sort este o comandă UNIX care sortează și tipărește liniile din fișierele de pe linia de comandă. Sortarea se bazează pe una sau mai multe chei extrase din fiecare linie de date. Implicit, toate datele de intrare sunt sortate. Spațiul liber este folosit pentru despărțirea în cuvinte. Opțiunea -r inversează ordinea sortării.

sort --help

Sortarea fișierelor din directorul curent după mărime

modificare
$ls -s | sort -n
 96 Nov1.txt
 128 _arch_backup.lst
 128 _arch_backup.lst.tmp
1708 NMON

Sortarea unui fișier în ordine alfabetică

modificare

$ cat phonebook

Smith, Brett   555-4321
Doe, John    555-1234
Doe, Jane    555-3214
Avery, Cory   555-4321
Fogarty, Suzie  555-2314
  
$ sort phonebook
Avery, Cory   555-4321
Doe, Jane    555-3214
Doe, John    555-1234
Fogarty, Suzie  555-2314
Smith, Brett   555-4321

Sortare numerică

modificare

Se face folosind opțiunea -n

$ du /bin/* | sort -n
4    /bin/domainname
24   /bin/ls
102   /bin/sh
304   /bin/csh

Opțiunea -k permite precizarea coloanei după care se face sortarea

$ cat zipcode
Adam 12345
Bob  34567
Joe  56789
Sam  45678
Wendy 23456
 
$ sort -nk 2 zipcode
Adam 12345
Wendy 23456
Bob  34567
Sam  45678
Joe  56789

Sortarea folosind un delimitator

modificare
$ sort -t'|' -k2 zipcode
Adam|12345
Wendy|23456
Bob|34567
Sam|45678
Joe|56789

Sortare inversă

modificare
$ sort -nrk 2 zipcode
Joe  56789
Sam  45678
Bob  34567
Wendy 23456
Adam 12345


Legături externe

modificare


 v  d  m  Programe în linia de comandă pentru Unix (mai multe)
Management de fișiere: cat | cd | chmod | chown | chgrp | cksum | cmp | cp | du | df | file | fsck | ln | ls | lsof | mkdir | mount | mv | pwd | rm | rmdir | split | touch
Management de procese: at | chroot | cron | exit | kill | killall | nice | pgrep | pidof | pkill | ps | pstree | sleep | time | top | wait
Management utilizator/mediu: env | finger | id | mesg | passwd | su | sudo | uname | uptime | w | wall | who | whoami | write
Procesare text: awk | comm | cut | ed | ex | fmt | head | iconv | join | less | more | paste | sed | sort | tac | tail | tr | uniq | wc | xargs
Programare Shell: basename | echo | expr | false | printf | test | true | unset Imprimare:
lp
Communicații:
inetd | netstat | ping | rlogin | traceroute
Căutare:
find | grep | strings
Diverse:
banner | bc | cal | dd | man | size | yes