Lista membrilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român

listă

Aceasta este o listă a membrilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român, organul central executiv al Partidului Comunist Român (membri supleanți, membri) în ordine alfabetică.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

A modificare

Nume An naștere/
an deces
Locul nașterii Profesia de bază Membru Perioada în care a fost
membru al C.C. al P.C.R.
Ecaterina Abraham sec. XX–sec. XX necunoscut politiciană comunistă membru 1948–1969
Virgil Actarian 1921–1998 Giurgiu inginer mecanic membru supleant 28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
Neculai Agachi 1925–1997 com. Poduri,
județul Bacău
inginer siderurgist membru supleant
membru
23 iulie 1965–12 august 1969
12 august 1969–24 noiembrie 1989
Constantin Agiu 1891–1961 com. Cetate,
județul Dolj
tâmplar membru iunie 1943–1956
Gheorghe Airinei 1928–1994 Buhuși inginer telecomunicații membru supleant 28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
Gheorghe Alboiu 1934–1993 com. Slobozia,
județul Argeș
inginer industria lemnului membru supleant 28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
Alexandru Albu 1942– ? com. Mozăceni,
județul Argeș
tehnician chimist membru supleant 24 noiembrie 1989-22 decembrie 1989
Elena Albu 1942– ? com. Corbasca,
județul Bacău
tehnician
industrializarea lemnului
membru supleant 23 noiembrie 1979-24 noiembrie 1989
Vasile Albu 1935– ? com. Războieni,
județul Neamț
politician comunist membru supleant
membru
22 noiembrie 1984–16 decembrie 1987
16 decembrie 1987–22 decembrie 1989
Ion Albulețu 1925– ? com. Prundu,
județul Argeș
mecanic de locomotivã membru supleant
membru
22 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
23 noiembrie 1979–22 noiembrie 1984
Constantin Aldescu 1938– ? com. Voinești,
județul Dâmbovița
inginer foraj extracție membru 24 noiembrie 1989-22 decembrie 1989
Agurița Alecsandrescu 1932–1996 Buhuși economist membru supleant
membru
21 iulie 1972–28 noiembrie 1974
28 noiembrie 1974–22 decembrie 1989
Dumitru Alecu 1933– ? com. Bănești,
județul Prahova
inginer utilaj petrolier membru supleant
membru
28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
22 noiembrie 1984–24 noiembrie 1989
Paraschiv Alecu 1938– ? com. Vulturu,
județul Vrancea
montator locomotive membru supleant
membru
22 noiembrie 1984–16 decembrie 1987
16 decembrie 1987–24 noiemrie 1989
Augustin Alexa 1911–1979 satul Mierța,
județul Sălaj
ajustor, muncitor CFR membru
membru al Colegiului
Central de Partid
24 februarie 1948–28 noiembrie 1974
28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
Haralambie Alexa 1930–2007 satul Oroftiana,
județul Botoșani
lăcătuș mecanic membru 23 noiembrie 1979–27 noiembrie 1987
(exclus din partid)
Domnica Alexandrescu 1941– ? com. Săceni,
județul Teleorman
profesoară membru 24 noiembrie 1989-22 decembrie 1989
Radu Mircea Alexandrescu 1942– ? București inginer mecanic membru supleant 24 noiembrie 1989-24 noiembrie 1989
Eugen Alexe 1921– ? com. Cosminele,
județul Prahova
inginer agronom membru supleant
membru
28 decembrie 1955-23 iulie 1965
23 iulie 1965-12 august 1969
Bujor Almășan 1924–1998 Deva inginer miner membru supleant
membru
28 decembrie 1955–25 iunie 1960
25 iunie 1960-23 noiembrie 1979
Ștefan Almășan sec. XX– ? necunoscut ? membru supleant 28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
Constantin Amariei 1925– ? com. Girov,
