Comanda UNIX tail este folosită pentru a tipări ultimele linii dintr-un fișier. Pe sistemele Linux, comanda face parte din pachetul GNU coreutils.

Sintaxă modificare

tail [opțiuni] fișiere

Dintre opțiunile cele mai des folosite amintim:

-c - tipărește numărul specificat de bytes din fișier
-n - tipărește numărul specificat de linii din fișier
-f - monitorizează fișierul


Exemple modificare

Tipărește ultimele cinci linii din fișierul file.txt:

# tail -n 5 file.txt

Tipărește toate liniile din fișier începând cu linia a doua:

# tail -n +2 filename

Monitorizează logul sistemului:

# tail -f /var/log/messages

Vezi și modificare


Legături externe modificare


 v  d  m  Programe în linia de comandă pentru Unix (mai multe)
Management de fișiere: cat | cd | chmod | chown | chgrp | cksum | cmp | cp | du | df | file | fsck | ln | ls | lsof | mkdir | mount | mv | pwd | rm | rmdir | split | touch
Management de procese: at | chroot | cron | exit | kill | killall | nice | pgrep | pidof | pkill | ps | pstree | sleep | time | top | wait
Management utilizator/mediu: env | finger | id | mesg | passwd | su | sudo | uname | uptime | w | wall | who | whoami | write
Procesare text: awk | comm | cut | ed | ex | fmt | head | iconv | join | less | more | paste | sed | sort | tac | tail | tr | uniq | wc | xargs
Programare Shell: basename | echo | expr | false | printf | test | true | unset Imprimare:
lp
Communicații:
inetd | netstat | ping | rlogin | traceroute
Căutare:
find | grep | strings
Diverse:
banner | bc | cal | dd | man | size | yes