Listă de scriitori maghiari

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

Lista de scriitori maghiari prezentată în tabele de mai jos cuprind autori de literatură ficțională și nonficțională de expresie maghiară. Lista este prezentată sub forma unor tabele în care autorii sunt prezentați în ordinea alfabetică a numelor lor, urmat de date succinte referitoare la curentele literare și genurile cultivate în timpul carierei literare.

Ady Endre
Arany János
Babits Mihály
portretul lui Bálint Balassi
Batsányi János
Eötvös József
Jókai Mór
Katona József
Kazinczy Ferenc
Madách Imre
Márai Sándor
Molnár Ferenc
Móricz Zsigmond
Szabó Lőrinc
Vörösmarty Mihály
gróf Zrínyi Miklós

A, ÁModificare

Tabel cuprinzând scriitori maghiari
Numele și prenumele Pseudonime Perioada în care a trăit Curentul Genuri cultivate Observații
Iván Aba (19231982) romancier, jurnalist, redactor, autor al romanului Vrăjitoarele din Seghedin
Benedek Abádi (secolul 16) autor de scrieri teologice, coautor al tratatului Ortographia Ungarica
Ervin Abádi Aharon Abadi (19181979) romancier, redactor și grafician de origine evreiască.
Gusztáv Abafáy Gusztáv Öffenberger (19011995) publicist, istoric și critic literar, bibliotecar al Academiei Române
Erzsébet Abaffy (1928 –) filolog, istoric literar, autoarea unor tratate de lingvistică, apreciată cercetătoare a istoriei evoluției limbii.
Lajos Abafi Ludwig Aigner (18401909) istoric și critic literar, etnograf, editor, entomolog și francmason.
Sándor Abday (18001882) actor și dramaturg, promotor al vieții teatrale din Transilvania.
Jenő Ábel (18581889) filolog, istoric literar
Péter Ábel (19291992) romancier, jurnalist, critic și istoric de cinema, coautor a unor enciclopedii.
Ádám Abet (18671949) poet, jurnalist și traducător. Din 1890 a activat în Cleveland, SUA.
László Ablonczy (1945–) eseist, jurnalist, critic literar, membru fondator al Academiei Literare Digitale
Béla Abody (19311990) critic literar, traducător, redactor al unor reviste si edituri de prestigiu.
Rita Abody (1957– ) critic literar, traducătoare și jurnalistă
Árpád Abonyi (18651918) poet, și jurnalist
Emil Ábrányi (18501920) poet, jurnalist, traducător, a fost deputat în Parlamentul Ungariei
Kornél Ábrányi (tatăl) (18221903) memorialist, muzicolog și compozitor
Kornél Ábrányi (fiul) (18491913) poet și jurnalist
Endre Aczél Ármin Adler (18651935) jurnalist, și redactor.
Géza Aczél (1947–) jurnalist și redactor
György Aczél György Appel (19171991) scriitor, jurnalist, politician comunist.
Tamás Aczél (19211994) romancier, critic literar și eseist
Gedeon Ács (18191887) memorialist și revoluționar pașoptist
Károly Ács (cel bătrân) (18241894) poet și traducător
Károly Ács (cel tânăr) (1928–) poet și traducător maghiar din Voievodina, Serbia
Kató Ács Márta Körmendi (19171989) jurnalistă și activistă comunistă
Lipót Ács Lipót Auerbach (18681945) scriitor, designer, pedagog
Margit Ács (1941–) romancieră, nuvelistă, critică de artă
Mihály Ács (tatăl) Mihály Aachs sau Aács (1646?–1708) scriitor eclesiastic și teolog
Mihály Ács (fiul) Mihály Aachs sau Aács (16721710) scriitor eclesiastic, autor de texte teologice evanghelice
Pál Ács (cel bătrân) Sándor Földes (18951968) scriitor și istoric literar
Pál Ács (cel tânăr) (1954–) istoric literar și eseist
Tivadar Ács (19011974) jurnalist, eseist și istoric
Zsigmond Ács (18241898) prozator și traducător
Ignác Acsády Ignác Adler (18451906) prozator, publicist, traducător și istoric literar maghiar de origine evreiască
Károly Acsády (19071962) poet și jurnalist
Antal Acsay (18611918) istoric și critic literar
Gerzson Ádám (18321906) istoric literar și prozator
György Ádám (18821906) eseist și filozof maghiar din Transilvania
János Ádám (tatăl) (?–1620) poet umanist maghiar din Transilvania
János Ádám (fiul) János Adami (?–după1670) poet și memorialist maghiar din Transilvania
Magda Ádám (1925–) istoric și filolog
Mihály Adami (?–1781) lingvist și genealogist
Tamás Adamik (1937–) eseist, filolog și istoric literar
Anna Adamis (1943–) poetă și libretistă
András Adányi (17151795) poet și călugăr iezuit
Mária Nagy Adonyi (1951–) poetă, jurnalistă și traducătoare maghiară din România
Andor Adorján (18831966) traducător și jurnalist
Boldizsár Adorján (18201867) poet și avocat, prieten cu poeții Sándor Petőfi și Mihály Vörösmarty
Emil Adorján (18731944) jurnalist, promotor al stenografiei maghiar de origine evreiască
Sándor Adorján (1858–) jurnalist și traducător
Zoltán Adorjáni (18801933) poet maghiar din Transilvania
Gábor Adriányi (1935–) eseist și istoric
Endre Ady (18771919) poet și jurnalist, unul dintre cei mai importanți poeți maghiari, reprezentant de seamă al simbolismului
Lajos Ady (18811940) istoric literar, eseist și pedagog al literaturii
Mariska Ady (18891977) poetă
Adolf Ágai (18361916) eseist, jurnalist, redactor maghiar de origine evreiască și poloneză.
Ágnes Ágai (1932–) poetă și traducătoare
Béla Ágai (18701944) prozator, jurnalist și medic maghiar de origine evreiască
Ferenc Agárdi (18981969) publicist și istoric al culturii, maghiar de evreiască
Péter Agárdi (1946–) critic și istoric literar
Attila Ágh (1941–) scriitor, politolog și filozof
István Ágh (cel bătrân) (1709?–1786?) scriitor ecleziastic unitarian și autor de manuale școlare
István Ágh (cel tânăr) (1938–) poet, estetician și traducător
Lajos Ágner (18781949) scriitor, istoric literar, orientalist
Sándor Ágócs (1957–) poet, critic literar și bibliograf
Ernő Ágoston (1892–?) poet și traducător maghiar de origine evreiască
Mihály Ágoston (1928?–) scriitor, filolog și lingvist maghiar din Voievodina, Serbia
Péter Ágoston (1618?–1689) autor de cărți bisericești, traducător, călugăr iezuit
Vilmos Ágoston (1947?–) scriitor, critic literar și reporter maghiar originar din România
Demeter Ágotha (1742?–1783) scriitor, dramaturg, călugăr minoritan
Károly Agyagási (18531933) poet, traducător maghiar din Transilvania
Mihály Abód Ajtai (17041776) scriitor, lingvist, autor de scrieri bisericești maghiar din Transilvania
Sámuel Ajtai (1774?–1881) scriitor, traducător maghiar din Transilvania
István Ákáb (1756?–1786) poet, dramaturg și profesor reformat
Magisterul Ákos (?–1272)
Miklós Ákos (1911–?]) romancier și jurnalist maghiar de origine evreiască
Ferenc Alabán (1951–?]) scriitor și critic literar maghiar din Slovacia
Ambrus Alaksza (19031983) poet, traducător și autor de manuale școlare
Nándor Alapi (1885–?) scriitor, regizor și actor
Gyula Alapy (18721936) scriitor, arhivist și politician
Michael Alard (1573?–1604) scriitor, memorialist maghiar din Transilvania.
József Szaniszló Albach (1795?–1853) scriitor și călugăr franciscan maghiar germanofon
Gábor Albert (1929–) romancier, jurnalist, traducător și bibliotecar
Zsuzsa Albert (1932–) poetă, redactoare radio maghiară, soția scriitorului Gábor Albert
Umberto Albini (1923–) filolog și traducător maghiar de naționalitate italiană
Antal Áldásy (18691932) scriitor, redactor și istoric
Imre Áldor (18381928) eseist, jurnalist și călugăr cistercian
Károly Alexa (1838?–1928) scriitor, critic și istoric literar
Bernát Alexander (18501927) filozof, estetician, scriitor și publicist
Alexander de Hungaria (1260?–?) autor de scrieri teologice în limba latină
György Alexics Alexi, Alexici (18641936) scriitor, istoric literar și filolog maghiar de origine română
Vazul Alexovics (17421796) autor de scrieri teologice, profesor și călugăr paulit
András Alföldi (18951981) scriitor, filolog clasicist, istoric și arheolog profesor la Institut for Advanced Study din Princeton, SUA
Jenő Alföldy (1939–) eseist și critic literar
István Almádi (?–după1708) memorialist
Benjámin Almási (prima jumătate a secolului 18.) poet și pedagog maghiar din Transilvania
Mihály Almási Gergely (16541724) scriitor eclesiastic unitarian maghiar din Transilvania
István Almási (1934–) scriitor, folclorist, autor de studii muzicologice, maghiar din România
