Asociația Interlan

Asociația Interlan
AbreviereInterLAN
Înființare2005
TipONG
Statut legalAsociație non-profit
Scop/MisiunePromovarea intereselor furnizorilor de servicii de telecomunicații din România
Sediustr. Cezar Bolliac nr. 8, București, sector 3
Zona deservităRomânia
Limbi oficialeromână
Organ principalAdunarea Generală
AfilieriEuro-IX, RIPE NCC
Personal3
Voluntari7
http://www.interlan.ro

Asociația Interlan este o asociație non-profit care sprijină și reprezintă interesele furnizorilor de servicii de telecomunicații din România, având 36 de membri. Asociația Interlan deține și cel mai mare nod neutru de schimb de trafic de date și internet din România din punct de vedere al volumului de trafic tranzitat și al numărului de operatori conectați[1], InterLAN Internet Exchange.

IstoricModificare

La sfârșitul anului 2004, reprezentanții câtorva rețele de cartier din București s-au întâlnit[2] pentru a pune bazele unei organizații care să le apere interesele. Aceștia au decis să strângă fonduri pentru închirierea unui sediu și pentru demararea procedurilor de înființare a unei asociații non-profit. În același timp ei și-au interconectat rețelele formând un nod de schimb de trafic denumit "Interconnected Local Area Networks".

În luna septembrie 2005, Asociația Interlan a căpătat personalitate juridică[3], având 6 membri fondatori. În anul următor mai mulți membri s-au alăturat Asociației [4], în timp ce cinci din cei șase fondatori și-au vândut afacerea companiei RCS-RDS, astfel că dintre membrii fondatori doar Gemenii Network mai este membru în prezent[5].

În anul 2008, Asociația Interlan a devenit membră a Asociației Europene a Internet Exchange-urilor, Euro-IX[6][7] și a început să participe cu delegați la forumurile bianuale Euro-IX organizate în diverse orașe din Europa, apoi și la reuniuniunile organizației RIPE NCC. Tot în același an, Asociația a demarat un proiect în sprijinul membrilor săi contractând segmente de tubetă în proiectul pilot al rețelei subterane Netcity din București[8], și echipându-le cu cabluri de fibră optică de mare capacitate (48-96 fire) pe care le-a oferit membrilor spre închiriere pe baza unor principii de împărțire a costurilor[9]. Începând cu anul 2009 Asociația Interlan a desemnat reprezentanți la ședințele Consiliul Consultativ al ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații)[10].

În anul 2010 Asociația Interlan a înființat compania Interlan Internet Exchange care a preluat administrarea și comercializarea serviciilor. Principalul obiectiv al companiei a fost dezvoltarea platformei InterLAN Internet Exchange, astfel că au fost modernizate echipamentele din nodurile principale găzduite de centrele de colocare NXDATA-1 și NXDATA-2[11], au fost deschide noduri regionale la Constanța, Timișoara și Craiova și un nod în Frankfurt, Germania[12]. În paralel, compania a investit și în rețeaua de fibră optică instalată în canalizația Netcity din București, ajungând la o lungime de aproximativ 40 km de rețea subterană.

După anul 2012 conducerea Asociației s-a orientat spre dezvoltarea relațiilor internaționale. După o participare consecventă la reuniunile internaționale de profil, Asociația Interlan a găzduit în toamna anului 2014 cel de-al 25-lea Forum al organizației Euro-IX, acesta fiind urmat imediat de prima conferință a operatorilor de rețele din România - RONOG (ROmanian Network Operators Group)[13], eveniment organizat în colaborare cu organizațiile partenere ISOC (Internet Society) și RIPE NCC. La începutul anului 2015, Asociația Interlan a devenit membru cu drepturi depline al organizației RIPE NCC[14] și administrator local în România de resurse de numerotație internet LIR (Local Internet Registry)[15]. În toamna anului 2015, Asociația Interlan a găzduit a doua ediție a evenimentului RONOG[16], apoi reuniunea RIPE 71 Meeting[17] la care au participat peste 500 de invitați din întreaga lume[18].

În anul 2016 InterLAN Internet Exchange a inaugurat platforma TVX (TV Exchange) prin care televiziunile pot trimite fluxuri video către companiile distribuitoare de servicii de televiziune prin cablu. În luna octombrie Asociația Interlan a găzduit a treia ediție a RONOG[19], organizată în colaborare cu ISOC (Internet Society), care a avut o secțiune specială în cadrul evenimentului, denumită "ION Meeting"[20]. Platforma de Internet Exchange are la sfârșitul anului 2016 peste 60 de operatori conectați și atinge zilnic vârfuri de trafic de peste 70 Gbps[21].

Asociația Interlan are în prezent un număr de 36 de membri cu drepturi depline.

Scopuri și obiectiveModificare

ScopuriModificare

 • dezvoltarea economico-socială a României prin informatizarea societății românești
 • protejarea și promovarea intereselor membrilor
 • dezvoltarea de servicii destinate membrilor
 • promovarea standardelor de calitate în domeniul telecomunicațiilor
 • promovarea internetului în România și promovarea imaginii României pe Internet

ObiectiveModificare

 • implicarea în definirea și implementarea strategiei informatizării românești
 • sprijinirea liberei circulații a ideilor și a informației
 • protejarea prin toate mijloacele legale a dreptului membrilor de acces la informație
 • facilitarea, protejarea și promovarea în interesul membrilor săi a reglementărilor din domeniul internetului

MembriModificare

Membrii Asociației pot fi:

 • Membri cu drepturi depline: persoane juridice din România având ca obiect de activitate principal și fiind autorizate să desfășoare activități din domeniul telecomunicațiilor
 • Membri de onoare: personalități marcante ale vieții științifice, tehnice, culturale și alte domenii de activitate care susțin activitatea Asociației

În prezent, unicul membru de onoare al Asociației Interlan este Varujan Pambuccian, matematician și informatician român de origine armeană, doctor în matematică al Facultății de Matematică și Informatică a Universității București.

Asociația Interlan are în prezent 36 de membri cu drepturi depline, furnizori de servicii de telecomunicații și rețele România.

 
Harta membrilor asociației Interlan

Repartizarea geografică a membrilor este următoarea:

Nr. crt. Denumire AS # Localitate Județ / Sector
1. Allnet Telecom 20722[22] București[23] Sector 1
2. Almsoft Computers 31554[24] București[25] Sector 2
3. Ambra 34630[26] Piatra Neamț[27] Neamț
4. Canal S 31605[28] Constanța[29] Constanța
5. CNetwork 48453[30] Curtici[31] Arad
6. Cobra Net 41028[32] Timișoara[33] Timiș
7. Computer Wired 35348[34] Timișoara[35] Timiș
8. Comunicații Starnet Media 39861[36] Cluj-Napoca[37] Cluj
9. Conect Intercom 203574[38] Suceava[39] Suceava
10. Data ZYX 49052[40] Drobeta-Turnu Severin[41] Mehedinți
11. Digital Construction Network 34916[42] București[43] Sector 3
12. Dynamic Connection 35512 București[44] Sector 3
13. Dynamic Distribution 39777[45] București[46] Sector 3
14. EFX Invest 43443 Iași[47] Iași
15. Energy Dot 48948 București[48] Sector 1
16. Fidelnet 51799[49] Suceava[50] Suceava
17. GMB Computers 31017[51] Constanța[52] Constanța
18. Impuls Conect 62107 Cluj-Napoca[53] Cluj
19. Internet Oltenia 12842[54] Craiova[55] Dolj
20. Massive Telecom 35267[56] București[57] Sector 6
21. Media Sud 50604[58] Alexandria[59] Teleorman
22. Metropolitan Interlink 62388 Popești Leordeni[60] Ilfov
23. Millennium IT 35584[61] București[62] Sector 6
24. Net Gate Comunicații 34450[63] București[64] Sector 6
25. Netfil 50886 Filiași[65] Dolj
26. Phoenix Telecom & Media Services 33823[66] București[67] Sector 2
27. Pronet Soluții IT 35505[68] București[69] Sector 4
28. Real Network and Tel 34723[70] București[71] Sector 5
29. Sanos Consulting International 39391[72] București[73] Sector 2
30. Sil Miro Com 35797 București[74] Sector 4
31. Teen Telecom 34304[75] București[76] Sector 4
32. Star Design B&C 39464 București[77] Sector 5
33. Teleplus 41953[78] Vaslui[79] Vaslui
34. Tennet Telecom 39543[80] București[81] Sector 1
35. Top Telecom 35261 Buhuși[82] Bacău
36. Viva Telecom 57136[83] București[84] Sector 2

Structură și organizareModificare

Adunarea GeneralăModificare

Adunarea Generală a membrilor Asociației Interlan este formată din membrii cu drepturi depline reprezentați de câte o persoană fizică împuternicită în acest sens. Se întrunește o dată pe an în ședință ordinară și ori de câte ori este nevoie în ședință extraordinară. Adunarea Generală aprobă modificările la Statutul asociației, alege și revocă membrii Consiliului Director, aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației, aprobă structura organizatorică a asociației, aprobă cererile de aderare ale membrilor noi și poate exclude membri din motive obiective.

Consiliul Director și PreședinteleModificare

Consiliul Director este organismul de administrare al Asociației care pune în executare hotărârile Adunării Generale și este format din cinci membri aleși de Adunarea Generală având fiecare un mandat de doi ani. Consiliul Director asigură și urmărește aplicarea prevederilor din Statut, adoptă hotărâri în conformitate cu Statutul asociației, aprobă bugete curente.

Președintele este ales direct de către Adunarea Generală și are atribuții în conducerea ședințelor Consiliului Director, alege și revocă Vicepreședintele, angajează juridic și patrimonial Asociația în relațiile cu terții, reprezintă Asociația în relația cu organismele oficiale sau alte organizații din țară și din străinătate.

Organele de conducere actuale[85] sunt:

Activitatea asociațieiModificare

Participări la consultări și întâlniri publiceModificare

2006
 • 4 aprilie 2006 Întâlnire între reprezentanții Asociației Interlan și reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații cu scopul de a se prezenta și de a pune bazele colaborării cu autoritatea, ANCOM, București[86]
2011
2013
2014
 • 6 mai 2014 Consultări la ANCOM privind arhitectura și caracteristicile aplicației de măsurare a calității serviciului de internet, ANCOM, București[91]
 • 10 noiembrie 2014, Găzduirea întâlnirii Focus Group Meeting cu consultantul RIPE NCC Rob Allen și reprezentanți ai operatorilor din România în cadrul căreia s-au discutat aspecte privind problemele generate de transferul resurselor de numerotație IP între LIR-uri, Asociația Interlan, București[92]
 • 26 noiembrie 2014, Participare la Consiliul Consultativ ANCOM privind stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestora, ANCOM, București[93]
 • 10 decembrie 2014, Participare la Consiliul Consultativ ANCOM privind aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2015, ANCOM, București[94]
2015
 • 19 ianuarie 2015, Încheierea unui protocol de colaborare între Asociația Interlan și CERT-RO (Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică) în scopul reglementării activităților de cooperare între Asociația Interlan și CERT-RO având ca obiective prevenirea, analiza, identificarea și reacția la incidente din cadrul infrastructurilor cibernetice care asigură funcționalități de utilitate publică sau servicii ale societății informaționale, București
 • 21 ianuarie 2015, Participare la ședința de proiect MCSI privind elaborarea Normelor Tehnice la Legea 154/2012, MCSI, București[95]
 • 19 februarie 2015, Participare la Consiliul Consultativ ANCOM pentru consultarea Proiectului de decizie privind stabilirea măsurilor adresate utilizatorilor finali cu dizabilități și proiectul de decizie privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali de telecomunicații, ANCOM, București[96]
 • 26 februarie 2015, Participare la grupul de lucru din domeniul telecomunicațiilor organizat de ANPC privind problematica proiectului Netcity din București, ANPC, București
 • 16 aprilie 2015, Consultări la Consiliul Consultativ ANCOM pentru modificarea și completarea Deciziei nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale, precum și strategia privind implementarea și dezvoltarea sistemelor de comunicații de bandă largă la nivel național în banda de frecvențe 3400-3800 Mhz pentru perioada 2015 - 2025, ANCOM, București[97]
 • 4 noiembrie 2015, Consultări la Consiliul Consultativ ANCOM privind Proiectul de decizie privind identificarea pieței relevante din sectorul comunicațiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la elementele de infrastructură precum și prezentarea proiectului Planului de acțiune al ANCOM pentru anul 2016, ANCOM, București[98]
 • 4 decembrie 2015, Întâlnire cu reprezentantul Comisiei Europene privind revizuirea cadrului de reglementare a comunicațiilor electronice, dl. Anthony Whelan - Director pentru rețele de comunicații electronice și servicii de telecomunicații DG CONECT, Comisia Europeană, ANCOM, București[99]
2016
 • 4 august 2016, Consultări în Consiliul Consultativ ANCOM referitoare la Proiectul de document de poziție privind Strategia ANCOM pentru comunicațiile digitale 2020, ANCOM, București[100]
 • 23 august 2016, Întâlnire a reprezentanților MCSI cu operatorii privați de telecomunicații și asociațiile de profil, pe tema modelului de intervenție pentru dezvoltarea Internetului NGN și a priorităților de investiții în domeniul broadband, MCSI, București[101]
 • 10 noiembrie 2016, Dezbatere pe tema propunerii de reformă a drepturilor de autor și impactul asupra mediului digital, We Love Digital Hub, București[102]
 • 16 noiembrie 2016, Consultări în Consiliul Consultativ ANCOM privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență și stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, ANCOM, București[103]
 • 15 decembrie 2016, Consultări în Consiliul Consultativ ANCOM privind Proiectul Planului de acțiuni al ANCOM pentru anul 2017, ANCOM, București[104]
2017
2018
 • 7 februarie 2018, Consultări în Consiliul Consultativ ANCOM privind Proiectul Planului de acțiuni al ANCOM pentru anul 2018, ANCOM, București[108]
 • 6 martie 2018, Consultări în Consiliul Consultativ ANCOM privind desemnarea unor operatori de telefonie ca fiind furnizori cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile și stabilirea formatului și a modalității de transmitere de către furnizori a unor documente și informații privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăți, ANCOM, București[109]
 • 19 aprilie 2018, Consultări în Consiliul Consultativ ANCOM privind modificarea tarifelor de portare a numerelor, ANCOM, București[110]
 • 18 iulie 2018, Consultări în Consiliul Consultativ ANCOM privind utilizarea viitoare a benzii de frecvențe 470 - 790 MHz, ANCOM, București[111]
 • 11 septembrie 2018, Consultări în Consiliul Consultativ ANCOM privind proiectul de decizie pentru stabilirea și impunerea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura fizică realizată de către societatea RCS-RDS în baza contractului de concesiune încheiat cu municipiul Oradea, ANCOM, București[112]
 • 7 noiembrie 2018, Consultări în Consiliul Consultativ ANCOM privind proiectul de decizie pentru tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces în imobilele proprietate publică și proiectul de măsuri de reglementare a cerințelor tehnice pentru interconectările IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe și mobile în rețelele publice de telefonie, precum și reglementarea tarifelor asociate, ANCOM, București[113]
 • 29 noiembrie 2018, Consultări în Consiliul Consultativ ANCOM privind utilizarea unor resurse de numerotație geografice și în afara ariei corespunzătoare și proiectul de decizie privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, ANCOM, București[114]
 • 20 decembrie 2018, Consultări în Consiliul Consultativ ANCOM privind stabilirea și impunerea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura fizică realizată de Netcity Telecom în baza contractului de concesiune cu municipiul București, ANCOM, București[115]

