Compus poliedric uniform

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

În geometrie un compus poliedric uniform este un compus poliedric ai cărui constituenți sunt poliedre uniforme identice (deși posibil enantiomorfe), într-un aranjament care este, de asemenea, uniform, adică grupul de simetrie al compusului acționează tranzitiv pe vârfurile compusului.

Compușii poliedrici uniformi au fost enumerați pentru prima dată de John Skilling în 1976, cu o demonstrație că enumerarea este completă. Următorul tabel le enumeră în funcție de numerotarea lui.[1]

Compușii prismatici de prisme {p/q}-gonale (UC20 și UC21) există numai atunci când p/q > 2, iar când p și q sunt întregi coprime. Compușii prismatici de antiprisme {p/q}-gonale (UC22, UC23, UC24 și UC25) există numai când p/q > 3/2 și p și q sunt coprime. În plus, când p/q = 2 antiprismele degenerează în tetraedre cu baze digonale.

Compus Acronim
Bowers
Imagine Număr de
poliedre
Tip poliedru Fețe Laturi Vârfuri Note Grup de simetrie Subgrup
pentru un
component
UC01 sis 6 tetraedre 24{3} 36 24 Libertate de rotație Td S4
UC02 dis 12 tetraedre 48{3} 72 48 Libertate de rotație Oh S4
UC03 snu 6 tetraedre 24{3} 36 24 Oh D2d
UC04 so 2 tetraedre 8{3} 12 8 Regulat Oh Td
UC05 ki 5 tetraedre 20{3} 30 20 Regulat I T
UC06 e 10 tetraedre 40{3} 60 20 Regulat,

2 poliedre per vârf

Ih T
UC07 risdoh 6 cuburi (12+24){4} 72 48 Libertate de rotație Oh C4h
UC08 rah 3 cuburi (6+12){4} 36 24 Oh D4h
UC09 rhom 5 cuburi 30{4} 60 20 Regulat,

2 poliedre per vârf

Ih Th
UC10 dissit 4 octaedre (8+24){3} 48 24 Libertate de rotație Th S6
UC11 daso 8 octaedre (16+48){3} 96 48 Libertate de rotație Oh S6
UC12 sno 4 octaedre (8+24){3} 48 24 Oh D3d
UC13 addasi 20 octaedre (40+120){3} 240 120 Libertate de rotație Ih S6
UC14 dasi 20 octaedre (40+120){3} 240 60 2 poliedre per vârf Ih S6
UC15 gissi 10 octaedre (20+60){3} 120 60 Ih D3d
UC16 si 10 octaedre (20+60){3} 120 60 Ih D3d
UC17 se 5 octaedre 40{3} 60 30 Regulat Ih Th
UC18 hirki 5 tetrahemihexaedre 20{3}

15{4}

60 30 I T
UC19 sapisseri 20 tetrahemihexaedre (20+60){3}

60{4}

240 60 2 poliedre per vârf I C3
UC20 - 2n

(2n ≥ 2)

prisme p/q-gonale 4n{p/q}

2np{4}

6np 4np Libertate de rotație Dnph Cph
UC21 - n

(n ≥ 2)

prisme p/q-gonale 2n{p/q}

np{4}

3np 2np Dnph Dph
UC22 - 2n

(2n ≥ 2)

antiprisme p/q-gonale

(q impar)

4n{p/q}
(pt. p/q ≠ 2)

4np{3}

8np 4np Libertate de rotație Dnpd
(pt. n impar)

Dnph
(pt. n par)

S2p
UC23 - n

(n ≥ 2)

antiprisme p/q-gonale

(q impar)

2n{p/q}
(pt. p/q ≠ 2)

2np{3}

4np 2np Dnpd
(pt. n impar)

Dnph
(pt. n par)

Dpd
UC24 - 2n

(2n ≥ 2)

antiprisme p/q-gonale

(q par)

4n{p/q}
(pt. p/q ≠ 2)

4np{3}

8np 4np Libertate de rotație Dnph Cph
UC25 - n

(n ≥ 2)

antiprisme p/q-gonale

(q par)

2n{p/q}
(pt. p/q ≠ 2)