Miklós Almási (1932–) estetician și critic literar
György Almásy (19671933) autor de jurnale de călătorii, folclorist, cercetător al Africii
Pál Almásy Paul Almasy (19062002) scriitor, jurnalist și artist fotograf
Ignác Alpár (18551928) arhitect, scriitor și eseist
Gyula Alpári (18821944) scriitor, jurnalist și redactor
Margit Altay (18821972) scriitoare, autoare de literatură pentru tineret, redactoare
Péter Alvinczi (15701634) autor de scrieri bisericești și politice maghiar, născut în Transilvania
Sándor Alvinczy (18521925) ziarist și eseist
Antal Amade, baron de Várkony (16761737) poet și traducător
László Amade, baron de Várkony (17031764) scriitor și poet, fiul scriitorului Antal Amade
Ignác Ferenc Ambró (?–1792) scriitor și tipograf
Mihály Ambrosovszky (17021792) scriitor, istoric și teolog
Dezső Ambrozovics (18641919) poet, traducător și ziarist
Ágoston Ambrózy (19141968) poet și romancier
György Ambrózy (16941746) scriitor, autor de scrieri teologice luterane maghiar, de origine slovacă
Sámuel Ambrózy (17481806) scriitor, autor de scrieri teologice evanghelice
Balázs Ambrus (18871941) poet și critic literar
Lajos Ambrus (1950–) romancier și jurnalist
Tibor Ambrus (19191973) poet și traducător
Zoltán Ambrus (18611932) romancier, critic literar și publicist
Ádám Anavi (1909–?) poet, dramaturg și traducător maghiar din Transilvania
Éva Ancsel (19271993) poetă și filozoafă
Róza Anda, baroană de Kisbethlen (18081844) poetă
Ernő Andai (19001979) scriitor, actor și regizor
Erzsébet Andics (19021986) scriitoare, istoric, activistă comunistă și academiciană
György Andor (18671914) scriitor, teolog catolic și istoric al religiilor
József Andor (18711918) romancier, nuvelist și redactor
Mária Andorffy (18961918) romancieră și poetă
Elek Andrád ( secolul 19.) poet și dramaturg maghiar din Transilvania.
Sámuel Andrád (17511807) povestitor și traducător maghiar din Transilvania.
János V.András (1926–) publicist și traducător maghiar din România
László András (19191988) romancier, jurnalist și traducător
Sándor András (1934–) istoric literar și poet
Bertalan Andrásfalvy (1931–) istoric literar și poet
Iván Andrassew (1952–) prozator, nuvelist și jurnalist
Béla Andrássy (18541873) poet și publicist
Lajos Andrássy (1928–)
Andreas Hungarus (secolul 13.)
Andreas Pannonius (1424–după1505)
István Angi (1933–) scriitor, estetician și filozof maghiar din România
Dávid Angyal (18571943) scriitor, istoric și istoric literar
Endre Angyal (19151976) scriitor și istoric literar
János Angyal (1942–) scriitor, redactor și critic literar
Gergely Angyalosi (1953–) scriitor, critic și istoric literar
János Ángyán (17681846) scriitor, pedagog și autor de texte teologice
János Anka (18831941) poet și ziarist maghiar din Transilvania
József Annus (1940–) romancier și redactor
Eszter Anóka (19421994) romancier și redactor
Anonymus (secolul XI–XII.)
Árpád Antal (1925–) scriitor, istoric literar și profesor de istorie literară maghiar din România
Barnabás Antal (1942–) poet
Dániel Antal (19011972) scriitor, memorialist și profesor de agronomie maghiar din România, deputat în Marea Adunare Națională
Gábor Antal (1922–) poet și ziarist
Géza Antal (18661834) scriitor, autor de texte teologice reformate
János Antal (19071943) poet , jurnalist și redactor
László Antal (cel bătrân) (1924–) scriitor și traducător
László Antal (cel tânăr) (19301993) scriitor și lingvist
Mihály Antal (17921850) scriitor și lingvist
Sándor Antal (18821944) scriitor, jurnalist, traducător și sculptor
Endre Antalffy (18771958) scriitor, lingvist, orientalist, istoric literar, traducător maghiar din Transilvania
Gyula Antalffy (1912–) scriitor, jurnalist, istoric al culturii
József Antall (19321993) orator, istoric, scriitor și o figură politică importantă
Pál Ányos (17561784) scriitor, poet și călugăr paulit
János Apáczai Csere (16251659) scriitor și filozof maghiar din Transilvania
Tamás Apáczai (secolul 17.)
Mihály Apafi (16321690)
Miklós Madár Apáti (16621724) scriitor, filozof și memorialist, adept și promotor al cartezianismului
Miklós Apáti (1944–) poet și jurnalist
Elemér Apor (1907–) scriitor, poet și publicist
István Apor conte de Altorja (16381706) scriitor, memorialist și mecena al culturii transilvane
Péter Apor baron de Altorja (16761752) poet și memorialist maghiar din Transilvania
Albert Apponyi conte de Nagyappony (18461933) politician, scriitor, memorialist, ministru al învățământului în Regatul Ungariei
Balázs Apponyi (secolul 17.) poet renascentist, autor de poeme religioase.
Sándor Apponyi conte de Nagyappony (18441925)
Lajos Áprily (18971973) scriitor impresionist, tatăl lui Zoltán Jékely
Ferenc Apró (1941–) scriitor și istoric
István Apró (1960–) scriitor, publicist maghiar din Voievodina, Serbia.
József Aradi (1943–) poet și publicist maghiar din România.
Zsolt Aradi (19081963) scriitor și istoric
György Aranka de Zagon (17561784) scriitor, eseist, promotor al dezvoltării activităților științifice, maghiar din Transilvania.
János Arany (18171882) poet și prozator. A scris peste 40 de balade, traduse în mai mult de 50 de limbi.
László Arany (18441898) poet și publicist, a fost fiul lui János Arany.
György Aranyady (19131935) scriitor, nuvelist maghiar din Voievodina, Iugoslavia.
Jenő Arányi (18831944) romancier maghiar în Voievodina, din 1920 în Iugoslavia.
László Aranyi (1957–) poet și publicist.
Miksa Arányi (1858–după1918) scriitor, jurnalist, traducător și economist maghiar de origine germană]
Béla Aranyos (1904–?) călător, scriitor, romancier, autor de jurnale de călatorii.
Sámuel Aranyosmedgyesi (secolul 18.) scriitor, autor de cărți de rugăciuni calviniste.
Sándor Aranyosrákosi Székely (17971858) scriitor, poet, povestitor și istoric maghiar din Transilvania.
Magda Aranyossi Nádas (18961977) scriitoare, jurnalistă și redactoare.
Pál Aranyossi (18871962) scriitor, jurnalist, traducător și politician.
András Arató Akcersmann (19131945) poet și jurnalist maghiar din Transilvania
Endre Arató (19211977) istoric și scriitor.
Károly Arató (19391992) poet și traducător
Pál Arató (19141993) istoric, scriitor, bibliograf și călugăr iezuit.
Ferenc Ardamica (1941–) scriitor, jurnalist, traducător maghiar din Slovacia.
Benedek Árkosi Gelei (?–1661) profesor, medic și scriitor maghiar din Transilvania.
Benedek Árkosi Tegző (1629–?)
Kálmán Árkosi-Ferenczi (18771918) poet.
Kristóf Armbrust Ormprust (?–1600) scriitor, autor de texte muzicale maghiar de origine germană
Kriszta Arnóthy Kovács (1930–) romancieră și nuvelistă.
Árpád Árvay (19021985) poet și romancier maghiar din România.
Gergely Árvay (17901871) scriitor, traducător, povestitor și călugăr piarist
György Árvay (16981759) scriitor, poet și călugăr iezuit.
Mihály Árvay (17081750) scriitor, poet și călugăr iezuit.
János Asbóth (18451911) romancier, jurnalist și eseist.
Oszkár Ascher (18971965) actor, regizor, scriitor și dramaturg.
Erzsébet Ásgúthy (18951984) scriitoare, nuvelistă și dramaturgă
György Asperján (1939–) romancier și poet.
János Aszalay Szabó (17691796) scriitor și traducător
József Aszalay de Szendrő (17981874) scriitor și cartograf
Dezső Aszlányi (18691947) poet și filozof; a fost tatăl scriitorului Károly Aszlányi.
Károly Aszlányi (19081938) romancier și jurnalist, fiul scriitorului Dezső Aszlányi.
János Aszódy (19081976) jurnalist și romancier maghiar din România.
András Asztalos (?–1611) scriitor și mecena a literaturii maghiare
István Asztalos (19091960) romancier și jurnalist maghiar din România, reprezentant al realismului socialist.
Miklós Asztalos (18991986) scriitor, eseist și istoric .
Sándor Asztalos (cel bătrân) (18901959) jurnalist și nuvelist.
Sándor Asztalos (cel tânăr) (19191970) scriitor, poet, muzicolog și critic muzical.
István Auer (18771938) poet și traducător
Pál Auer (18851978) politician, scriitor, memorialist, jurnalist și diplomat maghiar de origine evreiască.
Sámuel Augustini (17291792)

