df (în engleză disk free) estimează spațiul liber pe disc în sistemele UNIX. În general, comanda este implementată prin accesarea fișierului mtab sau a funcției de sistem statfs.

Istorie modificare

Comanda df a fost introdusă în versiunea 1 a AT&T UNIX.

Sintaxă modificare

df [-k] [-P|-t] [-del] [file...]

unde file este numele fișierului sau directorul. Dacă file nu este specificat, directorul root (/) este folosit în evaluare.

Printre opțiunile cele mai folosite amintim:

-a (all) tipărește fiecare fișier, nu numai directoarele
-h (human readable) dimensiunile sunt tipărite în forma 1K (kiloocteți), 2M (megaocteți), 3G (gigaocteti)
-k tipărește dimensiunile în kiloocteti
-P folosește formatul portabil de ieșire POSIX

Single Unix Specification definește spațiul în termeni de blocuri. Fiecare bloc are 512 octeți. Aceasta este valoarea istorică a blocului de date în UNIX și este folosită într-o serie de alte comenzi precum du sau ls. System V are un bloc de 512 octeți, în timp ce în variantele BSD se folosește 512 sau 1024 în funcție de sistem. Opțiunea -k a fost introdusă ca un compromis pentru a converti totul în kilobytes (presupune un bloc de 1024 octeți). BSD și pachetul GNU coreutils suportă de asemenea opțiunea -h (human readable) în care spațiul este calculat pe baza multiplilor din Sistemul Internațional de Unități (K pentru kilo, M pentru mega, G pentru giga etc.)

Exemple modificare

$ df -k
Filesystem  1024-blocks   Free %Used  Iused %Iused Mounted on
/dev/hd4      32768   16016  52%   2271  14% /
/dev/hd2     4587520  1889420  59%  37791   4% /usr
/dev/hd9var     65536   12032  82%   518   4% /var
/dev/hd3      819200  637832  23%   1829   1% /tmp
/dev/hd1      524288  395848  25%   421   1% /home
/proc          -     -  -     -   - /proc
/dev/hd10opt    65536   26004  61%   654   4% /opt

Vezi și modificare

Legături externe modificare

 v  d  m  Programe în linia de comandă pentru Unix (mai multe)
Management de fișiere: cat | cd | chmod | chown | chgrp | cksum | cmp | cp | du | df | file | fsck | ln | ls | lsof | mkdir | mount | mv | pwd | rm | rmdir | split | touch
Management de procese: at | chroot | cron | exit | kill | killall | nice | pgrep | pidof | pkill | ps | pstree | sleep | time | top | wait
Management utilizator/mediu: env | finger | id | mesg | passwd | su | sudo | uname | uptime | w | wall | who | whoami | write
Procesare text: awk | comm | cut | ed | ex | fmt | head | iconv | join | less | more | paste | sed | sort | tac | tail | tr | uniq | wc | xargs
Programare Shell: basename | echo | expr | false | printf | test | true | unset Imprimare:
lp
Communicații:
inetd | netstat | ping | rlogin | traceroute
Căutare:
find | grep | strings
Diverse:
banner | bc | cal | dd | man | size | yes