Participări la evenimente naționaleModificare

2006
 • 17 octombrie 2006, Comunicații Europene în România, secțiunea Strategiile de afaceri și rolul reglementării pe piața comunicațiilor din România, JW Mariott Grand Hotel, București[116]
2007
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Participări la evenimente internaționaleModificare

Data Eveniment Locație Oraș Țară
2008
1. 21 aprilie 2008 Forumul 12 Euro-IX[177] Clarion Hotel Stockholm   Suedia
2. 10 noiembrie 2008 Forumul 13 Euro-IX Ramada Park Hotel Geneva   Elveția
2009
3. 27 aprilie 2009 Forumul 14 Euro-IX Corinthia Towers Hotel Praga   Cehia
4. 6 mai 2009 RIPE 58, secțiunea EIX Working Group[178] Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam   Olanda
5. 8 octombrie 2009 RIPE 59, secțiunea EIX Working Group[179] Corinthia Hotel Lisabona   Portugalia
6. 2-3 noiembrie 2009 Forumul 15 Euro-IX Grand Hotel Palatino Roma   Italia
2010
7. 3 mai 2010 RIPE 60, secțiunea EIX Working Group[180] Prague Marriott Hotel Praga   Cehia
2011
8. 2 mai 2011 RIPE 62, secțiunea EIX Working Group[181] Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam   Olanda
2012
9. 1-3 aprilie 2012 Forumul 20 Euro-IX Apollo Museum Hotel Amsterdam   Olanda
10. 16 aprilie 2012 RIPE 64, secțiunea "EIX Working Group"[182] Grand Hotel Union Executive Liubliana   Slovenia
11. 11-13 noiembrie 2012 Forumul 21 Euro-IX Hotel Marriott Courtyard Stockholm   Suedia
2013
12. 14-16 aprilie 2013 Forumul 22 Euro-IX Hotel Sofitel Hamburg   Germania
13. 17 octombrie 2013 RIPE 67 secțiunea EIX Working Group[183] Athenaeum InterContinental Hotel Atena   Grecia
14. 27-29 octombrie 2013 Forumul 23 Euro-IX Hotel Scandic Grand Marina Helsinki   Finlanda
2014
15. 16-18 martie 2014 Forumul 24 Euro-IX Hotel Hilton Double Tree Leeds   Marea Britanie
16. 14-15 aprilie 2014 RIPE SEE 3[184] Kempinski Hotel Zografski Sofia   Bulgaria
17. 6 noiembrie 2014 RIPE 69[185] Novotel London West Hotel Londra   Marea Britanie
2015
18. 12-14 aprilie 2015 Forumul 26 Euro-IX Hotel Pullman Marseille Palm Beach Marsilia   Franța
19. 21-22 aprilie 2015 RIPE SEE 4[186] Metropol Palace Hotel Belgrad   Serbia
20. 11-15 mai 2015 RIPE 70[187] Hotel Okura Amsterdam   Olanda
21. 25-27 octombrie 2015 Forumul 27 Euro-IX Hotel Melia Berlin   Germania
2016
22. 14 ianuarie 2016 New Year's Event 2016[188] Het Sieraad Amsterdam   Olanda
23. 29 februarie - 1 martie 2016 PLNOG 16[189] Hotel Marriott Varșovia   Polonia
24. 19-20 aprilie 2016 RIPE SEE 5[190] Tirana International Hotel Tirana   Albania
25. 24-26 aprilie 2016 Forumul 28 Euro-IX Parc Alvisse Hotel Luxembourg   Luxemburg
26. 23-27 mai 2016 RIPE 72[191] Tivoli Hotel & Congress Center Copenhaga   Danemarca
27. 30 august-1 septembrie 2016 AfPIF 7[192] Hotel Hyatt Regency Dar es Salaam   Tanzania
28. 24-28 octombrie 2016 RIPE 73[193] Hotel Melia Castilla Madrid   Spania
29. 6-8 noiembrie 2016 Forumul 29 Euro-IX Galaxy Hotel Cracovia   Polonia
2017
30. 12 ianuarie 2017 New Year's Event 2017[194] Tolhuistuin Amsterdam   Olanda
31. 6-7 martie 2017 PLNOG 18[195] Hotel Marriott Varșovia   Polonia
32. 22-23 martie 2017 CEE Peering Days 2017[196] Austria Trend Hotel Liubliana   Slovenia
33. 9-11 aprilie 2017 Forumul 30 Euro-IX[197] Hotel Barcelona Catalonia Plaza Barcelona   Spania
34. 8-12 mai 2017 RIPE 74[198] Hotel InterContinental Budapesta   Ungaria
35. 23-24 mai 2017 ENOG 13[199] Hotel Park Inn Pulkovskaya Sankt Petersburg   Rusia
36. 8-9 iunie 2017 CEE-CEE Summer 2017[200] Hotel Crowne Plaza Belgrad   Serbia
37. 12-13 iunie 2017 RIPE SEE 6[201] Hotel Mediteran Budva   Muntenegru
38. 22-24 august 2017 AfPIF 8[202] Azalai Hotel Abidjan Abidjan   Coasta de Fildeș
39. 14-15 septembrie 2017 Neutral Peering Days 2[203] Grand Hotel Amrâth Kurhaus Haga   Olanda
40. 8 septembrie 2017 NLNOG Day 2017[204] Podium Mozaïek Amsterdam   Olanda
41. 15-17 octombrie 2017 Forumul 31 Euro-IX Sheraton Bratislava Hotel Bratislava   Slovacia
42. 22-26 octombrie 2017 RIPE 75[205] Hotel Conrad Dubai   Emiratele Arabe Unite
2018
43. 24-28 februarie 2018 APRICOT 2018[206] Yak & Yeti Hotel Kathmandu   Nepal
44. 6-7 martie 2018 CEE Peering Days[207] Hotel NH NHow Berlin   Germania
45. 15-17 aprilie 2018 Forumul 32 Euro-IX The Galmont Hotel & Spa Galway   Irlanda
46. 14-18 mai 2018 RIPE 76[208] Palais du Pharo Marsilia   Franța
47. 2-3 iulie 2018 Capacity Europe East 2018[209] Hilton Sofia Sofia   Bulgaria
48. 15-19 octombrie 2018 RIPE 77[210] Hotel Okura Amsterdam   Olanda
49. 4-6 noiembrie 2018 Forumul 33 Euro-IX[211] NH Laguna Palace Hotel Veneția   Italia
2019
50. 12-13 martie 2019 CEE Peering Days 2019[212] The Westin Hotel Zagreb   Croația
51. 31 martie-2 aprilie 2019 Forumul 34 Euro-IX[213] Radisson Blu Blagnac Hotel Toulouse   Franța
52. 9-12 aprilie 2019 Global Peering Forum 14[214] Le Centre Sheraton Montreal Hotel Montréal   Canada
53. 16-17 aprilie 2019 RIPE SEE 8[215] Swissôtel Sarajevo   Bosnia și Herțegovina
54. 20-24 mai 2019 RIPE 78[216] Hotel Hilton Reykjavík Nordica Reykjavík   Islanda
55. 12-13 septembrie 2019 Neutral Interconnect Days 2019[217] Grand Hotel Amrâth Kurhaus Haga   Olanda
56. 16-18 septembrie 2019 European Peering Forum 14[218] Hilton Tallinn Park Tallinn   Estonia
57. 24-25 septembrie 2019 RIPE NCC Days Kyiv[219] Khreschatyk City Center Hotel Kiev   Ucraina
58. 14-18 octombrie 2019 RIPE 79[220] Postillion Convention Centre WTC Rotterdam Rotterdam   Olanda
59. 20-22 octombrie 2019 Forumul 35 Euro-IX[221] Inntel Hotels Zaandam Zaandam   Olanda
2020
60. 10-12 februarie 2020 NANOG 78[222] Hyatt Regency San Francisco   Statele Unite ale Americii
2021
61. 9-10 septembrie 2021 CEE-CEE Summer 2021[223] Hotel Crowne Plaza Belgrad   Serbia
62. 16 septembrie 2021 NL-ix Late Summer Drink 2021[224] Beachclub Culpepper Haga   Olanda
2022
63. 11-12 aprilie 2022 RIPE SEE 10[225] Hotel Grand Union Ljubljana   Slovenia
64. 26-28 aprilie 2022 Peering Days 2022[226] Hotel Divani Apollon Palace & Thalasso Atena   Grecia
65. 9-13 mai 2022 International Telecoms Week & Global Peering Forum 2022[227][228] Hotel Gaylord National Resort & Convention Center National Harbor   Statele Unite ale Americii
66. 16-20 mai 2022 RIPE 84[229] Hotel InterContinental Berlin   Germania