BModificare

Tabel cuprinzând scriitori maghiari-B
Numele și prenumele Pseudonime Perioada în care a trăit Curentul Genuri cultivate Observații
Georges Baal (György Balassa ) ( 1938–) teatrolog, eseist, actor și regizor, reprezentant al avangardismului.
Iván Bába (1950–) eseist, redactor, traducător, critic literar maghiar din Slovacia, a fost secretar de stat în Ministerul de externe al Slovaciei.
Mihály Bába ( 1922,–) prozator, ziarist, traducător, cunoscut susținător al relațiilor culturale maghiaro-poloneze.
Ferenc Babai ( 17421778) poet, epigramist și călugăr iezuit.
József Babay ( 18981956) poet și romancier, autor al unor scenarii de film și televiziune
Kálmán Babay ( 18621933) nuvelist, povestitor, a fost preot reformat
Tibor Bábi (Poczkody) ( 19251978) poet și traducător maghiar din Cehoslovacia.
Imre Babics ( 1961–) poet epic contemporen.
Kálmán Babics ( 18401886) eseist, autor de scrieri filozofice și pedagogice.
Mihály Babits (18831941) romancier, poet, istoric literar și traducător.A fost unul din cei mai de seamă scriitori din prima jumătate a secolului XX.
Izsák Babocsay (?–1714) cronicar și memorialist, reprezentant al barocului
Pál Babos (18241861) povestitor și traducător, a tradus opere ale lui Dumas și Shakespeare.
István Babotsai (?–1829) dramaturg și traducător.
Iván Bächer (1957–) romancier, poet și ziarist.
Simon Bacher (18231891) poet și traducător maghiar de origine evreiască.
Vilmos Bacher (18501913) orientalist, scriitor talmudist de origine evreiască, a fost rabin și director al Școlii Rabinice din Ungaria.
József Bachich (17651851) romancier, traducător și enciclopedist.
István Pál Báchmegyei (16891735) prozator și medic; a scris și lucrări științifice din domeniile medicinei, meteorologiei și alchimiei.
István Baconi Incze (17211776) prozator, profesor, preot reformat maghiar din Transilvania; a tradus și propagat lucrările lui Christian Wolff.
Máté Baconi Incze (16791742) prozator, profesor și preot reformat maghiar din Transilvania, autor de discursuri și necrologii.
Mihály Baconi Incze (17231795) scriitor eclesiastic, preot reformat maghiar din Transilvania.
Vera Bácskai (1930–) istoric, eseistă, autoarea unor apreciate studii istorice.
Béla Bacsó (1952–) estetician, eseist și traducător; a tradus lucrări ale lui Jean Paul Sartre.
Péter Bacsó (1928–) regizor de film, scenarist, critic de artă cinematografică
Tibor Bada (1963–) poet contemporan, reprezentant al mișcării underground, cultivator al happeningului literaro-muzical.
Ferenc Badics (18531939) istoric literar și eseist;membru al Academiei de Științe al Ungariei
Attila Bágyoni (19281985) prozator și dramaturg, a fost medic și conducător al unor instituții maedicale.
István Bágyoni Szabó (1941–) prozator, poet și traducător maghiar din România, din 1990 trăiește în Ungaria; a tradus poeziile lui Mircea Dinescu.
Mihály Baja (18791957) poet și preot reformat.
Sámue Báji Patay (1710–?) traducător și autor de scrieri teologice;a tradus din limba sanscrită.
Endre Bajomi Lázár (19141987) romancier, traducător și istoric literar;a tradus nenumărate opere franceze clasice, dar și teatru de Sartre și Ionesco
Andor Bajor (19271991) poet, romancier, umorist și redactor maghiar din România.
Ernő Bajor Nagy (1923–) prozator și jurnalist;a scris și scenarii de televiziune.
József Antal Bajtay (17171773) scriitor eclesiastic, poet și orator.
Jenő Bajza (18401863) poet și dramaturg; a tradus poezii ale lui Goethe.
József Bajza bătrânul (18041858) poet, prozator critic literar și redactor; membru al mai multor societăți literare, promotor și cultivator al reformei lingvistice din Ungaria.
József Bajza tânărul (18851938) istoric literar și lingvist; a fost profesor de literatură croată la Universitatea din Budapesta.
István Baka (19481995) poet, povestitor, traducător și redactor, a tradus mult din poeții ruși ai secolului XX.
György Bakcsi (1933–) eseist, istoric literar și șahist, mare maestru internațional al șahului, autor al unor tratate de șah în limba germană.
Ágnes Bakó (19261990) romancieră, nuvelistă și traducătoare; a scris nenumărate scenarii radio și de televiziune.
Endre Bakó (1938–) jurnalist, redactor și istoric literar; a fost directorul editurii Csokonai Könyvkiadó.
József Bakó (18961962) poet și romancier, reprezentant al mișcării scriitorilori populari.
Tamás Bakócz (14421521) Cardinal al Ungariei, politician, poet, scriitor eclesiastic, mecena al artelor; a fost un reprezentant de seamă al renașterii.
István Bakonyi (1952–) prozator și jurnalist; a scris și studii literare.
Károly Bakonyi (18731926) prozator, dramaturg și scenarist; a fost jurist al ministerului Agriculturii.
Péter Bakonyi (1949–) nuvelist, jurnalist și dramaturg; autor al unor studii sociografice.
Ferenc Bakos (1922–) lingvist, enciclopedist și autor de dicționare, este expert în studiul limbilor neolatine; a redactat mai multe dicționare român-maghiar.
József Bakos (1912–?) lingvist, eseist și istoric literar; autor a nenumărate studii de istorie culturală; s-a ocupat și de etnografie.
Ábrahám Baksay (15301577) cronicar și autor de scrieri istorice; a scris în limba latină lucrarea Chronologia de regibus Hungaricis, publicat în 1567
Dániel Baksay (18081862) poet și autor de scrieri teologice; a fost și preot reformat
Sándor Baksay (18321915) romancier, poet și traducător; a fost membru al societății literare Kisfaludy Társaság și al Academiei de Științe al Ungariei.
Ervin Baktay (Erwin Gottesmann) (18901963) orientalist, traducător și eseist, a scris și jurnale de călătorie; a tradus în limba maghiară Kamasutra.
József Bakucz (19291990) poet, redactor și traducător, reprezentant al avangardismului, din anul 1957 a trăit în SUA.
Péter Balabán (1917–) traducător, eseist și redactor; a fost ziarist la Agenția Maghiaă de Presă (MTI); a tradus opere ale lui Lewis, Steinbeck, Bellow.
György Balanyi (19861963) scriitor, istoric și profesor piarist.
Frigyes Balás (18341879) poet, povestitor, dramaturg și jurnalist.
Tamás Balásfi (15801625) poet și scriitor eclesiastic catolic maghiar din Transilvania, aparține curentului umanist renascentist târziu.
János Balásházy (17971857) eseist, autor de texte economice și de științe agricole, reprezentant al epocii reformelor din prima treime a secolului al XIX-lea.
Jenő Balaskó (1940–) nuvelist, poet și publicist.
Ármin Balassa (Ármin Weisz) (18611924) dramaturg și eseist; a fost și avocat.
Bálint Balassa, conte de Gyarmath și Kékkő (16261684) poet, reprezentant al liricii nobiliare baroce, a fost consilier regal și imperial.
Brunó Balassa (18961979) prozator, eseist și pedagog; a fost călugăr și abate cistercian.
Imre Balassa (18861974) romancier, jurnalist, critic muzical; a fost dramaturgul Operei din Budapesta.
Iván Balassa (1917–?) eseist, istoric și etnograf, director de muzeu; laureat al premiului Herder, membru de onoare al Academiilor din Suedia și Danemarca.
János Balassa (15181577) poet, autor al unor poezii satirice.
József Balassa (cel bătrân) ( până în 1884, Grünbaum) (18641945)
József Balassa (cel tânăr) (18841940) jurnalist, redactor și dramaturg
László Balassa (până în 1941 a purtat numele Novák) (1908–?) istoric literar, poet, lingvist, autor de manuale; apreciat expert de stilistică și metodică.
Péter Balassa (1947–) estetician, eseist, critic și istoric literar.
Bálint Balassi, baron de Gyarmath și Kékkő (15541594) poet renascentist, a întemeiat lirica maghiară modernă, primul autor maghiar de lirică erotică.
László Balássy (19281990) nuvelist, poet, traducător și redactor; a scris o serie de scenarii de teatru radiofonic.
András Balázs (18691956) eseist și istoric al științelor juridice; a fost canonic catolic în Transilvania.
Anna Balázs (1907–?) romancieră, jurnalistă, redactoare, a fost reprezentantă a realismului socialist, mai târziu a aderat la mișcarea feministă.
Árpád Balázs (18741941) muzician, compozitor, prozator și textier maghiar din Transilvania; din 1919 a trăit în Ungaria unde a fost redactor muzical la Radio.
Attila Balázs (1955–) romancier, nuvelist, traducător și publicist maghiar din Voievodina, Serbia.
Béla Balázs (nume purtat la naștere Herbert Bauer) (18841956) poet, romancier, nuvelist, estetician; unul fondatorii criticii și esteticii cinematografice.
Éva Balázs (1915–) istoric, eseistă, publicistă; a publicat numeroase studii istorice și opere beletristice cu teme istorice.
Ferenc Balázs (19011937) poet, romancier, dramaturg și publicist maghiar din Transilvania.
Győző Balázs (18931973) poet și publicist; a fost membru a numeroase societăți literare.
János Balázs (19141989) lingvist, istoric literar, lexicolog și traducător; a scris numeroase studii lingvistice și dicționare.Laureat al premiului internațional Pitrè.
János P. Balázs (1910–?) lingvist și publicist maghiar din Cehoslovacia, din 1949 a trăit în Ungaria.
József Balázs (1944–) romancier și nuvelist, reprezentant al epicii realiste de influență populară.