2np{3}

4np 2np Dnph Dph
UC26 gadsid 12 antiprisme pentagonale 120{3}

24{5}

240 120 Libertate de rotație Ih S10
UC27 gassid 6 antiprisme pentagonale 60{3}

12{5}

120 60 Ih D5d
UC28 gidasid 12 retroprisme pentagramice 120{3}

24{5/2}

240 120 Libertate de rotație Ih S10
UC29 gissed 6 retroprisme pentagramice 60{3}

12{5/2}

120 60 Ih D5d
UC30 ro 4 prisme triunghiulare 8{3}

12{4}

36 24 O D3
UC31 dro 8 prisme triunghiulare 16{3}

24{4}

72 48 Oh D3
UC32 kri 10 prisme triunghiulare 20{3}

30{4}

90 60 I D3
UC33 dri 20 prisme triunghiulare 40{3}

60{4}

180 60 2 poliedre per vârf Ih D3
UC34 kred 6 prisme pentagonale 30{4}

12{5}

90 60 I D5
UC35 dird 12 prisme pentagonale 60{4}

24{5}

180 60 2 poliedre per vârf Ih D5
UC36 gikrid 6 prisme pentagramice 30{4}

12{5/2}

90 60 I D5
UC37 giddird 12 prisme pentagramice 60{4}

24{5/2}

180 60 2 poliedre per vârf Ih D5
UC38 griso 4 prisme hexagonale 24{4}

8{6}

72 48 Oh D3d
UC39 rosi 10 prisme hexagonale 60{4}

20{6}

180 120 Ih D3d
UC40 rassid 6 prisme decagonale 60{4}

12{10}

180 120 Ih D5d
UC41 grassid 6 prisme decagramice 60{4}

12{10/3}

180 120 Ih D5d
UC42 gassic 3 antiprisme pătrate 24{3}

6{4}

48 24 O D4
UC43 gidsac 6 antiprisme pătrate 48{3}

12{4}

96 48 Oh D4
UC44 sassid 6 antiprisme pentagramice 60{3}

12{5/2}

120 60 I D5
UC45 sadsid 12 antiprisme pentagramice 120{3}

24{5/2}

240 120 Ih D5
UC46 siddo 2 icosaedre (16+24){3} 60 24 Oh Th
UC47 sne 5 icosaedre (40+60){3} 150 60 Ih Th
UC48 presipsido 2 mari dodecaedre 24{5} 60 24 Oh Th
UC49 presipsi 5 mari dodecaedre 60{5} 150 60 Ih Th
UC50 passipsido 2 mici dodecaedre stelate 24{5/2} 60 24 Oh Th
UC51 passipsi 5 mici dodecaedre stelate 60{5/2} 150 60 Ih Th
UC52 sirsido 2 mari icosaedre (16+24){3} 60 24 Oh Th
UC53 sirsei 5 mari icosaedre (40+60){3} 150 60 Ih Th
UC54 tisso 2 tetraedre trunchiate 8{3}

8{6}

36 24 Oh Td
UC55 taki 5 tetraedre trunchiate 20{3}

20{6}

90 60 I T
UC56 te 10 tetraedre trunchiate 40{3}

40{6}

180 120 Ih T
UC57 tar 5 cuburi trunchiate 40{3}

30{8}

180 120 Ih Th
UC58 quitar 5 hexaedre trunchiate stelate 40{3}

30{8/3}

180 120 Ih Th
UC59 arie 5 cuboctaedre 40{3}

30{4}

120 60 Ih Th
UC60 gari 5 cubohemioctaedre 30{4}

20{6}

120 60 Ih Th
UC61 iddei 5 octahemioctaedre 40{3}

20{6}

120 60 Ih Th
UC62 rasseri 5 rombicuboctaedre 40{3}

(30+60){4}

240 120 Ih Th
UC63 rasher 5 mici rombihexaedre 60{4}

30{8}

240 120 Ih Th
UC64 rahrie 5 mici cubicuboctaedre 40{3}

30{4}

30{8}

240 120 Ih Th
UC65 raquahri 5 mari cubicuboctaedre 40{3}

30{4}

30{8/3}

240 120 Ih Th
UC66 rasquahr 5 mari rombihexaedre 60{4}

30{8/3}

240 120 Ih Th
UC67 rosaqri 5 mari rombicuboctaedre neconvexe 40{3}

(30+60){4}

240 120 Ih Th
UC68 disco 2 cuburi snub (16+48){3}

12{4}

120 48 Oh O
UC69 dissid 2 dodecaedre snub (40+120){3}

24{5}

300 120 Ih I
UC70 giddasid 2 mari icosidodecaedre snub (40+120){3}

24{5/2}

300 120 Ih I
UC71 gidsid 2 mari icosidodecaedre snub inversate (40+120){3}

24{5/2}

300 120 Ih I
UC72 gidrissid 2 mari icosidodecaedre retrosnub (40+120){3}

24{5/2}

300 120 Ih I
UC73 disdid 2 dodecadodecaedre snub 120{3}

24{5}

24{5/2}

300 120 Ih I
UC74 idisdid 2 dodecadodecaedre snub inversate 120{3}

24{5}

24{5/2}

300 120 Ih I
UC75 desided 2 icosidodecadodecaedre snub (40+120){3}

24{5}

24{5/2}

360 120 Ih I

Note modificare

  1. ^ en Skilling, John (), „Uniform Compus de Uniform Polyhedra”, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 79: 447–457, doi:10.1017/S0305004100052440, MR 0397554 

Legături externe modificare