Evenimente găzduiteModificare

Data Eveniment Locație Oraș Organizator
1. 26-28 octombrie 2014 Forumul 25 Euro-IX[230] Hotel Novotel București Euro-IX
2. 29 octombrie 2014 RONOG 1[231] Hotel Novotel București InterLAN Internet Exchange
3. 29 octombrie 2015 RONOG 2[232] Hotel Novotel București InterLAN Internet Exchange
4. 16-20 noiembrie 2015 RIPE 71[233] Hotel Marriott București RIPE NCC
5. 12 octombrie 2016 RONOG 3 & ION Conference[234][235] Hotel Novotel București InterLAN Internet Exchange, Internet Society
6. 31 octombrie 2017 RONOG 4[236] Hotel Radisson Blu București InterLAN Internet Exchange
7. 18-19 iunie 2018 RIPE SEE 7[237] Hotel Timișoara Timișoara RIPE NCC
8. 23 octombrie 2018 RONOG 5[238] Hotel Marriott București InterLAN Internet Exchange
9. 1 octombrie 2019 RONOG 6[239] Hotel Marriott București InterLAN Internet Exchange

Workshop-uri dedicate membrilor asociațieiModificare

Data Eveniment Locație Localitate
1. 25 noiembrie 2017 Workshop #1 [240] Poiana Izvorului Sâmbăta de Sus, Județul Brașov
2. 5 mai 2018 Workshop #2[241] Hotel Iaki Mamaia, Județul Constanța
3. 24 noiembrie 2018 Workshop #3 Hotel Bucegi Cheile Grădiștei, Fundata, Județul Brașov

ServiciiModificare

Asociația furnizează o serie de servicii, majoritatea acestora prin compania pe care o deține, Interlan Internet Exchange.

Platforma de interconectare InterLAN Internet ExchangeModificare

InterLAN Internet Exchange este cel mai mare nod neutru de schimb de trafic de date și internet din România din punct de vedere al traficului tranzitat și al numărului de operatori conectați, deținut de Asociația Interlan. Principalele punctele de prezență sunt situate în centrele neutre de colocare NXDATA-1 și NXDATA-2 din București[242], alte puncte de prezență regionale fiind situate în orașele Constanța, Timișoara, Craiova Arad și Cluj-Napoca. InterLAN mai are și un punct de prezență în centrul de date Equinix FR5 din Frankfurt, Germania[243].

Membrii asociației se pot conecta gratuit la platforma InterLAN Internet Exchange. Operatorii care nu au sau nu pot avea calitatea de membru se pot conecta ca parteneri prin încheierea unui contract comercial. Prin rețeaua operată de Interlan între punctele de interconectare se pot contracta servicii de transport VLAN. Cel mai nou produs este platforma TVX (TV Exchange) prin intermediul căreia televiziunile pot trimite fluxuri video direct către distribuitorii de servicii de televiziune prin cablu.

În prezent InterLAN Internet Exchange are un volum de trafic zilnic cu vârfuri de până la 200 Gbps, având peste 90 de operatori conectați: furnizori de servicii internet, furnizori de rețele și transport de date, furnizori de servicii de conținut, furnizori de servicii de găzduire domenii de internet, furnizori de servicii de rețele și date mobile, operatori de servere de nume de domenii internet, rețele educaționale, platforme sociale, organisme financiar-bancare, organizații mass-media, organisme guvernamentale etc.

Public PeeringModificare

Serviciul Public Peering[244] permite operatorilor de rețele conectați în platforma InterLAN Internet Exchange să schimbe trafic de date în mod liber. Tehnologia utilizată pentru acest schimb de trafic este Ethernet iar protocolul de comunicare este Internet Protocol versiunile 4 (IPv4) și 6 (IPv6). Pentru facilitarea schimbului de trafic între operatori, în platformă sunt disponibile două route-servere care permit interconectarea directă cu majoritatea celorlalte entități conectate.

Backup PortModificare

Porturile de siguranță au rolul de a asigura redundanța conexiunilor, eliminând astfel riscul apariției unor întreruperi. Acestea se alocă în același echipament cu cel în care este conectat portul principal activ, sau într-un alt echipament dintr-un centru de date diferit.

Private VLANModificare

Private VLAN este un serviciu prin care doi sau mai mulți furnizori conectați pot funcționa într-o rețea virtuală indiferent de locația lor de conectare[245], similar unei rețele locale fizice. Utilizarea acestui tip de serviciu permite furnizarea sau primirea de servicii în relația cu alți furnizori de servicii conectați în platformă.

Virtual PatchModificare

Serviciul Virtual Patch permite utilizarea unui VLAN privat între portul principal de peering și unul sau mai multe porturi suplimentare, permițând furnizorilor conectați în platformă să își extindă aria de furnizare a serviciilor lor.