Mihály Balázs (1948–) istoric literar și eseist.
Miksa Balázs (1919–?) poet și traducător.
Sándor Balázs(cel bătrân) (18831982) dramaturg și romancier.
Sándor Balázs(cel tânăr) (1928–) filozof, eseist și publicist maghiar din România.
Zoltán Balázs (1954–) poet și redactor; din 1980 trăiește în Germania.
Mihály Balázsovics (1943–) poet expresionist, mai târziu avangardist este considerat reprezentant al liricii grotescului.
Brigitta Bali (1948–) poetă, din 1986 trăiește în Toronto, Canada; animatoare a literaturii de limbă maghiară din Canada.
Lajos Balics (1948–) scriitor eclesiastic catolic și eseist; a fost un cleric catolic.
Ágnes Bálint (19222008) romancieră, redactoare, dramaturgă; autoarea unor serii de povești și jocuri de marionete, foarte apreciate la televiziune.
Aladár Bálint (18811924) nuvelist, critic literar; a fost unul din cei mai apreciați critici ai revistei Nyugat.
András B. Bálint (1947–) jurnalist, reporter și eseist.
Béla Bálint (1952–) poet maghiar din Voievodina, Serbia.
Dezső Bálint (18731919) dramaturg, libretist și jurnalist.
Gábor Bálint de Szentkatolna (18441913) lingvist, eseist și orientalist maghiar din Transilvania; a fost printre primii promotori maghiari a limbii esperanto
György Bálint (19061943) nuvelist, poet, jurnalist, traducător și critic literar; participant activ la celebrele polemici literare din Ungaria interbelică.
Gyula István Bálint (18241894) poet și traducător, călugăr franciscan maghiar din Transilvania; a tradus în limba maghiară integrala operelor lui Dante.
Hugó Bálint (1877–?) poet și jurnalist.
István Bálint (1943–) poet, dramaturg; între anii 1972-1992 a trăit în SUA unde a fost regizorul și scenaristul teatrului-vitrină „Squat Theatre”.
Lajos Bálint (18861974) nuvelist, jurnalist, dramaturg și traducător maghiar de origine evreiască; a tradus peste o sută de opere dramatice și de proză.
Lea Ráchel Bálint (1953–) poetă
Tibor Bálint (1932–) romancier, povestitor, jurnalist și traducător maghiar din România; a tradus în limba maghiară numeroase romane de autori români.
Lajos Balkányi Szabó (18231889) poet și povestitor; a fost judecător la Curtea Penală din Debrețin, multe din poeziile lui au devenit cântece populare.
Borisz Balla (1903–?) romancier, jurnalist și diplomat, din 1946 a trăit în SUA.
Károly Balla D. (1957–) poet, nuvelist și jurnalist maghiar din Ucraina.
Gergely Balla (17101774) cronicar, memorialist
Gyula Balla (1948–) poet, istoric literar, jurnalist maghiar din Ucraina.
Ignác Balla (1885–?) poet, povestitor, traducător și jurnalist, corespondent al unor reviste italiene.
Jenő Balla (18691935) jurnalist și critic de teatru, autor al unor apreciate memorii de călătorie.
Kálmán Balla (1954–) poet, critic literar, jurnalist și redactor al unor prestigioase reviste literare.
Károly Balla (cel bătrân) (17921873) poet, jurnalist, jurist, autor si a unor lucrări din domeniul științific
Károly Balla (cel tânăr) (18031881) poet, jurnalist, actor dramatic, a scris și tratate de teatrologie.
Károly Balla, Blau (19131959) romancier, poet, jurnalist maghiar din Transilvania
László Balla (1927–) romancier, poet, eseist publicist și traducător maghiar din Ucraina.
Mihály Balla (18621955) ziarist, nuvelist și traducător, a tradus peste 30 de romane.
Miklós Balla (18741912) poet și redactor, autor a nenumărate volume de poezii, a scris și dramolete.
Teréz Balla (1951–) poetă, profesoară și cercetătoare a istoriei literare, maghiară din Ucraina.
Vilmos Balla (18621934) romancier, nuvelist și ziarist, a scris și lucrări de economie.
Zsófia Balla (1949–) poetă, jurnalistă maghiară din România, fostă dizidentă anticomunistă.
Aladár Ballagi (18531928) eseist, istoric și publicist, membru al Academiei de Științe al Ungariei.
Géza Ballagi (18511907) eseist, istoric și jurist, membru al Academiei de Științe al Ungariei.
Mór Ballagi (Bloch) (18151891) lingvist, teolog și memorialist, redactor al unui dicționar explicativ.
György Balog (16591726) teolog și traducător, a tradus operele lui Marcus Tullius Cicero (1694).
István Balog (17901873) actor, dramaturg și traducător, autor a 23 piese de teatru.
Alajos Balogh (18311886) poet, actor și avocat, participant la revoluția din 1848.
Artúr Balogh (18661951) jurnalist, eseist și traducător, profesor de drept la Cluj.
Attila Balogh (1956–) poet și prozator.
Attila G.Balogh (1937–) prozator, dramaturg maghiar din România.
Balázs Balogh (1941–) poet, jurnalist și eseist maghiar din Ucraina, din 1990 trăiește în Ungaria.
Benedek Balogh (18701945) orientalist, lingvist și profesor, autor de jurnale de călătorie.
Béni Balogh (1922–) romancier, nuvelist și profesor, a scris romane autobiografice și pentru tineret.
Edgár Balogh (Kessler) (19061996) filozof, jurnalist, eseist, redactor, profesor și politician.
Elemér Balogh (1938–) romancier, jurnalist, critic literar și dramaturg, a scris și dramaturgie religioasă.
Endre Balogh (18811925) romancier, povestitor și jurist maghiar din Transilvania.
Ernő Balogh (1950–) critic și istoric literar, profesor de literatură, redactor șef al unor reviste literare.
Gyula Balogh (18371921) poet, prozator și istoric.
István Balogh (cel bătrân) (18941970) poet, istoric literar, redactor de enciclopedie literară.
István Balogh (cel tânăr) (1946–) poet, istoric literar, traducător și translator maghiar din Voievodina.
János Balogh (18121877) scriitor de literatură pentru copii și tineret, revoluționar pașoptist.
József Balogh (1931–) poet, prozator, jurnalist și redactor maghiar din România.
Károly Balogh (18791945) istoric literar, traducător și poet, a tradus din autori latini.
László Balogh (cel bătrân) (1919–) poet, istoric literar, eseist și dramaturg,a fost și profesor de literatură.
László Balogh (cel tânăr) (1946–) romancier, poet și publicist maghiar din Transilvania, România.
Pál Balogh (Balogh Almási) (17941867) critic literar, memorialist; medicul lui Széchenyi și Kossuth.
Sámuel Balogh (Balogh Almási) (17961867) estetician, romancier, autor de scrieri teologice reformate.
Sándor Balogh (1926–) critic literar și istoric, a fost un ideolog al culturii comuniste din Ungaria.
Tihamér Balogh (Balogh Almási) (18381907) prozator și dramaturg, a fost și medic; autor de comedii.
Zoltán Balogh (Balogh Almási) (18331878) poet, dramaturg, publicist; participant la revoluția din 1848.
Zsigmond Balogh (Secolul al XVII-lea) autor de poezii și cântece militare, unele texte au intrat în folclor.
Ferenc Bán (18851938) nuveist, jurnalist și romancier, exponent al realismului.
Imre Bán (19051990) istoric literar, specialist literatura franceză și italiană din secolele XVI-XVII.
Oszkár Bán (19011980) poet, jurnalist, din 1922 a trăit în SUA, a condus mai multe reviste de limba maghiară din SUA
Zsuzsa Bán (1944–) romancieră, poetă, traducătoare, a traduuce mai ales din limba suedeză.
Simon Bánfay (Baumholczer) (18191902) jurnalist, prozator, avocat, a fost redactor șef al unor reviste literare.
Gergely Bánffy (secolul al XVI-lea) cronicar, politician
György Bánffy, baron de Losoncz (18531889) prozator, dramaturg, compozitor și politician.
Miklos Bánffy, conte de Losoncz (18731950) romancier, grafician, regizor, politician, autor al unei trilogii cu tema Transilvania.
Florio Banfi (Flóris Holik) (18991967) critic și istoric literar, din 1925 a trăit în Italia, a fost secretarul institutului Collegium Hungaricum din Roma.
János Bánfi (Johann Wolfshörndl) (1851–?) prozator, poet, publicist de origine germană.
Zsigmond Bánfi (Zsigmond Braun) (18571894) prozator, istoric literar și traducător.
Márton Bánfihunyadi Abacs (?–1737) cronicar și autor de scrieri teologice reformate.
Péter Bangó (18241853) prozator, poet, jurnalist, participant la revoluția de la 1848.
Lajos Bánhidi (1936–) poet
Károly Bankos (18211905) jurist, memorialist, jurnalist, prieten al poetului Sándor Petőfi.
Imre Bánkuti (1927–) prozator, istoric
Zoltán Banner (1932–) prozator, poet, istoric de artă maghiar din România; este cunoscut și ca artist dramatic.
István Banó (19181987) lingvist, etnograf, traducător și prozator.
Jenő Bánó (18551927) prozator, jurnalist și călător, autor al unor jurnale de călotorie în jurul Lumii.
József Bánóczi (18491926) istoric literar, filozof și prozator.
László Bánóczi (18841945) regizor de teatru, prozator și traducător
János Banos (1952–) poet și jurnalist
Tibor Bános (1933–) critic literar și dramaturg
Elemér Bányai (pseudonim literar Zuboly) (18751915) prozator și jurnalist maghiar de origine armeană
István Bányai de Felsőbánya (17111767) memorialist, autor de scrieri teologice reformate.
János Bányai (1939–) critic și istoric literar, prozator și redactor literar maghiar din Voievodina, Serbia.
László Bányai (cel bătrân) (19041979) prozator, ziarist și textier.
László Bányai (cel tânăr) (19071981) istoric, politician, nuvelist și publicist maghiar din România, a fost vicepreședintele al Academiei Române.
Pál Bányai (19011943) romancier, nuvelist, poet și publicist, reprezentant al realismului socialist.
