Curțile de apel din România


România
Autoritatea legislativă în România:
Parlament format din:
Camera Deputaților
Senat
Autoritatea executivă în România:
Președintele
Guvernul
Autoritatea judecătorească în România:
Înalta Curte de Casație și Justiție
Curțile de apel
Tribunalele
Judecătoriile
Consiliul Superior al Magistraturii
Ministerul Public
Sursa: Constituția României

Curțile de apel sunt instanțe judecătorești superioare din România. În prezent, în România funcționează un număr de 15 curți de apel civile și Curtea militară de apel București, instanțe care verifică legalitatea și temeinicia soluțiilor pronunțate de judecătoriile și tribunalele din raza lor de competență (respectiv tribunalele militare). Soluțiile pronunțate de curțile de apel, cu excepția celor irevocabile, pot fi recurate la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Circumscripțiile instanțelor civile din România

În România existau inițial patru curți de apel, înființate prin legea de organizare judecătorească din anul 1890. Prin alipirea Transilvaniei, Banatului, Bucovinei și Basarabiei la Regatul Român, curțile de apel existente în aceste provincii, au fost transformate în curți românești de apel. Astfel numărul curților de apel a crescut în anul 1919 de la patru la douăsprezece. Acestea erau: București, Craiova, Constanța, Galați și Iași (pentru Vechiul Regat), Cluj, Oradea-Mare, Brașov și Târgu Mureș (pentru Transilvania), Timișoara (Banat), Cernăuți (Bucovina) și Chișinău (Basarabia).

Curțile de apel din România

modificare
Curțile de apel din România
Curtea de Apel
Tribunale arondate
Localitatea de reședință
Curtea de Apel Alba Iulia Alba
Hunedoara
Sibiu
Alba Iulia
Curtea de Apel Bacău Bacău
Neamț
Bacău
Curtea de Apel Brașov Brașov
Covasna
Brașov
Curtea de Apel București București
Călărași
Giurgiu
Ialomița
Teleorman

Ilfov

București
Curtea de Apel Cluj Cluj
Bistrița-Năsăud
Maramureș
Sălaj
Cluj-Napoca
Curtea de Apel Constanța Constanța
Tulcea
Constanța
Curtea de Apel Craiova Dolj
Gorj
Mehedinți
Olt
Craiova
Curtea de Apel Galați Galați
Brăila
Vrancea
Galați
Curtea de Apel Iași Iași
Vaslui
Iași
Curtea de Apel Oradea Bihor
Satu Mare
Oradea
Curtea de Apel Pitești Argeș
Vâlcea
Pitești
Curtea de Apel Ploiești Prahova
Buzău
Dâmbovița
Ploiești
Curtea de Apel Suceava Suceava
Botoșani
Suceava
Curtea de Apel Timișoara Timiș
Arad
Caraș-Severin
Timișoara
Curtea de Apel Târgu Mureș Mureș
Harghita
Târgu Mureș

În România funcționează de asemenea o Curte Militară de Apel, cu sediul în municipiul București. Curtea Militară de Apel are sub jurisdicția sa Tribunalul Militar București, Tribunalul Militar Iași, Tribunalul Militar Cluj și Tribunalul Militar Timișoara.

 
Circumscripțiile instanțelor militare din România

Competență

modificare

Pe lângă rolul de instanță de control judiciar, curtea de apel are rolul și de primă instanță. În acest sens judecă procesele și cererile formulate în materie de contencios administrativ privind actele autorităților și instituțiilor centrale.

Ca instanță de apel, curtea de apel judecă apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de tribunale în primă instanță.

La curtea de apel, ca instanță de recurs, se pot introduce recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de tribunale, care potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum și în orice alte cazuri expres prevăzute de lege.

De asemenea, curtea de apel judecă și cererile în orice alte materii date prin lege în competența lor, respectiv conflictele de competență dintre două tribunale, sau între un tribunal și o judecătorie din raza sa teritorială, cererile de recuzare a tuturor judecătorilor de la un tribunal, cererile de îndreptare a greșelilor materiale din propriile hotărâri și încheieri.

Legături externe

modificare

Bibliografie

modificare