Administrare resurse de numerotație internetModificare

Asociația Interlan este LIR (Local Internet Registry) pentru România, membru cu drepturi depline al RIPE NCC[246] și furnizează la cerere următoarele servicii pentru resurse de numerotație:

Închiriere fibră optică în rețeaua NetcityModificare

Interlan oferă servicii de închiriere segmente de fibră optică subterană în rețeaua Netcity din București, operând o rețea cu o lungime de aproximativ 30 km.

Servicii destinate exclusiv membrilorModificare

 • Întreținerea de canale de comunicare pe e-mail pentru grupurile de lucru din cadrul Asociației
 • Trimiterea de informări despre apariții și modificări legislative
 • Întreținerea și administrarea portalului "cautnet.ro"[247]

Ecouri în presăModificare

ReferințeModificare

 1. ^ Wikipedia List of Internet Exchange Points by size, accesat pe 28-11-2016
 2. ^ Retele.net, Arhiva, www.retele.net/archives/30, 26 noiembrie 2004
 3. ^ Ministerul Justiției, Registrul Național ONG, pag. 237, accesat pe 29-05-2008
 4. ^ Kappa.ro, Asociația rețelelor de cartier va primi 10 noi membri, 22 martie 2007
 5. ^ Wall Street, RCS&RDS 'schimbă' șefii asociației 'rețelelor de cartier' , 6 octombrie 2006
 6. ^ Euro-IX.net, Lista membrilor Euro-IX, https://www.euro-ix.net/member/m/ixp/list
 7. ^ Buz.ro, Interlan membru Euro-IX 1 februarie 2008
 8. ^ Net-city.ro, Etapa inițială, www.netcity.ro, accesat pe 23-12-2008
 9. ^ Ozi.ro: Netcity, Interlan și rețelele de cartier, 26 ianuarie 2009, accesat pe 28-11-2016
 10. ^ Consiliul Consultativ ANCOM, accesat pe 28-11-2016
 11. ^ www.nxdata.ro - Soluții pentru operatorii de telecomunicații, accesat pe 28-11-2016
 12. ^ Cloudscene.com - Network Fabrics in Frankfurt, accesat pe 28-11-2016
 13. ^ www.ronog.ro - RONOG 1 Hosted by Interlan, accesat pe 28-11-2016
 14. ^ www.ripe.net - member profile Asociatia Interlan", accesat pe 28-11-2016
 15. ^ www.ripe.net - Local Internet Registries offering service in Romania, accesat pe 28-11-2016
 16. ^ www.ronog.ro - RONOG 2 Meeting hosted by Interlan, accesat pe 28-11-2016
 17. ^ www.ripe.net - RIPE 71 Meeting hosted by Interlan, accesat pe 28-11-2016
 18. ^ www.ripe.net - RIPE 71 Attendees, acesat pe 258-11-2016
 19. ^ www.ronog.ro - RONOG 3 Meeting hosted by Interlan, accesat pe 28-11-2016
 20. ^ www.internetsociety.org - ION Bucharest, accesat pe 28-11-2016
 21. ^ netview.interlan.ro - Statistici de trafic prin InterLAN Internet Exchange, accesat pe 28-11-2016
 22. ^ www.peeringdb.com - AS20722 information, accesat pe 31-07-2018
 23. ^ www.allnet.ro - Contact Allnet, accesat pe 31-07-2018
 24. ^ www.peeringdb.com - AS31554 information, accesat pe 01-12-2016
 25. ^ www.almsoft.net - Contacteaza echipa Almsoft, accesat pe 01-12-2016
 26. ^ www.peeringdb.com - AS34630 information, accesat pe 27-04-2019
 27. ^ www.ambra.ro - Datele societății, accesat pe 01-12-2016
 28. ^ www.peeringdb.com - AS31605 information, accesat pe 27-04-2019
 29. ^ www.canals.ro - Canal S: Televiziune, Internet, Telefonie, accesat pe 17-06-2017
 30. ^ www.peeringdb.com - AS48453 information, accesat pe 27-04-2019
 31. ^ www.cnetwork.ro - Contact, accesat pe 17-06-2017
 32. ^ www.peeringdb.com - AS41028 information, accesat pe 27-04-2019
 33. ^ www.cobranet.ro - Contactează-ne, accesat pe 17-06-2017
 34. ^ www.peeringdb.com - AS35348 information, accesat pe 27-04-2019
 35. ^ www.banat-net.ro - Contact, accesat pe 27-04-2019
 36. ^ www.peeringdb.com - AS39861 information, accesat pe 27-04-2019
 37. ^ www.starnetmedia.ro - Contact, accesat pe 331-07-2018
 38. ^ www.peeringdb.com - AS203574 information, accesat pe 27-04-2019
 39. ^ www.conectx.ro - Contact, accesat pe 31-07-2018
 40. ^ www.peeringdb.com - AS49052 information, accesat pe 27-04-2019
 41. ^ www.datazyx.ro - Contact, accesat pe 17-06-2017
 42. ^ www.peeringdb.com - AS34916 information, accesat pe 01-12-2016
 43. ^ www.dcn.ro - Contact DCN Telecom, accesat pe 01-12-2016
 44. ^ www.abcnet.ro - Ne poți contacta în următoarele moduri, accesat pe 01-12-2016
 45. ^ www.peeringdb.com - AS39777 information, accesat pe 17-06-2017
 46. ^ traznet23.ro - Contact, accesat pe 17-06-2017
 47. ^ www.internet-broker.ro - Contact Internet Broker, accesat pe 31-07-2018
 48. ^ www.energydot.ro - Contact Energy Dot, accesat pe 01-12-2016
 49. ^ www.peeringdb.com - AS51799 information, accesat pe 27-04-2019
 50. ^ www.fidel.ro - Contact Fidel, accesat pe 31-07-2018
 51. ^ www.peeringdb.com - AS31017 information, accesat pe 01-12-2016
 52. ^ www.gmb.ro - Contact GMB Computers, accesat pe 01-12-2016
 53. ^ www.ntelecom.ro - Contactați-ne, accesat pe 31-07-2018
 54. ^ www.peeringdb.com - AS12842 information, accesat pe 01-12-2016
 55. ^ www.oltenia.ro - Internet Oltenia Position, accesat pe 01-12-2016
 56. ^ www.peeringdb.com - AS35267 information, accesat pe 01-12-2016
 57. ^ www.massivetelecom.ro - Contact Massive Telecom, accesat pe 01-12-2016
 58. ^ www.peeringdb.com - AS50604 information, accesat pe 27-04-2019
 59. ^ www.mediasudtv.ro - Contact, accesat pe 27-04-2019
 60. ^ www.metropolitaninterlink.ro - Contactează-ne, accesat pe 31-07-2018
 61. ^ www.peeringdb.com - AS35584 information, accesat pe 01-12-2016
 62. ^ www.mitnet.ro - Contactează-ne, accesat pe 01-12-2016
 63. ^ www.peeringdb.com - AS34450 information, accesat pe 01-12-2016
 64. ^ www.net-gate.ro - Sait oficial, accesat pe 01-12-2016
 65. ^ www.cyclex.ro - Profil firma Netfil SRL, accesat pe 27-04-2019
 66. ^ www.peeringdb.com - AS33823 information, accesat pe 01-12-2016
 67. ^ www.gemenii.ro - Contact Gemenii Network, accesat pe 01-12-2016
 68. ^ www.peeringdb.com - AS35505 information, accesat pe 01-12-2016
 69. ^ www.pronetit.ro - Contact, accesat pe 01-12-2016
