pstree

comandă Unix care afișează procesele sub forma unui arbore

Comanda UNIX pstree tipărește pe ecran toate procesele care rulează pe calculator. Tipărirea se face sub forma unui arbore (tree). Comanda este similară cu comanda ps.

Sintaxă modificare

pstree [opțiuni]

Dintre opțiunile cele mai des folosite amintim

-n - sortarea proceselor după identificatorul procesului (pid)
-p - tipărește identificatorul procesului în paranteze atașat de numele procesului
-u - tipărește identificatorul utilizatorului (uid)


Exemple modificare

Comanda pstree într-un xterm pe un sistem Linux rulând Gnome:

# pstree
init─┬─NetworkManager─┬─dhclient
   │        └─{NetworkManager}
   ├─atd
   ├─auditd─┬─audispd─┬─sedispatch
   │    │     └─{audispd}
   │    └─{auditd}
   ├─avahi-daemon───avahi-daemon
   ├─bonobo-activati───{bonobo-activat}
   ├─clock-applet
   ├─console-kit-dae───63*[{console-kit-da}]
   ├─crond
   ├─cupsd
   ├─2*[dbus-daemon───{dbus-daemon}]
   ├─2*[dbus-launch]
   ├─devkit-disks-da───devkit-disks-da
   ├─devkit-power-da
   ├─gconf-im-settin
   ├─gconfd-2
   ├─gdm-binary───gdm-simple-slav─┬─Xorg
   │               └─gdm-session-wor───gnome-session─┬─bluetoo+
   │                                ├─gdu-not+
   │                                ├─gnome-p+
   │                                ├─gnome-p+
   │                                ├─gnome-v+
   │                                ├─gpk-upd+
   │                                ├─metacity
   │                                ├─nautilus
   │                                ├─nm-appl+
   │                                ├─polkit-+
   │                                ├─python
   │                                ├─restore+
   │                                ├─seapplet
   │                                └─{gnome-+
   ├─gdm-user-switch
   ├─gnome-keyring-d───2*[{gnome-keyring-}]
   ├─gnome-screensav
   ├─gnome-settings-───{gnome-settings}
   ├─gnome-terminal─┬─bash───pstree
   │        ├─gnome-pty-helpe
   │        └─{gnome-terminal}
   ├─gnote
   ├─gvfs-fuse-daemo───3*[{gvfs-fuse-daem}]
   ├─gvfs-gdu-volume
   ├─gvfs-gphoto2-vo
   ├─gvfsd
   ├─gvfsd-burn
   ├─gvfsd-metadata
   ├─gvfsd-trash
   ├─hald───hald-runner─┬─hald-addon-acpi
   │          ├─hald-addon-gene
   │          ├─hald-addon-inpu
   │          ├─hald-addon-leds
   │          ├─hald-addon-rfki
   │          └─2*[hald-addon-stor]
   ├─im-settings-dae
   ├─5*[mingetty]
   ├─modem-manager
   ├─notification-ar
   ├─notification-da
   ├─polkitd
   ├─pulseaudio─┬─gconf-helper
   │      └─2*[{pulseaudio}]
   ├─rsyslogd───2*[{rsyslogd}]
   ├─rtkit-daemon───2*[{rtkit-daemon}]
   ├─run-mozilla.sh───firefox─┬─npviewer.bin
   │             └─9*[{firefox}]
   ├─2*[sendmail]
   ├─syndaemon
   ├─trashapplet
   ├─udevd───2*[udevd]
   ├─wnck-applet
   └─wpa_supplicant

Vezi și modificare


Legături externe modificare


 v  d  m  Programe în linia de comandă pentru Unix (mai multe)
Management de fișiere: cat | cd | chmod | chown | chgrp | cksum | cmp | cp | du | df | file | fsck | ln | ls | lsof | mkdir | mount | mv | pwd | rm | rmdir | split | touch
Management de procese: at | chroot | cron | exit | kill | killall | nice | pgrep | pidof | pkill | ps | pstree | sleep | time | top | wait
Management utilizator/mediu: env | finger | id | mesg | passwd | su | sudo | uname | uptime | w | wall | who | whoami | write
Procesare text: awk | comm | cut | ed | ex | fmt | head | iconv | join | less | more | paste | sed | sort | tac | tail | tr | uniq | wc | xargs
Programare Shell: basename | echo | expr | false | printf | test | true | unset Imprimare:
lp
Communicații:
inetd | netstat | ping | rlogin | traceroute
Căutare:
find | grep | strings
Diverse:
banner | bc | cal | dd | man | size | yes