Glosar de arhitectură

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

Prezentul glosar conține termeni referitori la arhitectură, urbanism, amenajări interioare și mobilier.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

A modificare

 
Abaca unui capitel doric
 
Capitel compozit decorat cu frunze de acante
 • abacă - placă de piatră plasată deasupra capitelului unei coloane, de formă cel mai adesea pătrată, mai rar octogonală și care face legătura cu arhitrava.
 • abație - un complex de clădiri adăpostind o mănăstire catolică cu statut special, condusă de un abate (stareț sau superior), respectiv de o abatesă (stareță).
 • absidă
- spațiu cu traseu circular, poligonal, rectangular sau, mai rar, lobat, ieșit în rezalit față de zidul perimetral al unei clădiri;
- partea în formă de nișă, rezervată în biserici persoanelor oficiale.
 • absidiolă - mică absidă laterală la bisericile creștine, care flanchează pe cea principală sau încheie navele laterale spre est.
 • academism - stil arhitectural dominat de conformitatea față de principiile învățământului academic bazat pe studiul artei clasice.
 • acantă - ornament caracteristic capitelurilor corintice și compozite, care imită frunzele de acantă.
 • acoladă - ornament obținut prin racordarea față de o axă de simetrie a mai multor arce de cerc formând un unghi și utilizat mai ales în arhitectura gotică la închiderea părții superioare a deschiderilor (ancadrament de ferestre, uși, portale etc.).
 • acoperiș - element de construcție care acoperă o clădire și o apără contra agenților externi.
- acoperiș vegetal - acoperiș în care materialele utilizate în mod curent (țiglă, lemn sau tablă) sunt înlocuite cu vegetație.
 • acropolă - citadelă din Grecia antică situată pe o zonă înaltă, greu accesibilă și a cărei incintă cuprindea principalele edificii (palate, temple etc.).
 • acroter(ă) - element ornamental de forma unui piedestal așezat în vârful sau la extremitățile unui fronton pentru a susține un ornament.
 • acustică arhitecturală - tehnici care tratează, într-o clădire, într-o sală de spectacol, propagarea sunetului pentru calitatea percepției acestuia.
 • aditon (uneori, adyton) - încăpere secretă a unui templu grecesc,[1]rezervată anumitor funcții, în cea mai mare parte religioase.
 • adosat
- (despre o coloană, un pilastru) lângă un perete;
- (despre o construcție) lipită de un edificiu.
 • aediculă - (în Antichitate) templu în miniatură; capelă mică, edicul; clădire miniaturală.
 • afișier - vitrină, panou sau construcție special amenajată pe care se lipesc sau se fixează diferite anunțuri; loc (special amenajat) pentru afișaj.
 • ajur:
- ornament cu perforații care permite pătrunderea luminii.
- ornament format din găuri practicate într-o placă de metal, de teracotă etc. ori în pereții unui vas de lut.
- drum îngust și scurt într-un parc, într-o grădină etc, acoperit cu prundiș sau cu nisip și mărginit de arbori și flori;
- spațiu de circulație mărginit pe ambele părți de elemente arhitecturale de același fel sau de sculpturi.
 • aliniament
- spațiu care conține elemente de același tip (arbori, coloane, clădiri) așezate în linie și eventual la distanțe egale;
- rezultatul unei sistematizări urbane, care constă în aducerea la o linie comună a spațiilor verzi sau a amenjărilor care le deservesc.
 • aliniere – așezarea construcțiilor, a parcelelor după o anumită direcție.
 • altorelief - varietate a reliefului, în care formele se despind puternic, fără să piardă contactul cu fondul (vezi și basorelief).
 • ambrazură
- deschizătură într-un zid în vederea montării unei uși sau ferestre;
- deschidere practicată într-o amenajare întărită (fortăreață) pentru a permite tragerea cu o armă.
- edificiu de formă circulară, în general neacoperit, cu locurile pentru public dispuse în trepte;
- sală de curs sau de conferințe cu scaunele dispuse în trepte.
- (sens regional) fiecare dintre cei patru stâlpi de lemn care se pun la colțurile unei construcții țărănești, pentru a sprijini acoperișul.
- (sens regional) lemn scurt cu care se prind grinzile unui tavan.[2]
 
Antablament, format din cornișă, friză și arhitravă
 • anaglifă - sculptură în relief sau basorelief.
 • anastiloză - operație de restaurare a unui monument prin amplasarea elementelor arhitectonice căzute la locul de origine.
 • anathyrosis - falț care mărginește fața anterioară a blocurilor de piatră dintr-un parament.
 • ancadrament:
- chenar decorativ în relief care înconjoară o ușă, o fereastră, un panou etc.
- bordură îngustă de cărămidă, împrejmuire de vegetație scundă care mărginește un spațiu plantat;
- ansamblu de construcții, de plantații etc. care mărginesc o piață.
 • anconă:
- consolă care susține cornișa;
- placă așezată în altar, sculptată sau pictată; nișă în care este așezată această placă.
- mod de tăiere și de dispunere a pietrelor sau cărămizilor în zidurile de fațadă;
- mod de decorare a unui zid, care imită așezarea pietrelor sau cărămizilor.
 • apartament - diviziune principală a unei clădiri, a unui imobil, compusă din mai multe camere și dependințe și care servește, de obicei, ca locuință (stabilă sau temporară).
 • apartament nupțial:
- ansamblu de încăperi într-un hotel, constituind o unitate, mobilate luxos, și care este rezervat numai de perechi de tineri căsătoriți recent, pentru perioada de după nuntă;
- (la plural) complexul camerelor și sălilor rezervate locuinței private a fiecărui membru al unei familii regale sau princiare.
 • apex - capăt, extremitate ascuțită a unui acoperiș; vezi și coamă.
 • aplică:
– ornament în relief fixat pe suprafața unui perete;
- candelabru sau alt corp de iluminat care se fixează pe un perete.
 • apofiză - mulură concavă care marchează legătura dintre fusul unei coloane și baza ei.
 • apter - (despre temple antice) care este proiectat și construit fără colonade laterale.
 • arabesc – tip de ornamentație specific artei arabe, care constă în combinații variate și bogate de linii și motive geometrice.
 • arc – element care unește două ziduri, doi piloni, două coloane etc., dispuse astfel încât să se susțină reciproc.
 • arcadă – element arhitectonic format din unul sau mai multe arce și din elementele care le susțin (zid, coloană, stâlp).
 • arcadă oarbă - tip de arcadă, în care zidul de sub arc nu este pătruns total de gol, creându-se astfel o nișă plată.
 • arcatură
- arcadă mică sau șir de arcade, foarte puțin adâncite, adosate unui perete sau părților unei construcții și care îmbracă forma de arc;
- șir de mici arcade oarbe, cu scop ornamental, sprijinite pe console, baluștri sau lesene.
- construcție monumentală, de obicei sub formă de poartă, care a apărut în Antichitatea romană, sub care treceau trupele victorioase la întoarcerea din război sau ridicată pentru comemorarea unor victorii militare;
- monument cu una sau mai multe arcade, decorat bogat (cu basoreliefuri și inscripții) amplasat pe o arteră de circulație sau într-o piață, ridicat în amintirea sau pentru sărbătorirea unui eveniment însemnat.
- spațiul central al unui amfiteatru antic;
- ansamblul construcțiilor care deserveau acest spațiu;
- suprafața de teren a unui stadion pe care se desfășoară competiții sportive sau spectacole.
 • areostil - sistem arhitectonic în care coloanele sunt dispuse la o distanță de trei diametre una de cealaltă în grupuri de cîte două și așezate uneori pe un piedestal comun; intercolonament spațios și aerat.
 • arhitectura Egiptului antic - practicile arhitecturale care au prevalat timp de peste trei milenii ale acestei perioade. Această durată deosebit de lungă invită la considerarea nu a unei arhitecturi, ci a unor arhitecturi egiptene.
 • arhitectură:
- știinta și arta de a proiecta și a construi edificii după anumite concepții estetice și reguli tehnice;
- organizarea estetică spațiului și a construirii de ansambluri de edificii de producție, de transport, de locuit sau cu destinație social-culturală.
 