 70. ^ www.peeringdb.com - AS34723 information, accesat pe 27-04-2019
 71. ^ www.rnt.ro - Contact, accesat pe 01-12-2016
 72. ^ www.peeringdb.com - AS39391 information, accesat pe 01-12-2016
 73. ^ www.jointelecom.ro - Contact, accesat pe 01-12-2016
 74. ^ www.tfiber.ro - Contact, accesat pe 17-06-2017]
 75. ^ www.peeringdb.com - AS34304 information, accesat pe 01-12-2016
 76. ^ www.teentelecom.com - Contact Teen Telecom, accesat pe 01-12-2016
 77. ^ www.listafirme.ro - Star Design B&C, accesat pe 27-04-2019
 78. ^ www.peeringdb.com - AS41953 information, accesat pe 27-04-2019
 79. ^ www.telecomplus.ro - Contact Teleplus, accesat pe 31-07-2018
 80. ^ www.peeringdb.com - AS39543 information, accesat pe 01-12-2016
 81. ^ www.tennet.ro - Informații de contact, accesat pe 01-12-2016
 82. ^ www.toptel.ro - Contact, accesat pe 31-07-2018
 83. ^ www.peeringdb.com - AS57136 information, accesat pe 27-04-2019
 84. ^ www.vivatelecom.ro - Locație, accesat pe 01-12-2016]
 85. ^ www.interlan.ro - Adunarea Generală a Membrilor Asociației Interlan, 6 aprilie 2019, accesat pe 24-04-2019
 86. ^ www.ancom.org.ro - Întâlnire între reprezentanții Asociației Interlan și reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, accesat pe 11-03-2017
 87. ^ European Commission - Public consultation on the evaluation and the review of the regulatory framework for electronic communications networks and services, accesat pe 30-11-2016
 88. ^ www.fii-liber.ro - Interviu despre ACTA cu liderul comunității CEATA, accesat pe 01-12-2016
 89. ^ ACTA - Acordul comercial împotriva contrafacerii, Radio România Actualități, emisiunea Euroatlantica din 7 februarie 2012, accesat pe 01-12-2016
 90. ^ www.ancom.org.ro - ANCOM publică astăzi contractul standard de acces pe proprietatea privată a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, accesat pe 01-12-2016
 91. ^ www.ancom.org.ro - Netograf.ro - noua aplicație pentru testarea vitezei de internet în România, accesat pe 01-12-2016
 92. ^ www.ripe.net - RIPE NCC Consultations Report 2015, accesat pe 01-12-2016
 93. ^ www.ancom.org.ro - Ședința Consiliului Consultativ din data de 26 noiembrie 2014, accesat pe 01-12-2016
 94. ^ www.ancom.org.ro - Ședința Consiliului Consultativ din data de 10 decembrie 2014, accesat pe 01-12-2016
 95. ^ www.mcsi.ro - Norme tehnice pentru realizarea de infrastructuri de comunicații electronice (inclusiv NGN), accesat pe 30-11-2016
 96. ^ www.ancom.org.ro - Ședința Consiliului Consultativ din data de 19 februarie 2015, accesat pe 30-11-2016
 97. ^ www.ancom.org.ro - Ședința Consiliului Consultativ din data de 16 aprilie 2015, accesat pe 30-11-2016
 98. ^ www.ancom.org.ro - Ședința Consiliului Consultativ din data de 12 noiembrie 2015, accesat pe 30-11-2016
 99. ^ European Comission - Public Consultation on the Evaluation and Review of the ePrivacy Directive, accesat pe 02-12-2016
 100. ^ www.ancom.org.ro - Ședinta Consiliului Consultativ din data de 4 august 2016, accesat pe 30-11-2016
 101. ^ MCSI - Sprijin pentru identificarea, gestionarea și implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională finanțate în cadrul axei 2 POC 2014-2020, accesat pe 30-11-2016
 102. ^ apti.ro - Cum afectează propunerea de reformă copyright afacerile digitale?, accesat pe 12-03-2017
 103. ^ www.ancom.org.ro - Ședința Consiliului Consultativ din data de 16 noiembrie 2016, accesat pe 12-03-2017
 104. ^ www.ancom.org.ro - Ședința Consiliului Consultativ din data de 15 decembrie 2016, accesat pe 12-03-2017
 105. ^ Agerpres - Palatul Parlamentului: Dezbatere privind drepturile de autor pe piața unică digitală, accesat pe 26-01-2018
 106. ^ ApTI: Reforma copyright-ului în UE, accesat pe 26-01-2018
 107. ^ ApTI: Internetul înainte și după Upload Filter, accesat pe 26-01-2018
 108. ^ www.ancom.org.ro - Ședința Consiliului Consultativ din data de 7 februarie 2018, accesat pe 31-03-2019
 109. ^ www.ancom.org.ro - Ședința Consiliului Consultativ din data de 6 martie 2018, accesat pe 31-03-2019
 110. ^ www.ancom.org.ro - Ședința Consiliului Consultativ din data de 19 aprilie 2018, accesat pe 31-03-2019
 111. ^ www.ancom.org.ro - Ședința Consiliului Consultativ din data de 18 iulie 2018, accesat pe 31-03-2019
 112. ^ www.ancom.org.ro - Ședința Consiliului Consultativ din data de 11 septembrie 2018, accesat pe 31-03-2019
 113. ^ www.ancom.org.ro - Ședința Consiliului Consultativ din data de 7 noiembrie 2018, accesat pe 31-03-2019
 114. ^ www.ancom.org.ro - Ședința Consiliului Consultativ din data de 29 noiembrie 2018, accesat pe 31-03-2019
 115. ^ www.ancom.org.ro - Ședința Consiliului Consultativ din data de 29 noiembrie 2018, accesat pe 31-03-2019
 116. ^ Biroul de presă ANRCTI, Evenimente - Conferința Comunicații Europene în România, 17 octombrie 2006
 117. ^ Finmedia, Evenimente organizate de Finmedia, 20 iunie 2007
 118. ^ Globalforum.ro, Lista participanților confirmați
 119. ^ IMM Romania: Întâlnirea de afaceri româno-taiwaneză, accesat pe 29-11-2016
 120. ^ www.ancom.org.ro - Conferința "Neutralitatea rețelelor și sustenabilitatea internetului", accesat pe 29-11-2016
 121. ^ InterLAN - Net Neutrality, accesat pe 29-11-2016
 122. ^ anis.ro - Lansarea Mondială IPv6 - România, accesat pe 29-11-2016
 123. ^ hotnews.ro - Se lansează noul protocol IPv6", 6 iunie 2012, accesat pe 29-11-2016
 124. ^ comunic.ro - Piața serviciilor de acces la infrastructura telecom din România, accesat pe 29-11-2016
 125. ^ www.cyberthreats.ro - Securitatea informatică între managementul riscurilor operaționale și nevoile de business, accesat pe 29-11-2016
 126. ^ CNIPMMR - Topul Național al Firmelor Private din România -XXI-, accesat pe 29-11-2016
 127. ^ www.ancom.org.ro - conferința "Infrastructura de Comunicații - la ordinea zilei în Europa", accesat pe 29-11-2016