László Bányász (1876–?) romancier, jurnalist și critic literar.
Ábel Barabás (18771915) istoric literar, prozator, esperantist, traducător maghiar din Transilvania, a fost și dramaturg la Teatrul Național din Cluj.
Gyula Barabás (18941973) romancier, nuvelist și jurnalist.
Samu Barabás (18551940) istoric și prozator, autor a nenumărate biografii istorice.
Tibor Barabás (19111984) romancier, nuvelist și jurnalist, a scris și lucrări de istorie literară.
László Barak (1953–) poet și jurnalist maghiar din Slovacia
Ferenc Barakonyi (16111675) poet și memorialist
László Baránszky (Baránszky-Jób) (1930–) poet și teoretician literar, profesor de literatură la Queen’s College din Oxford și University of California.
László Baránszky-Jób) (18971987) estetician, critic și istoric literar, a tradus în maghiară operele lui Edmund Husserl.
Ágoston Bárány (17981849) jurnalist și istoric, membru al Academiei de Științe al Ungariei.
Boldizsár Bárány (17931860) dramaturg, traducător, poet și critic literar.
György Bárány (cel bătrân) (16821757) poet, traducător, autor de scrieri eclesiastice.
György Bárány (cel tânăr) (1922–) publicist și istoric, profesor la University of Denver din SUA.
Péter Bárány (? –1829) dramaturg și publicist.
Tamás Bárány (1922–) romancier, dramaturg, eseist și publicist, reprezentant al surealismului, a scris și scenarii pentru televiziune.
Béla Baranyai (18821945) istoric, prozator și publicist, a contribuit la dezvoltarea istoriei dreptului.
János Baranyai Decsi (Johannes Decius Barovius Csimor) (15601601) scriitor umanist și cronicar, autor al lucrării Comentarii de rebus Ungaricis.
Júlia Baranyai (Júlia Schneider) (19061982) istoric, jurnalistă și etnografă maghiară din Iugoslavia.
Pál Baranyai (?–1545) reformator, autor de texte muzicale, a scris interpretări ale epistolelor Noului Testament.
Zoltán Baranyai (18881948) publicist, critic și istoric literar, a fost diplomat de carieră, din 1947 a fost profesor de literatură comparată la University of Indiana din SUA.
József Baranyay (18761952) prozator, jurnalist și istoric.
Ferenc Baranyi (1937–) poet, traducător, jurnalist, a fost redactor șef al mai multor reviste literare, redactor șef la Televiziunea Maghiară MTV1.
Imre Baranyi (19351968) publicist și istoric literar.
László Baranyi (17291796) poet, publicist și traducător.
Pál Baranyi (16571719) autor de scrieri eclesiastice, poet, călugăr iezuit.
Endre Barát (19071976) romancier, publicist și ziarist, a scris și pise de teatru.
Ferenc Baráth (cel bătrân) (18441904) istoric literar, poet, eseist și editor.
Ferenc Baráth (cel tânăr) (19161950) istoric literar, poet și jurnalist.A fost primarul orașului Zalaegerszeg.
Lajos Baráth (1935–) romancier, nuvelist și ziarist, exponent al mișcării muncitorești.
Tibor Baráth (19061992) istoric, publicist și filolog, din 1945 a trăit în Franța și Canada.
Endre Barátos (19131943) poet și filolog.
Dávid Barczafalvi Szabó (17521828) jurnalist, traducător și reformator lingvistic.
Géza Bárczi (18941975) filolog, publicist și lingvist; a fost coautorul mai multor enciclopedii și dicționare.
István Bárczi (1943–) poet și publicist maghiar din Slovacia.
János Bárczy (19171975) romancier, nuvelist și scenarist.
János Barcs (nume la naștere Kampf) (1927–) poet și publicist.
Mihály Barcsai (16301713) politician și poet maghiar din Transilvania.A fost fratele mai mic al principelui Ákos Barcsai.
Ábrahám Barcsay (17421806) poet și memorialist maghiar din Transilvania, descendent direct al principelui Ákos Barcsai.
Miklós Bárd (Ferenc Kozma de Leveled) (18571937) poet, reprezentant al simbolismului, mai târziu al expresionismului.
Oszkár Bárd Oskar Vattenstein (18931942) poet, dramaturg și medic maghiar de origine germană din Transilvania.
Ödön Bárdi (18771958) publicist, dramaturg, critic de teatru și actor.
Árpád Bardócz (18881953) poet, traducător și jurnalist maghiar din Transilvania.
Artúr Bárdos (18821974) publicist, dramaturg, regizor și critic de teatru.Din 1949 a trăit în SUA.
Arthur Bárdos B. (Arthur Boros-Bárdos) (1923–) poet și jurnalist maghiar din Transilvania, din 1966 trăiește în Austria.
László Bárdos (cel bătrân) (18971960) romancier, nuvelist și jurnalist.
László Bárdos (cel tânăr) (1955–) poet, traducător și istoric literar.
Pál Bárdos (1936–) romancier, nuvelist și dramaturg.
János Bárdosi Németh (19021981) poet, publicist și redactor al unor reviste literare.
Károly Bari (1952–) poet, traducător și grafician, reputat specialist în traducerea poeziilor populare rrome.
György Baritz (uneori: Baricz) (17791840) traducător și autor de dicționare, a tradus operele lui Tacit și Pliniu cel Tânăr.
Miklós Bánfalvi latinizat:Nicolaus Barius (? –1459) jurist, episcop, orator și cronicar, a corespondat cu Enea Silvio Piccolomini.
János Bárkányi (date biografice din perioada 16721703) călugăr franciscan, poet și cronicar.
Borbála Barkóczy, contesă de Barkóc (17001772) poetă și filantroapă.
Ferenc Barkóczy, conte de Barkóc (17101765) memorialist, autor de scrieri bisericești, arhiepiscop catolic de Strigoniu, consiler a împărătesei Maria Tereza.
Gyula Barla (19251977) filolog și eseist, cercetător al stilisticii literare.
Ödön Szabolcs Barlay (1919–) filolog, critic și istoric literar, călugăr cistercian.
Ferdinánd Barna (18251895) lingvist, traducător și eseist, cercetător al preistoriei triburilor fino-ugrice.
Ignác Barna (18221894) poet, traducător și autor de scrieri științifice, a fost și profesor de stomatologie al Universității din Budapesta.
Imre Barna (1951–) traducător și publicist, membru al opoziției democratice dinainte de 1989.
Izidor Barna până în 1887 a purtat numele Braun (19511895) poet și jurnalist de origine evreiască.
János Barna (18801934) critic și istoric literar, traducător, s-a ocupat și de istoria teatrului.
Anna Barnassin (1928–) dramaturg și scenaristă.
Báróczi Sándor grafiat uneori Bárótzi (17351809) traducător, prozator, reformator al literaturii maghiare.
Gyula Baros (18761936) istoric literar, eseist și publicist, membru al Academiei de Științe al Ungariei
Dezső Baróti până în 1945 a purtat numele Kratofil (1911–) istoric literar, eseist și publicist, a fost profesor de istorie literară la Sorbona.
Géza Baróti (19141993) romancier, jurnalist,libretist și scenarist
Lajos Baróti (18561933) critic și istoric literar, cercetător în domeniul istoriei culturii maghiare.
Miklós Baróti (?–1680) autor eclesiastic, călugăr franciscan.
Pál Baróti pseudonim literar Béla Persán (19301981) critic și istoric literar maghiar din România.
Dávid Baróti Szabó (17391819) poet maghiar din Transilvania, călugăr iezuit, unul din fondatorii revistei Magyar Museum.
Dénes Barsi (19051968) romancier, poet și redactor.
József Barsi nume purtat la naștere Neumann (18101893) publicist și memorialist de origine germană.
Ödön Barsi Rodriguez (19041963) romancier, traducător și actor.
György Bársony de Lovasberény (16261678) scriitor eclesiastic catolic, a scris opere polemice contrareformiste.
Irma Barsi născută Irma Kail (18981989) poetă și romancieră.
István Bart (1944–) romancier, traducător și editor.
András Barta (1931–) traducător, eseist critic și istoric literar.
János Barta (19011988) publicist și istoric literar.
Lajos Barta (18781964) nuvelist, publicist și redactor.
Lajos Barta H. de Harta (1935–) nuvelist, eseist și reporter.
Mór Barta (1873–?) filolog, istoric literar, hebraist de origine evreiască.
Sándor Barta (18971938) poet, romancier, jurnalist și redactor.
József Bartakovics (17221763) poet, profesor și călugăr iezuit.
Antal Bartal (18291909) filolog clasicist, membru al Academiei de Științe al Ungariei.
János Bartalis (18931976) poet și publicist maghiar din România, reprezentant al expresionismului.
István Bartalusl (18211899) istoric al muzicii, muzicolog, filolog și folclorist maghiar din Transilvania.
László Bártfay (18211899) prozator și animator al activității literare, membru fondator al societății literare Kisfaudy Társaság.
Boldizsár Bartha (16241689) cronicar și politician.
József Bartha (18661950) lingvist, istoric literar și poet.
Miklós Bartha (18661950) politician, publicist și dramaturg maghiar din Transilvania.
János Barthos (18211894) povestitor, nuvelist și politician.
Ferenc Bartis pseudonim literar Karda (1936–) poet, romancier, traducător și jurnalist maghiar din România.
István Bartók (1955–) istoric literar, redactor și coautor de enciclopedii.
Lajos Bartók (18511902) poet, umorist, dramaturg și redactor.
József Bartóky (18511902) povestitor, nuvelist și dramaturg
Tibor Bartos (1933–) istoric literar, traducător și redactor.
László Bartsai (1772–1810) dramaturg și traducător.
Enikõő Basa Molnár (1931–) istoric de artă, activistă literară, din 1950 trăiește în SUA, a fost președinta Southern Comparativ Literature Association
Lóránt Basch (18851966) istoric literar și avocat
Viktor Basch (18631944) istoric literar și publicist, a activat în Franța.