județul Neamț
lăcătuș mecanic membru supleant
membru
12 august 1969–28 noiembrie 1974
28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
Nicolae Amza 1931– ? satul Negreni,
județul Olt
inginer petrol și gaze membru supleant 22 noiembrie 1984–22 decembrie 1989
Ion Anastasiu 1930–1995 Galați sudor electric membru 22 noiembrie 1984–22 decembrie 1989
Dimitrie Ancuța 1937– ? Suceava economist membru supleant
membru
22 noiembrie 1984–24 noiembrie 1989
24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989
Nicolae Andreescu sec. XX– ? necunoscut ? membru supleant 24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989
Eugenia Andrei sec. XX– ? necunoscut ? membru supleant
membru al Comisiei
Centrale de Revizie
21 iulie 1972–28 noiembrie 1974
28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
Sofia Andrei 1937– ? satul Matița,
județul Prahova
funcționară membru supleant 23 noiembrie 1979–22 noiembrie 1984
Ștefan Andrei 1931–2014 satul Livezi,
județul Dolj
inginer
construcții hidraulice
membru supleant
membru
12 august 1969–21 iulie 1972
21 iulie 1972–22 decembrie 1989
Emila Andrunache 1947– ? com. Bicazu Ardelean,
județul Neamț
filatoare textilistă membru 22 noiembrie 1984–24 noiembrie 1989
Marin Anghel 1938–2017 com. Costești,
județul Vâlcea
lăcătuș mecanic membru 22 noiembrie 1984–24 noiembrie 1989
Cornelia Anton sec. XX– ? necunoscut ? membru supleant 24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989
Ioan Anton 1924–2011 satul Vintere,
județul Bihor
inginer electromecanic membru supleant
membru
12 august 1969–28 noiembrie 1974
28 noiembrie 1974–22 decembrie 1989
Marcela Anton sec. XX– ? necunoscut ? membru supleant 24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989
Gheorghe Antonescu 1934– ? București economist membru supleant 24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989
Ion Antonică 1931– ? com. Berca,
județul Buzău
inginer petrolist membru supleant
membru
12 august 1969–28 noiembrie 1974
28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
Dumitru Apostoiu 1935–2001 Bolintin Vale jurist membru supleant 18 decembrie 1982–22 decembrie 1989
Alexandru Apostol sec. XX– ? necunoscut ? membru 24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989
Gheorghe Apostol 1913–2010 com. Tudor Vladimirescu,
județul Galați
turnător membru
membru al Comitetului
Executiv al C.C.
21 octombrie 1945–12 august 1969
23 iulie 1965–12 august 1969
Vasile Ardeleanu 1929– ? Moinești miner membru supleant (22 noiembrie 1984–24 noiembrie 1989
Gheorghe Arghiropol sec. XX–sec. XX necunoscut secretar general (din 1946)
la Președinția
Consiliului de Miniștri
membru supleant 24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989
Pavel Aron 1928– ? com. Albești,
județul Mureș
inginer C.F.R. membru 23 noiembrie 1979–22 decembrie 1989
Constantina Arsene 1927– ? com. Negru Vodă,
județul Constanța
economist membru supleant 23 noiembrie 1979–22 noiembrie 1984
Ioan Aslan 1921– ? Iași maistru viticol membru supleant 23 noiembrie 1979–22 noiembrie 1984
Draga Atanasiu 1945– ? Făurei, com. Ulmu,
județul Călărași
? membru supleant 24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989
Ioan Avram 1945– ? Popeni, com. Mirșid,
județul Sălaj
inginer mecanic membru 12 august 1969–24 noiembrie 1989
Teodora Avram 1938– ? Suhuleț, com. Tansa,
județul Iași
inginer chimist membru supleant
membru
23 noiembrie 1979–22 noiembrie 1984
22 noiembrie 1984–22 decembrie 1989

