Comanda du (în engleză disk usage) este folosită pentru a estima spațiul de disc folosit într-un sistem UNIX. Se poate estima astfel spațiul din întreg sistemul, sau spațiul dintr-un director.


Istorie modificare

Comanda du a fost introdusă în versiunea 1 a sistemului AT&T UNIX.


Sintaxă modificare

du [opțiuni] [fișier]

unde fișier este numele unui fișier sau al unui director. Dacă acesta nu este specificat, se estimează directorul curent.

Printre opțiunile cele mai folosite se numără:

-a (all) tipărește fiecare fișier, nu numai directoarele
-h (human readable) dimensiunile sunt tipărite într-o forma 1K (kilobytes), 2M (megabytes), 3G (gigabytes)
-k tipărește dimensiunile în kilobytes
-s (summarize) tipărește numai dimensiuni totale

Single Unix Specification definește spațiul în termeni de blocuri. Fiecare bloc are 512 bytes. Aceasta este valoarea istorică a blocului de date în UNIX, și este folosită într-o serie de alte comenzi precum df sau ls. System V are un bloc de 512 bytes în timp ce în variantele BSD se folosește 512/1024, depinde de sistem. Opțiunea -k a fost introdusă ca un compromis pentru a converti totul în kilobytes (presupune un bloc de 1024 bytes). BSD și pachetul GNU coreutils suportă de asemenea opțiunea -h (human readable) în care spațiul este calculat bazat pe unitățile International System of Units (K pentru kilobytes, M pentru megabytes, G pentru gigabytes etc.)


Exemple modificare

Suma directoarelor în kilobytes:

$ du -sk *
152304  directoryOne
1856548 directoryTwo

sau într-o formă mai prietenoasă

$ du -sh *
149M directoryOne
1.8G directoryTwo

Spațiul utilizat de directorul curent, inclusiv fișierele ascunse (sortat după dimensiune)

$ du -sk .[!.]* *|sort -n


Vezi și modificare

Legături externe modificare


 v  d  m  Programe în linia de comandă pentru Unix (mai multe)
Management de fișiere: cat | cd | chmod | chown | chgrp | cksum | cmp | cp | du | df | file | fsck | ln | ls | lsof | mkdir | mount | mv | pwd | rm | rmdir | split | touch
Management de procese: at | chroot | cron | exit | kill | killall | nice | pgrep | pidof | pkill | ps | pstree | sleep | time | top | wait
Management utilizator/mediu: env | finger | id | mesg | passwd | su | sudo | uname | uptime | w | wall | who | whoami | write
Procesare text: awk | comm | cut | ed | ex | fmt | head | iconv | join | less | more | paste | sed | sort | tac | tail | tr | uniq | wc | xargs
Programare Shell: basename | echo | expr | false | printf | test | true | unset Imprimare:
lp
Communicații:
inetd | netstat | ping | rlogin | traceroute
Căutare:
find | grep | strings
Diverse:
banner | bc | cal | dd | man | size | yes