Paginile de manual (în engleză man pages) sunt documentația detaliată care vine preinstalată cu toate sistemele de operare de tip UNIX. man este comanda care afișează această documentație. Fiecare pagină este un document de sine stătător.

Comanda man într-un terminal sub Linux

Sintaxă modificare

Pentru a accesa o pagină de manual se folosește comanda

man <numele_comenzii>

Paginile sunt menționate în mod tradițional folosind notația nume(secțiune): de exemplu, FTP(1). Numele aceeași pagini poate să apară în mai multe secțiuni ale manualului, în special când același nume este un apel de sistem, o comandă, sau un pachet macro: man(1) și man(7), sau exit(2) și exit(3). Sintaxa pentru accesarea unei secțiuni specifice diferă de la sistem la sistem. De exemplu, sub Linux și BSD pentru accesarea fprintf(3) se folosește

man 3 printf


Istorie modificare

Ghidul The UNIX Programmer's Manual a fost publicat în 3 noiembrei 1971. Prima pagină de manual a fost scrisă de Dennis Ritchie și Ken Thompson la insistență lui Doug McIlroy în 1971. Pachetul macro troff folosit pentru paginile de manual a fost scris de Ted Dolotta (care a devenit mai târziu primul manager al USG și principalul autor al System III manual). La momentul respectiv, accesul online la informație folosind paginile de manual a fost un avans mare. Până în ziua de astăzi, orice aplicație UNIX vine cu pagina corespunzătoare de manual. Mulți utilizatori UNIX percep lipsa unei pagini de manual ca un semn de calitate scăzută. În decursul timpului, puține alternative pentru paginile de manual au câștigat popularitate, una din ele este proiectul Gnu info care este un sistem hypertext simplu.

Majoritatea aplicațiilor Unix din mediile grafice (cum ar fi cele din Gnome și KDE) au și documentație în format HTML. Această documentație este accesibilă direct din aplicație.

Formatul implicit pentru paginile de manual este troff. Acesta oferă posibilitatea ca pagina de manual să fie trecută într-unul din formatele de tipărire precum PostScript sau PDF. Majoritatea distribuțiilor Linux includ și o comandă man2html care trece pagina în format HTML, astfel încât poate fi accesată dintr-un browser.

În anul 2010, OpenBSD a înlocuit troff cu mandoc. mandoc este un compilator specializat care permite formatarea informației în PostScript, HTML, XHTML sau tipărirea ei într-un terminal.


Secțiunile manualului modificare

Manualul este împărțit în opt secțiuni organizate după cum urmează:

Secțiune Descriere
1 Comenzi generale
2 Apeluri de sistem (System calls)
3 Funcții din biblioteca C
4 Fișiere speciale (în mod uzual driverele din /dev)
5 Formate de fișiere și alte convenții
6 Jocuri pe calculator și programe screensaver
7 Miscellanea
8 Comenzi de administrare și programe daemon

Unix System V folosește o numerotare similară, și ordinea este puțin diferită.

Secțiune Descriere
1 Comenzi generale
2 Apeluri de sistem (System calls)
3 Funcții din biblioteca C
4 [Formate de fișiere și alte convenții
5 Miscellanea
6 Jocuri pe calculator și programe screensaver
7 Fișiere speciale (în mod uzual driverele din /dev)
8 Comenzi de administrare și programe daemon

Adițional, pe unele sisteme pot fi găsite și următoarele secțiuni:

Secțiune Descriere
0 [Fișiere header (.h) din biblioteca C
9 funcții kernel
n cuvinte cheie Tcl/Tk
x Sistemul X Windox

Secțiunile sunt subdivizate în continuare cu un sufix, de exemplu secțiunea 3C cuprinde funcțiile bibliotecii C (library calls), 3M este biblioteca matematică, s.a.m.d.

Opțiunile comenzii man pot fi accesate cu comanda man man.


Formatul paginii modificare

Toate paginile de manual au un format comun, optimizat pentru tipărirea textului pe un display în mod ASCII. Secțiunile standard includ:

NAME
Numele comenzii sau funcției, urmată de o scurtă descriere.
SYNOPSIS
O descriere formală a comenzii sau funcției.
DESCRIPTION
Descriere pe larg a comenzii sau funcției.
EXAMPLES
Exemple de utilizare.
SEE ALSO
O listă de comenzi și funcții similare.

Alte secțiuni pot fi prezente, precum OPTIONS, EXIT STATUS, ENVIRONMENT, KNOWN BUGS, FILES, AUTHOR, REPORTING BUGS, HISTORY și COPYRIGHT.


Editarea paginilor de manual modificare

Sub Linux și Mac OS X două pachete macro groff sunt disponibile pentru editarea paginilor de manul, man și mdoc. Pachetul man este mai vechi, mdoc este o variantă nouă și oferă un suport îmbunătățit pentru structurarea semantică a documentelor. Documentația acestor pachete macro se obține cu ajutorul comenzilor man groff_man și man groff_mdoc.

Paginile pot fi inspectate și direct, de obicei fișierele se află în directorul /usr/share/man. Locul exact variază de la sistem la sistem, și poate fi aflat folosind opțiunea -w:

$ man -w
/usr/local/share/man:/usr/share/man/ro:/usr/share/man

Paginile pot fi convertite și în format PDF astfel:

man -t ping | ps2pdf - > ping.pdf


Legături externe modificare

Paginile de manual pentru sisteme de operare specifice modificare


 v  d  m  Programe în linia de comandă pentru Unix (mai multe)
Management de fișiere: cat | cd | chmod | chown | chgrp | cksum | cmp | cp | du | df | file | fsck | ln | ls | lsof | mkdir | mount | mv | pwd | rm | rmdir | split | touch
Management de procese: at | chroot | cron | exit | kill | killall | nice | pgrep | pidof | pkill | ps | pstree | sleep | time | top | wait
Management utilizator/mediu: env | finger | id | mesg | passwd | su | sudo | uname | uptime | w | wall | who | whoami | write
Procesare text: awk | comm | cut | ed | ex | fmt | head | iconv | join | less | more | paste | sed | sort | tac | tail | tr | uniq | wc | xargs
Programare Shell: basename | echo | expr | false | printf | test | true | unset Imprimare:
lp
Communicații:
inetd | netstat | ping | rlogin | traceroute
Căutare:
find | grep | strings
Diverse:
banner | bc | cal | dd | man | size | yes