B modificare

Nume An naștere/
an deces
Locul nașterii Profesia de bază Membru Perioada în care a fost
membru al C.C. al P.C.R.
Maria Baciu sec. XX– ? necunoscut ? membru supleant 28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
Dumitru Badea 1922– ? com. Căpreni,
județul Gorj
muncitor necalificat membru supleant 24 noiembrie 1989-22 decembrie 1989
Ion Badea 1923– ? București inginer hidroameliorații membru supleant
membru
22 noiembrie 1984-16 decembrie 1987
16 decembrie 1987–22 decembrie 1989
Nicolae Badea 1937– ? Costești muncitor frezor membru supleant
membru
22 noiembrie 1984–16 decembrie 1987
16 decembrie 1987–22 decembrie 1989
Gheorghe Badrus 1927– ? Pitești economist membru supleant 12 august 1969–23 noiembrie 1979
Alexandru Balaci 1916–2002 sat Aurora, com. Cujmir,
județul Mehedinți
profesor membru supleant 28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
Dumitru Balalia 1911–1993 com. Păcureți,
județul Prahova
maistru mecanic membru 28 decembrie 1955–21 iulie 1972
Constanța Balint 1933– ? com. Bărcănești,
județul Ialomița
inginer tehnologia
industriei alimentare
membru supleant 23 noiembrie 1979–22 decembrie 1989
Vasile Baltac 1940– Ploiești inginer electrotehnic membru
membru al Comisiei
Centrale de Revizie
24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989
22 noiembrie 1984–24 noiembrie 1989
Iosif Banc 1921–2007 com. Aluniș,
județul Mureș
muncitor forestier membru supleant
membru
membru al Comitetului
Politic Executiv
28 decembrie 1955–25 iunie 1960
25 iunie 1960–24 noiembrie 1989
23 noiembrie 1979–24 noiembrie 1989
Aurel Baranga 1913–1979 București poet și dramaturg membru 12 august 1969–28 noiembrie 1974
Georgeta Barău 1940– ? com. Slobozia Conachi,
județul Galați
filatoare membru supleant 24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989
Petru Barb 1932– ? Baia de Arieș,
județul Alba
subinginer membru supleant 23 noiembrie 1979–22 noiembrie 1984
Eugen Barbu 1924–1993 București scriitor membru supleant 12 august 1969– exclus în 1978
Filița Barbu 1936– ? com. Bordei Verde,
județul Brăila
muncitoare, ajutor de maistru membru supleant 21 iulie 1972–28 noiembrie 1974
Floarea Barbu 1928– ? com. Mârzănești,
județul Teleorman
țăran cooperator membru supleant 12 august 1969–23 noiembrie 1979
Florea Barbu sec. XX– ? necunoscut ? membru supleant 23 noiembrie 1979–22 noiembrie 1984
Ioan Barna 1920– ? Aninoasa,
județul Hunedoara
miner membru 28 decembrie 1955–25 iunie 1960
Andrei Barta 1927–1993 com. Uriu,
județul Bistrița-Năsăud
țăran cooperator membru supleant 28 noiembrie 1974–22 noiembrie 1984
Iosif Bayerle 1914–1986 com. Călărași,
județul Cluj
lăcătuș membru supleant
membru
28 decembrie 1955–23 iulie 1965
23 iulie 1965–28 noiembrie 1974
Constantin Băbălău 1926– ? sat Capu Dealului
com. Brănești, județul Gorj
inginer miner membru supleant
membru
23 iulie 1965–12 august 1969
12 august 1969–23 noiembrie 1979
Lazăr Băciucu 1931– ? sat Homorâciu,
com. Izvoarele,
județul Prahova
contabil membru 24 noiembrie 1989-22 decembrie 1989
Nicolae Bădescu 1912–1991 București arhitect membru 23 iulie 1965–28 noiembrie 1974
Dumitru Bălan 1931– ? Galați strungar în fier membru 28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
Ion Dodu Bălan 1929–2018 sat Vaidei, com. Romos,
județul Hunedoara
profesor membru supleant
membru al Comisiei
Centrale de Revizie
membru
12 august 1969–23 noiembrie 1979
23 noiembrie 1979–22 noiembrie 1984
22 noiembrie 1984–22 decembrie 1989
Radu Bălan 1936–1995 com. Căzănești,
județul Ialomița
tehnician miner membru
membru al Secretariatului
membru supleant al
Comitetului Politic Executiv
18 decembrie 1982–22 decembrie 1989
5 octombrie 1987–28 iunie 1988
28 iunie 1988–22 decembrie 1989
Ștefan Bălan 1913–1991 Brăila inginer constructor membru supleant 23 iulie 1965–12 august 1969
George Bălăiță 1935–2017 Bacău profesor membru supleant 23 noiembrie 1979–22 decembrie 1989
Vasile Băloi 1946– ? com. Poroina Mare,
județul Mehedinți
maistru lăcătuș membru supleant 24 noiembrie 1989-22 decembrie 1989
Ion Bogdan Băluță 1932– ? București electrician constructor membru supleant
membru
18 decembrie 1982–22 noiembrie 1984
22 noiembrie 1984–22 decembrie 1989
Anuca Bărăian 1950– ? com. Pogăceaua,
județul Mureș
tehnician contabil membru 24 noiembrie 1984–22 decembrie 1989
Nicolae Bărbulescu 1930– ? București inginer chimist membru supleant 24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989
Vasile Bărbulescu 1926–1991 Scornicești maistru mecanic agricol membru supleant
