wc este o comandă din sistemul de operare UNIX; provine de la expresia engleză word count (în traducere: număr de cuvinte). Comanda citește intrarea standard sau o listă de fișiere și generează următoarele statistici: numărul de caractere, numărul de linii și numărul de cuvinte.

Sintaxă

modificare
wc [opțiuni] fișiere

Câteva opțiuni des folosite ale comenzii:

-l afișează numărul de linii
-c afișează numărul de octeți
-m afișează numărul de caractere
-w afișează numărul de cuvinte
-L afișează lungimea celei mai lungi linii

Versiunile mai noi ale comenzii fac o diferență între numărul de octeți și numărul de caractere. Diferența se datorează standardului Unicode.

Versiunea GNU a comenzii făcea parte din pachetul GNU textutils package; a fost mutată în GNU coreutils.

$ wc foo bar
   40   149   947 foo
  2294  16638  97724 bar
  2334  16787  98671 total

În prima coloană este afișat numărul de linii, în a doua coloană numărul de cuvinte, iar în a treia numărul de caractere. Statisticile sunt afișate pentru fiecare caracter în parte. De asemenea este afișat și un total.

Vezi și

modificare
 v  d  m  Programe în linia de comandă pentru Unix (mai multe)
Management de fișiere: cat | cd | chmod | chown | chgrp | cksum | cmp | cp | du | df | file | fsck | ln | ls | lsof | mkdir | mount | mv | pwd | rm | rmdir | split | touch
Management de procese: at | chroot | cron | exit | kill | killall | nice | pgrep | pidof | pkill | ps | pstree | sleep | time | top | wait
Management utilizator/mediu: env | finger | id | mesg | passwd | su | sudo | uname | uptime | w | wall | who | whoami | write
Procesare text: awk | comm | cut | ed | ex | fmt | head | iconv | join | less | more | paste | sed | sort | tac | tail | tr | uniq | wc | xargs
Programare Shell: basename | echo | expr | false | printf | test | true | unset Imprimare:
lp
Communicații:
inetd | netstat | ping | rlogin | traceroute
Căutare:
find | grep | strings
Diverse:
banner | bc | cal | dd | man | size | yes

Legături externe

modificare