Arhitrava Bazilicii "San Salvatore" din Spoleto
 • arhitravă (numită în Antichitate și epistil) - element de construcție (caracteristic arhitecturii clasice) care constituie partea inferioară a antablamentului și care se sprijină pe capitelurile coloanei sau pe zid.
 • arhitravée - antablament fără friză, cornișa legându-se direct cu arhitrava.
 • arhivoltă - detaliu de arhitectură, de regulă decorat cu sculpturi, așezat deasupra unei arcade la o ușă, la o fereastră, la un portal (de obicei situate în exterior) etc.
 • arhondaric - o clădire sau aripă de clădire, într-o mănăstire ortodoxă, și care este rezervată cazării oaspeților[4] și pelerinilor.
 • aripă - prelungire laterală a unei construcții, care fie este adăugată ulterior clădirii principale, fie are rolul de a susține taluzurile de la capete.
 • Art Déco - o mișcare artistică născută în anii 1910 și care a înflorit din plin în anii 1920 înainte de a intra în declin începând cu anii 1930.
 • Art Nouveau - o mișcare artistică de la sfârșitul secolului al XIX-lea care se sprijină pe estetica liniilor curbe.
 • ascensor - instalație de transport vertical de persoane și / sau mărfuri, în clădiri cu mai multe etaje, în mine, pe vapoare...[2]
 • asiză - fiecare dintre straturile orizontale de cărămidă, piatră etc. care alcătuiesc zidăria unei construcții.
 • astragal - element decorativ, de secțiune semicirculară, care face trecerea de la fusul coloanei la capitel.
 • atenansă (sau atenanță) - corp secundar al unei case (folosit ca bucătărie, spălătorie etc); dependință; parte secundară a unei locuințe; acaret.
 
Ateneul Român, noaptea
- templu consacrat cultului zeiței Atena;
clădire publică în care au loc manifestații cultural-artistice.
 
Atlant, ornament al catedralei din Oloron-Sainte-Marie
- etajul terminal, mai scund și mai retras decât celelalte, situat deasupra cornișei principale a unei clădiri;
- zid scund sau balustradă situată deasupra cornișei pentru a masca acoperișul.
- încăperea centrală a clădirii la etrusci și în Roma Antică, inițial, curte interioară;
- spațiu deschis la intrarea în bazilicile paleocreștine.
 • aulă - sală mare de festivități într-o instituție.
- Aula Magna - numele dat frecvent celor mai mari săli pe care majoritatea universităților le rezervă pentru diferite festivități.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

B modificare

 
Bovindou al capelei din Cetatea Eltz (Germania)
 • bagdadie - plafon, tavan (din stucaturi); tavan de biserică ornamentat.
 • baghetă - mulură mică cu secțiune semicirculară, netedă sau decorată, de culoare diferită de cea a mulurii principale, plasată la extremitatea superioară a pereților unei încăperi sau la marginea superioară a tapetelor ce acoperă pereții unei încăperi.
 • balansoar - fotoliu care se balansează pe două tălpi curbate.
 • balcon - platformă exterioară cu o latură încastrată într-un zid, delimitată de un parapet metalic sau de zidărie, comunicând cu interiorul construcției prin intermediul uneia sau a mai multor uși.
 • baldachin:
- acoperământ decorativ, susținut pe stâlpi, împodobit cu perdele sau cu stofe scumpe și așezat deasupra unui pat, a unui tron laic sau ecleziastic, a unui amvon, a unui catafalc etc.;
- lucrare în marmură, lemn sculptat, bronz etc. care imită baldachinul.
- element de construcție folosit ca rezemătoare, mărginind o scară, un balcon etc, pentru a forma o trecere obligatorie sau pentru a împiedica prăbușirea în gol sau ca element arhitectonic;
- apărătoare care se află la marginea unei pasarele etc, pentru siguranța persoanelor și a traficului rutier.
- stâlp scurt, puțin umflat la mijloc, element component al unei balustrade;
- parte laterală a capitelului ionic.
 • bandou:
- mulură orizontală ieșită în relief;
- cadru decorativ exterior al portalului unui tunel.
- deschidere îngustă pentru iluminarea și aerisirea scărilor din turnuri, a coridoarelor sau a încăperilor;
- deschizătură îngustă într-un zid pentru a pemite scurgerea apelor din precipitații.
 
