Catalogul Colecției Lyceum

(Redirecționat de la Lyceum)

Catalogul Colecției Lyceum (Editura Albatros și Editura Tineretului).[1][2]

Primul număr al colecției a apărut în 1967 la Editura Tineretului.[3]

Lista modificare

Editura Tineretului modificare

An Nr. Autor Titlu Note
1967 1 Nicolae Bălcescu Romînii supt Mihai-Voievod Viteazul * Prefață și note finale de Paul Cornea[3]
1967 2 Nicolae Bălcescu Romînii supt Mihai-Voievod Viteazul **
1967 3 Grigore Alexandrescu Versuri și prozǎ Text stabilit și note de Iancu Fischer, studiu introductiv și note finale de Fl. Mihăilescu.
1967 4 Hortensia Papadat-Bengescu Concert din muzică de Bach Roman.
1967 5 Hortensia Papadat-Bengescu Drumul ascuns Roman. Text stabilit de Gheorghe Radu.
1967 6 Vergiliu Eneida epopee
1967 7 Grigore Ureche Letopisețul Țării Moldovei Texte stabilite de P. P. Panaitescu.
1967 8 Geta Rǎdulescu-Dulgheru, Aurel Petrescu Din presa literară românească a secolului XIX Retipărită în 1970 (Editura Albatros).[4]
1967 9 I. L. Caragiale Teatru Ediție îngrijită de Al. Rosetti, Șerban Cioculescu și Liviu Călin. Prefață și note finale de Liviu Călin.
1967 10 Dimitrie Cantemir Descrierea Moldovei
1967 11 Mihail Kogălniceanu Scrieri: literare, istorice, politice Texte alese și studiu introductiv de Geo Șerban.
1967 12 Titu Maiorescu Din „Critice” Critică literară. Ediție îngrijită de Domnica Filimon-Stoicescu.
1967 13 Toma Vescan Lumina, gravitația și relativitatea
1967 14 *** Dramaturgie română contemporană, vol. I Antologie. Prefață și note de Valeriu Râpeanu. Cuprinde Căruța cu paiațe (Mircea Stefănescu), Trei generații (Lucia Demetrius).
1967 15 *** Dramaturgie română contemporană, vol. II Antologie. Prefață și note de Valeriu Râpeanu. Cuprinde Moartea unui artist (Horia Lovinescu), Ziariștii (Al. Mirodan), Ferestre deschise (Paul Everac).
1968 16 Ioan Slavici Moara cu noroc Prefață și note finale de Domnica Filimon-Stoicescu.
1968 17 Mihail Sadoveanu Nicoară Potcoavă Roman istoric. Prefață și note de Ion Roman.
1968 18 Mihai Eminescu Proză Text stabilit de Eugen Simion.
1968 19 I.A. Bassarabescu Un om în toată firea: Schițe, nuvele, amintiri Ediție îngrijită și studiu introductiv de Tiberiu Avramescu.
1968 20 *** Proză latină antologie
1968 21 Marin Preda Moromeții [vol. I][5] roman
1968 22 George Gamow Unu, doi, trei... infinit: Fapte și speculații științifice Traducere de Edmond Nicolau.
1968 23 *** Genul liric Margareta Iordan
1968 24 *** Cronicari munteni Antologie de Virgiliu Ene, text stabilit de Mihail Grogorian, prefață de Al. Piru. Ediția a II-a a apărut în 1973 la Editura Albatros.
1968 25 Mateiu Caragiale Craii de Curtea-Veche Ediție îngrijită de Perpessicius. Studiu introductiv și note finale de Teodor Vîrgolici.
1968 26 V. Rîdnik Vînătorii de particule Traducere de Irina Andreescu și Sanda Felea.
1968 27 Florica T. Câmpan Probleme celebre din istoria matematicii
1968 28 Garabet Ibrăileanu Studii literare
1968 29 George Topîrceanu Versuri și proză Studiu introductiv, note și bibliografie de Virgiliu Ene.
1968 30 E. Lovinescu Texte critice Critică literară. Ediție îngrijită, studiu introductiv și tabel cronologic de I. Negoițescu.
1968 31 Liviu Rebreanu Ion, * Roman realist. Volumul cuprinde Glasul pămîntului.
1968 32 Liviu Rebreanu Ion, ** Roman realist. Volumul cuprinde Glasul iubirii.
1968 33 Balzac Eugénie Grandet
Moș Goriot
Romane.
1968 34 Mihail Sadoveanu Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă
1968 35 Eschil, Sofocle, Euripide Teatru: Perșii, Antigona, Troienele Traduceri de Eusebiu Camilar, George Fotino și Dan Bota. Studiu introductiv, note finale și bibliografie de Ovidiu Drimba.
1968 36 C. Dobrogeanu-Gherea Studii critice
1968 37 Duiliu Zamfirescu Poezii, nuvele, romane Texte stabilite de G. C. Nicolescu și Al. Săndulescu. Prefață și note de Al. Săndulescu.
1968 38 Camil Petrescu Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de război Roman.
