Acest utilizator a avut statut de administrator la Wikipedia în limba română.
15 Ani Acest utilizator a colaborat la Wikipedia mai mult de 15 ani.


The first principle is that you must not fool yourself—and you are the easiest person to fool. [1][2]

If it disagrees with experiment it is wrong. [3][4]

There is an infinite amount of crazy stuff, which, put another way, is that the environment is actively, intensely unscientific. [5]

The answer is that science is irrelevant. [5]

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto. [6][7]

Thus all the mathematical sciences are founded on relations between physical laws and laws of numbers, so that the aim of exact science is to reduce the problems of nature to the determination of quantities by operations with numbers. [8][9]

There's more than one way to do it. [10]

There should be one—and preferably only one—obvious way to do it. [11]

Cel mai greu lucru de învățat este simplitatea. [12]

Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement. [13]

Fraza lăbărțată fleșcăiește ideea. [14]

Less is more. [15][16]

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. [17]

Iterare humanum est sed recurrere divinum. [18]

Mais je hais par sur tout un savoir pédantesque. [19][20]

Prostul e cineva care știe. Știe, e sigur. N-are dubii și, dacă ești atent, îți și explică. Dacă nu înțelegi, ești prost. [21]

No one smells good to everybody; it depends on who is sniffing whom. [22]

Domnule Moisil, să știi că eu nu mă supăr când vrei dumneata; eu mă supăr când vreau eu. [23]

Et ta sœur! [24]


 1. ^ Richard P. Feynman: Cargo Cult Science: Some Remarks on Science, Pseudoscience, and Learning How to Not Fool Yourself, Caltech Commencement Address, 1974.
 2. ^ Principiul primar e că nu trebuie să te amăgești singur – și ești persoana cea mai ușor de amăgit.
 3. ^ Richard P. Feynman: The Character of Physical Law, Messenger Lectures, Cornell University, 1964.
 4. ^ John Gribbin and Mary Gribbin: Richard Feynman – a life in science, Penguin Books, 1998, p. 179.
 5. ^ a b Richard P. Feynman: What Is and What Should Be the Role of Scientific Culture in Modern Society, Symposium Internazionale di Storia, Metodologia, Logica e Filosofia della Scienza «Galileo nella storia e nella filosofia della scienza», Firenze, 1964.
 6. ^ Galileo Galilei: Il Saggiatore.
 7. ^ Filosofia e scrisă în această carte grandioasă, Universul, pe care o avem neîntrerupt deschisă în fața ochilor, dar ea nu poate fi înțeleasă dacă mai întâi nu învățăm să-i înțelegem limbajul, să-i cunoaștem semnele cu care e scrisă. Ea e scrisă în limbaj matematic, iar semnele sunt triunghiuri, cercuri și alte figuri geometrice, fără de care e imposibil să-i înțelegem omenește cuvântul; fără acestea ne-am învârti zadarnic într-un labirint întunecat.
 8. ^ James Clerk Maxwell: On Faraday's Lines of Force, Transactions of the Cambridge Philosophical Society, Vol. X, Part I, 1855–1856.
 9. ^ Astfel, toate științele matematice se bazează pe relații între legi fizice și legi numerice, așa că scopul științelor exacte este să reducă problemele naturii la determinarea mărimilor prin operații cu numere.
 10. ^ Perl slogan.
 11. ^ Python philosophy.
 12. ^ Nicolae Ciorănescu: Linii drepte, drumuri strâmbe, Tiparul Universitar, București, 1939, p. 30.
 13. ^ Nicolas Boileau: L'art poétique (Chant I)
 14. ^ Tudor Arghezi: unde și când?
 15. ^ Robert Browning, în poemul Andrea del Sarto. 
 16. ^ Ludwig Mies van der Rohe, despre design minimalist.
 17. ^ Occam's razor.
 18. ^ Parodie de programator după Seneca.
 19. ^ Joachim du Bellay: Les Regrets, LXVIII
 20. ^ Dar urăsc, mai presus de orice, o învățătură pedantă.
 21. ^ Andrei Pleșu: Conferință despre prostie, 10:40–10:55/34:19.
 22. ^ Claus Wedekind and Sandra Füri: Body odour preferences in men and women: do they aim for specific MHC combinations or simply heterozygosity?, Proceedings of the Royal Society, Seria B, Vol. 264, pp. 1471–1479, 1997.
 23. ^ Șerban Țițeica, citat de Radu P. Voinea în Curierul de Fizică, #61, august 2008, p. 11.
 24. ^ Reacție agresivă la un comentariu nelalocul său (expresie de argou).