Divizor al lui zero

element al unui inel care înmulțit cu un element nenul dă produsul 0

În algebră abstractă un element a al unui inel R se numește divizor al lui zero la stânga dacă există un x diferit de 0 în R astfel încât ax = 0,[1][2] (unde 0 se referă la elementul neutru al primel legi de compoziție al inelului, notată și adunare) sau echivalent dacă aplicația de la R la R care aplică x la ax nu este injectiv. Similar, un a al unui inel se numește divizor al lui zero la dreapta dacă există un y diferit de zero în R astfel încât ya = 0.[1] Acesta este un caz parțial de divizibilitate în inele. Un element care este un divizor al lui zero la stânga sau la dreapta este numit, simplu, divizor al lui zero.[3][4] Dacă inelul este comutativ, atunci divizorii lui zero la stânga și la dreapta sunt aceiași.

Un element al unui inel care nu este un divizor al lui zero la stânga se numește regulat la stânga. Similar, un element al unui inel care nu este un divizor al lui zero la dreapta se numește regulat la dreapta. Un element al unui inel care este regulat la stânga și la dreapta și, prin urmare, nu este un divizor de zero, se numește regulat.[5][6] Un divizor al lui zero care el însuși este diferit de zero se numește divizor al lui zero nenul sau divizor al lui zero netrivial. Un inel nenul fără divizori ai lui zero netriviali se numește domeniu.

Exemple de divizori ai lui zero

modificare
 • În aritmetica modulară⁠(d), în inelul  , clasa de reziduuri   este un divizor al lui zero deoarece  
 • Singurul divizor al lui zero al inelului de întregi   este   însuși.
 • Un element nilpotent al unui inel nenul este întotdeauna un divizor al lui zero.
 • Un element idempotent⁠(d)   al unui inel este întotdeauna un divizor al lui zero, deoarece  .
 • Inelul de matrici⁠(d)   peste un corp are divizori al lui zero nenuli dacă  . Exemple de divizori al lui zero din inelul de matrici   (peste orice inel nenul):
 
 
 • Un produs direct al două sau mai multe inele nenule are întotdeauna divizori ai lui zero nenuli. De exemplu, în   în fiecare   diferit de zero,   deci   este un divizor al lui zero.
 • Fie   un corp și   un grup. Se presupune că   are un element   de ordin   finit. Apoi, în inelul de grup⁠(d)   există  , niciunul dintre factori nefiind zero, deci în     este un divizor al lui zero diferit.

Divizori ai lui zero laterali

modificare
 • Fie inelul de matrici (formale)   cu   și  . Atunci :  și
 .

Dacă  , atunci

  este un divizor al lui zero la stânga dacă și numai dacă   este par, deoarece  ,

și este un divizor al lui zero la dreapta dacă și numai dacă   este par din același motiv. Dacă oricare dintre   este   atunci este un divizor al lui zero (pe ambele laturi).

 • Un alt exemplu de inel cu un element care este un divizor al lui zero lateral. Fie   mulțimea tuturor șirurilor de numere întregi   și ca inel toate aplicațiile aditive de la   la  , cu adunare punctuală și compunerea⁠(d) ca la inele. (Adică, inelul este  , un inel de endomorfisme⁠(d) al grupului aditiv  .) Trei exemple de elemente ale acestui inel sunt deplasarea la dreapta  , deplasarea la stânga   și aplicația de proiecție pe primul factor  . Toate aceste trei aplicații aditive nu sunt nule, iar compusele   și   sunt ambele nule, deci   este un divizor al lui zero la stânga, iar   este un divizor al lui zero la dreapta în inelul de aplicații aditive de la   la  . Totuși,   nu este un divizor al lui zero la dreapta, iar   nu este un divizor al lui zero din stânga: compunerea   este elementul neutru.   este un divizor al lui zero (pe ambele laturi), deoarece  , în timp ce   nu este pe nicio latură.

Exemple care nu sunt divizori ai lui zero

modificare

Proprietăți

modificare
 • În inelul de matrici   peste un corp, divizorii lui zero la stânga și la dreapta coincid; ele sunt tocmai matricile inverse. În inelul de matrici   peste un domeniu de integritate, divizorii lui zero sunt tocmai matricele cu determinant zero.
 • Divizorii ai lui zero la stânga sau la dreapta nu pot fi niciodată unități⁠(d), deoarece dacă a este inversabilă și ax = 0 pentru un x diferit de zero, atunci 0 = a−10 = a−1ax = x, ceea ce este o contradicție.
 • Un element este simplificabil pe partea în care este regulat. Adică, dacă a este regulat la stânga, ax = ay implică faptul că x = y și, similar, pentru regulat la dreapta.

Zero ca divizor al lui zero

modificare

Nu este nevoie de o convenție separată pentru cazul a = 0, deoarece definiția se aplică și în acest caz:

 • Dacă R este alt inel decât inelul nul, atunci 0 este un divizor al lui zero, deoarece orice element x diferit de zero satisface 0x = 0 = x0.
 • Dacă R este inelul nul, în care 0 = 1, atunci 0 nu este un divizor zero, deoarece nu există element nenul care atunci când este înmulțit cu 0 să dea 0.

Unele lucrări includ sau exclud 0 ca divizor al lui zero în toate inelele, prin convenție, dar apoi se lovesc de faptul că trebuie să introducă excepții în declarații precum următoarele:

 • Într-un inel comutativ R, mulțimea divizorilor nenuli este o mulțime multiplicativă din R. (Acest lucru, la rândul său, este important pentru definirea inelului cât total.) Același lucru este valabil și pentru mulțimea divizorilor lui zero la stânga și mulțimea divizorilor lui zero la dreapta într-un inel arbitrar, comutativ sau nu.
 • Într-un inel noetherian⁠(d) comutativ R, mulțimea divizorilor lui zero este reuniunea idealelor prime asociate ale lui R.

Divizor al lui zero într-un modul

modificare

Fie R un inel comutativ, fie M un R-modul⁠(d) și fie a un element al lui R. Se spune că a este M-regulat dacă aplicația „înmulțire cu a  este injectivă, iar în caz contrar acel a este un divizor al lui zero pe M.[7] Mulțimea elementelor M-regulate este o mulțime multiplicativă în R.[7]

Precizarea definițiilor „M-regulat” și „divizor zero pe M” în cazul M = R se încadrează în definițiile pentru „regulat” și „divizor al lui zero” date mai sus.

 1. ^ a b Dumitru Bușneag, Fundamentele algebrice ale informaticii (curs), Universitatea din Craiova, p. 37, accesat 2023-08-06
 2. ^ Nicolas Bourbaki (), Algebra I, Chapters 1–3, Springer-Verlag, p. 98 
 3. ^ Răzvan Lițcanu, Geometrie Algebrică (curs), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, p. 2, accesat 2023-08-06
 4. ^ en Charles Lanski (), Concepts in Abstract Algebra, American Mathematical Soc., p. 342 
 5. ^ Cimpoeaș Mircea, Module maximale Cohen-Macaulay (referat doctorat), Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, p. 3, accesat 2023-08-06
 6. ^ en Nicolas Bourbaki (). Algebra I. Springer Science+Business Media. p. 15. 
 7. ^ a b en Hideyuki Matsumura (), Commutative algebra, 2nd edition, The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., p. 12 

Lectură suplimentară

modificare