Comanda ln este folosită în UNIX pentru a crea linkuri la fișiere.

Fișiere link modificare

Linkurile ne permit să avem în sistemul de fișiere un singur fișier sub mai multe nume și aparent în locuri diferite.

Există două tipuri de linkuri, ambele create de comanda ln: hard links și symbolic links. Linkurile simbolice sunt legături către numele fișierului, în timp ce linkurile hard sunt legături către fișierul propriu-zis. Diferența dintre ele devine vizibilă în momentul în care fișierul este mutat sau șters: linkurile simbolice nu sunt actualizate, în timp ce linkurile hard sunt actualizate.


Sintaxă modificare

ln [opțiuni] fișier link

unde fișier este sursa iar link este legătrura.

Dintre opțiunile cel mai des folosite amintim:

-s (symbolic) - creează un link simbolic.
-f (force) - dacă linkul există deja, este mai întâi șters.

Exemple modificare

Următorul exemplu creează un link simbolic slink.txt către un fișier data.txt

$ ln -s data.txt slink.txt
$ ls -li
 969768 -rw-r--r-- 1 alex alex   10 Dec  9 09:11 data.txt
 969817 lrwxrwxrwx 1 alex alex    8 Dec  9 09:11 slink.txt -> data.txt


Legături externe modificare


 v  d  m  Programe în linia de comandă pentru Unix (mai multe)
Management de fișiere: cat | cd | chmod | chown | chgrp | cksum | cmp | cp | du | df | file | fsck | ln | ls | lsof | mkdir | mount | mv | pwd | rm | rmdir | split | touch
Management de procese: at | chroot | cron | exit | kill | killall | nice | pgrep | pidof | pkill | ps | pstree | sleep | time | top | wait
Management utilizator/mediu: env | finger | id | mesg | passwd | su | sudo | uname | uptime | w | wall | who | whoami | write
Procesare text: awk | comm | cut | ed | ex | fmt | head | iconv | join | less | more | paste | sed | sort | tac | tail | tr | uniq | wc | xargs
Programare Shell: basename | echo | expr | false | printf | test | true | unset Imprimare:
lp
Communicații:
inetd | netstat | ping | rlogin | traceroute
Căutare:
find | grep | strings
Diverse:
banner | bc | cal | dd | man | size | yes