1968 39 Bogdan Petriceicu Hasdeu Pagini alese Ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Mihai Drăgan.
1968 40 Vasile Alecsandri Teatru
1968 41 Jean Defradas Literatura elină Traducere de Ileana Vulpescu.
1968 42 Bernard Barhad Fiziologia adolescenței
1968 43 Voldemar Smilga În goană după frumos Traducere din limba rusă de Nicolae Guma și Ludmila Nadolschi.
1968 44 Leonid Petrescu Noua chimie a vieții
1968 45 Anne Terry White Lumi dispărute Traducere de Florica Eugenia Condurachi.
1968 46?
1969? 47 Ion Heliade-Rădulescu Scrieri alese Ediție îngrijită de Vladimir Drimba și prefață de Constantin Măciucă. Ediția a III-a a apărut la Editura Albatros în 1978.
1969 48 Cezar Petrescu Întunecare, vol. I Roman. Studiu introductiv și note de Mihai Gafița.
1969 49 Cezar Petrescu Întunecare, vol. 2 Roman. Studiu introductiv și note de Mihai Gafița.
1969? 50 Alexandru Macedonski Versuri și proză Studiu introductiv și note de Mircea Anghelescu. Texte stabilite de Adrian Marino. Ediția a II-a a apărut la Editura Albatros, în 1976.
1968 51 *** Clasicismul, * Antologie și note de Matei Călinescu, Andreea Dobrescu-Warodin, A. Bantaș, Cornel Mihai Ionescu.
1968 52 *** Clasicismul, ** Antologie și note de Matei Călinescu, Andreea Dobrescu-Warodin, A. Bantaș, Cornel Mihai Ionescu.
1969 53 *** Dramaturgie românească (1918-1944), * Studiu introductiv și note biografice de Margareta Bărbuță.
1969 54 *** Dramaturgie românească (1918-1944), ** Studiu introductiv și note biografice de Margareta Bărbuță.
55
56 Mihail Atanasiu Construcții și experiențe de fizică
57
58 D. Popovici Poezia lui Mihai Eminescu Prefață de Ioana Petrescu.
59
60
61
1969 62 Liviu Rebreanu Golanii Ediție îngrijită și studiu introductiv de Niculae Gheran.
1969 63 *** Literatura română veche (1402-1647), * Introducere, ediție îngrijită și note de G. Mihăilă și Dan Zamfirescu.
1969 64 *** Literatura română veche (1402-1647), ** Introducere, ediție îngrijită și note de G. Mihăilă și Dan Zamfirescu.
1969 65 Ion Budai-Deleanu Țiganiada, vol. I Ediție critică de Florea Fugariu
1969 66 Ion Budai-Deleanu Țiganiada, vol. II Ediție critică de Florea Fugariu.
1969 67 Marian Popa Realismul, * antologie
1969 68 Marian Popa Realismul, ** antologie
1969 69 Marian Popa Realismul, *** antologie
1969 70 George Șt. Andonie Varia mathematica
1969 71 Ion Luca Caragiale Kir Ianulea Antologie de nuvele și povestiri. Ediția a II-a a apărut la Editura Albatros, în 1979.
72
73
74
75
76
1969 77 Stendhal Mînăstirea din Parma * roman
1969 78 Stendhal Mînăstirea din Parma ** Roman.
1969 79 N. Iorga Studii literare. Vol. I: Scriitori români Ediție îngrijită și studiu introductiv de Barbu Theodorescu.
1970 80 N. Iorga Studii literare. Vol. II: Scriitori străini Ediție îngrijită și studiu introductiv de Barbu Theodorescu.
81
82 Ionel Teodoreanu La Medeleni, vol. I (Hotarul nestatornic) Studiu introductiv și note de Marian Popa.
83 Ionel Teodoreanu La Medeleni, vol. II
84 Ionel Teodoreanu La Medeleni, vol. III
85
86 *** Din presa literară românească (1900-1918) Ediție îngrijită și prefațată de D. Murărașu.
87 Nicolae Filimon Ciocoii vechi și noi: nenorocirile unui slujnicar Ediție îngrijită, tabel cronologic și bibliografie de Domnica Filimon-Stoicescu; studiu introductiv de Șerban Cioculescu. Ediția a II-a a apărut la Editura Albatros, în 1978.
1970 88 *** Școala ardeleană, vol. I Ediție critică de Florea Fugariu.
1970 89 *** Școala ardeleană, vol. II Ediție critică de Florea Fugariu.
1970 90 *** Școala ardeleană, vol. III Ediție critică de Florea Fugariu.
1970 91 A. I. Odobescu Scrieri alese, vol. I Studiu introductiv de Tudor Vianu. Ediție critică de G. Pienescu.
1970 92 A. I. Odobescu Scrieri alese, vol. II Studiu introductiv de Tudor Vianu. Ediție critică de G. Pienescu.
1970 93 Alecu Russo Scrieri alese
1970 94 Ioan Popovici Sub soarele tropicelor