István Basilius (15251592) autor de scrieri eclesiastice, preot unitarian
Imre Bata (1930–) istoric literar și publicist
János Bata (1963–) poet, traducător, publicist maghiar din Voievodina, Serbia.
Zsuzsa Báti născută Koncz (1938–) poetă și traducătoare maghiară din Voievodina, Serbia
András Batizi (15151546) autor de scrieri bisericești, textier de cântece și imnuri reformate, redactor de dicționare, maghiar din Transilvania.
Irén Bátori (19051958) poetă și romancieră
László Bátori (?–1480) traducător, poet și exeget al Bibliei, călugăr paulit.
Bódog Bátori Schulcz (18041885) memorialist, publicist, a fost colonel în armata revoluționară din 1848.
István Bátorkeszi (există date biografice din perioada 1641-1676) preot evanghelic, poet și memorialist.
János Batsányi (17631845) poet, eseist, redactor, a fost o figură marcantă a epocii reformei lingvistice.
György Batta (1943–) poet, publicist, dramaturg maghiar din Slovacia.
Ádám Batthyány (cel bătrân) (16091659) poet, memorialist și mecena a literaturii maghiare.
Ádám Batthyány (cel tânăr), conte de Németújvár (16621703) cronicar, memorialist și mecena a literaturii.
Alajos Batthyány, conte de Németújvár (17501818) politician, călugăr iezuit, filozof, scriitor; a fost reprezentantul iluminismului, autor al Ad amicam aurem.
Boldizsár Batthyány (15381590) colecționar de cărți și antichități, cronicar, mecena al artelor și literaturii.
Ferenc Batthyány (1569 sau 16731625) poet, promotor al vieții literare, jude de Sopron.
Ignác Batthyány, conte de Németújvár (17411798) bibliofil, scriitor, Episcop catolic de Alba Iulia; fondatorul Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia.
József Batthyány, conte de Németújvár (17271799) scriitor eclesiastic, bibliofil, Arhiepiscop catolic de Strigoniu; fondatorul primei biblioteci publice din Ungaria
Kázmér Batthyány (18071854) memorialist, jurnalist și politician, participant la Revoluția de la 1848.
Orbán Batthyány (?–1547) poet și politician.
Tivadar Batthyány conte de Németújvár (18591931) poet și politician.
Vince Batthyány conte de Németújvár (17721827) memorialist, autor de jurnale de călătorie.
József Bauer (19261993) poet și bibliograf
Ferenc Ferdinánd Baumgartner (18801927) pamfletist, estetician și critic literar ,a trăit la München și Berlin; și-a donat averea unei fundații literare.
Sándor Andor Baumgartner (18931975) estetician, eseist și istoric de artă.
György Baxai Textor (secolul al XVII-lea) poet, autorul lucrării Körmendi kódex.
György Bay (17921849) poet și jurist, a aparținut cercului lui Kazinczy și a fost prieten al lui Ferenc Kölcsey.
Mihály Bay (16401706) cronicar și diplomat; a fost adeptul lui Rákóczi
József Bayer (18511919) eseist și istoric al dramaturgiei; a fost membru al Academiei de Științe al Ungariei.
Zsigmond Bazsó (1938–) romancier, reporter și jurnalist maghiar din România.
János Bebek nume la naștere Bebők (1948–) poet și traducător, din 1974 a trăit în Canada iar din 1991 trăiește în SUA.
Károly Beck nume la naștere Karl Beck (18171879) poet și traducător maghiar de limbă germană, a aparținut cercului lui Petőfi, pe care l-a tradus.
Lajos Beck (18741953) romancier, poet, politician; a fost deputat în Parlamentul Ungariei; a scris multiple studii asupra economiei naționale.
Zoltán Beck (1934–) eseist, etnograf, folclorist, muzeolog.
Judith Beczássy născută Katalin Szobotka (18881961) romancieră și dramaturgă.
Andor Becsky Becski (18981978) poet, redactor și publicist maghiar din Transilvania, a trăit la Paris și Viena, din 1952 s-a stabilit în Ungaria.
Ágnes Bécsy (18981978) jurnalistă, istoric literar și eseistă.
Tamás Bécsy (19281978) istoric literar și estetician.
Anna Bede (1926–) poetă și traducătoare; a tradus operele complete ale lui Horatiu.
Jób Bede (18691919) nuvelist, publicist și jurnalist.
István Beder (1932–) romancier, eseist și jurnalist maghiar din Voievodina, Serbia.
Béla Bedő (18741939) nuvelist, explorator geografic, autor al unor jurnale de călătorie.
Rózsa Bédy Schwimmer (18771948) jurnalistă, eseistă, politiciană, întemeietoarea mișcăii feministe din Ungaria, laureată a Ordinului Mondial pentru Pace.
Józsf Fidél Beéli nume purtat la naștere Fidél Briedl (18071863) estetician, biograf, pedagog; a fost călugăr benedictan.
Gyula Behyna (18511906) istoric literar și eseist.
Ferenc Békássy (18931915) poet și istoric literar.
György Beke (19272007) romancier, reporter și redactor maghiar din România, din 1984 a trăit în Ungaria; a tradus din clasicii și contemporanii români.
Kata Beke (1936–) romancieră, jurnalistă și politiciană, a fost deputată în Parlamentul Ungariei și secretar de stat la Ministerul Educației.
Margit G. Beke (18901988) romancieră și traducătoare, a tradus din limbile nordice; a tradus și prelucrat legende din țări scandinave.
András Mihály Beke (1956–) jurnalist, poet, traducător maghiar din România, din 1984 trăiește în Ungaria.
Sámuel Beke (18001836) autor de scrieri teologice și politice, orator și preot reformat maghiar din Transilvania.
István Békeffi (Békeffy) (19011977) dramaturg autor de cabareturi, între anii 1957-1971 a trăit în Elveția și RFG.
László Békeffi (Békeffy) (18911962) autor satiric, actor, cineast; din 1945 a trăit în Elveția.
Antal Békefi (până în 1884 a purtat numele Kann) (18581907) romancier, nuvelist și jurnalist; fondator al societății literare Dugonics Társaság.
Remig Békefi (18581924) istoric, eseist, istoric al culturii; a fost călugăr cistercian.
Benedek Bekényi (14901544) scriitor umanist.
Gellért Békés (1915–?) poet, prozator, redactor, traducător; a fost călugăr benedictan.
József Békés (1923–) romancier, nuvelist și redactor; a fost un cunoscut om de televiziune.
Pál Békés (1956–) romancier, dramaturg și traducător.
Balázs Békési (secolul al XVI-lea) umanist, autor de poeme și cântări.
Gyula Békési (Stevanyik) (1924–) poet.
Gustáv Beksics (18471906) ziarist, romancier și istoric; a fost deputat în Parlamentul Ungariei.
Krisztina Beksics (născută Bogdanovich, psuedonim literar:György Bogdanovics) (?–1903) actriță, romancieră și poetă; actrița Teatrului Național din Budapesta.
Iván Béki-Halász (până în 1956 a purtat numele Halász) (19191997) poet și traducător.
Károly András Bél (17171782) memorialist, istoric literar, profesor de poetică și estetică; a avut contribuții esențiale la dezvoltarea literaturii istoriografice.
Mátyás Bél (16841749) poet, memorialist, teolog, fondator al literaturii monografice din Ungaria; a contribuit decisiv la răspândirea culturii enciclopedice.
Henrik Béla (18641939) jurnalist, eseist, publicist maghiar de origine cehă.
Miklós Béládi (19281983) critic și istoric literar; a studiat literatura maghiară din afara granițelor Ungariei.
Vilmos Bélay (1919–?) istoric, arhivist și eseist; a studiat istoria medievală a Maramureșului.
Izor Béldi (18671926) romancier, eseist, jurnalist și critic de muzică.
Gergely Belényesi (date biografice din perioada:15431555) cronicar, autor de epistole; a corespondat cu Luther.
Miklós Bleznay (17131787) memorialist și susținător al vieții literare; a fost curator general al Bisericii Reformate din Ungaria.
Sámuel Beleznay, conte de Belezna (17631818) bibliofil, memorialist; a fost proprietarul unei valoroase biblioteci.
György Belia (1923–) traducător, istoric și critic literar; a fost preocupat de prozatorii români contemporani.
István Bella (1940–) poet și publicist.
Aladár Bellaagh (18531924) istoric literar și publicist; a fost coautor al dicționarului explicativ a Academiei de Științe din Ungaria.
Péter Belleci (16021649) dramaturg, istoriograf; a fost călugăr iezuit.
Zsigmond Belleny (15871618) genealog și traducător, a tradus opera lui Girlamo Savonarola.
Pál Bélley (19251976) filolog, bibliograf și jurnalist.
György Alajos Belnay (17651809) memorialist, traducător, istoriograf, și profesor; a fost proprietar de tipografie.
Pál Belohorszky (19481989) eseist, publicist, critic și istoric literar.
Gellért Belon (19111987) scriitor eclesiastic catolic, eseist și publicist.
László Bélteky (1909–?) poet și redactor maghiar din România interbelică; din 1945 a trăit în Ungaria.
László Belyei (1910–?) prozator, publicist și critic literar maghiar din Cehoslovacia interbelică; din 1945 a trăit în Ungaria.
Sándor Benamy (18991989) romancier, nuvelist, traducător maghiar din România interbelică; a tradus din operele lui Flaubert, Maupassant, Sinclair.
Lajos Bence (1956–) poet, nuvelist și redactor de televiziune maghiar din Slovenia.
József Bencédy (1921–) lingvist, eseist și publicist.
József Bencédy (1921–)
Boldizsár Bencz (19101949) poet și dramaturg, a scris și librete de operetă.
Mihály Bencz (19131970) romancier, poet și jurnalist maghiar din Voievodina, Iugoslavia.
László Benczédi (19291984) istoric, eseist și publicist.
Tibor Benczés (1903–?) romancier și jurnalist.
Béla Benczúr (18541941) arhitect, ilustrator de carte, eseist și autor de studii de artă.
