (observați bara verticală și spațiul).

Vezi și