Biserica „Buna-Vestire”, din cartierul clujean Iris, construită în stil Bauhaus, ctitoria episcopului Iuliu Hossu (nerestituită)
 • batant:
- (despre uși, ferestre etc.) care se închide singur printr-o mișcare de rotație limitată în jurul unei axe verticale, situate la unul din canturi;
- panou mobil la o poartă sau la o ușă, care servește la deschiderea-închiderea acesteia.
 • Bauhaus - o școală de artă germană, fondată în 1919 la Weimar (Germania) de către Walter Gropius. Prin extensie, Bauhaus desemnează un curent artistic care privea, îndeosebi, arhitectura și designul, modernitatea, dar și fotografia, costumul și dansul. Această mișcare va pune bazele reflexiei asupra arhitecturii moderne și, mai cu seamă, asupra stilului internațional.
 • bavetă - șorț de tablă, montat deasupra coamei, la acoperiș.
 • baza coloanei - element de arhitectură așezat sub fusul coloanei, cu decorația determinată de ordinul de arhitectură căruia îi aparține.
 • bazament - piedestal, temelie.
 • bază - partea inferioară a unei construcții sau a unui element de construcție, pe care acestea se sprijină.
 • bazilică
- biserică alcătuită din trei, cinci, șapte, ... nave paralele, nava centrală fiind cea mai înaltă și, de obicei, cea mai largă.
 • bazilică civilă - în Antichitatea romană, edificiu public de dimensiune mare, având un caracter semisacru, destinat pentru a găzdui ședințe de judecată, adunări publice, magazine comerciale și cămătari.
 • belvedere - construcție în formă de pavilion, așezată pe acoperișul unei clădiri, care permite o privire largă (panoramă) asupra împrejurimilor.
 • benoar - lojă situată la nivelul parterului.
 • berjeră - fotoliu larg și adânc, cu spătar înalt, ușor prelungit lateral.
 • beton - agregat de nisip, pietriș, pietre mici (cu granulația mai mică de 3 cm), cu un liant din ciment rehidratat și adjuvanți.
 • bezant sau besant - un ornement de stil romanic. Desemnează un disc proeminent sculptat pe un bandou sau o arhivoltă.
 • Biedermeier (stil ~) - stil de mobilier, specific burgheziei din prima jumătate a secolului al XIX-lea și caracterizat prin forme simple, suprafețe netede, lemn curbat, cu aspect general greoi, exprimând gustul pentru confort și pentru viața intimă de familie.
 • biforă, pl. bifore - (în stilul gotic și romanic; despre ferestre, uși etc.) împărțită în două printr-o colonetă, fiecare despărțitură fiind terminată cu un arc.
 • bigeminat - (despre golul unei ferestre, al unei uși) care este divizat în patru părți.
 • birou (încăpere) - cameră, sală, încăpere în care se află una sau mai multe mese de scris, la care lucrează persoanele respective.
 • birou (mobilier) - masă de scris, cu sertare și compartimente (în care se țin hârtii, documente etc).
 • bloc - clădire de mare dimensiuni, alcătuită din mai multe etaje și cuprinzând apartamente de locuit, birouri, magazine etc.
 • bloc-turn - bloc cu etajele dispuse în formă de turn.
 • boazerie - lemnărie care îmbracă pereții interiori ai unei locuințe; vezi și lambriu.
 • boltă - element de construcție (din piatră, metal, lemn etc.) având partea superioară în formă de arc.
 • bosaj - tip de ornament pe zidul exterior al unei clădiri obținut prin dispunerea liniară a părților în relief ale pietrelor sub forma unui șir regulat.
 • bovindou - element cu rol mai mult ornamental decât funcțional, care constă într-un balconaș închis pe fațada unei clădiri.
 • boxă:
- despărțitură, compartiment de dimensiuni reduse al unei încăperi, al unei case, care este destinat unor servicii auxiliare, care este folosit ca depozit etc.;
- compartiment de dimensiuni reduse, despărțit de sala principală a unui restaurant.
- arteră urbană de mare circulație, de obicei plantată pe margini cu arbori;
- (sens învechit) partea exterioară a unor fortificații; bastion; zid de apărare.
 • bumb - mic ornament arhitectural de formă sferică.
 • bungalow (sau bungalou):
- locuință din lemn sau din împletitură de trestie (în India), fără etaj, înconjurată de verande și de vegetație;
- casă mică din materiale ușoare, construită la țară sau pe malul mării, cu un singur nivel și cu verande, folosită în timpul vacanțelor.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

C modificare

 • cabină - încăpere mică, amenajată într-o clădire, având diverse destinații.
 • cabinet - încăpere dintr-o locuință sau dintr-o instituție, folosită pentru exercitarea unei profesiuni; birou (într- o întreprindere sau instituție) unde lucrează cineva, fiindu-i rezervat exclusiv.
 • caboșon - ornament mic de piatră încrustat pe fațada unei clădiri.
 • cache-radiator - mobilă tip paravan care maschează caloriferul, radiatorul, într-un apartament.
 • cafas (termen învechit):
- încăpere deschisă în catul de sus al unei case sau într-un turn, din care se poate privi nestingherit în afară; foișor;
- grilaj de vergele de lemn care se întretaie ca o leasă.
 • cahlă - piesă (de ceramică) în formă de placă, de soclu, de cornișă etc, folosită la construcția sobelor.
 • calcan - zid exterior, fără deschidere, care va fi acoperit de un perete asemănător al unei clădiri învecinate.
 • cale - strada principală care face legătura dintre centrul unui oraș și o șosea.
 • calotă - boltă a cărei suprafață interioară are, în secțiune verticală, forma unui semicerc sau a unei semielipse.
 • cambrură - curbură a centrului unei bolți.
 • cameră - încăpere într-o clădire, care nu are o destinație specială, fiind separată de celelalte prin ziduri sau pereți; odaie.
 • cameră de lucru - birou într-o casă particulară.
 • cameră nupțială - încăpere într-un hotel, într-o pensiune etc, frumos împodobită, rezervată celor căsătoriți de curând pentru petrecerea lunii de miere.
 • cameră oarbă - cameră fără ferestre, destinată unor scopuri speciale (în fizică, în medicină etc.).
 • camere decomandate - camere în care se poate intra fără a trece din una în cealaltă, camere cu intrări separate.
- turn cu orologiu sau clopot, situat în partea superioară a unui edificiu;
- turn-clopotniță situat lângă o biserică sau pe corpul acesteia.
 • canapea - mobilă de forma unui divan îngust, îmbrăcat în stofă, piele etc, care are de obicei spătar și brațe, pe care se șade și se poate dormi.
 • canat - fiecare dintre părțile mobile din care este alcătuită o ușă, o poartă, o fereastră etc.
 • cancello:
- gard; grilaj; îngrăditură;
- (în bisericile catolice) balustradă care separă sanctuarul de spațiul navei.
 • candelabru - suport pentru corpuri de iluminat, alcătuit din mai multe brațe și bogat ornamentat.
 • canelură - șanț îngust pe suprafața unei coloane sau unui pilastru.
 • canton - una dintre cele patru ogive care compun o boltă în cruce.
 • capelă - un edificiu religios și loc de cult creștin, care poate, după caz, să fie constituit dintr-un edificiu distinct sau să fie integrat într-o altă clădire. Vd. infra: paraclis (edificiu).
- Capela palatină din Aachen - capela privată a lui Carol cel Mare, situată la Aachen, în Germania; capela a fost integrată în actuala catedrală din Aachen.
- Capela palatină din Palermo - capelă edificată în interiorul palatului normanzilor, în Palermo (Sicilia, Italia). Este dedicată sfinților apostoli Petru și Paul.
- Capela Sfântă - Vd. infra: Sainte-Chapelle
- Capela Sixtină - cea mai mare capelă din Palatul Apostolic de la Vatican.
 
Capiteluri clasice
 • capitel - partea superioară, mai groasă, ornamentată, a unei coloane sau a unui pilastru, pe care se sprijină arhitrava, care face legătura între fusul coloanei și arhitravă, având forma și decorația corespunzătoare stilului arhitectural al ansamblului respectiv.
 • capitonare (sau capitonaj):
- tapisare a unei mobile; căptușire a scheletului unei mobile cu lână, câlți, iarbă de mare, material plastic înainte de a fi tapisată.
- acoperire a unei uși sau a unui perete cu un strat de material izolator împotriva zgomotelor.
 • capriccio⁠(d) - stil prezent în special în arhitectura barocă, ce utilizează elemente fanteziste și extravagante.
 