Editura Albatros modificare

Editura Albatros este o editură din România care a apărut în 1971, fosta Editura Tineretului (1952-1970).

An Nr. Autor Titlu Note
1970 95 Gheorghe Gussi Itinerar în analiza matematică
96
1971 97 *** Junimea: amintiri, studii, scrisori, documente, vol. I Ediție îngrijită, prefață și note de Cornel Regman.
1971 98 *** Junimea: amintiri, studii, scrisori, documente, vol. II Ediție îngrijită, prefață și note de Cornel Regman.
1971 99 N. Iorga Scrieri istorice, vol. I Ediție îngrijită și tabel cronologic de Barbu Theodorescu. Studiu introductiv de Aurelian Sacerdoțeanu.
1971 100 N. Iorga Scrieri istorice, vol. II Ediție îngrijită și tabel cronologic de Barbu Theodorescu. Studiu introductiv de Aurelian Sacerdoțeanu.
1971 101 I. Al. Brătescu-Voinești Întuneric și lumină Prefață și note finale de Ion Apetroaie. Text îngrijit de Andrei Rusu.
102 Shakespeare Teatru, vol. I Volumul cuprinde piesele Romeo și Julieta (tr. Virgil Teodorescu), Regele Lear (tr. Mihnea Gheorghiu) și Hamlet (tr. Dan Duțescu).
103 Shakespeare Teatru, vol. II Volumul cuprinde piesele Richard al III-lea (tr. Dan Duțescu), Visul unei nopți de vară (tr. Dan Grigorescu), Furtuna (tr. Leon Levițchi).
104 George Coșbuc Poezii Prefață, note și glosar de Gavril Scridon.
105
1971 106 Dante Alighieri Divina Comedie, Infernul, * Traducere de Eta Boeriu.
1971 107 Dante Alighieri Divina Comedie, Infernul, ** Traducere de Eta Boeriu.
108
109
110
111
1971 112 Eugen Rusu De la Tales la Einstein: Gîndirea matematică în perspectivă istorică
113
1971 114 Aurel Nicolescu Observații asupra limbii scriitorilor români Cuprinde Scrisoarea lui Neacșu, texte de Coresi, Kogălniceanu etc.
115
116
117 Alexandru Vlahuță Versuri și proză
1971 118 Nicolae Bănescu Chipuri din istoria Bizanțului
119
120
121
122
123
1972 124 Marcus Tullius Cicero Filipice Traducere de Dumitru Crăciun
125 Ion Heliade Rădulescu Scrieri alese
126
127
128 George Bacovia Versuri și proză Ediția a II-a, revăzută și adăugită, a apărut în 1985.
1972 129 *** Nuvela istorică românească în secolul al XIX-lea Antologie. Prefață și note de Dimitrie Vatamaniuc.
130
131
132
133
134
135
1972 136 Florica T. Câmpan Probleme celebre Aici este vorba de ediția a II-a, revăzută.
1972 137 Florica T. Câmpan A doua carte cu probleme celebre din istoria matematicii
138 Lucian Blaga Vol. I: Poezii Antologie, prefață și bibliografie de George Gană. Cuprinde selecții din ciclurile Poemele luminii (1919), Pașii Profetului (1921), În marea trecere (1924), Lauda somnului (1929), La cumpăna apelor (1933) etc.
139 Lucian Blaga Vol. II: Teatru. Proză autobiografică
140
1973 141 Delavrancea Sultănica: nuvele și schițe
1973[6] 142 Calistrat Hogaș Pe drumuri de munte Ediția 2-a în 1986[7] (altă copertă)
143
144
145
146
147
148
149
1973 150 Dumitru Crăciun Antologia poeziei latine
151
1973 152 Bogdan Petriceicu Hasdeu Scrieri istorice, vol. I
1973 153 Bogdan Petriceicu Hasdeu Scrieri istorice, vol. II
1973 154 H.R. Radian și T.J. Radian Recreații matematice
155
1986 156 Anton Pann Povestea vorbii Ediția a II-a revăzută
1973 157 Camil Petrescu Suflete tari
Jocul ielelor
teatru
1973 158 Camil Petrescu Mitică Popescu
Act venețian
teatru
1973 159 Camil Petrescu Danton
Bălcescu
teatru
160
161
162 Emanuel Vasiliu Lumina – Undă electromagnetică?
163 Mihai Beniuc Poezii
164
165
1973 166 Caragiale Momente. Schițe Antologie de Marieta Croicu și Virgiliu Ene. Prefață și tabel cronologic de Șt. Cazimir.
167
168
169
170
1974 171 Poeții Văcărești Versuri alese
172
173
174
1974 175 Dramaturgia istorică românească, vol. I Ediție îngrijită, prefață, cronologie și note de Ion Nistor.
1974 176 Dramaturgia istorică românească, vol. II Ediție îngrijită, prefață, cronologie și note de Ion Nistor.
177 Thomas Mann Casa Buddenbrook, vol. I
178 Thomas Mann Casa Buddenbrook, vol. II
179 Thomas Mann Casa Buddenbrook, vol. III
180 Alexandru Davila Vlaicu - Vodă: și alte scrieri despre teatru Prefață de Marian Popa. Antologie, tabel cronologic și antologie de D.D. Panaitescu. Conține și Sutașul Troian și Scrisori către un actor.