 128. ^ www.comunic.ro - Conferința Post MWC Barcelona 2014, accesat pe 29-11-2016
 129. ^ ugir.ro - seminarul internațional "Reducerea barierelor administrative si îmbunătățirea gradului de reglementare", accesat pe 29-11-2016
 130. ^ www.ancom.org.ro - Conferința "Informația înseamnă putere: instrumente de informare pentru consumatorii de telecom", accesat pe 29-11-2016
 131. ^ www.comunic.ro - Broadband Conference Partners, accesat pe 29-11-2016
 132. ^ cyberisks.ro - Participanți la conferință, accesat pe 29-11-2016
 133. ^ www.securitatea-informatiilor.ro - Conferința Cyber Threats, accesat pe 29-11-2016
 134. ^ apti.ro - Workshop despre nume de domenii și Internet. Ce ne rezervă viitorul?, accesat pe 29-11-2016
 135. ^ CERT-RO: Seminarul Cybersecurity – Ensure protection against the inherent vulnerabilities of cyberspace, accesat pe 30-11-2016
 136. ^ Facebook Event - Conferința Soluții GIS pentru rețelele operatorilor de telecom și raportarea Registrelor de Infrastructură, accesat pe 30-11-2016
 137. ^ The European Union Agency for Network and Information security (ENISA) is organising a half day conference focused on Electronic Communications Infrastructure and Information Sharing, accesat pe 30-11-2016
 138. ^ www.romexpo.ro - Cea mai amplă conferință de soluții IT & Digital din România, accesat pe 30-11-2016
 139. ^ www.rador.ro - Previziunile săptămânii 19-25 septembrie 2015, accesat pe 30-11-2016
 140. ^ www.ancom.org.ro - Conferința Internațională 2015
 141. ^ www.juridice.ro - Cooperare europeană în domeniul combaterii criminalității informatice, accesat pe 30-11-2016
 142. ^ www.comunic.ro - Telecom Gala 2015, accesat pe 30-11-2016
 143. ^ afor.ro - Conferința Fiber Optic Day România, accesat pe 30-11-2016
 144. ^ CERT-RO - CERT-RO alături de IXIA, desfășoară seminarul tehnologic "Security tests, visibility in network insurance for reducing the attack surface", accesat pe 30-11-2016
 145. ^ www.agora.ro - Fortinet Security Day 2016, accesat pe 30-11-2016
 146. ^ www.romsym.ro - Conferința "GDPR, directiva NIS și viitoarea lege a securității cibernetice: implicații practice", accesat pe 30-11-2016
 147. ^ www.apti.ro - Invitație la dezbatere pe tema neutralității Internetului, accesat pe 30-11-2016
 148. ^ www.ancom.org.ro - Conferința internațională "Noua paradigmă a comunicațiilor radio", accesat pe 30-11-2016
 149. ^ CERT-RO - Conferința anuală internațională „Noile provocări globale de securitate cibernetică”, accesat pe 30-11-2016
 150. ^ www.acer.ro - Convenția Națională de Comunicații Electronice din România – Ediția a 4-a, accesat pe 12-03-2017
 151. ^ www.cioconference.ro - Digital Era. The urge of business transformation, accesat pe 09-05-2017
 152. ^ ICU Events - A fresh and exciting carrier event in Eastern Europe this year, accesat pe 09-05-2017
 153. ^ www.ancom.org.ro - conferința “Infrastructurile în schimbare: de la interacțiuni la sinergii”, accesat pe 17-06-2017
 154. ^ idcsecurity.com - IDC Security Roadshow 2017: Information Security in the Multi-Platform Era, accesat pe 21-06-2017]
 155. ^ go.veeam.com - Veeam on Tour Romania, accesat pe 21-06-2017]
 156. ^ ANCOM - Reglementare 360⁰ - de la cuvânt la terabyte, în 15 ani, accesat pe 18-03-2018
 157. ^ romaniasmartcities.ro - Smart Governance for Smart Citizens, accesat pe 18-03-2018
 158. ^ CERT-RO - The New Global Challenges in Cyber Security, accesat pe 18-03-2018
 159. ^ CERT-RO - Workshop ENISA privind Directiva NIS și implicațiile pentru CSIRT-urile naționale, accesat pe 18-03-2017
 160. ^ acer.org.ro - Convenția ACER 2017, accesat pe 18-03-2017
 161. ^ CERT-RO - CERT-RO lansează proiectul “Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability – eCSI, accesat pe 18-03-2017
 162. ^ afor.ro - Romanian Fiber Optic Conference Smart Connexions of Tommorow, accesat pe 01-08-2018
 163. ^ datacenter-forum.ro - Data Center Forum 2018, un maraton tehnologic rezervat profesioniștilor, accesat pe 01-08-2018
 164. ^ ttonline.ro - Ziua Comunicațiilor 2018, o conferință despre 5G și România Digitală, accesat pe 01-08-2018
 165. ^ CERT-RO - Comunicat de presă: CERT-RO organizează primul workshop din cadrul proiectului 'eCSI' , accesat pe 01-08-2018
 166. ^ IMWorld 2-18 - Business Expo-Conference for IT & Digital Solutions, accesat pe 31-03-2019
 167. ^ Conferința anuală "Noile provocări globale în domeniul Securității Cibernetice", ediția a VIII-a, accesat pe 31-03-2019
 168. ^ MUM - Mikrotik User Meeting, accesat pe 31-03-2019
 169. ^ Smart Cities of Romania - Smart Governance for Smart Citizens, accesat pe 31-03-2019
 170. ^ [http://www.ancom.org.ro/conferinta-internationala-2018_6002 ANCOM - Conferința anuală 2018, accesat pe 31-03-2019]
 171. ^ newss.ro - A.C.E.R.: Convenția Națională de Comunicații Electronice din România - Ediția a 6-a, accesat pe 31-03-2019
 172. ^ www.afor.ro - Romanian Fiber Optic Conference 2019, accesat pe 27-04-2019
 173. ^ www.ziuacomunicatiilor.ro - Ziua Comunicațiilor - 03 aprilie 2019, accesat pe 27-04-2019
 174. ^ www.seedig.net - SEEDIG 2019 (South Eastern European European Dialogue on Internet Governance), accesat pe 25-01-2020
 175. ^ Universum Events - Internet & Mobile World devine GoTech World, casa economiei digitale din Europa Centrală și de Est, accesat pe 25-01-2020
 176. ^ www.ancom.ro - Conferința anuală 2019, accesat pe 25-01-2020
 177. ^ www.euro-ix.net - Euro-IX Previous Fora, accesat pe 29-11-2011
 178. ^ www.ripe.net - RIPE 58 Attendee List, accesat pe 29-11-2016
 179. ^ www.ripe.net - RIPE 59 Attendee List, accesat pe 29-11-2016
 180. ^ www.ripe.net - RIPE 60 Attendee List, accesat pe 29-11-2016
 181. ^ www.ripe.net - RIPE 62 Attendee List, accesat pe 29-11-2016