membru
28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
23 noiembrie 1979–22 decembrie 1989
Vasile Bărbuleț 1931– ? com. Crăciunelu de Jos,
județul Alba
tehnician membru supleant
membru
28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
23 noiembrie 1979–22 decembrie 1989
Ileana Bărțan 1941– ? com. Poiana Sibiului,
județul Sibiu
jurist membru supleant 23 noiembrie 1979–22 noiembrie 1984
Gheorghe Ioan Bătrâna sec. XX– ? necunoscut inginer electronist membru supleant 21 iulie 1972–28 noiembrie 1974
Alexandru Bârlădeanu 1911–1997 Comrat,
Basarabia
profesor membru 28 decembrie 1955–12 august 1969
Gheorghe Bârle 1932– ? sat Mireșu Mare,
județul Maramureș
inginer miner membru 24 noiembrie 1989-22 decembrie 1989
Ștefan Bârlea 1934–2014 București inginer economist membru supleant
membru
23 iulie 1965–12 august 1969
12 august 1969–24 noiembrie 1989
Adriana Mariana Bejan[1] 1944– ? com. Lovrin,
județul Timiș
inginer chimist membru supleant 22 noiembrie 1984-24 noiembrie 1989
Dumitru Bejan 1928– ? com. Bogdănița,
județul Vaslui
lăcătuș mecanic membru supleant
membru
23 iulie 1965–12 august 1969
22 august 1969-24 noiembrie 1989
Camelia Beldie 1930–2011 com. Urechești,
județul Vrancea
profesor de chimie membru supleant
membru
22 noiembrie 1984–16 decembrie 1987
16 decembrie 1987–22 decembrie 1989
Radu Beligan 1918–2016 sat Galbeni,
com. Filipești,
județul Bacău
actor membru 12 august 1969–24 noiembrie 1989
Paraschiv Benescu 1925– ? com. Vlădeni,
județul Ialomița
lăcătuș mecanic membru supleant
membru
28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979
23 noiembrie 1979–22 noiembrie 1984
Ecaterina Bențe[2] 1939– ? Satu Mare țesătoare membru supleant 23 noiembrie 1979–22 noiembrie 1984
Dumitru Berezițchi 1920– ? Storojineț,
Regiunea Cernăuți
zidar membru 28 decembrie 1955–25 iunie 1960
Maxim Berghianu 1925–2005 Sighișoara,
județul Mureș
tehnician
gaz metan
membru supleant
membru
28 decembrie 1955–25 iunie 1960
25 iunie 1960–22 decembrie 1989
Maria Bernea 1948– ? com. Crângeni,
județul Teleorman
tehnician horticol membru 24 noiembrie 1989-22 decembrie 1989
Iugenia Bichi 1934–2004 București economist membru supleant 22 noiembrie 1984–22 decembrie 1989
Victoria Bistriceanu 1946– ? Craiova inginer în
industrie alimentară
membru 22 noiembrie 1984–22 decembrie 1989
Manole Bivol 1934– ? Câmpulung
județul Argeș
maistru prelucrare
prin așchiere
membru supleant 22 noiembrie 1984–22 decembrie 1989
Dumitru Blaj 1922– ? com. Mircești,
județul Iași
inginer agronom membru supleant 23 noiembrie 1979–22 noiembrie 1984
Gheorghe Blaj 1925–1988 sat Sudrigiu, com. Rieni,
județul Bihor
lăcătuș mecanic membru 12 august 1969–22 noiembrie 1984
Petre Blajovici 1922– ? sat Inand, com. Cefa,
județul Bihor
lăcătuș mecanic membru supleant
membru
25 iunie 1960–23 iulie 1965
23 iulie 1965–23 noiemrie 1979
Elena Bleahu 1941– ? com. Coroisânmartin,
județul Mureș
țesătoare membru 23 noiembrie 1979–22 decembrie 1989
Nicolae Blegan 1935– ? com. Petrești,
județul Dâmbovița
țăran cooperator membru supleant 24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989
Alexandru Boabă 1935–1995 sat Valea Mare,
com. Priboieni,
județul Argeș
tehnolog în
prelucrarea țițeiului
membru supleant
membru
23 iulie 1965–12 august 1969
12 august 1969–28 noiembrie 1974
Viorel Boantă 1944–1997 Petrila,
județul Hunedoara
inginer miner membru supleant 24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989
Maria Bob 1948–2002 com. Dăbâca,
județul Cluj
croitoreasă membru supleant 24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989
Salomea Bobeică 1952– ? com. Olanu,
județul Vâlcea
țesător textile membru supleant 24 noiembrie 1989–22 decembrie 1989
Ștefan Boboș[3] 1923– ? Onești,
județul Bacău
muncitor forestier membru 23 iulie 1965–1 noiembrie 1978
Emil Bobu 1927–2014 com. Vârfu Câmpului,
județul Botoșani
strungar în fier membru supleant
membru
25 iunie 1960-23 iulie 1965
23 iulie 1965–22 decembrie 1989
Maria Bobu 1925–2007 com. Măgura,
județul Buzău
jurist membru supleant
membru
18 decembrie 1982–22 noiembrie 1984
22 noiembrie 1965–22 decembrie 1989
Emil Bodnăraș 1904–1976 sat Iaslovăț,
județul Suceava
ofițer membru 21 octombrie 1945–24 ianuarie 1976
Gheorghe Mihai Bodoașcă 1943–? com. Ruginoasa,
județul Iași
montator locomotive membru
membru al Comisiei
Centrale de Revizie
22 noiembrie 1984–24 noiembrie 1989
24 noiembrie 1989-22 decembrie 1989
Cela Ioana Boga 1928–2003 com. Turburea,
județul Gorj
richtuitoare membru 23 iulie 1965–12 august 1969