181
182
183 Octav Onicescu Învățați ai lumii Portrete: Arhimede, Leonardo da Vinci, Copernic, Galileo Galilei, Blaise Pascal, Descartes, Newton, Guido Castelnuovo, Émile Borel, Corrado Gini, Gheorghe Țițeica, Dimitrie Pompeiu și Ion Simionescu.
184 Horia Georgescu și Octavian Bâscă Programe în limbajul Fortran
185 *** Din presa literară românească (1918-1944) Ediție îngrijită, prefață și note de Eugen Marinescu. Ediția a II-a revăzută și adăugită a apărut în 1986.
186 Ion Agârbiceanu Schițe și nuvele: antologie Prefață și tabel cronologic de Vasile Molan. Ediția a II-a a apărut în 1983.
1975 187 Ilie Stănescu Mulțimi de numere
188
189
190 *** Culegere de literatură română patriotică și militantă
191
1975 192 E. Georgescu-Buzău, I. Drăghicescu, N. Matei Probleme actuale de matematică în liceu Mulțimi - Structuri algebrice - Probabilități
193
194 George Călinescu Enigma Otiliei
195
196 Constantin Negruzzi Pagini alese Cu antologie, prefață, tabel cronologic și bibliogr. Ediția a II-a a apărut în 1982.
197
198
1976 199 Ion Neculce Letopisețul Țării Moldovei
200
201
202
203
1976 204 N. Mihăescu Dinamica limbii române literare: vocabular, sintaxă, stil
205 Mircea Tufescu Evoluția speciilor animale
1976 206 Gh. Bulgăr Scriitori români despre limbă și stil Antologie, introducere, comentarii, bibliografie și glosar de Gheorghe Bulgăr.
1976 207 *** 5 Nuvele contemporane Culegere alcătuită și prefațată de George Muntean.
1976 208 *** 3 dramaturgi contemporani
209
210 Stendhal Roșu și negru
1977 211 Anatole France Insula pinguinilor Roman.
212
213 Dan N. Dobrescu și Florentina Ioanițescu Limbaje de programare pentru calculatoare de proces
214
1977 215 *** Balade populare românești Ediție îngrijită, prefațată și bibliografie de Iordan Datcu.
216 Eugen Jebeleanu Harfa si Minotaurul
217
218 Emanuel Vasiliu Electronul – Corpuscul sau undă?
1977 219 Ilie Dan Studii despre opera lui Mihail Sadoveanu
220
1978 221 Alexandru Piru Valori clasice
222 Mihai Iancu Universul alb
223 Horia Georgescu și Petre Preoteasa Introducere în sistemul de operare Siris
224
1978 225 Dimitrie Anghel Versuri și proză [8]
1979 226 Geo Bogza Priveliști și sentimente Reportaje literare.
1979 227 Geo Bogza Cartea Oltului. Statuia unui rîu Reportaj literar.
1979 228 *** O istorie trăită a războiului de independență 1877-1878: Mărturii. Amintiri Capitole despre proclamarea independenței, trecerea Dunării, atacul de la 27 august /8 septembrie 1877, Grivița, Plevna.
1979 229 Viorel Gh. Vodă Triunghiul - ringul cu trei colțuri
230 Rodica Trandafir Introducere în teoria probabilităților
231 Ion Luca Caragiale Kir Ianulea
232 V. Bobancu Caleidoscop matematic
233
234
235 Aurel Nicolescu Analize gramaticale și stilistice
1981 236 Dimitrie Păcurariu Scriitori și direcții literare: iluminism, clasicism, romantism, realism
1981 237 George C. Moisil Cui i-e frică de fizica modernă?
1981 238 Dan Lăzărescu; Martin Gardner Paleoaritmetică și alte probleme de logică Non-ficțiune, ca Gh. Marinescu[9]
239
1981 240 Doru C. A. Duțu Laserul: lumina de mîine
241
1986 242 Alexandru Philippide Poezii Ediția a II-a, revăzută și adăugită
243 [[Nicolae Cocea|N. D. Cocea Scrieri alese
244
245 Anca Iordănescu Fuziunea termonucleară controlată
1982 246 D. Caracostea Studii critice Ediție îngrijită, prefață, tabel cronologic și bibliografie de Ovidiu Bîrlea.
1982 247 N. Mihăescu Norme, abateri și inovații în limba română contemporană
1983 248 Pierre Verone Inventica
249
250
1983 251 Zaharia Stancu Ce mult te-am iubit Prefață, tabel cronologic și addenda de Antoaneta Tănăsescu.
252 *** La trecurtu-ți mare, mare viitor
1983 253 Gheorghe Păun Din spectacolul matematicii
1983 254 *** Legende populare românești Ediție îngrijită de Octav Păun.
1984 255 Nicolae Mihăescu Aspecte ale limbii române contemporane [10]
1985 256 Nicolae Labiș Poezii Ediție îngrijită, prefață, tabel cronologic și addenda de Antoaneta Tănăsescu.
1986 257 Dimitrie Bolintineanu Legende istorice. Poezii [11]

