Comanda UNIX nice (pronunțată nais) schimbă prioritatea unui proces. O valoare de -20 este prioritatea maximă, în timp ce 19 este prioritatea minimă.

Sintaxă modificare

nice [-n] prioritate comandă argumente

unde prioritatea se specifică cu ajutorul opțiunii -n, iar comandă și argumente desemnează comanda care trebuie rulată cu noua prioritate.

Schimbarea priorității unui proces care rulează deja se face cu ajutorul comenzii renice

renice [-n] prioritate pid [opțiuni]

unde pid este identificatorul procesului (process id).

Pentru ambele comenzi, prioritatea poate fi specificată incremental (+1, -5, etc.) sau poate fi specificată ca o valoare absolută, caz în care opțiunea -n este prezentă.

În GNU, comanda este implementată în pachetul coreutils.


Exemple modificare

renice +1 987

va incrementa prioritatea procesului 987


Funcții de sistem modificare

În UNIX, nice este și numele unei funcții de sistem:

#include <unistd.h>

int nice(int inc);

Funcția modifică prioritatea procesului curent cu valoarea incrementală inc.


Legături externe modificare


 v  d  m  Programe în linia de comandă pentru Unix (mai multe)
Management de fișiere: cat | cd | chmod | chown | chgrp | cksum | cmp | cp | du | df | file | fsck | ln | ls | lsof | mkdir | mount | mv | pwd | rm | rmdir | split | touch
Management de procese: at | chroot | cron | exit | kill | killall | nice | pgrep | pidof | pkill | ps | pstree | sleep | time | top | wait
Management utilizator/mediu: env | finger | id | mesg | passwd | su | sudo | uname | uptime | w | wall | who | whoami | write
Procesare text: awk | comm | cut | ed | ex | fmt | head | iconv | join | less | more | paste | sed | sort | tac | tail | tr | uniq | wc | xargs
Programare Shell: basename | echo | expr | false | printf | test | true | unset Imprimare:
lp
Communicații:
inetd | netstat | ping | rlogin | traceroute
Căutare:
find | grep | strings
Diverse:
banner | bc | cal | dd | man | size | yes