Cardo maximus din Jerash, în Iordania.
 • cardo - axă rutieră orientată pe direcția nord-sud, care structurează un oraș roman.
- cardo maximus - denumire primită de cea mai importantă axă cardo dintr-un oraș roman.
 • carelaj - ansamblu de piese care acoperă suprafața unui zid, plafon sau unei pardoseli și care, prin colorație diferită, alcătuiesc un desen format din figuri geometrice.
 • careu:
- parte a unei biserici unde nava se intersectează cu transeptul;
- spațiu de formă pătrată cuprins între zidurile unei clădiri.
 • casetă - fiecare dintre compartimentele adâncite, de formă regulată, care decorează un plafon sau intradosul unei bolți; sinonim: caseton.
 • caseton:
- casetă;
- mobilă italiană (florentină), din epoca Renașterii, care are mai multe sertare ornate cu sculptură măruntă.
- clădire medievală fortificată, de mari dimensiuni, ce servea ca locuință seniorului;
- clădire mare, luxoasă, care imită arhitectura medievală.
 • catapeteasmă - vezi: iconostas.
 • cavet(ă) - mulură concavă, care are ca profil un sfert de cerc, folosită ca legătură între două listele.
 • cărămidă - material de construcție, de formă prismatică, obținut dintr-un amestec de argilă, nisip și apă sau din alte materiale (beton, zgură de furnal etc.).
 • cella - sală sau spațiu într-un templu antic, unde se află statuia zeului protector.
 • cenotaf - monument funerar ridicate în memoria unei persoane decedate în altă parte sau într-un loc necunoscut.
 • centru de conferințe - clădire mare care este concepută pentru a ține o conferință, unde indivizi și grupuri se adună pentru a promova și împărtăși interese comune.
 • cerdac
- galerie deschisă lateral, cu acoperișul susținut de stâlpi, atașată unei clădiri; vezi și pridvor;
- construcție izolată, așezată pe o ridicătură de teren sau pe un stâlp, pentru a permite o vedere generală asupra împrejurimilor;
- acoperiș făcut deasupra unei fântâni sau a unei cruci.
- clădire sau oraș puternic fortificat;
- cartier care își păstrează structura specifică epocii în care a fost construit.
- ramă, cadru , pervaz (la ferestre sau la uși);
- rând, șir de sculpturi care încadrează ferestrele sau ușile unei clădiri.
 • chepeng:
- ușă sau capac orizontal ori ușor înclinat, cu care se închide intrarea într-o pivniță, într-o magazie de vară etc.;
- oblon la o fereastră, la un galantar sau la o ușă de prăvălie, care se poate ridica sau lăsa vertical.
- partea concavă a unei bolți sau a unui arc;
- construcție auxiliară folosită ca element de susținere în timpul construirii unui arc sau unei bolți.
 • ciocârlan - șița care încheie coama învelitorii la casele țărănești, cioplită în formă de păsări stilizate.
 • circ:
- construcție acoperită adăpostind o arenă circulară, înconjurată de tribune dispuse în amfiteatru și servind pentru spectacole;
- (în Roma antică) incintă circulară, neacoperită, în formă de amfiteatru, unde se celebrau jocurile publice.
 • citadelă - construcție cu rol de apărare sau de refugiu.
 • ciubuc - element ornamental care evidențiază marginea unui perete, unui tavan, unei ferestre etc.
 • claire-voie:
- balustradă exterioară de piatră; partea de sus a bisericilor gotice, în care ferestrele, apropiate între ele sau despărțite numai prin menouri ori colonete, formau un etaj ajurat;
- împrejmuire cu grilaj; grilaj cu șipci; planșeu din grinzi cu interspații.
- element arhitectural ornamental de lemn, de piatră etc. folosit la sprijinirea unei cornișe sau a unui balcon;
- mobilă în formă de policioară sau de măsuță, rezemată de perete, pe care se așază vaze, statuete etc.
- partea superioară a unui zid, ieșită în exterior și având rolul de a sprijini acoperișul și de a împiedica scurgerea apei de ploaie pe fața clădirii;
- (în arhitectura clasică) element component al antablamentului, așezat la partea superioară a acestuia.
 • coronament - element terminal situat la partea superioară a unei construcții, de exemplu aticul sau cornișa unei clădiri, partea superioară a unui dig sau pod etc.
 • cosoroabă - grindă orizontală de lemn așezată deasupra peretelui pentru a susține căpriorii.
 • crenel - deschizătură îngustă la partea superioară a zidului unui castel, prin care se executa observarea sau tragerea cu arcul sau cu arma.
 • criptă - construcție subterană într-un templu antic, pentru păstrarea obiectelor de cult sau de valoare.
 • culă - tip de locuință fortificată, răspândit în secolul al XVIII-lea mai ales în Oltenia.
 • culee - infrastructură (picioare extreme) de la capătul unui pod care preia sarcina transmisă de suprastructura podului și susține calea de acces spre pod.
 • cunună - grinda principală cu care se încheie, în partea de sus, un perete de lemn și pe care se reazemă grinzile tavanului.
 • cupolă - boltă monumentală cu baza circulară, eliptică sau poligonală
 • curlicul - buclă compusă din cercuri concentrice, utilizată ca ornament în special deasupra ușilor.
 • curtină - porțiunea dintr-o centură de fortificații care unește două bastioane.
 • cvartal - parte componentă a unui oraș înconjurată de străzi în care se află locuințe, centre comerciale, clădiri social-culturale, spații plantate etc.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

D modificare

- element decorativ de forma unui dinte, utilizat în special la ornamentarea cornișelor;
- ornament alcătuit dintr-un șir de mici pătrate mici în relief.
 • dependințe - încăperi accesorii a unei case de locuit (bucătărie, baie, cameră de serviciu etc.).
 • deschidere:
- spațiul liber dintre două elemente arhitecturale, cum ar fi pereții, coloanele sau ferestrele; vezi și ambrazură;
- spațiul interior generat de traseul unui arc.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

E modificare

 • Edificiul roman cu mozaic din Constanța - edificiu comercial din Constanța antică, al cărui planșeu era decorat cu mozaic.
 • edilitate - disciplină care se ocupă cu studiul și executarea lucrărilor și instalațiilor destinate să asigure un anumit grad de confort într-o localitate: alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea etc.
 • epigraf - inscripție pe un edificiu care poate cuprinde data construcției, maestrul constructor, dezvoltatorul, deviza.
 • ermitaj - clădire izolată din incinta unui palat sau castel.
 • escalator - instalație pentru transportul persoanelor în anumite clădiri publice, constând într-o scară ale cărei trepte mobile sunt antrenate mecanic, rămânând în permanență în plan orizontal (alte denumiri: scară rulantă, scară mecanică).
 • esplanadă:
- spațiu liber între zidurile unei cetăți, servind apărării;
- piață în fața unui edificiu care constituie capăt de perspectivă;
- stradă largă mărginită de ample spații verzi.
 • estradă - scenă sau platformă pe care se desfășoară reprezentații publice.
 • etaj - fiecare dintre nivelele de deasupra parterului unei clădiri.
 • exedră - o sală de conversație (semicirculară) echipată cu scaune sau cu bănci, într-o clădire.
 • expresionism structural - vezi arhitectură de înaltă tehnologie.
 • extrados - suprafața exterioară a unui arc sau unei bolți.
 • extravilan - suprafață de teren cuprinsă între limitele intravilanului unei localități și limitele teritoriului administrat de consiliul local respectiv.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