 182. ^ www.ripe.net - RIPE 64 Attendee List, accesat pe 29-11-2016
 183. ^ www.ripe.net - RIPE 67 Attendee List, accesat pe 29-11-2016
 184. ^ www.ripe.net - RIPE SEE 3 Attendee List, accesat pe 29-11-2016
 185. ^ www.ripe.net - RIPE 69 Attendee List, accesat pe 29-11-2016
 186. ^ www.ripe.net - RIPE SEE 4 Meeting, accesat pe 30-11-2016
 187. ^ www.ripe.net - RIPE 70 Attendee List, accesat pe 30-11-2016
 188. ^ www.ripe.net - New Year's Event 2016, accesat pe 30-11-2016
 189. ^ www.plnog.pl - Polish Network Operators Group, accesat pe 30-11-2016
 190. ^ www.ripe.net - RIPE SEE 5 Meeting, accesat pe 30-11-2016
 191. ^ www.ripe.net - RIPE 72 Attendee List, accesat pe 30-11-2016
 192. ^ internetsociety.org - The Africa Peering and Interconnection Forum, accesat pe 30-11-2016
 193. ^ www.ripe.net - RIPE 73 Attendee List, accesat pe 30-11-2016
 194. ^ Waag Society - Internet New Year 2017, accesat pe 12-03-2017
 195. ^ www.plnog.pl - PLNOG 18, accesat pe 12-03-2017
 196. ^ www.peeringdays.eu - CEE Peering Days 2017 Attendees, accesat pe 15-04-2017
 197. ^ Mediafax - Asociația Interlan participă în perioada 9-11 aprilie la lucrările celui de-al 30-lea Forum al organizației europene Euro-IX din Barcelona, Spania, accesat pe 15-04-2017
 198. ^ www.ripe.net - RIPE 74 Attendee List, accesat pe 17-06-2017
 199. ^ www.enog.org - ENOG 13 Attendee List, accesat pe 29-03-2018
 200. ^ cee-cee-summer.net - CEE CEE Summer 2017, accesat pe 17-06-2017
 201. ^ www.ripe.net - RIPE SEE 6 Attendee List, accesat pe 17-06-2017]
 202. ^ AfPIF: The 8th African Peering and Interconnection Forum (AfPIF), accesat pe 26-01-2018
 203. ^ Neutral Peering Days - the 2nd edition of the Neutral Peering Days, accesat pe 26-01-2018
 204. ^ nlnog.net - NLNOG Day 2017, accesat pe 26-01-2018
 205. ^ www.ripe.net - RIPE 75 Attendee List, accesat pe 26-01-2018
 206. ^ APRICOT 2018 - Attendees List, accesat pe 17-03-2018
 207. ^ www.peeringdays.eu - CEE Peering Days Attendees, accesat pe 17-03-2018
 208. ^ www.ripe.net - RIPE 76 Attendee List, accesat pe 25-06-2018
 209. ^ Capacity Conferences - Capacity Europe East 2018, accesat pe 14-07-2018
 210. ^ www.ripe.net - RIPE 77 Attendee List, accesat pe 21-10-2018
 211. ^ www.euro-ix.net - 33rd Euro-IX Forum, accesat pe 31-03-2018
 212. ^ peeringdays.eu - The largest peering conference in Central and Eastern Europe, accesat pe 31-03-2018
 213. ^ www.euro-ix.net - 34th Euro-IX Forum, accesat pe 22-04-2019
 214. ^ www.globalpeeringforum.org - Past GPF Events, accesat pe 22-04-2019
 215. ^ www.ripe.net - SEE 8: 16-17 April 2019, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, accesat pe 22-04-2019
 216. ^ www.ripe.net - RIPE 78: 20-24 May 2019, Reykjavík, Iceland, accesat pe 23-08-2019
 217. ^ www.neutralinterconnectdays.nl - NID '19 Neutral Interconnect Days, accesat pe 22-09-2019
 218. ^ www.peering-forum.eu - European Peering Forum 2019 Attendees, accesat pe 22-09-2019
 219. ^ www.ripe.net - RIPE NCC Days Kyiv: 24-25 September 2019, Kyiv, Ukraine Attendees, accesat pe 22-09-2019
 220. ^ www.ripe.net - RIPE 79 Attendees, accesat pe 24-10-2019
 221. ^ www.euro-ix.net - 35th Euro-IX Forum, accesat pe 24-10-2019
 222. ^ nanog.org - NANOG 78 - Attendees, accesat pe 28-02-2020
 223. ^ cee-cee-summer.net - CEE-CEE Summer Attendees, accesat pe 13-09-2021
 224. ^ nl-ix.net - The 2021 Late Summer Drink…, accesat pe 23-05-2022
 225. ^ ripe.net - SEE 10: 11-12 April 2022, Ljubljana, Slovenia, accesat pe 23-05-2022
 226. ^ peeringdays.eu - Peering Days - two days that you'll never forget, accesat pe 23-05-2022
 227. ^ [https://event.internationaltelecomsweek.com/event/e807a337-d06c-4e37-baa5-00e55f004c42/ event.internationaltelecomsweek.com - International Telecoms Week 2022, accesat pe 23-05-2022]
 228. ^ globalpeeringforum.org - Global Peering Forum 2022, accesat pe 23-05-2022
 229. ^ ripe.net - RIPE 84 - Berlin, Germany | 16-20 May 2022, accesat pe 23-05-2022
 230. ^ www.euro-ix.net - 25th Euro-IX Forum, accesat pe 02-08-2018
 231. ^ Business Avenue - RONOG 2014, prima conferință internațională a operatorilor de internet și telecomunicații din România, accesat pe 29-11-2014
 232. ^ revistabiz.ro - Specialiștii în comunicații se întâlnesc la RONOG, accesat pe 29-11-2016
 233. ^ Internet Society: RIPE 71 starts in Bucharest, accesat pe 26-01-2018
 234. ^ Evenimentul Zilei - Trebuie să pregătim copiii pentru domenii și feluri noi de a gândi, accesat pe 29-11-2016
 235. ^ www.internetsociety.org - ION Bucharest / RONOG 3: The Case for DNSSEC & IPv6, accesat pe 30-11-2016
 236. ^ Agerpres: RONOG 4 reunește cei mai importanți reprezentanți ai operatorilor de internet, accesat pe 26-01-2017]
 237. ^ Agerpres - România va găzdui anul viitor a șaptea reuniune regională a operatorilor de rețele din sud-estul Europei, accesat pe 17-03-2018
 238. ^ tele-group.ro - RONOG 5 – The largest meeting of Internet technology professionals in Romania, accesat pe 24-10-2019
 239. ^ softlead.ro - Cum a fost la RONOG 6, accesat pe 24-10-2019
 240. ^ interlan.ro - Asociația Interlan organizează pentru membrii săi un Workshop pe teme tehnice la Poiana Izvorului, Sâmbăta de Sus, accesat pe 03-08-2018
 241. ^ interlan.ro - Workshop tehnic InterLAN, accesat pe 03-08-2018
 242. ^ www.nxdata.ro - NXDATA Partners, accesat pe 27-11-2016
 243. ^ Peeringdb.com - Equinix Frankfurt KleyerStrasse (FR5) Datacenter, accesat pe 27-11-2016
 244. ^ blog.leaseweb.com - Peering basics: Public vs. private peering, accesat pe 17-03-2018
 245. ^ www.juniper.net - Understanding Private VLANs, accesat pe 17-03-2018
 246. ^ www.ripe.net - Asociatia Interlan, accesat pe 12-03-2017
 247. ^ www.cautnet.ro - Internetul vine la tine!, accesat pe 01-12-2016

Vezi șiModificare

Legături externeModificare