Comanda UNIX ps tipărește pe ecran toate procesele care rulează pe calculator. Comanda este înrudită cu comanda top.

Sintaxă

modificare
ps [opțiuni]

Există trei seturi diferite de opțiuni în diversele implementări ale comenzii:

  • opțiuni de tip UNIX, încep în mod clasic cu un - (ps -e)
  • opțiuni de tip BSD, pot fi folosite fără - (ps aux)
  • opțiuni lungi de tip GNU (ps --deselect)


Următoarele comenzi cu opțiuni de tip UNIX tipăresc toate procesele care rulează:

ps -e
ps -ef
ps -eF
ps -ely

Același lucru folosind stilul BSD de opțiuni:

ps ax
ps aux

Tipărirea unui arbore de procese:

ps -ejH
ps axjf

Informații privind diversele threaduri ale proceselor:

ps -eLf
ps axms

Tipărește toate procesele rulate de utilizatorul root:

ps -U root -u root u


Vezi și

modificare


Legături externe

modificare


 v  d  m  Programe în linia de comandă pentru Unix (mai multe)
Management de fișiere: cat | cd | chmod | chown | chgrp | cksum | cmp | cp | du | df | file | fsck | ln | ls | lsof | mkdir | mount | mv | pwd | rm | rmdir | split | touch
Management de procese: at | chroot | cron | exit | kill | killall | nice | pgrep | pidof | pkill | ps | pstree | sleep | time | top | wait
Management utilizator/mediu: env | finger | id | mesg | passwd | su | sudo | uname | uptime | w | wall | who | whoami | write
Procesare text: awk | comm | cut | ed | ex | fmt | head | iconv | join | less | more | paste | sed | sort | tac | tail | tr | uniq | wc | xargs
Programare Shell: basename | echo | expr | false | printf | test | true | unset Imprimare:
lp
Communicații:
inetd | netstat | ping | rlogin | traceroute
Căutare:
find | grep | strings
Diverse:
banner | bc | cal | dd | man | size | yes