B modificare

Nume An naștere/
an deces
Locul nașterii Profesia de bază Membru Perioada în care a fost
membru al C.C. al P.C.R.
Eugenia Bogdan 1941-? com. Apele Vii,
județul Dolj
profesor membru supleant 23 noiembrie 1979–22 noiembrie 1984
Radu Ioan Bogdan 1923-? Bacău,
județul Bacău
inginer electrotehnic membru 23 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979

C modificare

Nume An naștere/
an deces
Locul nașterii Profesia de bază Membru Perioada în care a fost
membru al C.C. al P.C.R.
Aglaia Caloinescu sec. XX– ? necunoscut ? membru 23 noiembrie 1979–22 noiembrie 1984
Marin Capisizu 1929– ? com. Bârca,
județul Dolj
inginer agronom membru 22 noiembrie 1984–24 noiembrie 1989
Dumitru Capoianu 1929–2012 București compozitor membru supleant 28 noiembrie 1974–23 noiembrie 1979

Note modificare

Bibliografie modificare

  • Florica Dobre (coordonator): Consiliul Național pentru Studiera Arhivelor Securității. Membrii C.C. al P.C.R. 1945–1989. Dicționar. Editura Enciclopedică, București 2004, ISBN: 973-45–0486–X, S. 61 (PDF; 12,1 MB).

Vezi și modificare