F modificare

 • fantă - deschidere alungită și îngustă (într-un zid) care permite comunicarea unui spațiu închis cu exteriorul.
 • fațadă - una din părțile exterioare ale unei clădiri.
 • fântână - construcție decorativă destinată să înfrumusețeze o piață, o curte interioară, un parc etc., alcătuită în special din jocuri de apă.
 • fereastră - element arhitectural, sub forma unei deschizături de formă regulată, în peretele unei clădiri, pentru a permite (la nevoie) să intre aerul și / sau lumina.
 • feston - ornament care imită o ghirlandă dispusă în semicerc.
 • firidă - adâncitură în zid, la o mobilă, în peretele unei sobe de forma unei ferestre, cu scop funcțional sau decorativ (sinonim: nișă).
 • fleșă - acoperiș foarte înalt, în formă de piramidă sau de con, prezent mai ales la edificiile medievale sau renascentiste.
 • fleuron - ornament sculptat în formă de floare sau de frunză stilizată, utilizat mai ales în arhitectura gotică.
 • foișor
- turn de observație;
- mică construcție în grădina unei case;
- element constructiv ornamental al unei case, situat la intrare și în exterior față de suprafața fațadei.
- fațada principală a unei clădiri;
- latura mărginită de stradă a unei parcele.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

G modificare

 
Gisant al lui Nicolas d'Estouteville, fondator al Abației din Valmont, Franța.
 • galb - parte a fusului unei coloane, arcuită spre exterior pentru a evita iluzia de strangulare pe care o dă un cilindru.
 • galerie
- coridor lung și îngust din interiorul unei clădiri;
- balconul situat la ultimul nivel al unei săli de spectacol;
- muzeu sau secție a unui muzeu, formată dintr-una sau mai multe săli.
 • gard viu - plantatie deasă de arbuști, de forma unui gard, care servește la împrejmuirea unui loc sau ca element decorativ.
 • gargui - jgheab sau burlan scurt, bogat ornamentat, de pe un acoperiș sau de pe o terasă.
 • geam - panou transparent sau opac de sticlă sau de material plastic care echipează o fereastră.
 • geamie - construcție destinată celebrării cultului la musulmani, de obicei mai mare decât o moschee. Vd. infra.
 • gineceu - apartament rezervat femeilor în casele antice grecești și în cele turcești.
 • gisant - sculptură în care o persoană decedată este reprezentată stând culcată, întinsă.
 • godron - motiv decorativ format din curbe convexe în serie, ca o bandă sculptată ornamentală de secțiuni conice, curbate și uneori alternante concave și convexe, de obicei divergând oblic de ambele părți ale unui punct central, adesea cu capete rotunjite, asemeni petalelor.
 • gotic - stil arhitectural apărut în secolul al XII-lea în Europa Occidentală, caracterizat prin predominarea formelor arhitectonice înalte și zvelte, arcuri și bolți ogivale, contraforturi, vitralii și un număr mare de sculpturi de piatră.
 • gotic lanceolat - primă formă de manifestare a stilului gotic, de la începutul secolului al XIII-lea, caracterizată prin ornamente în formă de lance.
 • gradén - fiecare dintre treptele pe care sunt așezate scaunele sau băncile într-un amfiteatru, stadion etc.
 • gratie - fiecare din barele metalice (paralele) așezate pe un cadru și care servește la protejarea (și securizarea) ușilor și a ferestrelor sau ca ornament arhitectonic.
 • grădină - spațiu liber plantat în jurul unei construcții, având un rol decorativ, de agrement sau igienic.
 • grădină de fațadă - spațiu liber plantat, cuprins între alinierea străzii și alinierea construcțiilor, având rol igienic și decorativ.
 • grindă - element structural al unei construcții, cu lungimea mare în raport cu celelalte dimensiuni și care are rolul de transmite greutatea unui element pe un perete sau pe un stâlp sau mai mulți stâlpi.
 • grup de friză - formă bidimensională care se repetă într-o direcție și utilizată de ornament; vezi și friză.
 • gură de aruncare - element constructiv al unui castel medieval, care constă într-o deschizătură prin podea prin care se puteau proiecta diverse obiecte în scop defensiv.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

H modificare

 • hemiciclu - construcție sau amenajare în formă de semicerc (exemple: săli de cursuri, abside).
 • hipodrom - loc special amenajat pentru curse de cai și având forma unei piste alungite cu extremitățile în hemiciclu.
 • hipogeu - construcție subterană servind drept necropolă.
 • hipostil - (despre încăperi) care are plafonul susținut de coloane dispuse echidistant.
 • hublou - o fereastră de talie mică, în general circulară, străpunsă în coca / corpul unei nave / aeronave pentru a lăsă să intre aerul și lumina.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

I modificare


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

J modificare

 
Jubeul catedralei din Wechselburg, Germania
 • jubeu - element component al unei biserici gotice (cu planul în cruce), în formă de galerie, care se înalță între navă și cor.
 • jug:
- fiecare dintre cele două bârne groase și lungi profilate în formă de ciubuc din care se compun pereții unei case țărănești;
- grinzi din care este făcută prispa sau pridvorul.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

K modificare

 • Kaaba - un sanctuar care se află la Mecca sub forma unui cub, cel mai sfânt lăcaș de cult al musulmanilor.
     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

L modificare

- mulură care încadrează o alta mai mare; vezi și cavet;
- suprafață plană care separă canelurile unei coloane;
- spațiu dintre două chenare sau două cercuri concentrice.
 • lob - element de construcție în formă de arc de cerc, care, combinat cu alte elemente asemănătoare, formează un arc compus.
 • logie - element arhitectonic care are forma unui coridor sau al unei galerii, acoperite și deschise către exterior, de obicei la un nivel superior sau, uneori, la nivelul solului.
 • lojă - mic compartiment sau cabinet la unele clădiri, comunicând cu exteriorul, destinat unor servicii de îndrumare a publicului sau de pază.
 • lunetă:
- întăritură exterioară în formă de semilună a unei fortificații;
- boltă semicirculară, care străpunge partea inferioară a unei cupole sau a unei bolți mari.
- (la portaluri, ferestre) suprafață plană între lintel și arc;
- coronament semicircular al unui altar poliptic.
 • lunetă cilindrică - boltă rezultând din intersecția a doi semicilindri cu raze inegale.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

M modificare

 
Marchiză la intrarea în imobilul situat la №59, avenue Georges-Mandel, din arondismentul 16 din Paris.
 
