Comanda UNIX rmdir șterge un dosar din sistemul de fișiere al unui purtător de date, dar numai dacă dosarul este gol. Numele îi provine de la expresia engleză remove directory, șterge dosarul.

Sintaxă

modificare
rmdir [-p] directoare

Opțiunea -p (de la path, cale) este folosită pentru a înlătura toate directoarele goale pe calea specificată.

Exemplu. Comanda:

rmdir a/b/c

va șterge mai întâi directorul c, apoi directorul b, iar apoi directorul a.

Vezi și

modificare
 v  d  m  Programe în linia de comandă pentru Unix (mai multe)
Management de fișiere: cat | cd | chmod | chown | chgrp | cksum | cmp | cp | du | df | file | fsck | ln | ls | lsof | mkdir | mount | mv | pwd | rm | rmdir | split | touch
Management de procese: at | chroot | cron | exit | kill | killall | nice | pgrep | pidof | pkill | ps | pstree | sleep | time | top | wait
Management utilizator/mediu: env | finger | id | mesg | passwd | su | sudo | uname | uptime | w | wall | who | whoami | write
Procesare text: awk | comm | cut | ed | ex | fmt | head | iconv | join | less | more | paste | sed | sort | tac | tail | tr | uniq | wc | xargs
Programare Shell: basename | echo | expr | false | printf | test | true | unset Imprimare:
lp
Communicații:
inetd | netstat | ping | rlogin | traceroute
Căutare:
find | grep | strings
Diverse:
banner | bc | cal | dd | man | size | yes

Legături externe

modificare
  • en Pagina de manual
  • en rmdir Commands & Utilities Reference, The Single UNIX® Specification, Issue 7 from The Open Group