János Benczur (18171852) prozator, autor de scrieri juridice și politice.
József Benczur (18061886) prozator și librar.
Miklós Benczur (18211862) povestitor, poet și orator; a fost deputat în Adunarea Națională a Ungariei.
Imre Bencsik (1924–) prozator, dramaturg și scenarist.
Jenő Benda (18821944) romancier, publicist și jurnalist.
Kálmán Benda (19131994) istoric, eseist și publicist.
László Bende (17421816) dramaturg și autor de scrieri teologice; a fost un călugăr minorit.
László Bendefy (până în 1934 a purtat numele Benda) (19041977) geolog, geodet, inginer, filolog, istoriograf și publicist literar.
Demeter Bene (17151762) dramaturg și autor de scrieri teologice; a fost un călugăr minorit.
Ede Bene (19291985) istoric literar, eseist și profesor de literatură comparată; a fost inițiatorul unor conferințe literare internaționale.
Kálmán Bene (18821961) istoric literar, jurnalist și redactor.
Sándor Bene (1962–) istoric literar și publicist.
Benedek (latinizat Benedictus) (?–1296) episcop catolic de Oradea, cronicar, autor de scrieri teologice, s-au păstrat scrieri olografe ale sale.
András Benedek (Stupf Benedek András) (1947–) poet, istoric literar și reporter maghiar din Ucraina.
Elek Benedek (18591929) romancier, povestitor, jurnalist, redactor; apreciat mai ales pentru celebrele sale cărți de povești și culegeri de basme populare.
István Benedek (1915–) romancier, eseist, istoric literar, a fost un reputat medic psihiatru; a publicat peste cincizeci de volume.
István Gábor Benedek (1937–) romancier, eseist și jurnalist.
Marcell Benedek (18851969) romancier, eseist și istoric literar; a avut contribuții esențiale la critica literaturii universale.
Mária Benedek (1953–) romancieră și eseistă, cultivă literatura sociografică.
Rózsi Benedek (18941978) romancieră, nuvelistă și traducătoare.
Zsuzsa Beney (1930–) poetă, nuvelistă, istoric literar; a fost medic specialist ftiziolog practicant.
Emil Beniczky (18381864) poet, romancier și jurnalist.
Gáspár Beniczky (?–după 1717) memorialist, cronicar și diplomat; a fost secretarul privat al lui Rákóczi.
Irma Beniczky (18281902) romancieră și publicistă; a tradus nenumărate romane din limba franceză.
Lajos Beniczky (18281902) memorialist, biograf și politician.
Péter Beniczky (16061664) poet, reprezentant al barocului.
Lenke Beniczky (Născută Bajza) (18391905) romancieră și nuvelistă; a fost membra societății literare Petőfi Sándor.
Ferenc Benjamin (Benjámin) (18801968) poet și romancier și publicist; din 1938 a trăit la Londra.
László Benjámin (19151986) poet, jurnalist și redactor; a scris și literatură pentru copii.
József Benke (17811855) actor, dramaturg și traducător; a tradus și adaptat peste patruzeci de piese din dramaturgia franceză.
László Benke (1943–) poet și jurnalist.
Mihály Benke (17571817) autor eclesiastic reformat, a scris lucrări moralizatoare.
Imre Benkó (18591939) istoric literar și eseist
Attila Benkő (1943–) poet și jurnalist
Ferenc Benkő (17451816) naturalist, autor de texte teologice, memorialist; a contribuit la dezvoltarea limbajului științific din limba maghiară.
Gyula Benkő (18541934) romancier, traducător, editor și librar; a rescris și completat Istoria literaturii universale al lui Johannes Scherr.
Jolán Benkő (18481914) actrițâ, dramaturgă și memorialistă, originară din Transilvania.
József Benkő, de Középajta și Árkos (17401814) preot reformat, istoriograf, memorialist și savant naturalist maghiar din Transilvania.
Kálmán Benkő (18241890) prozator, actor, dramaturg și tetrolog.
László Benkő (18121994) lingvist, eseist și istoric literar; s-a ocupat și de stilistică și lexicografie.
Lóránd Benkő (1921–) lingvist, istoric literar, eseist și publicist; membru al Academiei de Științe din Ungaria.
Márton Benkő, de Dálnok (a trăit în secolele XVII-XVIII) memorialist, traducător, reprezentant al stilului literar baroc, maghiar din Transilvania.
Samú Benkő (1928–) istoric al culturii, eseist, publicist și redactor maghiar din România.
Soma Benőfi (Sámule Brujmann) (18211885) poet, etnograf, autor de scrieri teologice.
Bernát Benyák (17451829) dramaturg, poet, profesor de poetică și retorică; a fost un călugăr piarist.
Gábor Bényei (18371892) poet și jurnalist
József Bényei (1937–) poet, eseist și jurnalist.
Miklós Bényei (1943–) istoric literar, bibliograf și publicist.
Tamás Bényei (1966–) critic și istoric literar, publicist și traducător;
traduce din proza engleză și sudamericană.
János Benyhe (1926–) istoric literar, eseist și traducător, a fost abasador al Ungariei în Brazilia; traduce din autori spanioli, portughezi și francezi.
Judit Benyó (1945–) poetă și romancieră.
Károly Benyovszky (18861962) publicist, redactor istoric de artă și monografist.
Móric Ágost Benyovszky, conte de Verbó (17411786) memorialist, autor de jurnale de călătorii, aventurier și explorator; a fost regele Madagascarului.
Ákos Beöthy (18381901) publicist, eseist și om de stat; a fost deputat în Parlamentul Ungariei și conducător al opoziției naționale.
Erzsébet Beöthy (1935–) lingvistă și publicistă, după 1966 trăiește în RFG, apoi în Finlanda și Olanda.
László Beöthy (cel bătrân) (18261857) nuvelist, romancier și umorist; a fost revoluționar pașoptist.
László Beöthy (cel tânăr) (18731931) dramaturg, publicist și director al Teatrului Național din Budapesta.
Leó Beöthy (18391886) romancier, nuvelist, traducător; a scris și studii economice și statistice.
Zsigmond Beöthy (18191896) poet, dramaturg, povestitor, autor de lucrări juridice; a fost deputat în Adunarea Națională a Ungariei.
Zsolt Beöthy (18481922) romancier, istoric literar, teoretician al literaturii, membru și vicepreședinte al Academiei de Științe a Ungariei.
Károly Berczeli Anzelm (Vyhnalek) (19041982) poet, romancier și traducător; a îndeplinit importante funcții în aparatul guvernamental.
Jenő Berczelly (18421932) romancier și jurnalist; a fost președintele Curții de Apel de la Kolozsvár și de la Kassa.
Árpád Berczik (cel bătrân) (18421919) poet, nuvelist și dramaturg.
Árpád Berczik (cel tânăr) (19101988) istoric literar și publicist.
Károly Bérczy (nume purtat la naștere Károly Stand) (18211867) poet, romancier, traducător și redactor; a fost mebrul a mai multor societăți literare.
Miklós Bercsényi, conte de Székes (16651725) memorialist, autor de epistole, general al armatei curuților; a fost regent al lui Francisc Rákóczi al II-lea.
József Berda (19021966) poet.
Mária Berda (18891949) romancieră, poetă, traducătoare maghiară din România; a fost o propagatoare a valorilor literare românești.
József Bereck (1945–) nuvelist și poet.
Károly Berecz (18211901) nuvelist, poet, editorialist; a fost colaborator a nenumărate reviste și jurnale literare.
László Bereczky (18211901) romancier și bibliograf.
János Beregi M. (?–1665) poet și profesor.
Tivadar Beregi (Theodor Beregi) (19091993) eseist, jurnalist și istoric literar, din 1929 a trăit în Franța.
Lőrinc Péter Beregszászi (?–1587) scriitor ecleziastic reformat.
Mózes Beregszászi (17001772) preot, scriitor și memorialist reformat.
Pál Beregszászi Nagy (17501828) scriitor, orientalist și lingvist.
Pál Beregszászi (secolul al XVII-lea) poet și preot reformat.
Géza Bereményi (1946–) romancier, dramaturg, scenarist și regizor cinema.
Antal Berényi (Szalinger) (18291856) dramaturg
János Berényi (Pankovich) (19021944) poet, jurnalist și prozator.
László Berényi (1893–?) prozator și jurnalist.
Attila Béres (1946–) poet, jurnalist și romancier.
János Béres (18131875) poet.
Ferenc Beretka (18131875) nuvelist, eseist și critic literar maghiar din Voievodina, Serbia.
Pál Berg (19121951) eseist, istoric literar.
Illés Berger (15621644) cronicar.
Géza Béri (19331979) poet și nuvelist.
Erzsébet Berkes (1940–) crtic literar, jurnalistă, dramaturg.
Imre Izidor Berkes (18781949) romancier, nuvelist și jurnalist.
Péter Berkes (1931–) romancier, poet și jurnalist.
András Berkesi (1919–) romancier, nuvelist și redactor; a fost maior al poliției secrete din Ungaria.
István Berkeszi (până în 1879 a purtat numele Polák) (18531922) eseist și istoric al culturii.
István Berkeszi (18531922)
Feriz Berki (1917–) scriitor și teolog ortodox
Sándor Berkó (19181942) poet, traducător și publicist maghiar din Cehoslovacia.
György Berkovits (1940–) romancier, sociograf și publicist.
Ilona Berkovits (19041986) eseistă și istoric de artă.
Gáspr Bernát (18101873) nuvelist și anecdotist.
Árpád Bernáth (1941–) eseist și istoric literar.
Aurél Bernáth (18951982) pictor și scriitor.
István Bernáth (19281982) istoric literar și traducător.
Lajos Bernáth (18691945) istoric literar, poet și profesor de teologie baptistă.
Jolán Berár (19251985) lingvistă și eseistă.
Pál Bertalanffi (17061763) scriitor, geograf și călugăr iezuit.
Bulcsu Bertha (1935–) romancier, nuvelist și publicist.
Sándor Bertha (cel bătrân) (17961877) poet și publicist.
Sándor Bertha (cel tânăr) (18431912) compozitor, romancier, nuvelist și pianist.
Zoltán Bertha (1955–) publicist, critic și istoric literar.

