În Unix și în alte sisteme de operare, comanda pwd (prescurtare din engleză de la print working directory = „tipărește directorul de lucru”) este folosită pentru a afișa calea directorului de lucru actual.

Comanda este conținută în anumite shell-uri (interpretoare) Unix, cum ar fi sh și bash. Poate fi implementată ușor cu funcțiile POSIX C getcwd() sau getwd().

Comanda echivalenta în DOS (COMMAND.COM) și Microsoft Windows (cmd.exe) este comanda „cd” fără argumente. Windows PowerShell oferă drept echivalent „Get-Location” cu aliasurile standard „gl” și „pwd”. Echivalentul în OpenVMS este „show default”.

Dacă într-un terminal se introduce următoarea comandă:

$ pwd

atunci calculatorul afișează directorul actual în care se află utilizatorul, de ex.

/home/proiecte.

Legături externe

modificare
 v  d  m  Programe în linia de comandă pentru Unix (mai multe)
Management de fișiere: cat | cd | chmod | chown | chgrp | cksum | cmp | cp | du | df | file | fsck | ln | ls | lsof | mkdir | mount | mv | pwd | rm | rmdir | split | touch
Management de procese: at | chroot | cron | exit | kill | killall | nice | pgrep | pidof | pkill | ps | pstree | sleep | time | top | wait
Management utilizator/mediu: env | finger | id | mesg | passwd | su | sudo | uname | uptime | w | wall | who | whoami | write
Procesare text: awk | comm | cut | ed | ex | fmt | head | iconv | join | less | more | paste | sed | sort | tac | tail | tr | uniq | wc | xargs
Programare Shell: basename | echo | expr | false | printf | test | true | unset Imprimare:
lp
Communicații:
inetd | netstat | ping | rlogin | traceroute
Căutare:
find | grep | strings
Diverse:
banner | bc | cal | dd | man | size | yes