Marea Piramidă din Giza
 • maestà - reprezentarea Fecioarei Maria cu pruncul Isus, eventual însoțiți de îngeri și sfinți.
 • mansardă - ultimul nivel locuibil al unei construcții, situat imediat sub acoperișul înclinat al acesteia, având ca elemente caracteristice pereții săi înclinați la același unghi cu panta învelitorii.
 • marchiză - „acoperiș de sticlă fixată într-o armătură metalică sau de lemn, deasupra intrării principale a unei clădiri.”[2]
 • Marea Piramidă din Giza (denumită și Piramida lui Kheops) este cea mai mare dintre piramidele de pe Platoul Gizeh, singura dintre cele șapte minuni ale lumii antice care a supraviețuit timpului.
 • martyrium - edificiu religios construit pe un sit care mărturisește credința creștină, fie că face referire la un eveniment din viața sau Patimile lui Hristos, fie că adăpostește mormântul unui martir.
 • mascaron - ornament care reprezintă un cap fantastic sau grotesc, lucrat de obicei în relief.
 • masiv vestic - element arhitectural, cu caracteristici funcționale proprii, care a fost folosită în bisericile medievale cu plan bazilic din Europa de Vest.
 • mănăstire - un așezământ religios în care trăiesc, după anumite reguli ascetice, călugări sau călugărițe, sau un ansamblu de clădiri care alcătuiesc un astfel de așezământ.
 • meandru - motiv ornamental (sculptat sau pictat) format din linii frânte sau curbe, sugerând stilizarea unor valuri de apă.
 • memorial - tip de monument construit pentru a comemora sau a onora un eveniment sau o personalitate și care poate avea forme și dimensiuni variate, de la statui sau plăci comemorative până la structuri arhitecturale complexe, cum ar fi arcuri, coloane, clădiri sau ansambluri peisagistice.
 • menou - element de construcție (montant) din piatră, din lemn sau din metal, folosit în trecut mai ales în arhitectura gotică și a renașterii, care servește la împărțirea unei uși sau a unei ferestre în mai multe părți.
 • merlon - fiecare dintre masivele de zidărie care depășeau parapetul și limitau crenelurile la lucrările de fortificație antice și medievale.
 • metopă - spațiu dintre triglifele frizei unui templu doric, închis cu o placă de piatră netedă sau decorată cu picturi sau cu basoreliefuri.
 • mezanin - un etaj mai scund situat între parterul și primul etaj al unei construcții; sinonim: antresol.
 • mihrab - o nișă care indică qibla, adică direcția spre Kaaba, la Mecca, spre care se îndreaptă musulmanii în timpul rugăciunii într-o moschee.
 • minaret - turn înalt alipit unei moschei, de unde muezinii anunță ora rugăciunii și cheamă credincioșii la rugăciune.[6]
 • mobilier stradal⁠(d) - ansamblul de obiecte, structuri și instalații plasate pe străzi și în spațiile publice pentru a facilita activitățile umane și pentru a îmbunătăți aspectul și funcționalitatea orașului: bănci, coșuri de gunoi, stații de autobuz⁠(d), semafoare, indicatoare rutiere, stâlpi de iluminat public⁠(d), fântâni arteziene, terase etc.
 • modernism - mișcare arhitecturală sau un stil arhitectural bazat pe tehnologii noi și inovatoare de construcție, în special utilizarea sticlei, oțelului și betonului armat; ideea că forma ar trebui să urmeze funcției.
 • modilion - „o consolă (mică) de obicei din piatră, în formă de S, pentru susținerea cornișei, folosită foarte mult în arhitectura romană.”[2]
 • monoforă, pl. monofore - (în stilul gotic și romanic; despre ferestre, uși etc.) are o singură deschidere (lat. foramen, it. foro = deschidere) în golul din perete prevăzut, un tip special de fereastră sau ușă îngustă și înaltă, fiind terminată cu un arc.
 • montant - bară sau stâlp vertical; balustru.
 • moschee - lăcaș de cult, pentru musulmani, unde aceștia se roagă și se întrunesc în scopul unor activități de educație religioasă.
 • mulură - element secundar de ornamentație arhitecturală în relief, cu profil pronunțat, destinat să sublinieze, să lege între ele sau să decoreze elementele arhitecturale principale.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

N modificare

- parte principală a unei biserici ortodoxe, aflată între altar și pronaos; navă;[2]
- încăperea centrală a unui templu antic.[2]
- (în arhitectura creștină veche): vestibul al unei bazilici;[2]
- (în arhitectura bizantină): pronaos; nartecă.[2]
 • navă - zona centrală, a unei biserici sau a unei catedrale construite în stil arhitectural romanic sau gotic, care se întinde între intrarea și altarul acesteia; naos.
 • neobaroc - stil arhitectural bombastic de la începutul secolului al XIX-lea, care încearcă să reînvie barocul.
 • nervură - fiecare dintre mulurile care formează osatura unei bolț (gotice sau romanice); mulură care conturează și decorează muchiile unei bolți, marginile unei nișe etc.
 • nișă - vezi firidă.
 • Noul Urbanism - mișcare de design urban care promovează obiceiuri prietenoase cu mediul prin crearea unor cartiere accesibile pietonal care conțin o gamă largă de tipuri de locuințe și locuri de muncă.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

O modificare

 • oblonaș - mic oblon, fixat într-o clopotniță, ale cărui lamele sunt înclinate pentru a îndrepta sunetul spre sol.
 • ocniță:
- firidă mică făcută ca element decorativ în partea exterioară a zidului unei clădiri;
- adâncitură într-o sobă de zid, în cuptorul sau în pereții caselor țărănești, în care se păstrează diferite obiecte; firidă, nișă.
- tip de edificiu greco-roman, destinat spectacolelor;
- denumire dată unor teatre moderne.
 • ogivă - arcul frânt ca modalitate de susținere a bolții unei construcții, soluție arhitecturală caracteristică perioadei goticului (cca 1140 - 1550).
 • ornament - decor folosit pentru înfrumusețarea părților unei clădiri sau a unui obiect.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

P modificare

 • palat - clădire somptuoasă în care își are sediul o autoritate ori o instituție sau care este folosită ca reședință de un nobil, un suveran, un șef de stat ori de guvern.
 • palier - platformă orizontală la o scară, aranjată la fiecare etaj și cu acces la ușile locuințelor, birourilor etc. Platforma intermediară care nu permite accesul la spații se numește „palier de odihnă”.
 
