pgrep este o comandă UNIX scrisă original pentru Solaris 7, ulterior implementată și pe celelalte sisteme UNIX. pgrep caută și tipărește pe ecran toate procesele care respectă criteriul de selecție specificat. Selecția este aceeași ca și cea din comanda pkill, și este bazată pe expresii regulate.

Sintaxă modificare

pgrep [opțiuni] patern

unde patern este expresia regulată folosită pentru desemnarea procesului.

Dintre opțiunile cele mai des folosite amintim:

-G gid - procese aparținând grupului de utilizatori specificat
-P pid - proces desemnat prin identificatorul de proces
-n - selectează numai cel mai recent proces de acest tip
-t term - procese pornite din terminalul specificat
-U uid - procese aparținând utilizatorului specificat

Exemple modificare

Tipărește toate procesele din grupul other:

# pgrep -G other

Tipărește toate procesele care nu fac parte (-v) din grupul root:

# pgrep -v -u root

Vezi și modificare

Legături externe modificare

 v  d  m  Programe în linia de comandă pentru Unix (mai multe)
Management de fișiere: cat | cd | chmod | chown | chgrp | cksum | cmp | cp | du | df | file | fsck | ln | ls | lsof | mkdir | mount | mv | pwd | rm | rmdir | split | touch
Management de procese: at | chroot | cron | exit | kill | killall | nice | pgrep | pidof | pkill | ps | pstree | sleep | time | top | wait
Management utilizator/mediu: env | finger | id | mesg | passwd | su | sudo | uname | uptime | w | wall | who | whoami | write
Procesare text: awk | comm | cut | ed | ex | fmt | head | iconv | join | less | more | paste | sed | sort | tac | tail | tr | uniq | wc | xargs
Programare Shell: basename | echo | expr | false | printf | test | true | unset Imprimare:
lp
Communicații:
inetd | netstat | ping | rlogin | traceroute
Căutare:
find | grep | strings
Diverse:
banner | bc | cal | dd | man | size | yes