CModificare

DModificare

E, ÉModificare

FModificare

GModificare

HModificare

IModificare

JModificare

KModificare

LModificare

MModificare

NModificare

OModificare

PModificare

RModificare

SModificare

TModificare

U, ÚModificare

VModificare

WModificare

ZModificare

ReferințeModificare

 1. ^ Întîlnire cu Attila BARTIS la Tășuleasa Social, Cezar Gheorghe, Observator cultural - numărul 683, iulie 2013, accesat la 1 februarie 2014
 2. ^ „Daca nu stii sa folosesti experienta mintuirii, credinta nu are nici un sens“. Dialog cu Attila BARTIS, Iulia Popovici, Observator cultural - numărul 362, februarie 2007, accesat la 1 februarie 2014

BibliografieModificare

 1. Új magyar irodalmi lexikon („Nou dicționar maghiar pentru literatură”), vol. I-III., editura Akadémiai Kiadó (Editura Academică), Budapesta, 1994, ISBN 9630568047
 2. A Magyar nyelv és irodalom enciklopédiája (Enciclopedia limbii și literaturii maghiare), redactor șef: L. Sípos Editura :Magyar Könyvklub,2002. ISBN 9789635476800
 3. Romániai magyar irodalmi lexikon, I-IV köt (Dicționarul literaturii maghiare din România), vol.I-IV, redactor șef: Gyula Dávid, Editura Kriterion, București, 1981, 1991, 1994, 2002,ISBN 9632005082
 4. Magyar irodalmi lexikon (Dicționarul literar Maghiar) vol.I-III., redactor șef: Benedek Marcell, 1963-1978
 5. Díjasok és kitüntetettek adattára (Baza de date al premiaților și posesorilor de distincții de stat) 1948-1980, Redacor: Magyar Józsefné, Kaposvár, 1984
 6. Kossuth-díjasok és Állami Díjasok almanachja (Almanahul posesorilor Premiului Kossuth , 1948-1985, redactor: Darvas Pálné, Dr.Tamás Klement , Dr. József Terjék , 1988
 7. Kortárs magyar írók kislexikona 1959-1988, (Mic dicționar al scriitorilori maghiari contemporani 1959-1988), redactor șef: Fazakas István, 1990
 8. Frederick Riedl: A History of Hungarian Literature (Istoria literaturii maghiare), Editura: University Press of the Pacific, 2002, ISBN 1410203964
 9. Albert Tezla:Hungarian Authors-A bibliographical Handbook (Autori maghiari- compendiu bibliografic), Library of Congress Catalog Card no. 74-88813, 1965, SBN 674 42650 9

Legături externeModificare