Fotografie luată din pronaosul unei mici biserici ortodoxe din Predeal, România.
 • palmetă - „motiv ornamental stilizat, sculptat sau pictat, în formă de frunze de palmier.”[1]
 • parecclesion: tip de capelă laterală, care servește adesea la scopuri funerare, care se găsește în arhitectura bisericilor bizantine.
 • paraclis (edificiu) - Vd. supra: capelă.
 • parament - partea exterioară finită a unei construcții, a unui element de construcție etc.; material (cum ar fi blocuri regulate de piatră) care căptușește (cu scop ornamental) această parte.
 • pasaj - spațiu amenajat între două rânduri de clădiri sau coridor al unei clădiri așezat la nivelul străzii, pe care trec pietoni sau, rar, vehicule dintr-o stradă în alta.
 • pasarelă - un podeț / o punte construit(ă) special pentru accesul pietonilor (uneori și al cicliștilor).
 • pázie - scândură (ornamentală) așezată la streașina unui acoperiș pentru a ascunde capetele căpriorilor.[2]
 • pavilion:
- clădire mică, pitorească, situată într-o grădină, într-un parc sau la extremitățile unui edificiu; clădire izolată într-o pădure, pe malul unui lac etc.;
- fiecare dintre clădirile de sine stătătoare ale unui ansamblu de clădiri care alcătuiesc o unitate administrativă sau sunt destinate unui singur scop (la spitale, școli, cazărmi etc.).
 • pérgolă - construcție ușoară în parcuri sau în grădini, formată din șiruri de stâlpi și de grinzi, pe care cresc plante agățătoare ornamentale.
 • peribol - incintă sacră în jurul templelor antice. Prin extensie, în arhitectura modernă, se referă la spațiul rămas între o clădire și gardul care o înconjoară.
 • peripter - conformația particulară a unui tip de temple antice înconjurate de un portic cu coloane.
 • peristil - galerie de coloane care înconjoară exteriorul sau interiorul unei clădiri.
 • pervaz:
- cadru de lemn, fixat pe tocul unei uși sau al unei ferestre, pentru a masca rostul dintre perete și toc;
- piesă de lemn așezată la partea superioară a unui lambriu, pentru a forma o cornișă mică;
- ramă, cadru (din lemn) pentru un tablou, o oglindă, un instrument etc.
- panou de marmură sau de lemn care protejează altarul, corul sau prezbiteriul bisericilor catolice;
- ladă sau scrin pentru păstrarea lucrurilor prețioase.
- pardoseală de scânduri într-o încăpere; dușumea.
- înveliș care acoperă planșeul unei încăperi, confecționat din diferite materiale (scândură, piatră, cărămidă etc.)
- intrare principală monumentală într-un edificiu (încadrată cu un chenar bogat ornamentat);[2]
- deschidere din piatră sau din metal la intrarea unor poduri mari de cale ferată;[2]
- construcție de zidărie sau de beton la gura unui tunel, care consolidează pământul din jurul acestuia.[2]
- placă sau suport așezat pe sol sau pe o fundație de beton, folosită ca bază de susținere sau de fixare; soclu, piedestal;
- platformă de lemn înălțată deasupra pardoselii, pe care se așază o catedră sau alte mobile; estradă.
- casă parohială (catolică);[2]
- parte a bisericii creștine (între naos și altar) unde stau clericii în timpul oficierii slujbei religioase.[2]
 • prima piatră - vezi piatră unghiulară.
 • prispă - terasă îngustă înălțată de-a lungul peretelui din față (uneori și al celor laterali) la casele țărănești, lipită cu pământ sau pardosită cu scânduri, adesea mărginită de o balustradă scundă de lemn sau de zidărie.
 • pridvor:
- galerie exterioară deschisă (mai rar închisă), cu acoperișul sprijinit de stâlpi, așezată în partea din față a unei clădiri sau de jur împrejurul ei; cerdac;
- încăpere de la intrarea unei biserici, care precedă pronaosul, cu arcade pe stâlpi;
- prima încăpere (de trecere) în unele case țărănești; tindă.
 • profil:
- piesă decorativă, în relief, folosită la ornamentarea unei clădiri, la consolidări aparente, la îmbunătățirea acusticii unei săli etc.
- element de decor care iese din planul general al fațadei unei construcții.
- încăperea de la intrarea unei biserici creștine, care precedă naosul, destinată unor ritualuri precise; tindă;[2]
- încăpere a unui templu grec, așezată în fața sanctuarului, care servea de vestibul.[2]


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Q modificare


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

R modificare

 
Rotonda Universității Virginia, desenată de Thomas Jefferson
 
Rozasă a transeptului de nord din catedrala din Chartres.
 • redan:
- lucrare simplă de fortificație, alcătuită dintr-un zid în formă de unghi ieșit în afară, folosită în trecut pentru apărarea unei treceri;
- motiv decorativ sculptat în formă de dinți alăturați, folosit în arhitectura Evului Mediu;
- fiecare dintre treptele amenajate în partea superioară a unui zid construit pe un teren înclinat;
- aliniere a clădirilor de-a lungul unei străzi, astfel încât un colț al lor să fie ieșit mai mult în stradă.
 • reduit - fortificație de dimensiuni limitate, cu caracter autonom în cadrul altei fortificații, înzestrată cu mijloace de foc și subzistență pentru a rezista timp îndelungat.
 • registru:
- suprafață cuprinsă între două profiluri orizontale care se întind pe toată lungimea unei fațade;
- fiecare dintre zonele în care este împărțită o suprafață decorativă.
 • refectoriu - sală de mese a unei mănăstiri, trapeză.
 • retablu - construcție verticală cu decoruri sculptate și / sau pictate aflate în spatele mesei altarului, în edificii religioase (biserici, capele) romano-catolice și evanghelice.
 • rezalit - element de zidărie care se detașează din linia fațadei unui edificiu sub forma unei ieșituri.
 • rezidențial (cartier, ansamblu ~) - cartier în care există în principal case de locuit (nu și centre comerciale, clădiri de birouri, fabrici etc.).
 • rocaille - termen de specialitate folosit în artă pentru ornamente în formă de scoică.
 • rond - strat de flori, de obicei circular, ridicat la un nivel mai înalt decât terenul din jur.
 • rotondă
- pavilion circular mic susținut de coloane și de multe ori acoperit cu o cupolă;
- sală mare interioară, circulară, cu tavanul sub formă de cupolă;
- (rar) platformă circulară;[2]
- ring de dans.[2]
 • rozasă (uneori, rozace, rozetă) - fereastră circulară, de mari dimensiuni, în formă de trandafir, executată într-un zid, împodobită cu vitralii, caracteristică pentru catedralele și bisericile gotice, așezată pe fațadă, deasupra portalurilor lor.
 • rozetă - Vd. rozasă.
 • rulou - motiv ornamental constând din șiruri curbe de vute care se încastrează unele în altele.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