Imagini modificare

Note modificare

 1. ^ Toată colecția Lyceum la .worldcat.org
 2. ^ Catalogul Colecției Lyceum la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj-Napoca
 3. ^ a b Nicolae Bălcescu - Romînii supt Mihai-Voievod Viteazul. Pref. si note finale de Paul Cornea, worldcat.org
 4. ^ Din presa literarǎ româneasca a secolului 19. Prefațǎ de Romul Munteanu. Antologie, note și glosar de Aurel Petrescu. Text stabilit de Geta Rǎdulescu-Dulgheru și Aurel Petrescu, worldcat.org
 5. ^ Nu fusese publicat volumul al II-lea
 6. ^ Pe drumuri de munte Arhivat în , la Wayback Machine., anticariatulnou.ro. Accesat la 11 noiembrie 2019
 7. ^ Pe drumuri de munte, worldcat.org. Accesat la 11 noiembrie 2019
 8. ^ Versuri și proză, worldcat.org
 9. ^ Paleoaritmetică și alte probleme de logică, worldcat.org
 10. ^ N. Mihaescu - Aspecte ale limbii romane contemporane, TargulCartii.ro 
 11. ^ SRL, Logicxtreme Media, Dimitrie Bolintineanu - Legende istorice. Poezii - Cumpără, www.printrecarti.ro 

Vezi și modificare