S modificare

 
Decorațiuni din stuc, în stil baroc, din nava principală a bazilicii mănăstirii Jasna Góra, din Częstochowa (Polonia), 1693–1695[9]
 • sală:
- încăpere spațioasă destinată spectacolelor, întâlnirilor sportive, întrunirilor, expozițiilor etc.;
- vestibul, antreu, antecameră, coridor.
 • sală de ședințe - încăpere de mari dimensiuni, special amenajată, dotată cu mobilier și aparatură tehnică, destinată susținerii de conferințe, dezbateri, alocuțiuni, expuneri etc.
 • salon:
- sală în care au loc festivități, baluri, serbări publice etc.;
- cameră amenajată special, cu mai multe paturi, în care sunt ținuți bolnavii într-un spital;
- sală pentru expoziții de pictură, sculptură, fotografie, cărți etc.;
- cameră într-o locuință destinată primirii oaspeților.
 • scară - element de construcție alcătuit dintr-un șir de trepte care leagă două niveluri succesive ale unei clădiri.
- scară de serviciu - scară secundară într-un imobil (pentru acces la dependințe).
- scară mecanică/rulantă - vezi escalator.
- suport sau postament (din piatră) care susține o coloană, o statuie etc.;
- partea de jos (mai proeminentă) a unei clădiri, a unui grilaj de fier etc.
 • spolia - reutilizarea pietrei dintr-o construcție veche pentru realizarea alteia, nu numai din motive economice, ci și ideologice.
 • stil arhitectural - metodă specifică de construcție, caracterizată sau definită prin caracteristicile care o fac remarcată.
 • stil compus - stil arhitectural format din împrumuturi luate din mai multe stiluri. Vd. infra: stil eclectic.
 • stil eclectic - termen folosit, mai ales în arhitectură, pentru a descrie combinația de elemente din diverse stiluri istorice, într-o singură lucrare. Vd. supra: stil compus.
 • stoa - în arhitectura Greciei antice, un portic sau un culoar acoperit (hipostil), adeseori pentru folos public.
 • streașină - prelungire a acoperișului unei construcții în afara zidurilor pentru a le apăra de ploaie.
 • structură:
- mod de construire a unui edificiu, a unui pod etc.;
- construcție fixă, imobilă, realizată de oameni și care este de sine stătătoare.
 • stuc - material sub formă de pastă, folosit pentru decorații arhitectonice, care se prepară dintr-un amestec de var stins, praf de marmură și praf de cretă.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ș modificare

 • șambrană - cadru de piatră, de lemn etc., uneori sculptat, care mărginește și decorează o fereastră sau o ușă.
 • șpros - fiecare dintre stinghiile de lemn care se fixează în formă de cruce în spațiul ferestrei.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

T modificare

 • telamon - vezi atlant.
 • tencuială - preparat care se aplică pe o suprafață (de obicei pe un zid) pentru a o netezi, a o proteja, a o decora.
 • terasă:
- construcție deschisă, anexă a unei clădiri, așezată la nivelul parterului, al unui etaj sau pe acoperiș (servind ca loc de odihnă sau de agrement).
- suprafață plană amenajată pe o ridicătura de teren, în parcuri sau în grădini;
- porțiuni de trotuar în fața unei cafenele sau a unui restaurant, unde sunt așezate mese pentru consumatori.
- galerie transversală care separă corul de nava unei biserici, formând cu aceasta brațele crucii în plan orizontal;
- încăpere care intersectează ortogonal o încăpere mai importantă.
 • trapeză - sală de mese a unei mănăstiri, refectoriu.
 • travee - parte a unei bolți cuprinsă între doi suporți.
 • treaptă- fiecare dintre suprafețele orizontale, cu lățime relativ mică, situate la diverse înălțimi, la distanțe egale, care alcătuiesc o scară.
 • treflă - motiv decorativ realizat prin racordarea a trei elemente circulare unite vertical printr-un picioruș.
 • tribună:
- construcție din lemn, din piatră, din beton etc., cu mai multe rânduri de bănci așezate în amfiteatru, de unde spectatorii pot privi desfășurarea unor festivități, parade, competiții sportive etc.;
- balcon situat deasupra navelor laterale ale unei biserici.
 • triforiu - galerie îngustă (în bazilicile romanice și gotice), susținută de coloane subțiri, care înconjoară nava centrală, deasupra nivelului navelor laterale.
 • triforă, pl. trifore - (în stilul gotic și romanic; despre ferestre, uși etc.) împărțită în trei prin două colonete, fiecare despărțitură fiind terminată cu un arc.
 • trompă:
- element de construcție în formă de boltă trunchiată, înlesnind de obicei trecerea de la un plan pătrat la un plan poligonal sau circular;
- boltă de colț în consolă pentru susținerea unui element în relief față de planul fațadei.
 • turlă - construcție de forma unui cilindru sau a unei prisme poligonale, de înălțime relativ mare, care face parte din complexul arhitectural al bisericilor, înălțându-se deasupra acoperișului.
 • turn - construcție prismatică sau cilindrică, clădită separat sau făcând parte dintr-un complex arhitectural, fiind de obicei mai înaltă decât celelalte construcții.
 • turn-lanternă - vezi lanternou.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

U modificare

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

V modificare

 • verandă - galerie a unui edificiu, semideschisă sau vitrată, mărginită de o balustradă și care face legătura cu peisajul, servind pentru recreare.
 • vestibul - prima încăpere (de mici dimensiuni) a unei locuințe, a unui edificiu, în care se intră venind de afară și din care se pătrunde în alte încăperi; sinonim: antreu; vezi și anticameră.
 • volută - ornament în formă de spirală, folosit la decorarea capitelului unei coloane, a unei console etc., în special în stilul ionic.
 • vomitoriu - În Antichitatea romană, ieșire largă care servea la evacuarea spectatorilor dintr-un amfiteatru, dintr-un teatru etc.
 • vută - porțiune a unei bolți sau a unei arcade cuprinsă între începutul curbei și un punct oarecare de pe aceasta.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

W modificare

 
Walhalla, vedere exterioară, dinspre nord-vest.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Z modificare


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Vezi și modificare

Note modificare

 1. ^ a b Florin Marcu, Constant Maneca, Dicționar de neologisme (1978)
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicționar universal al limbii române (2007)
 3. ^ DEX[1][nefuncțională], DEX Online, accesat la 6 iulie 2011.
 4. ^ Definiție „Arhondaric”, dexonline.ro, accesat 2014.06.09
 5. ^ Academia Republicii Populare Romîne, Dicționar enciclopedic romîn, vol. I A - C
 6. ^ Minaret” la DEX online
 7. ^ După alte surse, Sainte-Chapelle a fost construită între 1246 și 1248, când a fost sfințită. Vd., de exemplu, Le Robert encyclopédique des noms propres.
 8. ^ J.M. Leniaud, F. Perrot, La Sainte Chapelle, Nathan, Paris, 1991
 9. ^ „The saint city Częstochowa - the merina for Faithfulls”. www.kopernik.czest.pl (în English). Arhivat din original la . Accesat în . 

Bibliografie modificare

 • Academia Republicii Populare Romîne, Dicționar enciclopedic romîn, vol. I A - C, Editura Politică, București 1962
 • Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicționar universal al limbii române (2007), Ediția a doua, Editura Litera Internațional, București - Chișinău
 • Florin Marcu, Constant Maneca, Dicționar de neologisme, Ediția a III-a, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1978
 • Paul Robert, Le Robert encyclopédique des noms propres, Dictionnaire illustré, Le Robert, Paris, 2007. ISBN 2-84902-228-3

Legături externe modificare